Zapytanie: IMPLANTOPROTETYKA
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/24

Autorzy: Helena Gronwald, Kazimierz Reszka, Leszek Klimek, Magdalena Sroczyk-Jaszczyńska, Krystyna Opalko.
Tytuł: Obraz w sem zębiny niepróchnicowego pochodzenia po opracowaniu różnymi piaskarkami i wiertłem
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2011 : Vol. 12, nr 3/4, s. 59-62
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

2/24
Autorzy: Anna Herud, Maciej Wierzbicki, Adam Skiba.
Tytuł: Ocena higieny jamy ustnej u dzieci z rozszczepami podniebienia pierwotnego i wtórnego leczonych ortodontycznie aparatami stałymi na podstawie badania poziomu bakterii S mutans i Lactobacillus
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 4, s. 42-44, Sum.
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

3/24
Autorzy: Adam Skiba, Anna Herud, Monika Jurczuk.
Tytuł: Wpływ obecności zęba nadliczbowego na stopień rozwoju i czas wyrzynania zęba właściwego u dzieci z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2011 : T. 12, nr 3/4, s. 76-78, Sum.
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

4/24
Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Jednoogniskowa dysplazja włóknista kości.
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 1, s. 22-24, Sum.
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

5/24
Autorzy: Maciej Stępczyński, Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Ocena wyników biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej oraz badań histopatologicznych w diagnostyce jednostek chorobowych w chirurgii stomatologicznej.
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 1, s. 25-28, Sum.
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

6/24
Autorzy: Ewa Błaszczeć, Barbara Łapińska.
Tytuł: Ocena wytrzymałości połączenia cementu żywiczego z zębiną przy zastosowaniu samotrawiących systemów wiążących i techniki IDS (Immadiate Dentin Sealing)
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2009 : T. 10, nr 3, s. 68
Uwagi: XVIII Sympozjum Lekarzy Stomatologów, 16-18 września 2009, Zakopane
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

7/24
Autorzy: Anna Janas.
Tytuł: Wpływ promieniowania lasera CO2 na wzrost ciepłoty ciała leczonych pacjentów.
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 1, s. 44-46, Sum.
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

8/24
Autorzy: Barbara Łapińska, Grzegorz Sokołowski.
Tytuł: Wpływ przygotowania powierzchni ceramik krzemionkowych na wytrzymałość ich połączenia z żywiczym cementem łączącym.
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2009 : T. 10, nr 3, s. 67-68
Uwagi: XVIII Sympozjum Lekarzy Stomatologów, 16-18 września 2009, Zakopane
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

9/24
Autorzy: Krzysztof Sokołowski, Barbara Łapińska.
Tytuł: Wpływ warunków aplikacji samotrawiących systemów wiążących na połączenie cementów samotrawiących z zębiną.
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2009 : T. 10, nr 3, s. 69
Uwagi: XVIII Sympozjum Lekarzy Stomatologów, 16-18 września 2009, Zakopane
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

10/24
Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas, Patryk Siwik.
Tytuł: Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pacjentów leczonych w systemie chirurgii jednego dnia.
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 1, s. 19-21, Sum.
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

11/24
Autorzy: Anna Janas.
Tytuł: Lipotrypsja wewnątrzprzewodowa kamicy ślinowej.
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2009 : T. 10, nr 4, s. 18-20, Sum.
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

12/24
Autorzy: Anna Janas.
Tytuł: Nadliczbowe zęby środkowe(mezjodensy) przyczyną zaburzeń w prawidłowym wyrzynaniu zębów przyśrodkowych siecznych stałych w szczęce.
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2009 : T. 10, nr 1, s. 41-43, Sum.
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

13/24
Autorzy: Stanisław Sporny, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Ocena budowy mikroskopowej zębów środkowych.
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2009 : T. 10, nr 4, s. 29-31, Sum.
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

14/24
Autorzy: Tomasz Nowak, Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Ocena częstości występowania i położenia zatrzymanych kłów w szczęce i żuchwie.
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2009 : T. 10, nr 3, s. 44-47, Sum.
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

15/24
Autorzy: Anna Janas.
Tytuł: Uraz zębów i wyrostka zębodołowego w materiale własnym.
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2009 : T. 10, nr 3, s. 40-42, Sum.
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

16/24
Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas, Kamila Zielińska.
Tytuł: Postępowanie z chorymi na porfirię podczas leczenia stomatologicznego.
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2008 : T. 9, nr 1, s. 67-69, Sum.
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

17/24
Autorzy: B[arbara] Łapińska, G[rzegorz] Sokołowski, E[wa] Błaszczeć.
Tytuł: Wpływ czasu trawienia ceramiki krzemionkowej na strukturę jej powierzchni i siłę połączenia z materiałami kompozytowymi.
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2008 : T. 9, nr 3, poz. 6
Uwagi: XVII Sympozjum Lekarzy Stomatologów Implantologia w nauce i praktyce Stomatologia ogólna i specjalistyczna Zakopane, 17-19 września 2008 r.
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/24
Autorzy: M[onika] Łukomska-Szymańska, K[rzysztof] Sokołowski.
Tytuł: Wytrzymałośc połączenia kompozyt-kompozyt w zależności od struktury powierzchni kompozytu i zastosowanego systemu łączącego.
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2008 : T. 9, nr 3, poz. 7
Uwagi: XVII Sympozjum Lekarzy Stomatologów Implantologia w nauce i praktyce Stomatologia ogólna i specjalistyczna Zakopane, 17-19 września 2008 r.
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

19/24
Autorzy: Anna Janas.
Tytuł: Zębiaki złożone zlokalizowane w miejscu nie wyrzniętych zębów.
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2008 : T. 9, nr 3, s. 28-30, Sum.
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

20/24
Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas, Monika Ratajek-Gruda.
Tytuł: Brodawki pospolite kąta ust i warg.
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2007 : T. 8, nr 1/2, s. 46-48, Sum.
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

21/24
Autorzy: Anna Janas.
Tytuł: Jednostronny rozszczep wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia.
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2007 : T. 8, nr 4, s. 43-45, Sum.
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

22/24
Autorzy: Monika Łukomska-Szymańska, Wojciech Szymański, Stanisław Suliborski.
Tytuł: Folie i kalki zwarciowe - wady i zalety.
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2005 : T. 6, nr 2, s. 12-14, Sum.
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

23/24
Autorzy: Jacek Tomikowski, Katarzyna Tomikowska.
Tytuł: Periotest w diagnostyce klinicznej implantów zintegrowanych z kością.
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2005 : T. 6, nr 4, s. 5-8, Sum.
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

24/24
Autorzy: Robert Krzysztof Biesaga, Maciej Romanowicz.
Tytuł: Protezy overdenture z wykorzystaniem minimagnesów jako elementów retencyjnych - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Implantoprotetyka
Szczegóły: 2004 : T. 5, nr 4, s. 41-45, Sum.
ISSN: 1640-6540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi