Zapytanie: PRZEM CHEM
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/22

Autorzy: Ewa Witkowska-Krajewska, Mariusz Kluska, Wiesław Prukała, Marcin Mikulewicz, Katarzyna Chojnacka, Konrad Małkiewicz.
Tytuł: Badania stabilności (E) -azastilbenów jako środków odkażających i konserwujących oraz ich wydobywania z roztworów wodnych.
Tytuł angielski: Study on stability of (E)-azastilbenes as disinfectants and preservatives as well as their recovery from aqueous solutions
Czasopismo: Przem Chem
Szczegóły: 2018 : T. 97, nr 8, s. 1320-1324
ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.399
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/22
Autorzy: Agata Szczesio, Jerzy Sokołowski, Karolina Kałuzińska, Klaudia Lauk, Lidia Troć, Kinga Bociong.
Tytuł: Wpływ modyfikacji nanocząstek krzemionki na wybrane właściwości eksperymentalnego kompozytu stomatologicznego.
Tytuł angielski: Impact of silica nanoparticle modification on the selected properties of experimental dental composites.
Czasopismo: Przem Chem
Szczegóły: 2018 : Vol. 97, nr 4, s. 591-594
ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.399
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/22
Autorzy: Tomasz Kupka, Joanna Nowak, Agata Szczesio, Karolina Kopacz, Magdalena Fronczek-Wojciechowska, Jerzy Sokołowski.
Tytuł: Impact of diacetate and digluconate chlorhexidine salts on strength properties of water-activated glass-polyalkenoate cement.
Tytuł angielski: Wpływ dioctanowej i diglukonianowej soli chlorheksydyny na właściwości wytrzymałościowe cementu szklano-polialkenowego aktywowanego wodą.
Czasopismo: Przem Chem
Szczegóły: 2017 : Vol. 96, nr 8, s 1756-1458, bibliogr.
ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.399
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/22
Autorzy: Kinga Bociong, Joanna Nowak, Agata Szczesio, Michał Krasowski, Krzysztof Sokołowski, Monika Domarecka, Jerzy Sokołowski.
Tytuł: Naprężenia skurczowe generowane podczas fotoutwardzania eksperymentalnego kompozytu stomatologicznego. Cz. II
Tytuł angielski: The shrinkage stress of light-curable experimental dental composite during photopolymerization. Part 2
Czasopismo: Przem Chem
Szczegóły: 2017 : T. 96, nr 7, s. 1490-1492, streszcz.
ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.399
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/22
Autorzy: Kinga Bociong, Joanna Nowak, Agata Szczesio, Krzysztof Sokolowski, Jerzy Sokołowski.
Tytuł: Selected mechanical properties of a light-curable experimental dental composites. Part 1
Tytuł angielski: Wybrane właściwości mechaniczne eksperymentalnego kompozytu stomatologicznego. Cz. 1.
Czasopismo: Przem Chem
Szczegóły: 2017 : Vol. 96, nr 6, s. 1360-1363, bibliogr., tab., ryc., Sterszcz., Sum.
ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.399
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/22
Autorzy: Kinga Bociong, Joanna Nowak, Agata Szczesio, Michał Krasowski, Krzysztof Sokolowski, Monika Domarecka, Jerzy Sokołowski.
Tytuł: The shrinkage stress of light-curable experimental dental composite during photopolymerization. Part 2
Tytuł angielski: Naprężenia skurczowe generowane podczas fotoutwardzania eksperymentalnego kompozytu stomatologicznego. Cz. II
Czasopismo: Przem Chem
Szczegóły: 2017 : Vol. 96, nr 7, s. 1490-1492, bibliogr.
ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.399
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

7/22
Autorzy: Barbara Łapińska, Małgorzata Iwona Szynkowska, Agata Szczesio, Monika Domarecka, Jerzy Sokołowski, Monika Łukomska-Szymańska.
Tytuł: Właściwości ceramiki litowo-silikatowej po obróbce jej powierzchni.
Tytuł angielski: Lithium silicate ceramic surface properties after surface treatment.
Czasopismo: Przem Chem
Szczegóły: 2017 : Vol. 96, nr 2, s. 391-395, bibliogr., ryc., wykr., Streszcz., Sum.
Uwagi: Praca finansowana z budżetu UM w Łodzi w ramach grantu młodych pracowników nauki i uczestników studiów doktoranckich nr 502-03/2-148-04/502-24-044.
ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.399
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
W zbiorach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej:
Adres url:

8/22
Autorzy: Krzysztof Sokolowski, Kinga Bociong, Joanna Nowak, Agata Szczesio, Iwona Małgorzata Szynkowska, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, Jerzy Sokołowski.
Tytuł: Wpływ powłoki nanokompozytowej na uwalnianie jonów fluoru z cementu szkłojonomerowego.
Tytuł angielski: The impact of nanocomposite layer on release of fluoride ions from glass ionomer cement.
Czasopismo: Przem Chem
Szczegóły: 2017 : Vol. 96, nr 12, s. 2535-2539
ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.399
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

9/22
Autorzy: Kinga Bociong, Joanna Nowak, Agata Szczesio, Krzysztof Sokołowski, Jerzy Sokołowski.
Tytuł: Wybrane właściwości mechaniczne eksperymentalnego kompozytu stomatologicznego. Cz. I
Tytuł angielski: Selected mechanical properties of a light - curable experimental dental composities. Part 1
Czasopismo: Przem Chem
Szczegóły: 2017 : T. 96, nr 6, s. 1360-1363, streszcz.
ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.399
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

10/22
Autorzy: Barbara Łapińska, Małgorzata Iwona Szynkowska, Jacek Rogowski, Joanna Nowak, Grzegorz Sokołowski, Jerzy Sokołowski, Monika Łukomska-Szymańska.
Tytuł: Zmiany struktury powierzchni ceramik dentystycznych oraz ich wpływ na wytrzymałość połączenia z materiałem kompozytowym.
Tytuł angielski: Changes in dental ceramic surface structure and their influence on the bond strength to composite material .
Czasopismo: Przem Chem
Szczegóły: 2017 : Vol. 96, nr 2, s. 370-370, bibliogr., ryc., tab., wykr., Streszcz., Sum.
Uwagi: Praca finansowana z budżetu UM w Łodzi w ramach grantu młodych pracowników nauki i uczestników studiów doktoranckich nr 502-03/2-148-04/502-24-044.
ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.399
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

11/22
Autorzy: Kinga Bociong, Joanna Kleczewska, Jerzy Sokołowski.
Tytuł: Efektywność fotopolimeryzacji oraz wybrane właściwości światłoutwardzalnych kompozytów stomatologicznych.
Tytuł angielski: Photopolymerization efficiency and some properties of light-curable dental composites.
Czasopismo: Przem Chem
Szczegóły: 2014 : Vol. 93, nr 5, s. 779-782, il., tab., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.399
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

12/22
Autorzy: Grzegorz Sokołowski, Małgorzata Szynkowska, Dorota Sokołowska, Barbara Łapińska, Monika Domarecka, Jerzy Sokołowski.
Tytuł: Połączenie cementów samoadhezyjnych z zębiną za pomocą samotrawiących systemów wiążacych
Tytuł angielski: Bonding of self-adhesive cements to dentin with self-etching adhesive systems.
Czasopismo: Przem Chem
Szczegóły: 2014 : T. 93, nr 9, s. 1607-1611, ryc., Sum., bibliogr., ryc., tabl., wykr.
ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.399
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

13/22
Autorzy: Monika Domarecka, Anna Sokołowska, Małgorzata Iwona Szynkowska, Krzysztof Sokołowski, Jerzy Sokołowski, Monika Łukomska-Szymańska.
Tytuł: Wybrane właściwości materiałów kompozytowych typu flow o niskim skurczu polimeryzacyjnym.
Czasopismo: Przem Chem
Szczegóły: 2014 : Vol. 93, nr 5, s. 775-778, ryc., tab., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.399
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

14/22
Autorzy: Krzysztof Sokolowski, Małgorzata I. Szynkowska, Monika Domarecka, Anna Sokołowska, Kinga Bociong, Jerzy Sokołowski, Monika Łukomska-Szymańska.
Tytuł: Wytrzymałość połączenia uzyskanego podczas naprawy wypełnień kompozytowych w zależności od sposobu przygotowania ich powierzchni.
Tytuł angielski: Bond strength at interface after composite repair depending on surface treatment method.
Czasopismo: Przem Chem
Szczegóły: 2014 : Vol. 93, nr 8, s. 1437-1443, bibliogr., eryc., wykr., Streszcz., Sum.
ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.399
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

15/22
Autorzy: Jacek Tyczkowski, Ryszard Kapica, Justyna Markiewicz, Ewa Tyczkowska-Sieroń.
Tytuł: Mikropalniki zimnej plazmy. Nowa generacja reaktorów do chemicznej obróbki powierzchni
Czasopismo: Przem Chem
Szczegóły: 2013 : T. 92, nr 12, s. 2339-2344
ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.367
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

16/22
Autorzy: Michał Jakub Nachajski, Michał Krzysztof Kołodziejczyk, Justyna Kołodziejska, Marek Lukosek, Jacek Kosno, Bronisław Naraniecki, Marian Mikołaj Zgoda, Ewa Zajszły-Turko.
Tytuł: Produkty katalitycznego oksyetylenowania frakcji triglicerydów wydzielonych z farmakopealnego smalcu wieprzowego.
Czasopismo: Przem Chem
Szczegóły: 2013 : T. 92, nr 10, s. 1813-1818, tab., bibliogr.
ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.367
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

17/22
Autorzy: Paulina Dmowska, Władysław Mieczysław Rzymski, Kinga Bociong.
Tytuł: Sieciowanie i właściwości mieszanin kauczuku chloroprenowego i częściowo uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego
Czasopismo: Przem Chem
Szczegóły: 2013 : 92, 11, s.1981-1983
Uwagi: Wybrane publikacje Konferencji Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013 3-7 czerwca 2013r.
ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.367
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

18/22
Autorzy: Krzysztof Sokołowski, Małgorzata Szynkowska, Monika Łukomska-Szymańska, Jerzy Sokołowski.
Tytuł: Właściwości materiałów kompozytowych typu flow modyfikowanych nanocząstkami srebra i złota.
Tytuł angielski: Properties of flow-type composite resin modified with silver and gold nanoparticles.
Czasopismo: Przem Chem
Szczegóły: 2013 : Vol. 92, nr 6, s. 1032-1037, bibliogr.
ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.367
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

19/22
Tytuł: Analiza powierzchni biomateriałów metalicznych stosowanych w protetyce stomatologicznej wytwarzanych metodą frezowania
Tytuł angielski: Analysis of the surface of profile-milled metallic biomaterials used in prosthetic dentistry
Czasopismo: Przem Chem
Szczegóły: 2012 : T. 91, nr 5, s. 941-948, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.344
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

20/22
Autorzy: Michał J. Nachajski, Michał K. Kołodziejczyk, Marek Lukosek, Jacek Kosno, Bronisław Naraniecki, Marian M[ikołaj] Zgoda.
Tytuł: Badania procesów upolarniania wosku pszczelego i lanoliny wraz z oceną aplikacyjną otrzymanych produktów
Czasopismo: Przem Chem
Szczegóły: 2012 : Vol. 91, nr 11, s. 1000-1005, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.344
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

21/22
Autorzy: Michał J. Nachajski, Jacek Kosno, Michał K. Kołodziejczyk, Marek Lukosek, Michał Kijański, Bronisław Naraniecki, Marian M[ikołaj] Zgoda.
Tytuł: Synteza tlenków amidoamin na bazie triglicerydów smalcu wieprzowego i wosku pszczelego białego.
Czasopismo: Przem Chem
Szczegóły: 2012 : 91, 12, 1000-1004, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.344
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

22/22
Autorzy: Jerzy Gębicki, Jan Adamus, Andrzej Marcinek, Jacek Zielonka, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Woźniacka, Andrzej Denys, Ireneusz Ciebiada, Leszek Szmigiero, Ewa Ciesielska, Marzena Wieczorkowska.
Tytuł: W poszukiwaniu nowych leków: od badań podstawowych do produktu rynkowego.
Czasopismo: Przem Chem
Szczegóły: 2003 : T. 82, nr 8/9, s. 507-510, ryc., bibliogr.
ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi