Zapytanie: POL MERKUR LEKARSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 681Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/681

Autorzy: Wioletta Rozpędek, Dariusz Pytel, Alan J. Diehl, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Niskocząsteczkowe inhibitory szlaku Adaptacyjnej odpowiedzi na stres zależnego od kinazy PERK jako nowatorska strategia terapeutyczna w leczeniu choroby Alzheimera
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2019 : Vol. 46, nr 271, s. 9-15
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

2/681
Autorzy: Michał Kałowski, Maksymilian Janicki, Rafał Berner, Monika Zatorska-Berner, Paweł Ptaszyński, Iwona Cygankiewicz.
Tytuł: Repolarization abnormalities in carbon monoxide poisoning - a case report
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2019 : T. 46, nr 274, s. 179-181
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

3/681
Autorzy: Wojciech Jerzy Piotrowski.
Tytuł: Badania radiologiczne w diagnostyce i monitorowaniu sarkoidozy układu oddechowego
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2018 : vol. 44, nr 261, s. 118-123
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

4/681
Autorzy: Mateusz Staciwa, Marlena Broncel.
Tytuł: Biologiczna funkcja Il-35 i znaczenie w patogenezie miażdżycy.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2018 : T. 44, Nr 262, s. 161-164
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

5/681
Autorzy: Marcin Cierniak, Michał Maksymowicz, Natalia Borkowska, Tomasz Gaszyński.
Tytuł: Comparison of ventilation effectiveness of the bag valve maskand the LMA Air -Q SP in nurses during simulated CPR
Tytuł angielski: Porównanie skuteczności wentylacji z wykorzystaniem maski twarzowej, worka samorozprężalnego i maski LMA Air-Q SP prowadzonej przez pielęgniarki podczas symulowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2018 : T. 44, nr 263, s. 223-226
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

6/681
Autorzy: Paulina Żuchowicz, Aleksandra Skiba, Piotr Gałecki, Monika Talarowska.
Tytuł: Inteligencja emocjonalna w zaburzeniach depresyjnych nawracających
Tytuł angielski: The emotional intelligence in major depressive disorders
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2018 : T. 45, nr 267, s. 131-133
Uwagi: UMED 502-03/5-062-02/502-54-218
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

7/681
Autorzy: Beata Charążka, Agnieszka Suligowska, Jan Komorowski, Agnieszka Siejka.
Tytuł: Jakość życia chorych z orbitopatią tarczycową
Tytuł angielski: Quality of life in patients with orbitopathy - single center experience
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2018 : V. 44, nr 264, s. 272-275
Uwagi: UMED 503/1-153-06/503-11-003
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

8/681
Autorzy: Marta Mędrek-Socha, Aleksandra Błońska, Paulina Konrad, Monika Pawłowicz, Jan Chojnacki, Krzysztor Zieliński, Cezary Chojnacki.
Tytuł: Liczba limfocytów śródnabłonkowych w przewodzie pokarmowym u osób z IgG-zależną nietolerancja pokarmową
Tytuł angielski: The number of intraepithelial lymphocytes in digestive tract in patients with IgG-dependent intolerance of cereal products
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2018 : V. 45, nr 270, s. 237-241
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

9/681
Autorzy: Kasper Sipowicz, Hanna Żuraw, Andrzej Witusik, Łukasz Mokros, Edyta Najbert, Taduesz Pietras.
Tytuł: Nieadekwatność paradygmatów pedagogiki specjalnej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim - potrzeba pragmatycznego realizmu w psychiatrii i pedagogice specjalnej.
Tytuł angielski: Inadequacy of the paradigms of special education to subjects with severe and profound grade intellectual disability - the need for pragmatic realism in psychiatry and special pedagogy
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2018 : T. 44, nr 263, s. 258-262, sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

10/681
Autorzy: Joanna Kapusta, Michał Kidawa, Monika Rynkowska-Kidawa, Robert Irzmański, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena częstości występowania udaru mózgu w przebiegu nadciśnienia tętniczego u chorych w podeszłym wieku
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2018 : Vol. 45, nr 270, s. 226-231
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

11/681
Autorzy: Paulina Konrad, Jan Chojnacki, Aleksandra Kaczka, Monika Pawłowicz, Cezary Rudnicki, Cezary Chojnacki.
Tytuł: Ocena czynności tarczycy u osób z zespołem przerostu bakteryjnego jelita cienkiego
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2018 : vol. 44, nr 259, s. 15-18
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

12/681
Autorzy: Monika Rynkowska-Kidawa, Michał Kidawa, Joanna Kapusta, Robert Irzmański, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena funkcji nerek w przebiegu nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2018 : Vol. 45, nr 265, s. 11-16
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

13/681
Autorzy: Monika Rynkowska-Kidawa, Michał Kidawa, Joanna Kapusta, Robert Irzmański, Robert Matysiak, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych w przebiegu nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2018 : Vol. 45, nr 265, s. 17-23
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

14/681
Autorzy: Joanna Kapusta, Michał Kidawa, Monika Rynkowska-Kidawa, Robert Irzmański, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena wybranych wyników badań laboratoryjnych krwi w przebiegu nadciśnienia tętniczego u chorych w podeszłym wieku
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2018 : Vol. 45, nr 270, s. 232-236
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

15/681
Autorzy: Maria Łukasik, Monika Talarowska, Piotr Szynkiewicz, Iwona Dominiak, Ewa Gromniak-Haniecka, Józefina Rawska, Edyta Staroń, Piotr Gałecki.
Tytuł: Poziom odczuwanego stresu a cechy osobowości u pracowników służby zdrowia-badania polskie
Tytuł angielski: The level of experienced stress and personality traits in health professionals - the Polish study
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2018 : T. 45, nr. 269, s. 185-188
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

16/681
Autorzy: Małgorzata Figlus, Beata Kaczorowska, Dariusz J. Jaskólski, Łukasz Kępczyński.
Tytuł: Zespół von Hippel-Lindau - opis przypadku
Tytuł angielski: Von Hippel-Lindau syndrome - a case report
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2018 : T. 44, nr 263, s. 248-252, Sum.
Uwagi: UMED 503/5-062-01/503-51-002
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

17/681
Autorzy: Małgorzata Kluch, Małgorzata Górska-Ciebiada, Katarzyna Łokieć.
Tytuł: Znaczenie diety w prewencji działań niepożądanych terapii antykoagulantami zależnymi od witaminy K.
Tytuł angielski: The importance of diet in the prevention of adverse reactions to vitamin K-dependent anticoagulants
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2018 : T. 45, nr 265, s. 5-10, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

18/681
Autorzy: Maria Filip, Justyna Jasionowska, Piotr Gałecki.
Tytuł: Znaczenie ketaminy w leczeniu zaburzeń depresyjnych
Tytuł angielski: The importance of the ketamine in depressive disorders
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2018 : T. 45, nr. 267, s. 134-136
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

19/681
Autorzy: Justyna Jasionowska, Maria Filip, Monika Talarowska, Piotr Gałecki.
Tytuł: Znaczenie szlaku kynureninowego w zaburzeniach depresyjnych
Tytuł angielski: The importance of the kynurenine pathway in depressive disorders
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2018 : T. 45, nr 266, s. 89-93
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

20/681
Autorzy: Wojciech Łężak, Łukasz Mokros, Michał Seweryn Karbownik, Andrzej Witusik, Marcin Kosmalski, Edward Kowalczyk, Tadeusz Pietras.
Tytuł: Bezpieczeństwo metaboliczne leków przeciwdepresyjnych.
Tytuł angielski: Metabolic safety of antidepressant medicines.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2017 : Vol. 42, nr 251, s. 210-213, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

21/681
Autorzy: Andrzej Witusik, Łukasz Mokros, Tadeusz Pietras.
Tytuł: Knowledge on bronchial asthma among teachers and educators - preliminary results of a pilot study.
Tytuł angielski: Wiedza na temat astmy oskrzelowej wśród nauczycieli i pedagogów - wstępne wyniki badania pilotażowego
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2017 : Vol. 42, nr 247, s. 26-29, Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

22/681
Autorzy: Aleksandra Błońska, Paulina Konrad, Jan Chojnacki, Cezary Chojnacki.
Tytuł: Ocena czasu pasażu ustno-kątniczego u chorych z zespołem jelita nadwrażliwego i nietolerancją produktów zbożowych.
Tytuł angielski: Evaluation of oro-cecal transit time in patients with irritable bowel syndrome with cereal products intolerance
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2017 : Vol. 47, nr 249, s. 116-120, Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

23/681
Autorzy: Katarzyna Jończyk, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena czynników ryzyka wystąpienia zaburzeń gospodarki węglowodanowej
Tytuł angielski: The assessment of risk factors for glucose metabolism disorders
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2017 : T. 42, nr 252, s. 241-246
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

24/681
Autorzy: Monika Rynkowska-Kidawa, Michał Kidawa, Joanna Kapusta, Robert Irzmański, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena echokardiograficzna w przebiegu nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku
Tytuł angielski: Echocardiographic evaluation in the course of hypertension in the elderly
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2017 : T. 43, nr 258, s. 250-254
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

25/681
Autorzy: Joanna Kapusta, Anna Mejer-Barczewska, Edward Kowalczyk, Robert Irzmański, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena stężenia wybranych czynników naczyniowo aktywnych u chorych po OZW poddanych rehabilitacji kardiologicznej
Tytuł angielski: Evaluation of selected vascular active factors in patients after myocardial infarction subjected to cardiac rehabilitation
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2017 : T. 43, nr 254, s. 56-60
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

26/681
Autorzy: Katarzyna Jończyk-Skórka, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena widzenia barw i jej wartość diagnostyczna w przewidywaniu ryzyka wystąpienia retinopatii cukrzycowej u chorych z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej
Tytuł angielski: The evaluation of color vision and its diagnostic value in predicting the risk of diabetic retinopathy in patients with glucose metabolism disorders
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2017 : vol. 43, nr 253, s. 15-21
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

27/681
Autorzy: Kamil Koszela, Sylwia Krukowska, Marta Woldańska-Okońska.
Tytuł: Ocena wpływu rehabilitacji na poziom natężenia dolegliwości bólowych u chorych z przepukliną jądra miażdżystego krążka międzykręgowego
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2017 : vol. 42, nr 251, s. 201-204
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

28/681
Autorzy: Anna Mejer-Barczewska, Joanna Kapusta, Małgorzata Godala, Edward Kowalczyk, Robert Irzmański, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena wykładników procesów oksydacyjno-redukcyjnych krwi u chorych po ostrych zespołach wieńcowych (OZW) poddanych rehabilitacji kardiologicznej
Tytuł angielski: Evaluation of oxidative-reduction markers of blood in patients with acute coronary syndromes (ACS) subjected to cardiac rehabilitation
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2017 : T. 42, nr 252, s. 236-240
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

29/681
Autorzy: Paulina Żuchowicz, Justyna Jasionowska, Piotr Gałecki, Monika Talarowska.
Tytuł: Pamięć autobiograficzna w zaburzeniach depresyjnych
Tytuł angielski: Autobiographical memory in depressive disorders
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2017 : T. 43, nr 254, s. 83-86
Uwagi: PŻ, JJ, PG, MT contributed equally, UMED 502-03/5-062-02/502-54-208, 502-03/5-062-02/502-54-218
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

30/681
Autorzy: Marcin Cierniak, Małgorzata Pikala, Joanna Jaskółowska, Marcin Nowakowski, Bartłomiej Balcerzak, Tomasz Gaszyński.
Tytuł: Porównanie urządzeń Cmac vs Vivasight pod kątem czasu i skuteczności intubacji wśród studentów medycyny.
Tytuł angielski: Comparison of Cmac vs Vivasight devices in terms of time and effectiveness of intubation among medical students
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2017 : T. 43, nr 257, s. 207-212, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

31/681
Autorzy: Magdalena Plewka, Jacek Rysz, Kujawski Krzysztof.
Tytuł: Powikłania endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej
Tytuł angielski: Complications of endoscopic retrograde cholangiopancreatography
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2017 : T. 22, nr. 43, s. 272-275, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

32/681
Autorzy: Anna Mejer-Barczewska, Joanna Kapusta, Małgorzata Godala, Edward Kowalczyk, Robert Irzmański, Jan Kowalski.
Tytuł: Przydatność skali przedwysiłkowej i wysiłkowej do rozpoznawania choroby wieńcowej przez fizjoterapeutów.
Tytuł angielski: The usefulness of the scale before exercise and exercise to identify coronary artery disease by physiotherapists.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2017 : Vol. 42, nr 251, s. 197-200, Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

33/681
Autorzy: Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras.
Tytuł: Przypadek dorosłego mężczyzny z zespołem sawanta w przebiegu spektrum autyzmu
Tytuł angielski: The case of an adult man with savant syndrome in the course of autism spectrum disorder
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2017 : T. 43, nr 253, s. 32-34, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

34/681
Autorzy: Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras.
Tytuł: Therapy of a couple with a bipolar spouse
Tytuł angielski: Terapia pary z osobą chorą na chorobę afektywną dwubiegunową
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2017 : T. 43, nr 256, s. 172-176, Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

35/681
Autorzy: Hanna Makles, Jacek Radosław Wilczyński.
Tytuł: Wartość prognostyczna przepływów dopplerowskich po 41 tygodniu ciąży w przewidywaniu zakończenia indukcji porodu cięciem cesarskim
Tytuł angielski: Assessment of relationship between Doppler flows in pregnancies after 41 week and the incidence of cesarean sections with induced labour
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2017 : T. 43, nr 258, s. 258-263
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Adres url:

36/681
Autorzy: Kamil Klupiński, J Krochmalski, Marta Woldańska-Okońska.
Tytuł: Wpływ ćwiczeń na platformie dynamometrycznej na siłę mięśni stawów kolanowych po leczeniu pacjentów z gonartrozą metodą mikrozłamań
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2017 : vol. 42, nr 252, s. 247-251
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

37/681
Autorzy: Kamil Koszela, Sylwia Krukowska, Marta Woldańska-Okońska.
Tytuł: Wpływ rehabilitacji na poziom natężenia dolegliwości bólowych u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa po nieskutecznym zabiegu operacyjnym
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2017 : vol. 42, nr 252, s. 252-255, Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

38/681
Autorzy: Hanna Makles, Jacek Radosław Wilczyński.
Tytuł: Wskaźnik mózgowo-pępowinowy i indeks płynu owodniowego jako czynniki prognostyczne zakończenia indukcji porodu cięciem cesarskim w ciążach po skończonym 41 tygodniu
Tytuł angielski: Cerebroplacental ratio (CPR) and amniotic fluid index (AFI) as prognostic factors of terminating pregnancy with cesarean section after induction of labour
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2017 : T. 43, nr 257, s. 203-206
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Adres url:

39/681
Autorzy: Patryk Maśliński, Marta Woldańska-Okońska.
Tytuł: Zastosowanie modelu zniekształcania powięziowego (FDM - fascial distorsion model)u pacjentki z ograniczeniem ruchomości w stawie barkowym - opis przypadku
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2017 : vol. 41, nr 251, s. 214-218
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

40/681
Autorzy: Joanna Pietrzak, Paulina Kwarta, Michał Seweryn Karbownik, Łukasz Mokros, Paula Zdanowicz, Dawid Miśkowiec, Andrzej Witusik, Adam Antczak, Tadeusz Pietras.
Tytuł: Anxiety and depression levels in rheumatoid arthritis patients before and after joint replacement procedure.
Tytuł angielski: Poziom lęku i depresji u pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów przed i po operacji wszczepienia endoprotezy.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 41, nr 244, s. 184-187, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

41/681
Autorzy: Monika Różycka-Kosmalska, Renata Michalak, Marcin Kosmalski, Paweł Ptaszyński, Jerzy Krzysztof Wranicz, W. Zieleniewski, Iwona Cygankiewicz.
Tytuł: Clinical procedure in amiodarone-induced thyroid dysfunction.
Tytuł angielski: Postępowanie kliniczne w poamiodaronowych zaburzeniach czynności gruczołu tarczowego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 235, s.46-52
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

42/681
Autorzy: Agnieszka Obrębska-Stefaniak, Robert Irzmański, Joanna Kapusta, Tomasz Grycewicz, Jan Kowalski.
Tytuł: Leukocytoza i obniżona wartość filtracji kłębuszkowej zwiększają ryzyko niepowodzenia rehabilitacji kardiologicznej u chorych po STEMI.
Tytuł angielski: Leukocytosis and decreased glomerular filtration rate increase the risk of cardiac rehabilitation failure in post-STEMI patients.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 41, nr 243, s. 127-132, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

43/681
Autorzy: Wioletta Rozpędek, Dariusz Pytel, Alan J. Diehl, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Niskocząsteczkowe inhibitory szlaku zależnego od kinazy PERK jako nowa, molekularna strategia terapeutyczna w leczeniu choroby Alzheimera
Tytuł angielski: Small molecule inhibitors of PERK-dependent signaling pathway as a novel, therapeutic molecular strategy in Alzheimer's disease treatment
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : T. 41, nr 241, s. 5-10
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

44/681
Autorzy: Adam Rafał Poliwczak, Jolanta Białkowska-Warzecha, Agnieszka Bała, Marlena Broncel, Maciej Jabłkowski.
Tytuł: Non - sustained ventricular tachycardia during treatment of genotype 3 chronic hepatitis C- a case report
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 236, s. 94-96, Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

45/681
Autorzy: Beata Kaczorowska, Małgorzata Pawełczyk, Monika Przybyła.
Tytuł: Nowe doustne antykoagulanty a udar mózgu.
Tytuł angielski: New orally anticoagulants and brain stroke.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : 40, 239, 329-332
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

46/681
Autorzy: Małgorzata M. Godala, Izabela Materek-Kuśmierkiewicz, Dariusz Moczulski, Franciszek Szatko, Ewelina Gaszyńska, Sławomir Tokarski, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena częstości niedoborów witaminy 25(OH)D w osoczu chorych z objawami zespołu metabolicznego.
Tytuł angielski: Estimation of plasma 25(OH)D vitamin deficiency in patients with metabolic syndrome.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 239, s. 288-291, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

47/681
Autorzy: Małgorzata Godala, Izabela Materek-Kuśmierkiewicz, Dariusz Moczulski, Franciszek Szatko, Ewelina Gaszyńska, Sławomir Tokarski, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena częstości występowania niedoborów witaminy 25(OH)Dw w osoczu mieszkańcow Łodzi.
Tytuł angielski: Evaluation of prevalece of plasma 25(OH)D vitamin deficiency in residents of Lodz.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 237, s. 164-167, Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

48/681
Autorzy: Anna Kubsik, Robert Klimkiewicz, Paulina Klimkiewicz, Katarzyna Janczewska, Agnieszka Jankowska, Adam Łukasiak, Marta Woldańska-Okońska.
Tytuł: Ocena dolegliwości bólowych u chorych na stwardnienie rozsiane po zastosowaniu zabiegów fizjoterapeutycznych.
Tytuł angielski: Assessment of the pain patients with the multiple sclerosis after applying the physiotherapy treatment.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 238, s. 230-234, Streszcz., Sum., tab., bibliogr.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

49/681
Autorzy: Małgorzata Godala, Izabela Materek-Kuśmierkiewicz, Dariusz Moczulski, Franciszek Szatko, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych z objawami zespołu metabolicznego.
Tytuł angielski: Estimation of cardiovascular risk in patients with metabolic syndrome.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 41, nr 246, 275-278
Uwagi: Praca finansowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi z zadania badawczego nr 502-03/6-024-02/502-64-050
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

50/681
Autorzy: Małgorzata Godala, Izabela Materek-Kuśmierkiewicz, Dariusz Moczulski, Franciszek Szatko, Ewelina Gaszyńska, Sławomir Tokarski, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena stężenia witaminy 25(OH)D w osoczu mieszkańców Łodzi.
Tytuł angielski: Estimation of plasma 25(OH)D vitamin level in residents of Lodz.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 237, s. 160-163, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

51/681
Autorzy: Robert Klimkiewicz, Anna Kubsik, Katarzyna Janczewska, Agnieszka Jankowska, Marta Woldańska-Okońska.
Tytuł: Ocena stopnia sprawności funkcjonalnej pacjentów z choroba zwyrodnieniową stawów kolanowych po zastosowanej fizjoterapii.
Tytuł angielski: Assesment of degree of functional efficiency patients with the gonarthrosis after applying physiotherapy.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 238, s. 235-239, Streszcz., Sum., tab., ryc., bibliogr.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

52/681
Autorzy: Joanna Kapusta, Anna Kapusta, Jan Kowalski, Robert Irzmański.
Tytuł: Ocena zmian w centralnym i obwodowym układzie krążenia pod wpływem kontrolowanego treningu fizycznego prowadzonego w ramach standardowej procedury usprawniania chorych po ostrym zespole wieńcowym.
Tytuł angielski: Evaluation of changes in the central and peripheral circulatory system under the influence of physical training carried out under the standard procedure of improving patients after acute coronary syndrome.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 240, s. 345-350
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

53/681
Autorzy: Iwona Duraj, Marlena Broncel.
Tytuł: Otyłość czynnikiem ryzyka migotania przedsionków.
Tytuł angielski: Obesity as a Risk Factor for Atrial Fibrillation.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 235, s. 5-8, Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

54/681
Autorzy: Paulina Kwarta, Joanna Pietrzak, Dawid Miśkowiec, Iwona Stelmach, Paweł Górski, Piotr Kuna, Adam Antczak, Tadeusz Pietras.
Tytuł: Personality traits and styles of coping with stress in physicians.
Tytuł angielski: Cechy osobowości a style radzenia sobie ze stresem wśród lekarzy
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : 40, 239, 301-307, Streszcz., Summ.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

55/681
Autorzy: Sławomir Motylewski, Aleksandra Zientala, Katarzyna Michalak, Agnieszka Pawlicka-Lisowska, Elżbieta Poziomska-Piątkowska.
Tytuł: Physical fitness evaluation in 12-13-year-old children attending primary schools in Pabianice.
Tytuł angielski: Ocena sprawności fizycznej 12 i 13-Iatków szkół podstawowych w Pabianicach.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 237, s. 173-176, Sum
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

56/681
Autorzy: Monika Różycka-Kosmalska, Renata Michalak, Marcin Kosmalski, Paweł Ptaszyński, Jerzy Krzysztof Wranicz, Wojciech Zieleniewski, Iwona Cygankiewicz.
Tytuł: Postępowanie kliniczne w poamiodaronowych zaburzeniach czynności gruczołu tarczowego.
Tytuł angielski: Clinical procedure in amiodarone-induced thyroid dysfunction.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 235, s. 46-52, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

57/681
Autorzy: Agnieszka Obrębska-Stefaniak, Robert Irzmański, Tomasz Grycewicz, Joanna Kapusta, Jan Kowalski.
Tytuł: Przydatność badania morfologicznego krwi w przewidywaniu niepowodzenia rehabilitacji kardiologicznej u chorych po NSTEMI.
Tytuł angielski: The usefulness of complete blood count in predicting cardiac rehabilitation failure in post-NSTEMI patients.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 41, nr 246, s. 269-274, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

58/681
Autorzy: Anna Samborska-Sablik, Zbigniew Sablik.
Tytuł: Relacja pacjent - lekarz z perspektywy trójkąta dramatycznego Karpmana
Tytuł angielski: Patient - doctor relationship from perspective of the Karpman drama triangle.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : T. 41, nr 245, s. 255-257
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

59/681
Autorzy: Daria Bałczewska, Krzysztof Kaczmarek, Paweł Ptaszyński, Jerzy Krzysztof Wranicz, Iwona Cygankiewicz.
Tytuł: Rokowanie odległe u pacjentów z omdleniami wazowagalnymi po implantacji kardiostymulatora.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 41, nr 245, s. 243-247, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

60/681
Autorzy: Karol Tytman, Krzysztof Kaczmarek, Stanisława Lipińska, Jerzy Wranicz.
Tytuł: Rola wolnych rodników tlenowych w patogenezie zaburzeń rytmu serca.
Tytuł angielski: The role of reactive oxygen species (ROS) in arrhythmogenesis.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 235, s. 32-35, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

61/681
Autorzy: Daria Bałczewska, Krzysztof Kaczmarek, Paweł Ptaszyński, Jerzy Krzysztof Wranicz, Iwona Cygankiewicz.
Tytuł: Technical options of electrotherapy in patients with vasovagal syncope.
Tytuł angielski: Techniczne możliwości elektroterapii u osób z omdleniami wazowagalnymi.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : T. 41, nr 244, s. 177-179, Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PAL
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

62/681
Autorzy: Anna Kamrowska, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Terapia zaburzeń lękowych uogólnionych w ujęciu poznawczo-behawioralnym.
Tytuł angielski: Treatment of generalized anxiety disorder in terms of cognitivebehavioral
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : 40, 236, 141-143
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

63/681
Autorzy: Karol Tytman, Krzysztof Kaczmarek, Stanisława Lipińska, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: The role of reactive oxygen species (ROS) in arrhythmogenesis.
Tytuł angielski: Rola wolnych rodników tlenowych w patogenezie zaburzeń rytmu serca.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 235, s. 32-35, Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

64/681
Autorzy: Justyna Kaczmarek, Alicja Kozera-Kępniak, Agata Majos, Beata Kaczorowska.
Tytuł: Trudności diagnostyczne zakrzepicy zatok mózgowych u młodej kobiety - opis przypadku.
Tytuł angielski: The difficulties with the diagnosis of cerebral sinus thrombosis of a young woman - a case report.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 239, s. 314-317
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

65/681
Autorzy: Michał Starosta, Justyna Redlicka, Michał Brzeziański, Marta Niwald, Elżbieta Dorota Miller.
Tytuł: Udar mózgu - ryzyko niepełnosprawności oraz możliwości poprawy funkcji motorycznych i poznawczych.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 241, s. 39-42, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

66/681
Autorzy: Jan Kowalski, Jacek Tadeusz Jędrzejczyk, Marcin Barylski, Julita Ciećwierz, Monika Sienkiewicz, Edward Kowalczyk.
Tytuł: Value of D-dimer and HDL cholesterol concentrations in predicting the occurence of acute pulmonary embolism.
Tytuł angielski: Wartości stężeń D-dimerów i cholesterolu HDL w przewidywaniu wystąpienia ostrej zatorowości płucnej
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 239, s. 283-287, Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

67/681
Autorzy: Agnieszka Obrębska, Robert Irzmański, Tomasz Grycewicz, Anne Mejer, Jan Kowalski.
Tytuł: Wartość prognostyczna podstawowych badań laboratoryjnych krwi w przewidywaniu wyników rehabilitacji kardiologicznej u chorych po STEMI.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 236, s. 84-88, Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

68/681
Autorzy: Sabina Dudka, Piotr Winczewski, Katarzyna Janczewska, Anna Kubsik, Marta Woldańska-Okońska.
Tytuł: Wpływ edukacji zdrowotnej na wyniki rehabilitacji u pacjentów po udarze mózgu
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 41, nr 245, s. 225-230, Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

69/681
Autorzy: Anna Gorąca, Beata Skibska.
Tytuł: Wpływ ET-1 i blokera recetora ET A (BQ123) na zawartość TNF-alfa w mózgu szczura.
Tytuł angielski: Influence of ET-1 and ETA receptor blocker (BQ123) on the level of TNF-? in the brain rat
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : T. 40, nr 240, s. 369-371
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

70/681
Autorzy: Agnieszka Cieślak, Sławomir Motylewski, Joanna Pielużek, Katarzyna Michalak, Elżbieta Poziomska-Piątkowska.
Tytuł: Wpływ hydrokinezyterapii na otyłość kobiet w wieku starszym.
Tytuł angielski: Effects of hydrokinezytherapy of obesity in elder women.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : 41, 241, 16-18
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

71/681
Autorzy: Katarzyna Łokieć, Aleksandra Błońska, Ewa Walecka-Kapica, Krystyna Stec-Michalska.
Tytuł: Wpływ leczenia dietą redukcyjną na stężenie hormonów płciowych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym z nadwagą i otyłością.
Tytuł angielski: Effect of treatment with diet on reducing levels of sex hormones in perimenopausal women with overweight and obesity.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : 40, 240, 362-368, Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

72/681
Autorzy: Magdalena Kiełczewska, Jerzy Szymczyk, Ryszard Leszczyński, Jan Błaszczyk.
Tytuł: Wpływ prądu wielkiej częstotliwości i fali ultradźwiękowej na wybrane parametry gospodarki tłuszczowej.
Tytuł angielski: The effect of high-frequency current and ultrasonic wave on selected parameters of fat tissue.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 239, s. 298-300, Streszcz., Summ.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

73/681
Autorzy: Patrycja Wachowska-Kelly, Agnieszka Stępień, Marek Romanowski, Cezary Chojnacki.
Tytuł: Wydzielanie i metabolizm dopaminy u osób z dyspepsją czynnościową.
Tytuł angielski: Excertion and metabolism of dopamine in patients with functional dyspepsia.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : 40, 238, 244-247, Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

74/681
Autorzy: Małgorzata Godala, Izabela Materek-Kuśmierkiewicz, Dariusz Moczulski, Maciej Rutkowski, Franciszek Szatko, Ewelina Gaszyńska, Sławomir Tokarski, Jan Kowalski.
Tytuł: Aktywność fizyczna u chorych z objawami zespołu metabolicznego zmniejsza stężenia witamin antyoksydacyjnych w osoczu - ochronny efekt witaminy C
Tytuł angielski: Physical Activity in Patients With Symptoms of Metabolic Syndrome Reduces the Concentration of Plasma Antioxidant Vitamins - Protective Effect of Vitamin C
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 38, nr 227, s. 258-262, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PAE
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

75/681
Autorzy: Sławomir Motylewski, Aleksandra Zientala, Agnieszka Pawlicka-Lisowska, Elżbieta Poziomska-Piątkowska.
Tytuł: Assessment of body posture in 12- and 13-year-olds attending primary schools in Pabianice.
Tytuł angielski: Ocena postawy ciała 12 i 13 latków ze szkół podstawowych w Pabianicach
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 39, nr 234, 368-371, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

76/681
Autorzy: Emilia Borowik, Włodzimierz Grabowicz, Tomasz Grycewicz, Andrzej Lubiński.
Tytuł: Clinical usefulness of baroreflex sensitivity test in the detection of cardiovascular autonomic neuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus
Tytuł angielski: Przydatność kliniczna badania wrażliwości baroreceptorów tętniczych w wykrywaniu polineuropatii autonomicznej sercowo-naczyniowej u pacjentów z cukrzycą typu 2
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : T. 39, nr 233, s. 277-280, streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

77/681
Autorzy: Katarzyna Jończyk-Skórka, Dorota Śliwczyńska-Rodziewicz, Adam Jarmak, Jan Kowalski.
Tytuł: Czy kwas acetylosalicylowy i antagoniści witaminy K są czynnikami ryzyka wystąpienia zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem?
Tytuł angielski: Does acetylsalicylic acid and vitamin K antagonists are risk factors of macular degeneration related with age?
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 38, nr 225, s. 144-149, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

78/681
Autorzy: Anna Frątczak, Krzysztof Kujawski, Anna Gluba-Brzózka, Jacek Rysz.
Tytuł: Evaluation of the effectiveness of methods of endoscopic treatment of bleeding duodenal mucosa.
Tytuł angielski: Ocena skuteczności metod endoskopowego leczenia krwawienia z błony śluzowej dwunastnicy.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 38, nr 224, s. 77-81, Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

79/681
Autorzy: Anna Samborska-Sablik, Zbigniew Sablik, Tomasz Gaszyński, Jarosław Drożdż.
Tytuł: Gry międzyludzkie jako sposób na stres zawodowy lekarzy.
Tytuł angielski: Interpersonal Games as a Method for Doctors' Occupational Stress.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 37, nr 225, s. 180-182, Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

80/681
Autorzy: Piotr Misiak, Sławomir Jabłoński.
Tytuł: High-grade surface osteosarcoma of the rib - a case report.
Tytuł angielski: Powierzchowny kostniako-mięsak żebra o wysokim stopniu zróżnicowania - opis przypadku.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 39, nr 229, s. 40-42, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

81/681
Autorzy: Katarzyna Denys, Paweł Denys, Marian Macander, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Jakość życia, akceptacja choroby i poczucie kontroli zdrowia u pacjentów z przewlekłymi schorzeniami narządu ruchu podczas procesu rehabilitacji.
Tytuł angielski: Quality of life, acceptance of illness and a sense of health control in patients with chronic musculoskeletal disorders during the rehabilitation process.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 38, nr 225, s. 155-158, Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

82/681
Autorzy: Magdalena Andrzejczak-Karbowska, Joanna Kapusta, Martin Inman, Jan Kowalski, Robert Irzmański.
Tytuł: Ocena skuteczności kontrolowanego wysiłku fizycznego opartego na ćwiczeniach u kobiet z niewydolnością serca w wieku podeszłym.
Tytuł angielski: Evaluation of the effectiveness of exercise-based controlled physical effort in women with heart failure in the elderly.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 38, nr 223, s. 11-15, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

83/681
Autorzy: Małgorzata Godala, Izabela Materek-Kuśmierkiewicz, Dariusz Moczulski, Franciszek Szatko, Ewelina Gaszyńska, Sławomir Tokarski, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena stężenia 25(OH)D w osoczu chorych z objawami zespołu metabolicznego.
Tytuł angielski: Estimation of plasma 25(OH)D vitamin level in patients with metabolic syndrome.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 39, nr 234, s. 364-367, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

84/681
Autorzy: Justyna Błaszczyk, Kinga Bobińska, Maria Filip, Piotr Gałecki.
Tytuł: Ogólne zasady skutecznej komunikacji między lekarzem a chorym z wybranymi zaburzeniami psychicznymi
Tytuł angielski: General principles of effective communication between physician and patient with selected mental disorders.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 38, nr 226, s. 237-240, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

85/681
Autorzy: Edyta Santorek-Strumiłło, Marian Brocki.
Tytuł: Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego jako maska gruczolakoraka kątnicy.
Tytuł angielski: Acute appendicitis masking adenocarcinoma of the cecum.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : T. 38, nr 223, s. 32-33
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

86/681
Autorzy: Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Marian Macander, Magda Flinik-Jankowska, Piotr Wierzbiński.
Tytuł: Pomyłka w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym czy nadużycie psychiatrii dla celów pozamedycznych - opis przypadku.
Tytuł angielski: A mistake in forensic psychiatric evaluation or abuse of psychiatry for non-medical purposes - a case report.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 39, nr 233, s. 325-328, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

87/681
Autorzy: Beata Zdrodowska, Magdalena Leszczyńska-Filus, Ryszard Leszczyński, Jan Błaszczyk.
Tytuł: Porównanie wpływu laseroterapii i magnetoterapii na poziom bólu oraz zakres ruchomości kręgosłupa osób z chorobą zwyrodnieniową dolnego odcinka kręgosłupa.
Tytuł angielski: Comparison of the effect of laser and magnetic therapy for pain level and the range of motion of the spain of people with osteoarthritis lower back.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 38, nr 223, s. 26-31, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

88/681
Autorzy: Artur Łagodziński, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Prophylaxis of sudden cardiac death in patients with chronic kidney disease.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 39, nr 233, s. 329-332
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

89/681
Autorzy: Monika Talarowska, M. Zajączkowska, Piotr Gałecki.
Tytuł: Prozodia emocjonalna i językowa a pamięć operacyjna u chorych z depresją.
Tytuł angielski: Emotional and language prosody and working memory in patients with depression.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 38, nr 227, s. 269-272, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

90/681
Autorzy: Emilia Borowik, Włodzimierz Grabowicz, Tomasz Grycewicz, Andrzej Lubiński.
Tytuł: Przydatność kliniczna badania wrażliwości baroreceptorów tętniczych w wykrywaniu polineuropatii autonomicznej sercowo-naczyniowej u pacjentów z cukrzycą typu 2
Tytuł angielski: Clinical usefulness of baroreflex sensitivity test in the detection of cardiovascular autonomic neuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : T. 39, nr 233, s. 277-280
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

91/681
Autorzy: Wioletta Rozpędek, Łukasz Markiewicz, J Alan Diehl, Dariusz Pytel, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Rola mechanizmu adaptacyjnej odpowiedzi na stres w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych, nowotworowych oraz cukrzycy typu 2.
Tytuł angielski: The role of the adaptive stress response in the pathogenesis of neurodegenerative diseases, cancer and diabetes mellitus type 2.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 39, nr 234, s. 393-397, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

92/681
Autorzy: Michał Starosta, Marta Niwald, Elżbieta Dorota Miller.
Tytuł: Skuteczność kompleksowej rehabilitacji po pierwszym w życiu udarze niedokrwiennym mózgu.
Tytuł angielski: The effectiveness of comprehensive rehabilitation after a first episode of ischemic stroke.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 38, nr 227, s 254-257, Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

93/681
Autorzy: Maria Filip, Maciej Kuśmierek, Agata Orzechowska, Justyna Błaszczyk, Marlena Zajączkowska, Piotr Gałecki.
Tytuł: Stosowanie leków psychotropowych u kobiet karmiących piersią
Tytuł angielski: The use of psychotropic drugs during breast-feeding.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 39, nr 229, s. 47-52, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

94/681
Autorzy: Cezary Kułak, Marcin Cierniak, Tomasz Gaszyński.
Tytuł: Usage of soft bougie for intubation via supraglottic airway devices
Tytuł angielski: Wykorzystanie miękkiej prowadnicy do intubacji przez urządzenia nadkrtaniowe
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 39, nr 231, s. 142-145
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

95/681
Autorzy: Magdalena Alina Pruszyńska, Joanna Kostka, Jan Wojciech Raczkowski, Henryk Mikołaj Chmielewski.
Tytuł: Wiedza pacjentów na temat modyfikowalnych czynników ryzyka udaru mózgu.
Tytuł angielski: Patients' knowledge regarding modifiable risk factors of stroke.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 38, nr 223, s. 16-19
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

96/681
Autorzy: Anna Gorąca, Beata Skibska.
Tytuł: Wpływ endoteliny 1 oraz inhibitora fosforylacji IκB na zawartość wolnych grup sulfhydrylowych (-SH) i białka w nerce szczura.
Tytuł angielski: The effects of endothelin 1 and an inhibitor of phosphorylation of IκB on the content of free sulfhydryl groups (-SH) and protein in rat kidney.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 38, nr 226, s. 203-205, Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

97/681
Autorzy: Magdalena Kiełczewska, Jerzy Szymczyk, Ryszard Leszczyński, Jan Błaszczyk.
Tytuł: Wpływ prądu wielkiej częstotliwości i fali ultradźwiękowej na wybrane wskaźniki masy ciała.
Tytuł angielski: The Effect of high-frequency current and ultrasonic wave on selected indicators of body weight.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 38, nr 225, s. 150-154, Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

98/681
Autorzy: Anna Łupińska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Wpływ świadomości rodziców na rozwój nadmiaru masy ciała u dzieci.
Tytuł angielski: Impact on the development of parental awareness of excess weight in children.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 38, nr 226, s. 211-215, Sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

99/681
Autorzy: Przemysław Kluj, Dawid Aleksandrowicz, Waldemar Machała, Tomasz Gaszyński.
Tytuł: Współczesne metody tamowania krwotoku w warunkach przedszpitalnych w oparciu o doświadczenia i standardy medycyny taktycznej.
Tytuł angielski: Modern methods of prehospital bleeding management based on the experience and standards of tactical medicine.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 38, nr 224, s. 65-69, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

100/681
Autorzy: Edyta Blus, Zbigniew Kowalczyk, Agnieszka Wojciechowska-Kulik, Zbigniew Baj, Ewa Majewska.
Tytuł: Wybrane parametry antropometryczne oraz stężenie leptyny i adiponektyny u pacjentów ze skrajną otyłością leczonych implantacją balonem żołądkowym.
Tytuł angielski: Chosen anthropometric parameters and concentrations of leptin and adiponectin in extreme obese patients treated with implantation of a gastric balloon.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 39, nr 230, s. 101-105, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

101/681
Autorzy: Katarzyna Krajewska, Oliwia Gawlik, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Związek wybranych zaburzeń psychicznych z występowaniem prób samobójczych wśród nastoletnich pacjentów hospitalizowanych psychiatrycznie.
Tytuł angielski: The relation of selected psychiatric disorders to occurrence of suicide attempts among teenage psychiatrically hospitalized patients.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : Vol. 38, nr 228, s. 329-331, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

102/681
Autorzy: Agata Orzechowska, Katarzyna Denys, Piotr Gałecki.
Tytuł: Aleksytymia - definicja, przyczyny i udział w etiologii chorób
Tytuł angielski: Alexithymia - definition, causes and participation in the etiology of diseases
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : T. 37, nr 218, s. 128-133, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

103/681
Autorzy: Sławomir Tokarski, Kamila Tokarska, Ewa Schwarz, Agnieszka Obrębska, Anna Mejer, Jan Kowalski.
Tytuł: Blood gas analysis, blood saturation and chosen parameters of spirometric examination in NSCLC patients undergoing chemotherapy and pulmonary rehabilitation.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : T. 36, nr 214, s. 249-253, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

104/681
Autorzy: Agnieszka Stetkiewicz-Lewandowicz, Alina Borkowska, Tomasz Sobów.
Tytuł: Cechy temperamentu i charakteru mierzone Kwestionariuszem TCI Cloningera u chorych na chorobę niedokrwienną serca.
Tytuł angielski: Temperament and character traits measured by Temperament and Character Inventory (TCI) by Cloninger in patients with ischemic heart disease
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 37, nr 219, s. 159-162, Streszcz., Sum
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

105/681
Autorzy: Zbigniew Szafraniec, Krzysztof Kaczmarek, K Pałka, Paweł Ptaszyński, Jan Ruta, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Comparison of basic electrical features of ICD defibrillating leads implanted to right ventricular apex or right ventricular outflow track and septum.
Tytuł angielski: Porównanie podstawowych parametrów elektrycznych elektrod defibrylujących wszczepianych do wierzchołka oraz do okolic drogi odpływu prawej komory serca.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 36, nr 213, s. 155-159
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

106/681
Autorzy: Paulina Gorzelak, Sandra Zyzak, Łukasz Krewko, Monika Możdżan, Marlena Broncel.
Tytuł: Częstość stosowania doustnych antagonistów witaminy K u pacjentów z migotaniem przedsionków i zaburzeniami funkcji poznawczych.
Tytuł angielski: Frequency of use of oral vitamin K antagonists in patients with atrial fibrillation and cognitive function disturbances.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 36, nr 215, s. 302-306
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

107/681
Autorzy: Michał Krysicki, Maria Jaworska, Bożena Popowicz, Joanna Jankiewicz-Wika, Mariusz Klencki, Dorota Słowińska-Klencka.
Tytuł: Częstość występowania objawów niedoczynności tarczycy oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w subklinicznej niedoczynności tarczycy.
Tytuł angielski: The incidence of hypothyroidism symptoms and risk factors for cardiovascular events in subclinical hypothyroidism.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 37, nr 217, s. 10-16, Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

108/681
Autorzy: Zbigniew Szafraniec, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Droga odpływu kontra wierzchołek prawej komory, czyli dlaczego kilka centymetrów ma tak duże znaczenie w stymulacji serca.
Tytuł angielski: Right ventricular outflow tract versus right ventricular apex - why few centimetres is so important in cardiac pacing.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 37, nr 219, s. 139-143, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

109/681
Autorzy: Katarzyna Łokieć, Grażyna Klupińska, Ewa Walecka-Kapica, Aleksandra Błońska.
Tytuł: Estimation of small intestinal bacterial overgrowth in patients with constipation and diarrhea irritable bowel syndrome.
Tytuł angielski: Ocena przerostu flory bakteryjnej w jelkicie cienkim u osób z zaparciami i biegunkową postacią zespołu jelta nadwrażliwego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 36, nr 215, s. 307-310, Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

110/681
Autorzy: Leszek Smorąg, Antoni Florkowski, Agata Nowacka, Krzysztof Zboralski, Monika Przybyszewska, Marian Macander, Anna Sławińska, Piotr Wierzbiński.
Tytuł: Jakość życia i depresyjność u pacjentek z rozpoznaniem raka jajnika leczonych operacyjnie oraz po przebytej terapii uzupełniającej.
Tytuł angielski: Quality of life and deressiveness of women patients diagnosed with ovarian cancer treated with surgery and after previous adjuvant therapy.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 37, nr 220, s. 231-234, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

111/681
Autorzy: Leszek Smorąg, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Marian Macander, Agata Nowacka, Magda Flinik-Jankowska, Krzysztof Strójwąs, Katarzyna Krajewska, Monika Przybyszewska, Piotr Wierzbiński.
Tytuł: Jakość życia i depresyjność u pacjentek z rozpoznaniem raka trzonu macicy.
Tytuł angielski: Quality of life and depressice symptoms in patients diagnosed with uterus cancer.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 37, nr 220, s. 227-230, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

112/681
Autorzy: Agnieszka Komorowska, Paweł Ptaszyński, Marcin Rosiak, Jerzy Krzysztof Wranicz, Iwona Cygankiewicz.
Tytuł: Migotanie przedsionków u sportowców
Tytuł angielski: Atrial Fibrillation in Athletes
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 37, nr 221, s. 292-296, Sum
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

113/681
Autorzy: Agnieszka Obrębska, Jan Kowalski.
Tytuł: Możliwość kontrolowania farmakologicznego niedokrwistości i małopłytkowości u chorych w ostrych zespołach wieńcowych.
Tytuł angielski: The ability to pharmacological control of anemia and thrombocytopenia in patients with acute coronary syndromes.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 37, nr 221, s. 297-300, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

114/681
Autorzy: Agnieszka Obrębska, Anna Mejer, Marzena Koziróg, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena efektów rehabilitacji kardiologicznej u chorych po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego przy użyciu testu 6-minutowego marszu.
Tytuł angielski: Evaluation of effects of cardiac rehabilitation in patients after coronary artery bypass grafting by six minute walk test .
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 37, nr 219, s. 144-147, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

115/681
Autorzy: Robert Matysiak, Jan Błaszczyk, Agnieszka Obrębska, Anna Mejer, Marzena Koziróg, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena równowagi oksydacyjno-redukcyjnej krwi u chorych po ostrych zespołach wieńcowych poddanych rehabilitacji kardiologicznej.
Tytuł angielski: Oxidative-reductive balance in patients after acute coronary syndrome that undergo cardiac rehabilitation.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol.. 37, nr 219, s. 148-152, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

116/681
Autorzy: Patrycja Wachowska-Kelly, Ewa Walecka-Kapica, Paweł Wojtkiewicz, Monika Pawłowicz, Grażyna Klupińska, Cezary Chojnacki.
Tytuł: Ocena skuteczności sulpirydu i itoprydu w leczeniu dyspepsji czynnościowej u kobiet z zaburzeniami emocji i łaknienia.
Tytuł angielski: Efficacy of sulpiride and itopride in the treatment of functional dyspepsia in women with emotional and eating disorders.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : T. 37, nr 217, s. 39-42
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

117/681
Autorzy: Sławomir Tokarski, Agnieszka Obrębska, Anna Mejer, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena stanu klinicznego i tolerancji leczenia u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca poddanych chemioterapii pierwszorzutowej i rehabilitacji oddechowej.
Tytuł angielski: Assessment of the Clinical Symptoms and Treatment Tolerance in Patients With Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Undergoing First-Line Chemotherapy and Pulmonary Rehabilitation.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 36, nr 214, s. 245-248, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

118/681
Autorzy: Małgorzata Godala, Izabela Materek-Kuśmierkiewicz, Dariusz Moczulski, Maciej Rutkowski, Franciszek Szatko, Ewelina Gaszyńska, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena stężenia witamin A, C i E w osoczu chorych z objawami zespołu metabolicznego.
Tytuł angielski: Estimation of plasma vitamin A, C and E levels in patients with metabolic syndrome
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : T. 36, nr 215, s. 320-323, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

119/681
Autorzy: Roksana Dorantowicz, Emilia Łuczak, Marlena Broncel.
Tytuł: Ocena wpływu 7-ketocholesterolu na powierzchniową ekspresję molekuł adhezyjnych ICAM-1 i PECAM-1 w ludzkich komórkach śródbłonka aortalnego
Tytuł angielski: The effect of 7-ketocholesterol on surface ICAM-1 and PECAM-1 expression in human aortic endothelial cells.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 36, nr 214, nr 23323-9, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

120/681
Autorzy: Agnieszka Tomaszewska, Agnieszka Pawlicka-Lisowska.
Tytuł: Ocena wpływu systematycznej aktywności ruchowej na postawę ciała młodzieży.
Tytuł angielski: Evaluation of an influence of systematic motor activity on the body posture of young people
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : T. 36, nr 215, s. 336-340
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

121/681
Autorzy: Kamil Klupiński, Katarzyna Krekora, Marta Woldańska-Okońska.
Tytuł: Ocena wyników wczesnej fizjoterapii u pacjentów po leczeniu operacyjnym uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego metodą kość-ścięgno-kość.
Tytuł angielski: Evaluation of early physiotherapy in patients after surgical treatment of cruciate ligament injury by bone-tendon-bone method.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : T. 36, nr 211, s. 22-27, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

122/681
Autorzy: Małgorzata Misiewicz, Marta Robak, Krzysztof Chojnowski, Jacek Treliński.
Tytuł: Ocena zależności między fibrynolizą mierzoną przy użyciu tromboelastometrii rotacyjnej ROTEM a stężeniami t-PA i PAI-1 u chorych na szpiczaka mnogiego w czasie rozpoznania.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : T. 36, nr 215, s. 316-319
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

123/681
Autorzy: Paulina Gorzelak-Pabiś, Iwona Duraj, Liliana Szlagowska, Agnieszka Ciastkowska, Marlena Broncel.
Tytuł: Porównanie bezpieczeństwa terapii rywaroksabanem i dabigatranem u pacjentów chorych n przetrwałe migotanie przedsionków.
Tytuł angielski: Comparison of the safety of rivaroxaban versus dabigatran therapy in patients with persistent atrial fibrillation.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 37, nr 221, s. 261-264, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

124/681
Autorzy: Agnieszka Jankowska, Katarzyna Krekora, Robert Klimkiewicz, Anna Kubsik, Paulina Klimkiewicz, Marta Woldańska-Okońska.
Tytuł: Porównanie efektów rehabilitacji chorych po udarze mózgu usprawnianych w warunkach stacjonarnych i w warunkach domowych
Tytuł angielski: Comparison of the effects of rehabilitation in stroke patients rehabilitated in stationary conditions and the home
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : T. 37, nr 222, s. 331-334, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

125/681
Autorzy: Maciej Kuśmierek, Justyna Błaszczyk, Monika Talarowska, Agata Orzechowska, Kinga Bobińska, Piotr Gałecki.
Tytuł: Porównanie nasilenia zaburzeń depresyjnych w zależności od wartości wskaźnika BMI
Tytuł angielski: Comparison of increase in depressive disorders in dependence of BMI value
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : T. 37, nr 218, s. 91-95, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

126/681
Autorzy: Zbigniew Szafraniec, Krzysztof Kaczmarek, Katarzyna Pałka, Paweł Ptaszyński, Jan Ruta, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Porównanie podstawowych parametrów elektrycznych elektrod defibrylujących wszczepianych do wierzchołka oraz do okolic drogi odpływu prawej komory serca.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : T. 36, nr 213, s. 155-159, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

127/681
Autorzy: P. Albrecht, Adam Antczak, W Hryniewicz, A Skoczyńska, A Radzikowski, K Kędziora-Kornatowska, E Bernatowska, T Stompór, T Grodzicki, E Gyrczuk.
Tytuł: Rekomendacje dotyczące profilaktyki pozaszpitalnego zapalenia płuc z bakteriemią jako wiodącej postaci inwazyjnych zakażeń pneumokokowych w populacji osób powyżej 50 roku życia oraz w grupach ryzyka powyżej 19 roku życia.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 212, nr 79, s. 79-87
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

128/681
Autorzy: Robert Irzmański, Joanna Kapusta, Jan Kowalski.
Tytuł: Rola kontrolowanego wysiłku fizycznego jako metody terapii u chorych z niewydolnością serca po inwazyjnym leczeniu dławicy piersiowej.
Tytuł angielski: Role of controlled physical activity as a method of therapy in patients with heart failure after invasibe treatment of angina pectoris.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 47, nr 217, s. 77-81, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

129/681
Autorzy: Sebastian Spaleniak, Irmina Korzeniewska-Dyl, Dariusz Moczulski.
Tytuł: Serum uric acid concentration is associated with early changes of glomerular filtration rate in patients with diabetes type 1 without increased albumin excretion.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 37, nr 220, s. 217-220, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

130/681
Autorzy: Agnieszka Obrębska, Jan Kowalski.
Tytuł: Wartość rokownicza hiperglikemii, leukocytozy i obniżonego przesączania kłębuszkowego w ostrych zespołach wieńcowych - możliwości ochrony farmakologicznej.
Tytuł angielski: The prognostic value of hyperglycemia, leukocytosis and decreased glomerular filtration rate in acute coronary syndromes - pharmacological protection capabilities.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 37, nr 220, s. 240-243, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

131/681
Autorzy: Monika Chatian, Janusz Lech Tarchalski, Jacek Lisowski, Elżbieta Poziomska-Piątkowska.
Tytuł: Wpływ ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej na wydolność fizyczną chorych po zawale mięśnia serca z uniesieniem odcinka ST.
Tytuł angielski: The influence of the outpatient cardiologic rehabilitation on the physical fitness at patients after a STEMI
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : T. 36, nr 212, s. 88-91, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

132/681
Autorzy: Waldemar Jałocha, Ewa Walecka-Kapica, Karolina Tomaszewska-Warda, Jan Chojnacki, G[rażyna] Klupińska.
Tytuł: Wpływ fluoksetyny i tianeptyny na stan emocjonalny i zaburzenia odżywiania u kobiet po menopauzie
Tytuł angielski: The effect of fluoxetine and tianeptine on emotional and eating disorders in postmenopausal women.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : T. 37, nr 217, s. 35-38, Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

133/681
Autorzy: Halina Huk-Kolega, Elżbieta Ciejka, Beata Skibska, Agata Kowalczyk, Anna Gorąca.
Tytuł: Wpływ kwasu liponowego na zawartość TNF-α w homogenatach śledziony.
Tytuł angielski: Influence of lipoic acid on the level of TNF-α in spleen homogenates
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : T. 36, nr 216, s. 379-381, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

134/681
Autorzy: Beata Zdrodowska, Magdalena Leszczyńska-Filus, Ryszard Leszczyński, Jan Błaszczyk.
Tytuł: Wpływ laseroterapii na wybrane parametry czynnościowe u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi dolnego odcinka kręgosłupa.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 36, nr 212, s.101-105, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

135/681
Autorzy: Michał Krysicki, Ewa Ślusarczyk, Bożena Popowicz, Joanna Jankiewicz-Wika, Mariusz Klencki, Dorota Słowińska-Klencka.
Tytuł: Wpływ leczenia subklinicznej niedoczynności tarczycy na wybrane parametry układu sercowo-naczyniowego.
Tytuł angielski: Effect of subclinical hypothyroidism treatment on selected cardiovascular parameters.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 37, nr 217, s. 17-23, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

136/681
Autorzy: Paulina Klimkiewicz, Anna Kubsik, Agnieszka Jankowska, Marta Woldańska-Okońska.
Tytuł: Wpływ neurorehabilitacji na stan funkcjonalny i napięcie mięśniowe kończyny górnej u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 36, nr 213, s. 191-194, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

137/681
Autorzy: Robert Irzmański, Joanna Kapusta, Anna Kapusta, Jan Kowalski.
Tytuł: Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na wybrane parametry hemodynamiczne i ryzyko u chorych z niewydolnością serca.
Tytuł angielski: The impact of cardiac rehabilitation on selected hemodynamic parameters and ris in patients with heart failure.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 47, nr 220, s. 206-211, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

138/681
Autorzy: Anna Kubsik, Paulina Klimkiewicz, Robert Klimkiewicz, Katarzyna Jankowska, Agnieszka Jankowska, Marta Woldańska-Okońska.
Tytuł: Wpływ terapii energotonowej na stan funkcjonalny chorych na stwardnienie rozsiane.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 37, nr 217, s. 24-29, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

139/681
Autorzy: Joanna Leśniewicz, Ireneusz Pieszyński, Krzysztof Zboralski, Antoni Florkowski.
Tytuł: Wpływ wybranych zabiegów fizykalnych na sprawność ruchową kobiet z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Tytuł angielski: The effect of selected physical procedures on mobility in women rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 37, nr 222, s 335-337, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

140/681
Autorzy: Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Agata Nowacka, Krzysztof Strójwąs, Magda Flinik-Jankowska, Aleksandra Konopa, Joanna Łacisz, Piotr Wierzbiński.
Tytuł: Wybrane problemy w opiniowaniu sądowo - psychiatrycznym osób stwarzających prawdopodobieństwo ponownego popełnienia czynu przestępczego.
Tytuł angielski: Selected problems in the forensic-psychiatric evaluation of persons posing a likelihood.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 37, nr 219, s. 192-195, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

141/681
Autorzy: Julia Pingot, Mariusz Pingot, Monika Łabęcka, Marta Woldańska-Okońska.
Tytuł: Zastosowanie wyciągów lędźwiowych według Saundersa w leczeniu pacjentów z przewlekłymi zespołami bólowymi dolnej części kręgosłupa
Tytuł angielski: The use of Saunders lumbar traction in physiotherapy of patients with chronic lower back pain
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 36, nr 215, s. 330-, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

142/681
Autorzy: Łukasz Okruszek, Monika Talarowska, Anna Schudy, Magdalena Skrodzka.
Tytuł: Zdolność rozpoznawania emocji u chorych z zaburzeniami depresyjnymi i u chorych na schizofrenię
Tytuł angielski: Facial emotion recognition in patients with recurrent depressive disorder and patients with schizophrenia
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 37, nr 218, s. 99-103, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

143/681
Autorzy: Iga Barska, Melania Mikołajczyk, Marek Paradowski.
Tytuł: Alternatywna metoda oznaczania albuminurii: druga ranna porcja moczu zamiast dobowej zbiórki.
Tytuł angielski: The alternative method for albuminuria determination: second morning urine sample instead of 24-hour urine collection
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : Vol. 34, nr 203, s. 255-258, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

144/681
Autorzy: Barbara Przybył-Hac, Andrzej Brzeziński, Marek Paradowski.
Tytuł: Analiza porównawcza wartości referencyjnych stosowanych w polskich medycznych laboratoriach diagnostycznych dla wybranych parametrów biochemicznych.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : 35, 205, 28-36, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

145/681
Autorzy: Tomasz Zieliński, Paweł Pisera, Ireneusz Siewiera, Stanisław Sporny, Aleksandra Iljin.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie złośliwych nowotworów powiek.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : T. 34, nr 202, s. 214-218, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

146/681
Autorzy: Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Marcelina Chamielec, Piotr Gałecki.
Tytuł: Czy istnieją różnice w efektywności pamięci operacyjnej kobiet i mężczyzn?
Tytuł angielski: Are there any differences in the working memory of men and women?
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : T.34, nr 199, s. 29-32, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

147/681
Autorzy: Paweł Rasmus, Agnieszka Stetkiewicz-Lewandowicz, Monika Talarowska, Tomasz Sobów.
Tytuł: Edukacja zdrowotna z perspektywy współczesnych wyzwań i zagrożeń.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : T. 34, nr 204, s. 363-367, bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

148/681
Autorzy: M Kubus, E[wa] Andrzejewska, Dariusz Nejc, Józef Kobos, K Taran.
Tytuł: Evaluation of COX-2 protein expression in melanocytic nevi in children.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : Vol. 35, nr 206, s. 82-84
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

149/681
Autorzy: Marcin Adamczyk, Łukasz Pęczek, Cezary Rudnicki, Barbara Nawrot, Krystyna Stec-Michalska.
Tytuł: Kliniczne znaczenie GastroPanelu w diagnostyce skutecznej eradykacji Helicobacter pylori u chorych z dyspepsją w zależności od rodzinnego występowania raka żołądka.
Tytuł angielski: The clinical significance of GastroPanel in diagnostics of Helicobacter pylori eradication efficiency in patients with dyspepsia with correlation of family history of gastric cancer.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : 35, 207, 141-147
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

150/681
Autorzy: Marcin Tchórzewski, Adam Dziki, Henryk Tchórzewski.
Tytuł: Neutrofile i hialuroniany w chorobach nowotworowych.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : R. 34, nr 204, s. 313-315
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PAL
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

151/681
Autorzy: Adam Rafał Poliwczak, Danuta Funt, Marlena Broncel.
Tytuł: Ocena dyskomfortu i lęku u pacjenta poddanego angioplastyce wieńcowej.
Tytuł angielski: The evaluation of discomfort and anxiety in the patient undergoing coronary angioplasty.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : Vol. 35, nr 208, s. 202- 204
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

152/681
Autorzy: Maciej Kubus, Ewa Andrzejewska, Dariusz Nejc, Józef Kobos, Katarzyna Taran.
Tytuł: Ocena odczynów z COX-2 w znamionach melanocytarnych u dzieci.
Tytuł angielski: Evaluation of COX-2 protein expression in melanocytic nevi in children
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : 35, 206, 82-84, Streszcz, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

153/681
Autorzy: Anna Mejer, Artur Durda, Marzena Koziróg, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych leczonych sanatoryjnie z powodu schorzeń narządu ruchu.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : Vol. 34, nr 200, s. 78-82
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

154/681
Autorzy: Sławomir Tokarski, Maciej Rutkowski, Anna Mejer, Małgorzata Godala, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena stężenia witamin A, C i E w osoczu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, poddanych chemioterapii pierwszorzutowej.
Tytuł angielski: Assessment of concentrations of A, C and E vitamins in the plasma of patients with NSCLC undergoing first-line chemotherapy
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : T. 35, nr 205, s. 18-21
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

155/681
Autorzy: Anna Mejer, Robert Irzmański, Lucjan Pawlicki, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena stylu życia chorych po świeżo przebytym ostrym zespole wieńcowym zakwalifikowanych do rehabilitacji kardiologicznej oraz zdrowych.
Tytuł angielski: Assessment the lifestyle in patients after recent acute coronary syndrome qualified for cardiac rehabilitation and in healthy subjects.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : T. 35, nr 205, s. 39-42
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

156/681
Autorzy: Maja Tylińska, Marlena Broncel.
Tytuł: Ocena zależności między niedoborem testosteronu a zespołem metabolicznym u otyłych mężczyzn.
Tytuł angielski: The relationship between testosterone deficiency and metabolic syndrome in obese men.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : T. 34, nr 199, s. 24-28
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

157/681
Autorzy: Marek Klus, Antoni Florkowski, Marian Macander, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Ocena zależności występowania zaburzeń depresyjnych u mężczyzn z zespołem bólowym okolicy lędźwiowo-krzyżowej.
Tytuł angielski: Assessment of the relationship of depressive disorders in men with lumbosacral pain syndrome.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : Vol. 35, nr 208, s. 210-213
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

158/681
Autorzy: Robert Ryczek, Joanna Góra-Tybor, Katarzyna Betkier-Lipińska, Andrzej Cwetsch.
Tytuł: Odwracalne nadciśnienie płucne jako powikłanie leczenia dazatinibem pacjentki z przewlekłą białaczką szpikową i twardziną układową.
Tytuł angielski: Reversible pulmonary hypertension as a consequence of dasatinib treatment in a patient with chronic myeloid leukemia and scleroderma.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : 34, 204, 342-344
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

159/681
Autorzy: Bogusław Antoszewski, Marta Fijałkowska.
Tytuł: Porównanie częstości występowania rozszczepów wargi i/lub podniebienia u dzieci w województwie łódzkim na przestrzeni lat 1996-2010 w okresach pięcioletnich.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : Vol. 34, nr 204, s. 339-341
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

160/681
Autorzy: Agnieszka Pawlicka-Lisowska, Sławomir Motylewski, Jacek Lisowski, Katarzyna Michalak, Elżbieta Poziomska-Piątkowska.
Tytuł: Postawa ciała a wybrane wskaźniki spirometryczne
Tytuł angielski: Faulty posture and selected respiratory indicators
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : 35, 206, 67-71, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

161/681
Autorzy: Jerzy Brunowski, Antoni Florkowski, Katarzyna Denys, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Próba oceny wpływu wybranych czynników psychospołecznych na seksualność żołnierzy uczestniczących w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie.
Tytuł angielski: Evaluate the influence of psychosocial factors on sexuality soldiers participating in the Polish Military Contingent in Afghanistan.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : Vol.35, nr 210, s. 352-357
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

162/681
Autorzy: Jarosław Woś, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Psychopatologiczne i psychospołeczne aspekty przestępstw typowo wojskowych.
Tytuł angielski: Psychopathological and psychosocial aspects of military crimes.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : Vol.24, nr 201, s. 150-153
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

163/681
Autorzy: Małogorzata Mechlińska-Ciosek, Monika Talarowska, Justyna Andrzejczak, Piotr Gałecki.
Tytuł: Radzenie sobie ze stresem a kierunek studiów
Tytuł angielski: Coping with stress and the choice of faculty.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : Vol. 34, nr 200, s. 87-90
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

164/681
Autorzy: Ewelina Woźniak, Monika Talarowska, Agata Orzechowska, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Rozpowszechnienie prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży.
Tytuł angielski: The prevalence of suicide attempts among children and adolescents.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : Vol.34, nr 201, s. 154-157
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

165/681
Autorzy: Łukasz Michalski, Paulina Kleniewska, Aleksandra Piechota-Polańczyk, Anna Gorąca.
Tytuł: Wpływ blokowania czynnika jądrowego kB na zawartość wolnych grup -SH w wątrobie szczura
Tytuł angielski: Influence of nuclear factor-kB inhibition on -SH groups concentration in liver of rats .
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : 34, 201, 158-160, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

166/681
Autorzy: Sławomir Tokarski, Maciej Rutkowski, Małgorzata Godala, Anna Mejer, Jan Kowalski.
Tytuł: Wpływ kwasu askorbinowego na stężenie witamin antyoksydacyjnych w osoczu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuc poddanych chemioterapii pierwszorzutowej.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : Vol. 35, nr 207, s. 136-140
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

167/681
Autorzy: Paulina Klimkiewicz, Anna Kubsik, Agnieszka Jankowska, Marta Woldańska-Okońska.
Tytuł: Wpływ metod kinezyterapii klasycznej oraz pnf i kinezyterapii klasycznej na stan funkcjonalny i napięcie mięśni u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu.
Tytuł angielski: The effect of standard kinesiotherapy combined with proprioceptive neuromuscular facilitation method and standard kinesiotherapy only on the functional state and muscle tone in patients after ischaemic stroke.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : Vol. 35, nr 209, s. 5-8, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

168/681
Autorzy: Paweł Rasmus, Ewa Nowaczyńska, Agnieszka Stetkiewicz-Lewandowicz, Alicja Rasmus, Tomasz Sobów.
Tytuł: Wykluczenie społeczne i dyskryminacja przewlekle chorych psychicznie w województwie łódzkim.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : T. 35, nr 209, s. 272-278, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

169/681
Autorzy: Anna Samborska-Sablik, Zbigniew Sablik.
Tytuł: Wypalenie zawodowe lekarzy rodzinnych a gry w relacji pacjent - lekarz.
Tytuł angielski: Professional burnout among family doctors and games in patient - doctor relationship.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : 34, 203, 305-308, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

170/681
Autorzy: Katarzyna Jankowska, Anna Delewska, Robert Klimkiewicz, Anna Kubsik, Marta Woldańska-Okońska.
Tytuł: Zastosowanie terapeutycznych systemów transdermalnych w terapii fizykalnej.
Tytuł angielski: The use of Transdermal Therapeutic Systems in physical therapy.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : Vol. 35, nr 207, s. 5-8
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

171/681
Autorzy: Monika Talarowska, Katarzyna Pietrzyk-Orkisz, Joanna Wilińska, Piotr Gałecki.
Tytuł: Zjawisko prozopagnozji - opis przypadku.
Tytuł angielski: Prosopagnosia - a case report.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : Vol. 35, nr 209, s. 283-286
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

172/681
Autorzy: Monika Talarowska, Joanna Lechańska, Marcelina Chamielec, Piotr Gałecki.
Tytuł: Zjawisko synestezji - opis przypadku
Tytuł angielski: Synaesthesia - case report
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : Vol. 35, nr 209, s. 110-112
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

173/681
Autorzy: Katarzyna Dworniak, Piotr Duchnowicz, Maria Koter-Michalak, Bożena Dziankowska-Bartkowiak, Zofia Gerlicz, Elżbieta Waszczykowska, Marlena Broncel.
Tytuł: Zwiększone stężenie produktów peroksydacji lipidów oraz zaburzenia aktywności enzymów antyoksydacyjnych w erytrocytach u chorych na twardzinę układową, przewlekle leczonych witaminą E.
Tytuł angielski: Increased level of lipid peroxidation products and disturbances in oxidation-reduction balance in erythrocytes from patients suffering from systemic sclerosis, who are chronically treated with vitamin E.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2013 : T. 35, nr 206, s. 85-88
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

174/681
Autorzy: Czesław Jeśman, Agnieszka Młudzik, Agnieszka Kula.
Tytuł: Choroby i śmierć Józefa Piłsudskiego
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2012 : T. 32, nr 192, s. 414-416, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

175/681
Autorzy: Małgorzata Dzielska-Olczak, Jerzy Zygmunt Nowak.
Tytuł: Leczenie przeciwzapalne w chorobie zwyrodnieniowej stawów z uwzględnieniem kwasów tłuszczowych omega 3 i omega 6
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2012 : T. 32, nr 191, s. 329-334, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

176/681
Autorzy: Edward Kowalczyk, Marcin Kura, Julita Ciećwierz.
Tytuł: Lęk związany ze skokami spadochronowymi
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2012 : Vol. 33, nr 194, s. 97-100, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

177/681
Autorzy: Anna Woźniacka, Małgorzata Woźniacka-Wegierska, Olga Józefowicz, Anna Sysa-Jędrzejowska.
Tytuł: Medyczne i prawne aspekty palenia tytoniu
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2012 : T. 32, nr 189, s. 202-207, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

178/681
Autorzy: Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik, Michał Panek, Ewa Zielińska-Wyderkiewicz, Piotr Kuna, Paweł Górski.
Tytuł: Nasilenie depresyjności u studentów kierunku pedagogika
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2012 : T. 32, nr 189, s. 163-166, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

179/681
Autorzy: Grażyna Broniarczyk-Dyła, Anna Pajor.
Tytuł: Nowe spojrzenie na współpracę pacjenta z lekarzem w chorobach przewlekłych skóry
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2012 : T. 33, nr 198, s. 5-8, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

180/681
Autorzy: Jan Kowalski, Anna Brylik, Robert Irzmański, Julita Ciećwierz, Krzysztof Jarząbek, Lucjan Pawlicki, Marcin Barylski.
Tytuł: Ocena ciśnienia tętna u osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2012 : vol. 32, nr 189, s. 154-158, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

181/681
Autorzy: Zbigniew Tokarski, Antoni Florkowski, Monika Talarowska, Agata Orzechowska, Piotr Wierzbiński, Iwona Łopacińska, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Ocena postaw psychospołecznych mężczyzn o orientacji homoseksualnej
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2012 : T. 32, nr 189, s. 167-169, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

182/681
Autorzy: Tomasz Owczarek, Edward Kowalczyk, Adam Rafał Poliwczak, Agnieszka Bała, Marlena Broncel.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u pacjentów leczonych radiojodem z powodu nadczynności tarczycy
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2012 : Vol. 32, nr 192, s. 382-387, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

183/681
Autorzy: Piotr Gałecki, Andrzej Depko, Sylwia Jędrzejewska, Monika Talarowska.
Tytuł: Orgazm człowieka z perspektywy fizjologicznej - część I.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2012 : T. 33, nr 193, s. 48-50, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

184/681
Autorzy: Piotr Gałecki, Andrzej Depko, Sylwia Jędrzejewska, Monika Talarowska.
Tytuł: Orgazm człowieka z perspektywy fizjologicznej - część II.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2012 : T. 33, nr 194, s. 120-123, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

185/681
Autorzy: Jan Kowalski, Anna Brylik, Robert Irzmański, Lucjan Pawlicki, Julita Ciećwierz, Krzysztof Jarząbek, Marcin Barylski.
Tytuł: Spoczynkowa czynność serca u osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2012 : T. 32, nr 188, s. 93-97, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

186/681
Autorzy: Jan Kowalski, Anna Brylik, Robert Irzmański, Lucjan Pawlicki, Julita Ciećwierz, Krzysztof Jarząbek, Marcin Barylski.
Tytuł: Spoczynkowa czynność serca u osób zaburzeniami gospodarki węglowodanowej
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2012 : vol. 32, nr 188, s. 93-97, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

187/681
Autorzy: Anna Mejer, Beata Urzędowicz, Magdalena Rembek-Wieliczko, Marzena Koziróg, Julita Ciećwierz, Jan Kowalski.
Tytuł: Szybkość normalizacji częstości rytmu serca po wysiłku u osób poddanych rehabilitacji kardiologicznej
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2012 : T. 33, nr 198, s. 313-316
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000

188/681
Autorzy: Jan Kowalski, Anna Brylik, Marcin Barylski, Edward Kowalczyk, Lucjan Pawlicki, Anna Mejer, Robert Irzmański.
Tytuł: Test wysiłkowy w ocenie dysfunkcji autonomicznego układu nerwowego u osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2012 : T. 32, nr 187, s. 18-21, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

189/681
Autorzy: [P]aulina Kleniewska, [Ł]ukasz Michalski, B. Skibska, [A]nna Gorąca.
Tytuł: The influence of endothelin-1 and endothelin receptor blocker on the content of white blood cells in the peripheral blood of rat
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2012 : T. 32, nr 190, s. 225-227
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

190/681
Autorzy: Joanna Mazur, Monika Talarowska, Tomasz Ściegienny, Piotr Gałecki.
Tytuł: Wiedza o zaburzeniach psychicznych i nastawienie do ich leczenia wśród studentów - doniesienia wstępne
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2012 : T. 33, nr 198, s. 334-337, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

191/681
Autorzy: Paulina Kleniewska, Łukasz Michalski, Beata Skibska, Anna Gorąca.
Tytuł: Wpływ endoteliny-1 i blokera jej receptora A na zawartość krwinek białych we krwi obwodowej szczura
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2012 : T. 32, nr 190, s. 225-227, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

192/681
Autorzy: Katarzyna Michalak, Maciej Gątkiewicz, Agnieszka Pawlicka-Lisowska, Elżbieta Poziomska-Piątkowska.
Tytuł: Wpływ regularnej aktywności fizycznej na wartości wybranych parametrów spirometrycznych wśród młodzieży palącej tytoń i niepalącej
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2012 : T. 33, nr 193, s. 13-19, Sum.
Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol i ang.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

193/681
Autorzy: Przemysław Lewkowicz, Henryk Tchórzewski.
Tytuł: Wybrane aspekty działania przeciwnowotworowego 1-O-alkilogliceroli - głównej komponenty oleju z wątroby rekina
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2012 : 33, 198, 353-356
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

194/681
Autorzy: Monika Talarowska, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Wykonanie testu MMPI-2 przez chorych z depresją i organicznymi zaburzeniami depresyjnymi.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2012 : T. 32, nrS. 189, 159-162, Sum., Streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

195/681
Autorzy: Piotr Gałecki, Antoni Florkowski, Andrzej Depko, Aneta Wożniak, Monika Talarowska.
Tytuł: Charakterystyka i leczenie dysfunkcji seksualnych w depresji (cz. I)
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : t. 31, nr 183, s. 193-196, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

196/681
Autorzy: Piotr Gałecki, Andrzej Depko, Aneta Woźniak, Monika Talarowska.
Tytuł: Charakterystyka i leczenie dysfunkcji seksualnych w depresji - Część II
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 184, s. 256-259, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

197/681
Autorzy: Adam Durczyński, Dariusz Szymański, Piotr Hogendorf, Ludomir Stefańczyk, Janusz Strzelczyk.
Tytuł: Dwuetapowe resekcje wątroby z podwiązaniem gałęzi żyły wrotnej - nowa strategia leczenia chorych z pierwotnie nieresekcyjnymi, obustronnymi przerzutami raka jelita grubego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 30, nr 178, s. 268-271
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

198/681
Autorzy: Czesław Jeśman, Agnieszka Młudzik, Magdalena Cybulska.
Tytuł: Historia odkrycia antybiotyków i sulfonamidów.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 30, nr 179, s. 320-322, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

199/681
Autorzy: Małgorzata Dzielska-Olczak.
Tytuł: Inhibitory cyklooksygenaz i inne związki o potencjale przeciwzapalnym w chorobie zwyrodnieniowej stawów (osteoartozie- OA)-część I.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 30, nr 175, s. 75-81
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

200/681
Autorzy: Małgorzata Dzielska-Olczak.
Tytuł: Inhibitory cyklooksygenaz i inne związki o potencjale przeciwzapalnym w chorobie zwyrodnieniowej stawów (osteartozie-OA)-część II.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 30, nr 175, s. 82-86
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

201/681
Autorzy: Roksana Dorantowicz, Marlena Broncel.
Tytuł: Miejsce dronedaronu we współczesnym leczeniu migotania przedsionków
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 30, nr 175, s. 32-40, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

202/681
Autorzy: Hanna Zielińska-Bliźniewska, Justyna Młódzik, Jurek Olszewski.
Tytuł: Ocena nałogu palenia tytoniu i biernej ekspozycji na dym tytoniowy wśród studentów medycyny
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 186, 5 s., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

203/681
Autorzy: Marcin Barylski, Edward Kowalczyk, Lucjan Pawlicki, Robert Irzmański, Anna Mejer, Iwona Szadkowska, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena stężenia tkankowego inhibitora metaloproteinaz u chorych na zespół metaboliczny zakwalifikowanych do rehabilitacji kardiologicznej.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 30, nr 178, s. 246-248, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

204/681
Autorzy: Małgorzata Plak, Marek Łobos, Wojciech Religa, Aldona Tokarek, Agnieszka Bonar, Beata Janas, Marek Paradowski.
Tytuł: Ocena użyteczności klinicznej wybranych wskaźników laboratoryjnych w predykcji zawału mięśnia sercowego u chorych objętych prewencją wtórną.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 181, s. 9-14, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

205/681
Autorzy: Cezary Chojnacki, Ewa Walecka-Kapica, Grażyna Klupińska, Monika Pawłowicz, Antoni Florkowski, Patrycja Wachowska-Kelly, Jan Chojnacki.
Tytuł: Ocena wpływu tianeptyny na stan psychosomatyczny chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego w okresie remisji.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 182, s. 5-9, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

206/681
Autorzy: Jadwiga Charzewska, Danuta Chlebna-Sokół, Alicja Chybicka, Justyna Czech-Kowalska, Anna Dobrzańska, Ewa Helwich, Jacek R. Imiela, Elżbieta Karczmarewicz, Janusz B. Książyk, Andrzej Lewiński, Roman S. Lorenc, Witold Lukas, Jacek Łukaszkiewicz, Ewa Marcinowska-Suchowierska, Andrzej Milanowski, Andrzej Milewicz, Paweł Płudowski, Ewa Pronicka, Stanisław Radowicki, Józef Ryżko, Jerzy Socha, Jerzy Szczapa, Halina Weker.
Tytuł: Polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D - 2009.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 28, nr 164, s. 130-133, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

207/681
Autorzy: Jan Kowalski, Dorota Śliwczyńska-Rodziewicz, Julita Ciećwierz, Edward Kowalczyk, Lucjan Pawlicki, Robert Irzmański, Anna Mejer, Iwona Szadkowska, Marcin Barylski.
Tytuł: Powikłania naczyniowe u chorych na zespół metaboliczny.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 30, nr 178, s. 241-245, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

208/681
Autorzy: Joanna Duda-Szymańska, Stanisław Sporny.
Tytuł: Praktyczna wartość molekularnej klasyfikacji raków sutka.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 181, s. 5 - 8
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

209/681
Autorzy: K. Zeman, A[gnieszka] Cywińska-Bernas.
Tytuł: Preparaty immunoglobulin w leczeniu chorób układowych o podłożu autoimmunizacyjnym i zapaleniach naczyń u dzieci
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 30, nr 180, s. 400-404
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

210/681
Autorzy: H[alina] Huk-Kolega, B. Skibska, P[aulina] Kleniewska, A[leksandra] Piechota, Ł[ukasz] Michalski, A[nna] Gorąca.
Tytuł: Rola kwasu liponowego w zdrowiu i chorobie.
Tytuł angielski: Role of lipoic acid in health and disease.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 183, s. 183-185, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

211/681
Autorzy: Przemysław Kardas.
Tytuł: Rozpowszechnienie nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych wśród pacjentów leczonych z powodu wybranych schorzeń przewlekłych.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 184, s. 215-220
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

212/681
Autorzy: Krzysztof Zeman.
Tytuł: Skuteczność i tolerancja antybiotyków w pediatrii
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 30, nr 179, s. 352-354
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

213/681
Autorzy: Jan Kowalski, Dorota Śliwczyńska-Rodziewicz, Edward Kowalczyk, Julita Ciećwierz, Robert Irzmański, Lucjan Pawlicki, Anna Mejer, Marcin Barylski.
Tytuł: Stężenie tlenku azotu i naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu w osoczu chorych na zespół metaboliczny ze współistniejącymi powikłaniami naczyniowymi.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 30, nr 178, s. 249-252, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

214/681
Autorzy: Waldemar Kryszkowski, Kinga Bobińska, Monika Talarowska, Agata Orzechowska, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Trazodon w terapii uzależnień
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 186, s. 384-387, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

215/681
Autorzy: Elżbieta Dorota Miller, Małgorzata Mrowicka, Katarzyna Malinowska, Józef Kędziora, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej i suplementacji melatoniną na całkowity potencjał antyoksydacyjny w osoczu oraz aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych w erytrocytach chorych na stwardnienie rozsiane.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 183, s. 150-153, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

216/681
Autorzy: H[alina] Huk-Kolega, A[leksandra] Piechota, P[aulina] Kleniewska, Ł[ukasz] Michalski, A[nna] Gorąca.
Tytuł: Wpływ kwasu liponowego na zawartość białka w wątrobie i śledzienie szczura w czasie stresu oksydacyjnego wywołanego podaniem lipopolisacharydu.
Tytuł angielski: The influence of lipoic acid on total protein concentration in the liver and spleen tissue in rats during lipopolysaccharide-induced oxidative stress.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 184, s. 212-214, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

217/681
Autorzy: Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Agata Orzechowska, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Wykorzystanie krzywej uczenia się Łurii w badaniu pacjentów psychiatrycznych
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 181, s. 41-44, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

218/681
Autorzy: Zbigniew Tokarski, Antoni Florkowski, Monika Talarowska, Piotr Wierzbiński, Iwona Łopacińska, Krzysztof Zboralski, Sławomir Szubert.
Tytuł: Zachowania autoagresywne w zakładach penitencjarnych
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 186, s. 357-359, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

219/681
Autorzy: Jacek Kabziński, Józef Kędziora, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Zastosowania rekombinowanej alfa-1-anatrypsyny w terapii medycznej.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 29, nr 174, s. 345-350, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

220/681
Autorzy: Danuta Golinowska, Antoni Florkowski, Dariusz Juszczak.
Tytuł: Analiza przyczyn i uwarunkowań reakcji na ciężki stres oraz zaburzeń adaptacyjnych u pacjentów poradni zdrowia psychicznego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : R. 28, nr 167, s. 387-394, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst221/681
Autorzy: Alicja Klimczak, Katarzyna Kubiak, Magdalena Cybulska, Agnieszka Kula, Łukasz Dziki, Katarzyna Malinowska.
Tytuł: Etiologia raka jelita grubego oraz bariera antyoksydacyjna ustroju.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 165, s. 223-226, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst222/681
Autorzy: Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik, Michał Panek, Piotr Gałecki, Janusz Szemraj, Paweł Górski.
Tytuł: Lęk i depresja a polimorfizm genu kodującego dysymutazę ponadtlenkową u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : R. 29, nr 171, s. 165-168, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst223/681
Autorzy: Karolina Kasztalska, Maciej Ciebiada, Paweł Górski.
Tytuł: Mechanizm działania immunoglobulin podawanych dożylnie.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : R. 29, nr 172, s. 263-268, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst224/681
Autorzy: Małgorzata Plak, Leszek Orliński, Marek Łobos, Michał Ciesielczyk, Rafał N. Wlazeł, Marek T[omasz] Paradowski.
Tytuł: Ocena dynamiki stężeń sercowej troponiny I oraz białka C-reaktywnego w monitorowaniu zawału mięśnia sercowego u chorych z powtórnym zawałem.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : R. 28, nr 168, s. 444-449, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst225/681
Autorzy: Anna Foczpańska-Setta, Maciej Split, Wojciech Split.
Tytuł: Ocena radiologiczna wydłużonego wyrostka rylcowatego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 29, nr 171, s. 194-197, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst226/681
Autorzy: Iwona Ligenza, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Anna Łupińska, Anna Jastrzębska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena sposobu żywienia noworodków i niemowląt hospitalizowanych w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości oraz analiza czynników wpływających na wybór sposobu karmienia dzieci.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : R. 26, nr 156, 605-608, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst227/681
Autorzy: Ewelina Gaszyńska, Marcin Kozakiewicz.
Tytuł: Ocena zmian tkanek miękkich po operacjach progenii.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 162, s. 474-477, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst228/681
Autorzy: Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Marian Danilewicz.
Tytuł: Ogniskowe i segmentalne stwardnienie kłębuszków nerkowych - jednostka chorobowa czy histologiczny typ uszkodzenia kłębuszka ?
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 168, s. 482-485, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst229/681
Autorzy: Anita Fitas, Agata Orzechowska, Dariusz Juszczak, Monika Talarowska.
Tytuł: Pamięć operacyjna u chorych na cukrzycę typu 2.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 167, s. 376-378, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst230/681
Autorzy: Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Zofia I Niemir.
Tytuł: Patomorfologiczna ocena biopunktatów nerek: podstawy i wytyczne dla klinicystów.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 168, s. 61-65, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst231/681
Autorzy: Małgorzata Szpilewska, Sławomir Szubert, Antoni Florkowski, Piotr Wierzbiński, Marta Strombek-Milczarek.
Tytuł: Płeć psychologiczna osób hospitalizowanych psychiatrycznie z próbą samobójczą w wywiadzie.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2 : T. 29, nr 169, s. 33-36, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst232/681
Autorzy: Jadwiga Charzewska, Danuta Chlebna-Sokół, Alicja Chybicka, Justyna Czech-Kowalska, Anna Dobrzańska, Ewa Helwich, Jacek R Imiela, Elżbieta Karczmarewicz, Janusz B. Książyk, Andrzej Lewiński, Roman S Lorenc, Witold Lukas, Jacek Łukaszkiewicz, Ewa Marcinowska-Suchowierska, Andrzej Milanowski, Andrzej Milewicz, Paweł Płudowski, Ewa Pronicka, Stanisław Radowicki, Józef Ryżko, Jerzy Socha, Jerzy Szczapa, Halina Weker.
Tytuł: Polskie zalecenia dotyczace profilaktyki niedoborów witaminy D - 2009.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 164, s. 130-133, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst233/681
Autorzy: Aleksandra Lesiak, Anna Sysa-Jędrzejowska, Joanna Narbutt.
Tytuł: Rola ścieżki przekazywania sygnału sonic hedgehog w procesie skórnej kancerogenezy.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 29, nr 170, s. 141-143, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst234/681
Autorzy: Andrzej Fitas, Dominika Berent, Monika Talarowska.
Tytuł: Różnice w funkcjonowaniu poznawczym kobiet i mężczyzn z rozpoznaną depresją.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 165, s. 199-202, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst235/681
Autorzy: Monika Talarowska, Kamil Ostrycharczyk, Antoni Florkowski, Agnieszka P. Jurczyk, Piotr Gałecki.
Tytuł: Ryzyko zgodnu w następstwie spożycia etanolu na podstawie materiału badawczego medycyny sądowej.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 29, nr 170, s. 100-102, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst236/681
Autorzy: Piotr Gałecki, Antoni Florkowski, Monika Talarowska.
Tytuł: Skuteczność trazodonu w leczeniu bezsenności.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 168, s. 509-512, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst237/681
Autorzy: Piotr Gałecki, Antoni Florkowski.
Tytuł: Skuteczność trazodonu w terapii dysfunkcji seksualnych.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 29, nr 169, s. 66-69, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst238/681
Autorzy: Marta Pyzik.
Tytuł: Stężenie leptyny w udarze niedokrwiennym mózgu.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 167, s. 371-375, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst239/681
Autorzy: Adrianna Pędzik, Marek Paradowski, Jacek Rysz.
Tytuł: Stres oksydacyjny w nefrologii.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 163, s. 56-60, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst240/681
Autorzy: Agnieszka Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska, Tomasz Pawełczyk.
Tytuł: Struktura temperamentu studentów VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 167, s. 395-397, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst241/681
Autorzy: Karolina Kołodziej, Anna Piaseczna-Piotrowska, Janusz Strzelczyk.
Tytuł: Uwarunkowania środowiskowe oraz rodzinne występowania otyłości u dzieci.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 165, s. 195-198, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst242/681
Autorzy: Maciej Rutkowski, Tomasz Matuszewski, Józef Kędziora, Marek Paradowski, Krzysztof Kłos, Aleksander Zakrzewski.
Tytuł: Witaminy E, A i C jako antyoksydanty.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 29, nr 174, s. 377-381, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst243/681
Autorzy: Katarzyna Kubiak, Alicja Klimczak, Łukasz Dziki, Roman Modranka, Katarzyna Malinowska.
Tytuł: Wpływ kompleksu miedzi (II) na aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 163, s. 22-25, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst244/681
Autorzy: Elżbieta Ciejka, Beata Skibska, Paulina Kleniewska, Anna Gorąca.
Tytuł: Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na wybrane parametry stresu oksydacyjnego w tkance mięśniowej szczura.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 29, nr 174, s. 361-364, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst245/681
Autorzy: Joanna Krawczyk, Jarosław Wojciechowski, Jan Błaszczyk, Joanna Błaszczyk-Suszyńska.
Tytuł: Wpływ treningu na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych na wybrane parametry gospodarki tłuszczowo-węglowodanowej.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 163, s.33-36, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst246/681
Autorzy: Joanna Krawczyk, Jarosław Wojciechowski, Ryszard Leszczyński, Jan Błaszczyk.
Tytuł: Wpływ treningu na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych na wybrane wskaźniki masy ciała.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr. 163, s. 29-32, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst247/681
Autorzy: Katarzyna Malinowska, Roman Modranka.
Tytuł: Wpływ związków chromonu na aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych u chorych z ograniczeniami ruchowymi.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 163, s. 26-28, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst248/681
Autorzy: Tomasz Zieliński.
Tytuł: Współczesne rodzaje protez jąder i możliwości ich zastosowania.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 29, nr 172, s. 274-276, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst249/681
Autorzy: Jarosław Bogaczewicz, Anna Sysa-Jędrzejowska, Cecylia Arkuszewska, Jakub Ząbek, Ewa Kontny, Anna Woźniacka.
Tytuł: Występowanie przeciwciał skierowanych przeciwko 1,25(OH)2D3 u chorych na toczeń rumieniowaty układowy.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 164, s. 103-107, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst250/681
Autorzy: Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Joanna Mossakowska, Piotr Gałecki.
Tytuł: Zespół dziecka potrząsanego jako rodzaj przemocy domowej.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 29, nr 169, s. 70-73, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst251/681
Autorzy: Zofia I Niemir, Małgorzata Wągrowska-Danilewicz.
Tytuł: Zmiany w nerkach w toczniu rumieniowatym układowym.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 164, s. 144-151
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst252/681
Autorzy: Marta Słomka, Olga Stasikowska, Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Marian Danilewicz, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Znaczenie diagnostyczne i prognostyczne immunoekspresji białek genów naprawczych hMLH1 i hMSH2 oraz białka CD34 w sporadycznym raku jelita grubego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : T. 29, nr 174, s. 351-356, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst253/681
Autorzy: Katarzyna Malinowska, Roman Modranka, Katarzyna Kubiak, Małgorzata Mrowicka, Józef Kędziora, Alicja Klimczak, Maciej Rutkowski.
Tytuł: Aktywność biologiczna - in vitro nowych związków koordynacyjnych platyny(II) i palladu(II).
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 151, s. 52-56, Sum.
Uwagi: I
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst254/681
Autorzy: Elżbieta Czkwianianc, Marzena Kolasa-Kicińska, Jadwiga Trojanowska-Lipczyk, Ryszard Makosiej, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Analiza częstości występowania, przebiegu klinicznego oraz terapii choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci w materiale własnym.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 446-451, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst255/681
Autorzy: Dariusz Juszczak, Monika Talarowska.
Tytuł: Analiza porównawcza wybranych czynników psychospołecznych i psychopatologicznych determinujących zachowania przestępcze w środowisku wojskowym i cywilnym.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 159, s. 205-208, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst256/681
Autorzy: Piotr Oset, Anna Jasińska, Piotr Szcześniak, Daria Orszulak-Michalak, Renata Talar-Wojnarowska, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Analiza stężenia gastryny w surowicy chorych z polipami gruczolakowatymi jelita grubego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 458-461, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst257/681
Autorzy: Katarzyna Malinowska, Roman Modranka, Katarzyna Kubiak, Małgorzata Mrowicka, Alicja Klimczak, Józef Kędziora, Maciej Rutkowski.
Tytuł: Badanie aktywności przeciwnowotworowej nowych związków koordynacyjnych platyny(II) i palladu(II).
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 151, s. 57-61, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst258/681
Autorzy: Alicja Klimczak, Katarzyna Kubiak, Katarzyna Malinowska, Łukasz Dziki.
Tytuł: Badanie aktywności wybranych enzymów antyoksydacyjnych u chorych na raka jelita grubego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 162, s. 470-473, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst259/681
Autorzy: Jadwiga Mielczarek, Ewa Małecka-Panas, Leokadia Bąk-Romaniszyn.
Tytuł: Ból brzucha u dzieci - od objawu do rozpoznania.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 358-361, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst260/681
Autorzy: Małgorzata Mrowicka, Krzysztof Bortnik, Katarzyna Malinowska, Józef Kędziora, Jerzy Mrowicki.
Tytuł: Całkowity potencjał antyoksydacyjny w osoczu sportowców po dozowanym wysiłku fizycznym.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 157, s. 22-25, Sum
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst261/681
Autorzy: Dariusz Juszczak, Monika Talarowska.
Tytuł: Charakterystyka sprawców przestępstw nadużywających alkoholu w świetle analizy opinii sądowo-psychiatrycznych.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 159, s. 213-215, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst262/681
Autorzy: Dariusz Juszczak, Monika Talarowska, Mariusz Kowalewski, Arkadiusz Filewski.
Tytuł: Charakterystyka zaburzeń lękowych - występowanie w stwardnieniu rozsianym, możliwości leczenia oraz wpływ na proces rehabilitacji.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 162, s. 532-534, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst263/681
Autorzy: Jan Kowalski, Marcin Barylski, Julita Ciećwierz, Lucjan Pawlicki.
Tytuł: Charakterystyka zespołu metabolicznego u osób bez i z chorobami układu sercowo-naczyniowego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 160, s. 279-283, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst264/681
Autorzy: Alicja Klimczak, Katarzyna Malinowska, Katarzyna Kubiak.
Tytuł: Choroby nowotworowe a żywienie
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 159, s. 242-244, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst265/681
Autorzy: Wiesława Bilińska, Daria Finke, Ewa Krupińska, Ludomir Stefańczyk.
Tytuł: Ciężkie powikłania biopsji nerki u 11-letniego chłopca - opis przypadku.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 154, s. 333-336, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst266/681
Autorzy: Kinga Bobińska, Antoni Florkowski, Janusz Śmigielski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Czynniki warunkujące przyjęcie do szpitala psychiatrycznego chorych upośledzonych umysłowo.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 158, s. 109-115, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst267/681
Autorzy: Sebastian [obcy] Foryś, Cezary Rudnicki, Ewa Walecka-Kapica, Jan Chojnacki.
Tytuł: Elektrogastrografia w różnych postaciach klinicznych dyspepsji czynnościowej.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 373-377, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst268/681
Autorzy: Kinga Bobińska, Antoni Florkowski, Janusz Śmigielski, Waldemar Kryszkowski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Farmakoterapia chorych upośledzonych umysłowo hospitalizowanych psychiatrycznie.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 161, s. 381-387, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst269/681
Autorzy: Małgorzata Barańska, Jadwiga Skrętkowicz.
Tytuł: Genetycznie uwarunkowany polimorfizm utleniania i acetylacji w nowotworach przewodu pokarmowego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 152, s. 145-147, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst270/681
Autorzy: Andrzej Witczak, Bogdan Modzelewski.
Tytuł: Hemobilia spowodowana pęknięciem tętniaka tętnicy wątrobowej - opis przypadku.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 162, s. 481-483, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst271/681
Autorzy: Anna Wojtczak, Jadwiga Skrętkowicz.
Tytuł: Kliniczne znaczenie polimorfizmu wybranych genów cytochromu P-450 podrodzin CYP2D, CYP2E i CYP3A - część II .
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 158, s. 166-169, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst272/681
Autorzy: Anna Wojtczak, Jadwiga Skrętkowicz.
Tytuł: Kliniczne znaczenie polimorfizmu wybranych genów cytochromu P-450: rodziny CYP1, podrodziny CYP2A, CYP2B oraz CYP2C.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 153, s. 248-252, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst273/681
Autorzy: Jacek Kordiak, Szymon Wcisło, Edyta Santorek-Strumiłło, Rafał Bartkowiak, Marian Brocki, Piotr Misiak.
Tytuł: Krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego w nadciśnieniu wrotnym - przegląd klinicznych przypadków z lat 2002-2008.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 488-490, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst274/681
Autorzy: Leokadia Bąk-Romaniszyn, Anna Świerzko, Janusz Szemraj, Agnieszka Szala, Maciej Cedzyński, Ewa Małecka-Panas, Krzysztof Zeman.
Tytuł: Lektyna wiążąca mannan (MBL) w chorobie wrzodowej dwunastnicy i zapaleniu błony sluzowej żołądka.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 412-415, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst275/681
Autorzy: Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik, Michał Panek, Monika Hołub, Piotr Gałecki, Radosław Wujcik, Paweł Górski.
Tytuł: Lęk i depresja u chorych na choroby obturacyjne płuc.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 156, s. 631-635, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst276/681
Autorzy: Marcin Tkaczyk, Aneta Czupryniak, Michał Nowicki, Grażyna Chwatko, Edward Bald.
Tytuł: Metabolizm homocysteiny i glutationu w zaostrzeniu idiopatycznego zespołu nerczycowego leczonego glikokortykosteroidami.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 154, s. 294-297, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst277/681
Autorzy: Adriana Vrba, Sylwia Kwiatkowska.
Tytuł: Mycobcterium tuberculosis jako przykład patogenu wewnątrzkomórkowego. Wzajemne relacje między mikro- i makroorganizmem.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 162, s. 508-513, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst278/681
Autorzy: Leokadia Bąk-Romaniszyn, Andrzej Kałużyński, Magdalena Chmiela, Wiesława Rudnicka, Andrzej Kulig, Izabela Płaneta-Małecka.
Tytuł: Nasilenie kolonizacji bakterii Helicobacter pylori, a serologiczne markery zakażenia i cytotoksyczności Helicobacter pylori we krwi.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 407-411, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst279/681
Autorzy: Piotr [Tomasz] Arkuszewski, Jarosław Hołyński, Michał Mussur, Jacek Śmigielski, Janusz Strzelczyk.
Tytuł: Objawowa ektopowa tkanka trzustkowa w żołądku - opis przypadku
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 493-495, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst280/681
Autorzy: Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Agata Orzechowska, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Obowiązki psychologa w świetle aktualnego ustawodawstwa.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 159, s. 253-256, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst281/681
Autorzy: Edyta Santorek-Strumiłło, Marian Brocki, Piotr Misiak, Szymon Wcisło, Jacek Kordiak.
Tytuł: Ocena aktywności peroksydazy glutationowej (GPX) w diagnostyce rozsianych zmian miąższowych płuc
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 465-467, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst282/681
Autorzy: Grażyna Kulig, Grażyna Klupińska, Cezary Jochymski, Maria Wiśniewska-Jarosińska, Wojciech Kozłowski, Jan Chojnacki.
Tytuł: Ocena liczby komórek enterochromafinowych w błonie śluzowej żołądka u osób z dyspepsją czynnościową.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 370-372, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst283/681
Autorzy: Przemysław Kiciński, Anna Mokrowiecka, Elżbieta Czkwianianc, Marzena Kolasa-Kicińska, Teresa Woźniakowska-Gęsicka, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Ocena roli wybranych czynników ryzyka w rozwoju przełyku Barretta.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 390-394, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst284/681
Autorzy: Marcin Kowalski, Ewa Brocka, Marcin Barylski, Edward Kowalczyk, Lucjan Pawlicki, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena równowagi oksydacyjno-redukcyjnej krwi u chorych na zespół metaboliczny z towarzyszącymi chorobami przyzębia i bez tych chorób.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : Vol. 26, nr 156, s. 626-630, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

285/681
Autorzy: Iwona Ligenza, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Anna Łupińska, Anna Jastrzębska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena sposobu żywienia noworodków i niemowląt hospitalizowanych w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości oraz analiza czynników wpływających na wybór sposobu karmienia dzieci.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T 26, nr 156, s. 605-608, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst286/681
Autorzy: Marcin Kowalski, Ewa Brocka, Marcin Barylski, Edward Kowalczyk, Lucjan Pawlicki, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena stanu przyzębia u chorych na zespół metaboliczny.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 156, s. 620-625, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst287/681
Autorzy: Maria Wieloch, Magdalena Świątkowska, Michał Libiszewski, Masoud Hedayati, Rafał Drozda, Krzysztof Kołomecki.
Tytuł: Ocena stężenia wybranych czynników późnego etapu angiogenezy u chorych na raka jelita grubego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 162, s, 466-469, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst288/681
Autorzy: Elżbieta Czkwianianc, Piotr Raczyński, Izabela Kubińska, Ryszard Majka, Alina Durko, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Ocena zaburzeń kurczliwośc pęcherzyka żółciowego w różnych stanach chorobowych, przebiegających z bólamiu brzucha u dzieci.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 420-424, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst289/681
Autorzy: Agnieszka Niedźwiecka, Michał Nowicki, Marcin Tkaczyk.
Tytuł: Oczekiwania chorego dializowanego wobec zespołu pielęgniarskiego w stacji dializ.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 154, s. 311-314, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst290/681
Autorzy: Piotr Misiak, Edyta Santorek-Strumiłło, Szymon Wcisło, Sławomir Jabłoński, Jacek Kordiak.
Tytuł: Ostre zgorzelinowe zapalenie pęcherzyka żółciowego - opis przypadku
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 486-487, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst291/681
Autorzy: Anna Mokrowiecka, Agnieszka Wierzchniewska-Ławska, Beata Smolarz, Hanna Romanowicz-Makowska, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Polimorfizm/utrata heterozygotyczności genu APC w sekwenci GERD-przełyk Barretta-dysplazja-rak gruczołowy przełyku.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 385-389, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst292/681
Autorzy: Aleksandra Piechota, Anna Gorąca.
Tytuł: Porównanie zdolności antyoksydacyjnych kwasu alfa-liponowego, melatoniny, witaminy C i troloksu oraz ich wpływu na stopień uszkodzeń DNA i wytrzarzanie wolnych rodników.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 157, s. 19-21, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

Pełny tekst293/681
Autorzy: Alicja Klimczak, Katarzyna Kubiak.
Tytuł: Poszukiwanie nowych leków przeciwnowotworowych.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 158, s. 148-151, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst294/681
Autorzy: Sławomir Jabłoński, Edyta Santorek-Strumiłło, Szymon Wcisło, Marcin Wawrzycki, Piotr Misiak, Jacek Kordiak.
Tytuł: Pourazowe rozerwanie przepony z przemieszczeniem wątroby do prawej jamy opłucnej - opis przypadku
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 478-482, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst295/681
Autorzy: Kinga Bobińska, Antoni Florkowski, Janusz Śmigielski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Problemy diagnostyczne u chorych upośledzonych umysłowo ze współistniejącymi zaburzeniami lub chorobami psychicznymi.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 160, s. 318-325, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst296/681
Autorzy: Dariusz Juszczak, Monika Talarowska, Danuta Golinowska.
Tytuł: Przestępczość przeciwko rodzinie w świetle opiniowania sądowo-psychiatrycznego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 162, s. 478-480, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst297/681
Autorzy: Przemysław Jacek Galbfach, Andrzej Ryszard Sygut, Michał Igor Spychalski, Michał Józef Winiarski, Adam Janusz Dziki.
Tytuł: Rak płaskonabłonkowy kątnicy - opis przypadku.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 156, s. 640-641, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst298/681
Autorzy: Anita Gąsiorowska, Thomas Novarro-Rodriguez, Ram Dickman, Christopher Wendel, Bridget Moty, Jeannette Powers, Marcia Willis, Kristina Koening, Yukihiro Ibuki, Hoang Thai, Ronnie Fass.
Tytuł: Rola niekonwencjonalnych metod leczenia bólu czynnościowego w klatce piersiowej-doświadczenia własne z wykorzystaniem energii Johrei.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 425-429, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst299/681
Autorzy: Maria Wiśniewska-Jarosińska, Tomasz Śliwiński, Renata Krupa, Krystyna Stec-Michalska, Jan Chojnacki, Janusz Błasiak.
Tytuł: Rola polimorfizmu genu RAD51 u chorych z rakiem jelita grubego w subpopulacji polskiej.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 455-457, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst300/681
Autorzy: Jacek Treliński, Mirosław Stelągowski, Krzysztof Chojnowski.
Tytuł: Rozsiane krzepnięcie śródnaczyniowe w przebiegu tętniaka aorty brzusznej - opis przypadku.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 158, s. 116-118, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst301/681
Autorzy: Katarzyna Babska, Michał Nowicki, Marcin Tkaczyk.
Tytuł: Samodzielność pielęgniarek w zespole terapeutycznym na przykładzie stacji dializ województwa łódzkiego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 154, s. 306-310, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst302/681
Autorzy: Elżbieta Dorota Miller, Małgorzata Mrowicka, Krystian Żołyński, Józef Kędziora.
Tytuł: Stres oksydacyjny w stwardnieniu rozsianym.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 162, s. 499-502, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst303/681
Autorzy: Maciej Kuśmierek, Antoni Florkowski, Piotr Wierzbiński, Kinga Bobińska, Piotr Gałecki.
Tytuł: Trudności diagnostyczne i terapeutyczne u chorego na padaczkę skroniową w praktyce psychiatrycznej - opis przypadku.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 156, s. 649-651, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst304/681
Autorzy: Krzysztof Szadkowski, Marek Romanowski, Cezary Chojnacki.
Tytuł: Wartość diagnostyczna 24-godzinnej bilimetrii żołądka u osób z dyspepsją czynnościową.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 378-381, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst305/681
Autorzy: Katarzyna Murlikiewicz, Anna Zawiasa, Michał Nowicki.
Tytuł: Witamina D - uniwersalny lek w nefrologii i poza nią.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 161, s. 437-441, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst306/681
Autorzy: Przemysław Jacek Galbfach, Piotr Gustaw Narbutt, Michał Łukasz Mik, Radzisław Trzciński, Adam Janusz Dziki.
Tytuł: Włóknisty polip zapalny żołądka - opis przypadku.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 152, s. 125-126, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst307/681
Autorzy: Maria Kopff, Edward Kowalczyk, Janusz Śmigielski.
Tytuł: Wpływ inhibitorów COX-1 i COX-3 na stężenie tlenku azotu we krwi.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 151, s. 49-51, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst308/681
Autorzy: Grażyna Klupińska, Tomasz Popławski, Janusz Śmigielski, Janusz Błasiak, Jan Chojnacki.
Tytuł: Wpływ melatoniny na oksydacyjne uszkodzenia DNA w komórkach błony śluzowej żołądka u osób z dyspepsją czynnościową.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 366-369, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst309/681
Autorzy: Marzena Mokwińska, Cezary Chojnacki.
Tytuł: Wpływ sulpirydu na intensywność refluksu żołądkowo-przełykowego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 382-384, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst310/681
Autorzy: Katarzyna Malinowska, Roman Modranka, Katarzyna Kubiak, Alicja Klimczak, Małgorzata Mrowicka, Jerzy Mrowicki.
Tytuł: Wpływ związków koordynacyjnych na aktywność enzymów antyoksydacyjnych w chorobach nowotworowych przewodu pokarmowego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 158, s. 97-100, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst311/681
Autorzy: Dariusz Juszczak, Monika Talarowska.
Tytuł: Wybrane czynniki psychospołeczne i psychopatologiczne determinujące zachowania przestępcze w środowisku żołnierzy służby zawodowej i zasadniczej - analiza porównawcza w latach 1990-2000.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 159, s. 209-212, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

312/681
Autorzy: Maria Wiśniewska-Jarosińska, Patrycja Boznańska-Świętaszek, Agnieszka Harasiuk, Marzena Mokwińska, Krystyna Stec-Michalska, Jan Chojnacki.
Tytuł: Wydalanie kwasu 5-hydroksyindolooctowego z moczem u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 452-454, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst313/681
Autorzy: Ewa Walecka-Kapica, Grażyna Klupińska, Krystyna Stec-Michalska, Kamila Olszowiec, Monika Pawłowicz, Cezary Chojnacki.
Tytuł: Wydzielanie gastryny u osób z dyspepsją czynnościową.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 362-365, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst314/681
Autorzy: Agnieszka Stępień, Anna Moskwa-Fortuna, Maria Wiśniewska-Jarosińska, Agnieszka Harasiuk, Jan Chojnacki.
Tytuł: Wydzielanie i metabolizm melatoniny u chorych z zespołem jelita nadwrażliwego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 440-443, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst315/681
Autorzy: Jacek Śmigielski, Jarosław Hołyński, Maciej Kococik, Zbigniew Kococik, Mariusz Balcerzak, Janusz Sztompka, Jerzy Wojtysiak, Rafał Drozda, Renata Talar-Wojnarowska, Marek Pazurek, Ewa Małecka-Panas, Krzysztof Kołomecki, Marian Brocki.
Tytuł: Zabiegi paliatywne w raku pęcherzyka i/lub dróg żółciowych - doświadczenia 5 ośrodków.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 416-419, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst316/681
Autorzy: Tomasz Hawro, Andrzej Bogucki, Anna Sysa-Jędrzejowska, Jarosław Bogaczewicz, Anna Woźniacka.
Tytuł: Zaburzenia neurologiczne u chorujących na toczeń rumieniowaty układowy.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 151, s. 43-48, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst317/681
Autorzy: Kinga Bobińska, Antoni Florkowski, Janusz Śmigielski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Zachowania samobójcze u pacjentów z rozpoznanym upośledzeniem umysłowym.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 159, s. 216-220, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

318/681
Autorzy: Kinga Bobińska, Antoni Florkowski, Janusz Śmigielski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Zjawisko wielokrotnych hospitalizacji psychiatrycznych wśród pacjentów z rozpoznanym upośledzeniem umysłowym.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 27, nr 159, s. 221-225, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst319/681
Autorzy: Dorota Chomiczewska, Ewa Trznadel-Budźko, Anna Kaczorowska, Helena Rotsztejn.
Tytuł: Znaczenie komórek Langerhansa w układzie immunologicznym skóry.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 153, s. 173-177, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst320/681
Autorzy: Małgorzata Mrowicka, Paweł Garncarek, Krzysztof Bortnik, Elżbieta Gałecka, Elżbieta Dorota Miller, Janusz Śmigielski.
Tytuł: Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (CuZn-SOD) w krwinkach czerwonych chorych po alloplastyce stawu biodrowego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 143, s. 396-398, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst321/681
Autorzy: Agnieszka Stetkiewicz, Aleksander Goch, Grażyna Adamiak, Alina Borkowska.
Tytuł: Cechy temperamentu, depresja oraz funkcje poznawcze u chorych na chorobę niedokrwienną serca.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 150, s. 523-527, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst322/681
Autorzy: Kinga Bobińska, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Charakterystyka zaburzeń psychicznych u hospitalizowanych psychiatrycznie z upośledzeniem umysłowym - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, suppl. 1, s. 8-12, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst323/681
Autorzy: Przemysław Jacek Galbfach, Marta Bożenna Kołacińska, Paweł Arkadiusz Flont, Michał Igor Spychalski, Piotr Gustaw Narbutt, Michał Łukasz Mik, Łukasz Adam Dziki, Adam Janusz Dziki.
Tytuł: Dolegliwości gastryczne czy zespół po cholecystektomii?
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 147, s. 221-225, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst324/681
Autorzy: Elżbieta Gałecka, Renata Jacewicz, Małgorzata Mrowicka, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Enzymy antyoksydacyjne - budowa, właściwości, funkcje.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 147, s. 266-268, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst325/681
Autorzy: Andrzej Jankowski, Tomasz Durko, Katarzyna Maciaszczyk.
Tytuł: Gruźlica pozapłucna u chorych leczonych w Klinice Otolaryngologii - opisy przypadków.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 141, s. 247-250, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst326/681
Autorzy: Piotr Gałecki, Antoni Florkowski, Małgorzata Mrowicka, Tadeusz Pietras, Elżbieta Gałecka.
Tytuł: Jony wapnia, kwas glutaminowy, oś podwzgórze-przysadka-nadnercza, ATP-aza zależna od wapnia jako przyczyny uszkodzeń oksydacyjnych u chorych na depresję (część II).
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 139, s. 72-75, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst327/681
Autorzy: Irmina Korzeniewska-Dyl.
Tytuł: Kaspazy - nowy cel w terapii przeciwzapalnej i przeciwnowotworowej?
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 139, s. 5-7, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst328/681
Autorzy: Wojciech Gruszczyński, Antoni Florkowski, Bartosz Gruszczyński, Adam Wysokiński.
Tytuł: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych u żołnierzy w czasie misji pokojowych i działaniach wojennych.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, suppl. 1, s. 55-58, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst329/681
Autorzy: M[arcin] Tkaczyk, M. Nowicki.
Tytuł: Konsekwencje późnego rozpoznania przeszkody podpęcherzowej u chorych z innymi klinicznie ewidentnymi wadami układu moczowego - opis dwóch przypadków.
Tytuł angielski: The consequences of late diagnosis of infravesical obstruction in boys with other urological malformation - a report of two cases
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, suppl. 3, s. 77
Uwagi: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Pułtusk, 29-31 maj 2008
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst330/681
Autorzy: Kinga Bobińska, Piotr Wierzbiński, Maciej Kuśmierek, Antoni Florkowski, Sławomir Szubert.
Tytuł: Majaczenie - problem nie tylko psychiatryczny.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 140, s. 166-169, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst331/681
Autorzy: L. Hyla-Klekot, J[erzy] Niedzielski, G. Kucharska, J. Taraszkiewicz, E. Gacka, B. Pulcer.
Tytuł: Masywny krwiomocz jako objaw tętniaka wewnątrznerkowego powstałego w przebiegu posocznicy pseudomonasowej u chłopca leczonego z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej.
Tytuł angielski: Massive hematuria as a symptom of an intrarenal aneurysm in course of pseudomonas sepsis in a boy treated for acute lymhoblastic leukemia
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, suppl. 4, s. 64
Uwagi: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Pułtusk, 29-31 maj 2008 r.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst332/681
Autorzy: A[nna] Kałużyńska, A[nna] Jander, B[arbara] Puczko-Nogal, M. Nowicki.
Tytuł: Nefropatia refluksowa i zaporowa jako przyczyna niewydolności nerek u dzieci leczonych nerkozastępczo.
Tytuł angielski: Reflux and abstructive nephropathy as a cause of renal failure in chronic dialysis children
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, suppl. 3, s. 69
Uwagi: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Pułtusk, 29-31 maj 2008
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst333/681
Autorzy: Anna Kałużyńska, Anna Jander, Barbara Puczko-Nogal, Michał Nowicki.
Tytuł: Nefropatia refluksowa i zaporowa jako przyczyna niewydolności nerek u dzieci leczonych nerkozastępczo.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, suppl. 4, s. 101-103, Sum.
Uwagi: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Pułtusk, 29-31 maj 2008
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst334/681
Autorzy: Andrzej Jamry, Krzysztof Daniszewski, Marian Brocki, Szymon Wcisło.
Tytuł: Niespecyficzne owrzodzenie jelita grubego - opis przypadku.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 140, s. 113-116, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst335/681
Autorzy: Jacek Treliński, Marzena Tybura, Krzysztof Chojnowski.
Tytuł: Ocena czynności płytek krwi u chorych na nadpłytkowość samoistną.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 145, s. 19-22, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst336/681
Autorzy: Anna Gorąca, Włodzimierz Cieśla.
Tytuł: Ocena ochronnego działania kwasu liponowego w mózgu szczura w czasie stresu oksydacyjnego wywołanego lipopolisacharydem.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 143, s. 419-421, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst337/681
Autorzy: A[nna] Jander, A[nna] Kałużyńska, M[arcin] Tkaczyk, B[arbara] Puczko-Nogal, M. Nowicki.
Tytuł: Ocena porównawcza zastosowań klinicznych plazmaferezy u dorosłych i u dzieci.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, suppl. 3, s. 48
Uwagi: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Pułtusk, 29-31 maj 2008
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

338/681
Autorzy: Ewa Walecka-Kapica, Alina Knapik-Dąbrowicz, Grażyna Klupińska, Jan Chojnacki.
Tytuł: Ocena stężenia metabolitów tlenku azotu w soku żołądkowym u zakażonych Helicobacter pylori z uwzględnieniem stopnia zmian zapalnych w błonie śluzowej żołądka.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 140, s. 95-100, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst339/681
Autorzy: Anna Sierakowska-Fijałek, Paweł Fijałkowski, Jan Błaszczyk, Zbigniew Baj, Mariusz Stępień, Marzenna Wosik-Erenbek, Jacek Rysz.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów bariery antyoksydacyjnej i przemiany lipidowej u dzieci ze stwierdzonymi czynnikami ryzyka miażdżycy.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 139, s. 14-17, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst340/681
Autorzy: Anna Sierakowska-Fijałek, Zbigniew Baj, Piotr Kaczmarek, Mariusz Stępień, Jacek Rysz.
Tytuł: Ocena zależności pomiędzy stężeniem homocysteiny a stężeniem wybranych parametrów przemiany lipidowej i cząsteczek adhezyjnych u dzieci z czynnikami ryzyka miażdżycy.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 148, s. 356-360, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst341/681
Autorzy: A[nna] Jander, A[nna] Kałużyńska, M[arcin] Tkaczyk, M. Nowicki.
Tytuł: Odległe wyniki przewlekłego leczenia nerkozastępczego u dzieci.
Tytuł angielski: Long-term outcome of chronic renal replacement therapy in children
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, suppl. 3, s. 38
Uwagi: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Pułtusk, 29-31 maj 2008
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst342/681
Autorzy: Jolanta Dorota Torzecka, Katarzyna Kondras, Bożena Dziankowska-Bartkowiak, Elżbieta Waszczykowska, Bogdan Modzelewski, Piotr Jurałowicz, Marcin Kondras.
Tytuł: Piodermia zgorzelinowa - interdyscyplinarny problem diagnostyczny.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 139, s.34-37, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst343/681
Autorzy: Jolanta Dorota Torzecka, Katarzyna Kondras, Bożena Dziankowska-Bartkowiak, Elżbieta Waszczykowska, Bogdan Modzelewski, Piotr Jurałowicz, Marcin Kondras.
Tytuł: Piodermia zgorzelinowa - interdyscyplinarny problem diagnostyczny.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 139, s. 34-37, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst344/681
Autorzy: Katarzyna Malinowska, Elżbieta Gałecka, Roman Modranka, Maciej Rutkowski, Józef Kędziora.
Tytuł: Pochodne pirazoli stosowane w lecznictwie.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 140, s. 151-157, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst345/681
Autorzy: A[nna] Rogowska-Kalisz, E[meryk] Samolewicz, M. Nowicki.
Tytuł: Poprawa czynności nerek po usunięciu przeszkody podpęcherzowej u 8-miesięcznego chłopca z niewydolnością nerek na podłożu złożonej uropatii - opis przypadku.
Tytuł angielski: Improvement of renal function after the removal of the subcystic obstruction in a 8-month old boy with chronic kidney insufficiency caused by a complex uropathy - a case report
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, suppl. 3, s. 68
Uwagi: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Pułtusk, 29-31 maj 2008
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst346/681
Autorzy: Ewelina Gaszyńska, Marcin Kozakiewicz.
Tytuł: Powikłania leczenia chirurgicznego progenii.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 145, s. 27-31, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst347/681
Autorzy: Antoni Florkowski, Wojciech Gruszczyński, Piotr Gałecki, Sławomir Szubert, Marek Klus, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Problemy alkoholowe w środowisku lekarskim.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, suppl. 1, s. 40-41, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst348/681
Autorzy: Sławomir Szubert, Kinga Bobińska, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Maciej Kuśmierek, Piotr Wierzbiński.
Tytuł: Problemy diagnostyczno-orzecznicze przypadków majaczenia drżennego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, suppl. 1, s. 16-19, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst349/681
Autorzy: Monika Talarowska-Bogusz, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Katarzyna Cieślak, Piotr Gałecki.
Tytuł: Przyczyny i skutki wielokrotnych hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym chorujących na schizofrenię.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 140, s. 101-105, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst350/681
Autorzy: Antoni Florkowski, Sławomir Szubert, Kinga Bobińska, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Psychiatryczno-psychologiczne problemy ekspertyz sądowych w przestępstwach wojskowych.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25 supl. 1, s. 53-54, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

351/681
Autorzy: Karolina Wosztak, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Krzysztof Buczyłko.
Tytuł: Reakcja anafilaktyczna wywołana prowokacją spojówkową z rekombinowanym alergenem brzozy rBetv1 a Mut1-6 - opis przypadku.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 148, s. 361-363, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst352/681
Autorzy: Elżbieta Dorota Miller, Katarzyna Malinowska, Elżbieta Gałecka, Małgorzata Mrowicka, Józef Kędziora.
Tytuł: Rola flawonoidów jako przeciwutleniaczy w organizmie człowieka.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 144, s. 556-560, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst353/681
Autorzy: Jarosław Bogaczewicz, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Woźniacka.
Tytuł: Rola metaloproteinaz macierzy w pierwotnych układowych zapaleniach naczyń.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 140, s. 85-89, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst354/681
Autorzy: Krzysztof Zboralski, Antoni Florkowski, Monika Talarowska-Bogusz, Marian Macander, Sławomir Szubert, Piotr Gałecki.
Tytuł: Salutogeneza - rozszerzenie możliwości dla lekarza.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, suppl. 1, s. 47-48, , Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst355/681
Autorzy: Zbigniew Sablik, Anna Samborska-Sablik, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Stężenia steroidow nadnerczowych i hormonów płciowych u kobiet po menopauzie z rozpoznaną chorobą wieńcową.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 148, s. 326-329, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst356/681
Autorzy: Andrzej Bissinger, Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak.
Tytuł: Wartość dyspersji QT i jej zmienność dobowa u chorych na cukrzycę i chorobę wieńcową
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : 24, 140, 90-94
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Adres url:

357/681
Autorzy: Elżbieta Gałecka, Małgorzata Mrowicka, Katarzyna Malinowska, Piotr Gałecki.
Tytuł: Wolne rodniki tlenu i azotu w fizjologii.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 143, s. 446-448, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst358/681
Autorzy: Małgorzata Żychlińska, Antoni Florkowski, Alicja Furmańska, Małgorzata Dudak, Agnieszka Gajda.
Tytuł: Wpływ efektów terapii zaburzeń nerwicowych i związanych ze stresem na wybrane aspekty funkcjonowania psychologicznego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25 supl. 1, s. 20-22, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

359/681
Autorzy: Wojciech Jankowski, Gabriela Henrykowska, Janusz Śmigielski, Krzysztof Pacholski, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Krzysztof Kałka, Andrzej Buczyński.
Tytuł: Wpływ kształtu pola elektromagnetycznego na wybrane parametry metabolizmu tlenowego krwinek płytkowych - badania in vitro.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 144, s. 529-532, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst360/681
Autorzy: Elżbieta Ciejka, Anna Gorąca.
Tytuł: Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na proces peroksydacji lipidów.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 140, s. 106-108, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst361/681
Autorzy: Sławomir Szubert, Antoni Florkowski, Kinga Bobińska.
Tytuł: Wpływ stresu na zmiany plastyczności mózgu i rozwój wybranych zaburzeń psychicznych.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 140, s. 162-165, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst362/681
Autorzy: Małgorzata Mrowicka, Elżbieta Gałecka, Elżbieta Dorota Miller, Paweł Garncarek.
Tytuł: Wpływ zmian zwyrodnieniowych na generację wolnych rodników tlenowych i peroksydację lipidów u chorych po przebytej alloplastyce stawu biodrowego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 146, s. 145-149, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst363/681
Autorzy: M[arcin] Tkaczyk, A[neta] Czupryniak, D[anuta] Owczarek, J[olanta] Lukamowicz, R[omualda] Rajska, E[wa] Świątkowska, M. Nowicki.
Tytuł: Wskaźniki uszkodzenia śródbłonka naczyniowego u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym.
Tytuł angielski: Markers of endothelial in jury in children with idiopathic nephrotic syndrome
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, suppl. 3, s. 45
Uwagi: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Pułtusk, 29-31 maj 2008
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst364/681
Autorzy: K[atarzyna] Babska, M[arcin] Tkaczyk, M. Nowicki.
Tytuł: Współpraca w zespole terapeutycznym - podstawowa zasada profesjonalnej opieki nad chorym dializowanym otrzewnowo - założenia a rzeczywistość.
Tytuł angielski: Therapeutic team - a standard for peritoneal dialysis patent care - assumptions and reality
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, suppl. 3, s. 81
Uwagi: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Pułtusk, 29-31 maj 2008
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst365/681
Autorzy: Katarzyna Babska, Marcin Tkaczyk, Michał Nowicki.
Tytuł: Współpraca w zespole terapeutycznym - podstawowa zasada profesjonalnej opieki nad chorym dializowanym otrzewnowo - założenia a rzeczywistość.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, supl. 4, s. 12-14, Sum.
Uwagi: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Pułtusk, 29-31 maj 2008
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst366/681
Autorzy: Elżbieta Gałecka, Małgorzata Mrowicka, Katarzyna Malinowska, Piotr Gałecki.
Tytuł: Wybrane substancje nieenzymatyczne uczestniczące w procesie obrony przed nadmiernym wytwarzaniem wolnych rodników.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 147, s. 269-272, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst367/681
Autorzy: Anna Kamrowska, Antoni Florkowski.
Tytuł: Zaburzenia adaptacyjne w warunkach służby wojskowej.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, suppl. 1, s. 13-15, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst368/681
Autorzy: Agata Orzechowska, Adam Wysokiński, Beata Przybylska, Justyna Jałosińska, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Zaburzenia depresyjne u osób w podeszłym wieku w zależności od aktywności życiowej.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 150, s. 503-506, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst369/681
Autorzy: Antoni Florkowski, Piotr Gałecki, Monika Talarowska-Bogusz, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Zaburzenia emocjonalne i psychosomatyka.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, suppl. 1, s. 49-50, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst370/681
Autorzy: Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki, Agata Orzechowska, Marcin Janiak, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Zaburzenia funkcji poznawczych wśród chorych na cukrzycę.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 148, s. 349-355, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst371/681
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Jolanta Białkowska, Maciej Jabłkowski, Agnieszka Pawełczyk, Dominik Strzelecki, Jolanta Rabe-Jabłońska, Daniela Dworniak.
Tytuł: Zaburzenia i objawy depresyjne towarzyszące leczeniu chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 144, s. 516-520, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst372/681
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Jolanta Białkowska, Maciej Jabłkowski, Agnieszka Pawełczyk, Dominik Strzelecki, Jolanta Rabe-Jabłońska, Daniela Dworniak.
Tytuł: Zaburzenia uwagi utrzymujące się u chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C po zakończeniu leczenia pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 147, s. 226-229, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst373/681
Autorzy: Antoni Florkowski, Wojciech Gruszczyński, Piotr Gałecki, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Zakres współpracy psychiatry i psychologa w orzecznictwie wojskowo-lekarskim.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25 supl. 1, s. 59-60, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

374/681
Autorzy: Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Monika Talarowska, Marcin Janiak, Aneta Janiak, Piotr Gałecki.
Tytuł: Zamachy samobójcze - możliwości psychoprofilaktyki.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 147, s. 291-293, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst375/681
Autorzy: Monika Talarowska-Bogusz, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki, Marian Macander, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Zastosowanie Testu Sortowania Kart z Wisconsin (WCST) w badaniu psychologicznym osób z zaburzeniami psychicznymi.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, suppl. 1, s. 51-52, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst376/681
Autorzy: D[aria] Finke, W[iesława] Bilińska, A[ndrzej] Kałużyńska, M. Nowicki.
Tytuł: Zespół Alporta u 23-letniej kobiety - opis przypadku
Tytuł angielski: Alport's syndrome in 23-year old women - a case report
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, suppl. 3, s. 105
Uwagi: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Pułtusk, 29-31 maj 2008
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst377/681
Autorzy: Daria Finke, Wiesława Bilińska, Andrzej Kałużyński, Michał Nowicki.
Tytuł: Zespół Alporta u 23-letniej kobiety.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, supl. 4, s. 22-24, Sum.
Uwagi: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Pułtusk, 29-31 maj 2008
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst378/681
Autorzy: Agata Orzechowska, Monika Talarowska, Paweł Drozda, Dorota Mirowska, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Zespół wypalenia zawodowego u lekarzy i pielęgniarek.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 150, s. 507-509, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst379/681
Autorzy: Justyna Felcenloben, Andrzej Gerstenkorn.
Tytuł: Znajomość zasad Evidence Based Medicine wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 144, s. 526-528, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst380/681
Autorzy: Elżbieta Gałecka, Józef Kędziora, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Aktywność cynkowo-miedziowej dysmutazy ponadtlenkowej w płytkach krwi u chorych na depresję leczonych fluoksetyną - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 129, s. 182-185, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst381/681
Autorzy: Małgorzata Suwała, Wojciech Drygas, Andrzej Gerstenkorn.
Tytuł: Byli palacze tytoniu w starszym wieku a ich stan zdrowia.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 132, s. 532-535, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst382/681
Autorzy: Anna Miodek, Paweł Szemraj, Józef Kocur, Anna Ryś.
Tytuł: Depresja maskowana - historia i współczesność.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 23, nr 133, s. 78-80, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst383/681
Autorzy: Agnieszka Pawełczyk, Tomasz Pawełczyk, Jan Bielecki.
Tytuł: Determinanty wyboru specjalizacji medycznej w podstawowej opiece zdrowotnej przez absolwentów wydziałów lekarskich.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 129, s. 233-238, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst384/681
Autorzy: Patrycja Boznańska, Paweł Wichan, Agnieszka Stępień, Maria Wiśniewska-Jarosińska, Janusz Śmigielski, Krzysztof Szadkowski, Krystyna Stec-Michalska.
Tytuł: Dobowe wydalanie siarczanu 6-hydroksymelatoniny z moczem u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 131, s. 369-372, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst385/681
Autorzy: Marlena Broncel.
Tytuł: Fibraty a markery zapalenia.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 127, s. 58-61, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst386/681
Autorzy: Anna Wojtczak, Jadwiga Skrętkowicz.
Tytuł: Genetyczne uwarunkowanie choroby niedokrwiennej serca.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 23, nr 133, s. 5-8, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst387/681
Autorzy: Anna Sierakowska-Fijałek, Piotr Kaczmarek, Lech Pokoca, Ireneusz Smorąg, Marzenna Wosik-Erenbek, Zbigniew Baj.
Tytuł: Homocysteina i wybrane parametry przemiany lipidopwej u dzieci z czynnikami ryzyka miażdżycy tętnic.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 128, s. 146-149, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst388/681
Autorzy: Piotr Gałecki, Antoni Florkowski, Małgorzata Mrowicka, Katarzyna Malinowska, Elżbieta Gałecka.
Tytuł: Jony wapnia, kwas glutaminowy, oś podwzgórze-przysadka-nadnercza, ATP-aza zależna od wapnia jako przyczyny uszkodzeń oksydacyjnych u chorych na depresję - Część I.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 138, s. 466-468, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst389/681
Autorzy: Irmina Korzeniewska-Dyl.
Tytuł: Kaspazy - struktura i funkcja.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 23, nr 138, s. 403-407, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst390/681
Autorzy: Katarzyna Starska, Olga Stasikowska, Marek Łukomski, Iwona Lewy-Trenda.
Tytuł: Korelacja ekspresji metaloproteinazy błonowej macierzy zewnątrzkomórkowej typu I (MT1-MMP) we froncie nacieku nowotworowego z cechami kliniczno-morfologicznymi w raku płaskonabłonkowym krtani.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 23, nr 135, s. 188-191, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst391/681
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Milena Stefańczyk, Andrzej Materka.
Tytuł: Krótkie łańcuchy podobnych punktów obrazu w radioteksturze kości wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy u człowieka.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 23, nr 135, s. 200-205, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst392/681
Autorzy: Jacek Śmigielski, Jerzy Wojtysiak, Piotr Ziemniak, Masoud Hedayati, Mariusz Balcerzak, Janusz Sztompka, Zbigniew Kococik, Rafał Drozda, Krzysztof Kołomecki.
Tytuł: Leczenie kamicy dróg żółciowych - doświadczenia własne.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 131, s. 406-409, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst393/681
Autorzy: Katarzyna Malinowska, Roman Modranka, Józef Kędziora.
Tytuł: Leki przeciwnowotworowe stosowane w lecznictwie oraz będące w fazie badań klinicznych.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 23, nr 135, s.165-169, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst394/681
Autorzy: Marlena Broncel, Marzena Koziróg-Kołacińska, Julita Chojnowska-Jezierska.
Tytuł: Melatonina w leczeniu miażdżycy.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 23, nr 134, s. 124-127, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst395/681
Autorzy: Wiesław Chudzik, Beata Kaczorowska, Monika Przybyła, Bartosz Chudzik, Małgorzata Gałka.
Tytuł: Neuropatia cukrzycowa.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 127, s. 66-69, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst396/681
Autorzy: Grażyna Klupińska, Cezary Chojnacki, Agnieszka Harasiuk, Agnieszka Stępień, Paweł Wichan, Krystyna Stec-Michalska, Jan Chojnacki.
Tytuł: Nocne wydzielanie melatoniny u pacjentów z bezobjawowym i objawowym zakażeniem Helicobacter pylori.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 131, s. 239-242, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst397/681
Autorzy: Jan Kowalski, Marcin Barylski, Anna Krzemińska, Robert Irzmański, Lucjan Pawlicki.
Tytuł: Ocena ciśnienia tętna u pacjentów z zespołem metabolicznym.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 23, nr 133, s. 36-40, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst398/681
Autorzy: Marlena Broncel, Iwona Marczyk, Barbara Kostka, Marta Michalska, Joanna Sikora, Julita Chojnowska-Jezierska.
Tytuł: Ocena korelacji między parametrami hemostazy a lipidogramem surowicy u chorych na hiperlipidemię typu II po leczeniu simwastatyną.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 127, s. 21-24, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst399/681
Autorzy: Agata Spadło, Krystyna Wyka, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Ocena podocytów w osadzie moczu u dzieci z zespołem nerczycowym.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 130, s. 254-257, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst400/681
Autorzy: Anna Pazdyga, Andrzej Lubiński, Ewa Lewicka-Nowak, Tomasz Królak, Maciej Kempa, Agnieszka Zienciuk, Grzegorz Raczak.
Tytuł: Ocena progu defibrylacji migotania komór przy zastosowaniu aktywnej obudowy kardiowertera-defibrylatora serca, umieszczonego w powłokach brzusznych, jako dodatkowego bieguna defibrylacji w układach z dwubiegunowymi przezżylnymi elektrodami defibrylującymi.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 128, s. 86-89, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst401/681
Autorzy: Aneta Krogulska, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Jarosław Dynowski.
Tytuł: Ocena reaktywności oskrzeli u dzieci chorych na astmę w trakcie prowokacji alergenami pokarmowymi.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 23, nr 133, s. 30-35, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst402/681
Autorzy: Rafał Drozda, Krzysztof Grzegorczyk, Maciej Rutkowski, Jacek Śmigielski, Krzysztof Kołomecki.
Tytuł: Ocena stężenia witamin antyoksydacyjnych w osoczu krwi chorych z nowotworami pęcherzyka i dróg żółciowych.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 131, s. 391-394, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst403/681
Autorzy: Rafał Drozda, Krzysztof Grzegorczyk, Maciej Rutkowski, Jacek Śmigielski, Krzysztof Kołomecki.
Tytuł: Ocena stężeń witamin antyoksydacyjnych w osoczu krwi chorych z nowotworami pęcherzyka i dróg żółciowych.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 131, s. 391-394, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst404/681
Autorzy: Wojciech Leo, Renata Westrych, Andrzej Bissinger, Jerzy Okraszewski, Zbigniew Baj.
Tytuł: Ocena wpływu terapii kwasem acetylosalicylowym i tiklopidyną na stan kliniczny oraz parametry płytek krwi u chorych na miażdżycę zarostową kończyn dolnych (arteriosclerosis obliterans).
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 23, nr 137, s. 335-339, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst405/681
Autorzy: Andrzej Sygut, Adam Skowroński, Przemysław Galbfach, Michał Mik, Radzisław Trzciński, Andrzej Organ, Adam Dziki.
Tytuł: Ocena wyników własnych odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego przez zamknięcie czasowej ileostomii pętlowej.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 23, nr 135, s. 179-183, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst406/681
Autorzy: Beata Brodowska, Joanna Trelińska, Beata Zalewska-Szewczyk, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Ostra białaczka limfoblastyczna u dziecka chorego na zespół Sturge'a-Webera - opis przypadku.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 23, nr 135, s. 206-208, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst407/681
Autorzy: Marlena Broncel, Ida Franiak, Maria Koter-Michalak, Piotr Duchnowicz, Julita Chojnowska-Jezierska.
Tytuł: Porównanie in vitro wpływu prawastatyny i kwercetyny na wybrane parametry strukturalne błon krwinek czerwonych u pacjentów z hipercholesterolemią.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 128, s. 112-116, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst408/681
Autorzy: Leokadia Bąk-Romaniszyn, Beata Smolarz, Andrzej Kulig, Izabela Płaneta-Małecka, Krzysztof Zeman, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Porównawcza ocena przydatności tradycyjnych metod i techniki łańcuchowej reakcji polimerazy w wykrywaniu zakażenia Helicobacter pylori.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 131, s. 350-353, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst409/681
Autorzy: Marek Olszycki, Piotr Grzelak, Romuald Biernacki, Agata Majos, Ludomir Stefańczyk.
Tytuł: Porównawcza ocena sekwencji tłumienia sygnału wolnego płynu i dyfuzyjnego rezonansu magnetycznego w obrazowaniu wczesnego udaru niedokrwiennego mózgu.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 127, s. 28-31, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst410/681
Autorzy: Krystyna Stec-Michalska, Łukasz Pęczek, Błażej Michalski, Agnieszka Krakowiak, Jan Chojnacki, Alina Knapik-Dąbrowicz, Maria Wiśniewska-Jarosińska, Barbara Nawrot.
Tytuł: Poziom mRNA receptora somastatyny typu 3 (SSTR3) w błonie śluzowej żoładka u osób z dyspepsją.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 131, s. 341-345, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst411/681
Autorzy: Magdalena Rembek, Michał Tylkowski, Katarzyna Piestrzeniewicz, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Problemy związane z aktywnością seksualną chorych kardiologicznych.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 23, nr 151, s. 151-154, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst412/681
Autorzy: Aneta Krogulska, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Bożenna Trzeźwińska.
Tytuł: Próby prowokacyjne z pokarmami u dzieci chorych na astmę.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 23, nr 133, s. 22-29, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000