Zapytanie: POST OSTEOARTROL
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/12

Autorzy: Jarosław Wlazłowski, Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Rusińska.
Tytuł: Czy glikosteroidy wziewne są bezpieczne?
Czasopismo: Post Osteoartrol
Szczegóły: 2005 : Vol. 16, nr 1/4, s. 1-6, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0867-339X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

2/12
Autorzy: Agnieszka Rusińska, Danuta Chlebna-Sokół, Elżbieta Loba-Jakubowska.
Tytuł: Wielokrotne złamania kości u chorego na dysplazję włóknistą typu Jaffego i Lichtensteina - opis przypadku.
Czasopismo: Post Osteoartrol
Szczegóły: 2005 : Vol. 16, nr 1/4, s. 27-32, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 0867-339X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

3/12
Autorzy: E[wa] Bałczewska, L[eszek] Klimek.
Tytuł: Analiza struktury morfologicznej tkanek zęba na podstawie ich replik w skaningowym mikroskopie elektronowym u pacjentek z niedoborem wapnia w organizmie.
Czasopismo: Post Osteoartrol
Szczegóły: 2003, suppl. 1, s. 83
ISSN: 0867-339X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

4/12
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, A[gnieszka] Błaszczyk, E[lżbieta] Loba-Jakubowska, K[atarzyna] Kulińska.
Tytuł: Czy wielokrotne złamania kośćca w wieku rozwojowym mogą świadczyć o zaburzeniach metabolizmu kostnego?
Czasopismo: Post Osteoartrol
Szczegóły: 2003 : Vol. 14, suppl. 1, s. S67
ISSN: 0867-339X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

5/12
Autorzy: A[gnieszka] Błaszczyk, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Czynniki żywieniowe a stan mineralizacji kośćca u dzieci w wieku 9-14 lat.
Czasopismo: Post Osteoartrol
Szczegóły: 2003 : Vol. 14, suppl. 1, s. S42-S43
ISSN: 0867-339X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

6/12
Autorzy: E[lżbieta] Skowrońska-Jóźwiak, E[wa] Sewerynek, A. Lewiński.
Tytuł: Efekty leczenia alendronianem u pacjentów z łagodną postacią pierwotnej nadczynności przytarczyc.
Czasopismo: Post Osteoartrol
Szczegóły: 2003 : Vol. 14, supl. 1, S. S63-S64
ISSN: 0867-339X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

7/12
Autorzy: M[aciej] Jaworski, H. Matusik, P. Biliński, E[dward] Czerwiński, A. Lewiński, E[wa] Marcinkowska-Suchowierska, A[ndrzej] Milewicz, M. Spaczyński, R[oman] S. Lorenc.
Tytuł: Stabilność i komplementarność aparatów DPX w przekrojowym badaniu wieloośrodkowym - EPOLOS.
Czasopismo: Post Osteoartrol
Szczegóły: 2003 : Vol. 14, suppl. 1, s. S18
ISSN: 0867-339X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

8/12
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, E[lżbieta] Loba-Jakubowska, A[gnieszka] Błaszczyk, A. Lewiński.
Tytuł: Wskaźniki obrotu kostnego i gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci z przewlekłymi chorobami układu kostnego.
Czasopismo: Post Osteoartrol
Szczegóły: 2003 : Vol. 14, suppl. 1, s. S67-S68
ISSN: 0867-339X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

9/12
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Współczesne poglądy na etiopatogenezę, diagnostykę i leczenie osteoporozy i osteopenii w wieku rozwojowym.
Czasopismo: Post Osteoartrol
Szczegóły: 2003 : Vol. 14, suppl. 1, s. S40
ISSN: 0867-339X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

10/12
Autorzy: E[lżbieta] Karczmarewicz, T. Wyszomirski, M[aciej] Jaworski, E. Skorupa, P. Biliński, E[dward] Czerwiński, A. Lewiński, E[wa] Marcinkowska-Suchowierska, A[ndrzej] Milewicz, M. Spaczyński, R[oman] S. Lorenc.
Tytuł: Zależność między zmianami metabolizmu kostnego w populacji polskiej kobiet i mężczyzn a parametrami densytometrycznymi i ultrasonograficznymi - badanie EPOLOS.
Czasopismo: Post Osteoartrol
Szczegóły: 2003 : Vol. 14, suppl. 1, s. S14-S15
ISSN: 0867-339X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

11/12
Autorzy: E[lżbieta] Loba-Jakubowska, D[anuta] Chlebna-Sokół, A[gnieszka] Rusińska.
Tytuł: Zastosowanie alendronianu sodu w leczeniu osteoporozy u dzieci - doświadczenia własne.
Czasopismo: Post Osteoartrol
Szczegóły: 2003 : Vol. 14, supl. 1, s. S41-S42
ISSN: 0867-339X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

12/12
Autorzy: E[lżbieta] Loba-Jakubowska, I[zabela] Michałus, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Złamania kręgów u dzieci chorych na osteoporozę.
Czasopismo: Post Osteoartrol
Szczegóły: 2003 : Vol. 14, supl. 1, s. S40-S41
ISSN: 0867-339X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi