Zapytanie: HEMATOL J
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/31

Autorzy: J[oanna] Góra-Tybor, J. Z. Błoński, T. Robak.
Tytuł: Circulating vascular endothelial growth factor receptors (VEGFR-1 and VEGFR-2) in untreated patients with B-cell chronic lyphocytic leukemia.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2004 : Vol. 5, suppl. 2, s. S306
Uwagi: Abstract book of the 9th Congress of the European Hematology Association Geneva Palexpo, Switzerland, 10-13 June, 2004
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst2/31
Autorzy: A. Szmigielska-Kapłon, J. Z. Błoński, M[arek] Kasznicki, J[oanna] Góra-Tybor, K. Chojnowski, J[acek] Treliński, T. Robak.
Tytuł: Cladribine combined with etoposide in the treatment of refractory heavily pretreated low-grade lymphomas.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2004 : Vol. 5, suppl. 2, s. S255-S256
Uwagi: Abstract book of the 9th Congress of the European Hematology Association Geneva Palexpo, Switzerland, 10-13 June , 2004
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst3/31
Autorzy: E[wa] Lech-Marańda, J[acques] Bienvenu, A.-L. Debard, S. Tartas, A[nne]-S[ophie] Michallet, C[atherine] Thieblemont, B[ertrand] Coiffier, G[illes] Salles.
Tytuł: Combined elevation of IL-10, TNF-alpha and VEGF plasma levels discriminate several groups of diffuse large B-cell lymphoma patients with a markedly different outcome.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2004 : Vol. 5, suppl. 2, s. S2-S3
Uwagi: Abstract book of the 9th Congress of the European Hematology Association Geneva Palexpo, Switzerland, 10-13 June 2004
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst4/31
Autorzy: K[rzysztof] Jamroziak, E. Balcerczak, P[iotr] Smolewski, B[arbara] Cebula, M[onika] Kowalczyk, M[ariusz] Panczyk, M. Mirowski, W[ojciech] Młynarski, T. Robak.
Tytuł: Influence of functional polymorphism in MDR1 gene on genetic predisposition and prognosis in adult acute leukemia.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2004 : Vol. 5, suppl. 2, s. S180
Uwagi: Abstract book of the 9th Congress of the European Hematology Association Geneva Palexpo, Switzerland, 10-13 June 2004
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst5/31
Autorzy: J[iri] Mayer, T. Robak, A[leksander] Skotnicki, B[ranimir] Jaksic, V[ojo] Vukovic, S[teven] Weitman.
Tytuł: Interim safety summary of alemtuzumab (Campath, Mabcampath) vs chlorambucil as front line therapy for patients with progressive B-cell chronic lymphocytic leukemia.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2004 : Vol. 5, suppl. 2, s. S28
Uwagi: Abstract book of the 9th Congress of the European Hematology Association Geneva Palexpo, Switzerland, 10-13 June , 2004
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst6/31
Autorzy: P[iotr] Smolewski, A[gata] Wrzesień-Ku¶, A[nna] Linke, B[arbara] Cebula, A. Sobczak-Pluta, T. Robak.
Tytuł: Pretreatment expression of apoptosis-regulating proteins in leukemic cells: the potential prognostic significance in patients with acute myeloid leukemia
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2004 : Vol. 5, suppl. 2, s. S279
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst7/31
Autorzy: T. Robak, P[iotr] Smolewski, H[alina] Urbańska-Ry¶, J[oanna] Góra-Tybor, J. Z. Błoński, M[arek] Kasznicki.
Tytuł: Rituximab plus cladribine in heavily pretreated low-grade lymphoma.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2004 : Vol. 5, suppl. 2, s. S8
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst8/31
Autorzy: P[iotr] Smolewski, D[orota] Wierzbicka, S[tefania] Piersanti, A[lesio] Traverso, B[arbara] Cebula, L[aura] Teodori, T. Robak.
Tytuł: Synergistic cytotoxic effect of rapamycin in combination with purine nucleoside analogues on pre-B acute lymphoblastic leukemia cells.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2004 : Vol. 5, suppl. 2, s. S18-S19
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst9/31
Autorzy: A[gata] Wrzesień-Ku¶, A. Wierzbowska, E[wa] Lech-Marańda, A. Sobczak-Pluta, J[erzy] Hołowiecki, S[ławomira] Kyrcz-Krzemień, S[ebastian] Grosicki, A[nna] Dmoszyńska, A[ndrzej] Hellmann, K[azimierz] Kuliczkowski, T. Robak.
Tytuł: The combination of 2-CdA, cytarabine, mitoxantrone and G-CSF (CLAG-M) as induction therapy in resistant and relapsed acute myeloid leukemia phase II study of Polish Adult leukemia Group (PALG).
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2004 : Vol. 5, suppl. 2, s. S32
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst10/31
Autorzy: H[alina] Urbańska-Ry¶, A. Wierzbowska, A. Krawczyńska, T. Robak.
Tytuł: Vascular endothelial growth factor (VEGF) and its soluble receptors VEGFR-1 and VEGFR-2 in the serum of patients with multiple myeloma.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2004 : Vol. 5, suppl. 2, s. S14
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst11/31
Autorzy: A[gata] Wrzesień-Ku¶, T. Robak, E[wa] Lech-Marańda, A. Wierzbowska, A[nna] Dmoszyńska, M[ałgorzata] Kowal, J[erzy] Hołowiecki, S[ebastian] Grosicki, S[tanisław] Maj, A[ndrzej] Hellmann, A[leksander] Skotnicki, W. Jędrzejczak, K[azimierz] Kuliczkowski.
Tytuł: A multicenter, phase II study of a combination of cladribine, cytarabine and G-CSF( CLAG) as induction therapy in refractory acute myeloid leukemia - a report of Polish Acute Leukemia Group (PALG).
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2003 : Vol. 4, suppl. 2, s. 204
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst12/31
Autorzy: J[erzy] Hołowiecki, S[ebastian] Giebel, M[ałgorzata] Krawczyk-Kuli¶, J[an] Walewski, J[oanna] Romejko, B[eata] Stella-Hołowiecka, J[erzy] Wojnar, A[ndrzej] Hellmann, J[arosław] Czyż, A[leksander] Skotnicki, W[ojciech] Jurczak, A[nna] Dmoszyńska, M[ałgorzata] Wach, K[azimierz] Sułek, W. Jędrzejczak, C[ezary] Szczylik, T. Robak, K[rzysztof] Warzocha, B[ożena] Mariańska, M[aria] Wojciechowska.
Tytuł: Autologous haematopoietic stem cell transplantation for the treatment of aggressive Non- Hodkin's lymphoma.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2003 : Vol. 4, suppl. 2, s. 102
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst13/31
Autorzy: J[oanna] Góra-Tybor, J. Błoński, T. Robak.
Tytuł: Endostatin serum level depends on stage of B-cell chronic lymphocytic leukemia.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2003 : Vol. 4, suppl. 2, s. 192
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst14/31
Autorzy: K[rzysztof] Jamroziak, W[ojciech] Młynarski, E. Balcerczak, M[ariusz] Panczyk, J[oanna] Trelińska, M. Mirowski, J[erzy] Bodalski, T. Robak.
Tytuł: Functional C3435T polimorphism of MDR1 gene: an impact on genetic susceptibility and clinical outcome of childhood acute lymphoblastic leukemia.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2003 : Vol. 4, suppl. 2, s. 121
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst15/31
Autorzy: P[rzemysław] J. Juszczyński, E[wa] Kalinka, G[illes] Salles, G[rzegorz] Woszczek, M. Borowiec, E[wa] Lech-Marańda, L[ucile] Baseggio, M[arek] L[eszek] Kowalski, T. Robak, B[ertrand] Coiffier, P[rzemysław] Biliński, K[rzysztof] Warzocha.
Tytuł: Human leukocyte antigens ( HLA DRB) and tumor necrosis factor (TNF) genetic polymorphisms influence non-Hodgkin's lymphoma outcome.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2003 : Vol. 4, suppl. 2, s. 142
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst16/31
Autorzy: P[iotr] Smolewski, A. Szmigielska, B[arbara] Cebula, M[ałgorzata] Rogalińska, K[rzysztof] Jamroziak, Z[ofia] Kiliańska, T. Robak.
Tytuł: In vitro proapoptotic efects of alemtuzumab on B-CLL chronic lymphocytic leukemia cells.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2003 : Vol. 4, suppl. 2, s. 44
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst17/31
Autorzy: A. Szmigielska, H[alina] Urbańska-Ry¶, A[gata] Wrzesień-Ku¶, K. Chojnowski, T. Robak.
Tytuł: Low-dose melphalan in myelodysplastic syndromes and acute myeloid leukemia with multilineage dysplasia.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2003 : Vol. 4, suppl. 2, s. 213
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst18/31
Autorzy: A[nna] Dmoszyńska, M. Hus, M. Soroka-Wojtaszko, J[oanna] Manko, D. Jawniak, W. Legiec, N. Grzasko, A[ndrzej] Hellmann, H[enryk] Ciepłuch, W[ojciech] Baran, A[leksander] Skotnicki, T. Wolska-Smoleń, K[azimierz] Sułek, T. Borysewicz-Czajka, W[aldemar] Sawicki, T. Robak, A. Szmigielska, L[ech] Konopka, E. Pszenna, T[omasz] Szpila, J[anusz] Kłoczko, J[arosław] Piszcz, B[arbara] Zdziarska.
Tytuł: Multicenter clinical study of thalidomide efficacy in patients with refractory and relapsed.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2003 : Vol. 4, suppl. 1, s. S226
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst19/31
Autorzy: K[rzysztof] Jamroziak, P[iotr] Smolewski, E. Balcerczak, B[arbara] Cebula, M[ariusz] Panczyk, A. Szmigielska-Kapłon, M. Mirowski, T. Robak.
Tytuł: Relation of p-glicoprotein expression, activity and MDR1 gene polimorphism with spontaneous in vitro apoptosis in B-cell chronic lymphocytic leukemia.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2003 : Vol. 4, suppl. 2, s. 192
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst20/31
Autorzy: A[gata] Wrzesień-Ku¶, T. Robak, K[rzysztof] Jamroziak, A. Wierzbowska, E[wa] Lech-Marańda, K[azimierz] Kuliczkowski, G[rzegorz] Mazur, J[erzy] Hołowiecki, S[ławomira] Kyrcz-Krzemień, J[adwiga] Dwilewicz-Trojaczek, A[nna] Dmoszyńska, J[anusz] Kłoczko, A[ndrzej] Hellmann, L[ech] Konopka, M[ałgorzata] Całbecka.
Tytuł: The comparison of treatment results with MVA regimen and standard induction chemotherapy in elderly AML patients - an interim analysis of randomized phase II study of Polish Acute Leukemia Group (PALG).
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2003 : Vol. 4, suppl. 2, s. 206
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst21/31
Autorzy: A. K. Korycka, T. Robak.
Tytuł: The interaction of new purine nucleoside analogues with signal transduction inhibitors ( STI571 and R115777) on myeloid progenitor cells in vitro.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2003 : Vol. 4, suppl. 2, s. 20
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst22/31
Autorzy: A. Wierzbowska, T. Robak, A[gata] Wrzesień-Ku¶, E[wa] Lech-Marańda, A. Krawczyńska, H[alina] Urbańska-Ry¶.
Tytuł: The plasma levels of vascular endothelial growth factor (VEGF) and soluble VEGF receptors (SVEGFR-1 and SVEGFR-2) in patients with acute leukemia.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2003 : Vol. 4, suppl. 2, s. 18-19
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst23/31
Autorzy: P[iotr] Smolewski, B[arbara] Cebula, T. Robak, Z[bigniew] Darzynkiewicz.
Tytuł: Apoptosis of leukemic cells after cytotoxic treatment with cladribine based regimens in B-cell chronic lymphocytic leukemia patients evaluated ex vivo by the stathmo-apoptosis assay.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2002 : Vol. 3, suppl. 1, s. 143-144
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst24/31
Autorzy: F[lorence] G. Guibal, C[hristel] Moog-Lutz, A. Benecke, P[iotr] Smolewski, Y[olande] Di Gioia, L. Kobari, Z[bigniew] Darzynkiewicz, P[ierre] G. Lutz, Y[vone] E. Cayre.
Tytuł: ASB-2, a new gene involved in induced differentiation of myeloid leukemia cells.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2002 : Vol. 3, suppl. 1, s. 362
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst25/31
Autorzy: Tadeusz Robak, Jerzy Z[dzisław] Błoński, Marek Kasznicki, Joanna Góra-Tybor, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Beata Stella-Hołowiecka, Dariusz Wołowiec.
Tytuł: Cladribine combined with cyclophosphamide is highly effective in the treatment of chronic lymphocytic leukemia.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2002 : Vol. 3, s. 244-250
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN

26/31
Autorzy: E. Balcerczak, M. Mirowski, J[acek] Bartkowiak, J. Z. Błoński, T. Robak, R[yszard] Wierzbicki.
Tytuł: Expression of gene encoding p65 oncofetal protein in acute and chronic leukemias.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2002 : Vol. 3, nr 2, s. 193
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst27/31
Autorzy: A. S. Szmigielska, P. Smolewski, M. Najder, T. Robak.
Tytuł: Influence of anthracyclines on apoptosis induced in vitro by cladribine (2-CdA) in lymphocytes from chronic lymphocytic leukemia patients.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2002 : Vol. 3, suppl. 1, s. 142
Konferencja: , Florence, 2002.07.06
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science


  28/31
  Autorzy: E. Robak, T. Robak, W[ojciech] Biernat, J[acek] Bartkowiak, E[uzebiusz] Krykowski.
  Tytuł: Successful treatment of leukaemia cutis with cladribine in a patient with B-cell chronic lymphocytic leukaemia.
  Czasopismo: Hematol J
  Szczegóły: 2002 : Vol. 3, suppl. 1, s. 416
  ISSN: 1466-4860
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  29/31
  Autorzy: Anna Korycka, Tadeusz Robak.
  Tytuł: The comparison of influence of STI571 used alone or in combination either with 2-chlorodeoxyadenosine or fludarabine on the normal and chronic myelogenous leukemia progenitor cells in vitro
  Czasopismo: Hematol J
  Szczegóły: 2002 : Vol. 3, suppl. 1, s. 292
  Uwagi: Abstracts for the 7th Meeting of the European Hematology Association Florence, Italy, 6-9 June 2002
  ISSN: 1466-4860
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  30/31
  Autorzy: A[gata] Wrzesień-Ku¶, T. Robak, K[rzysztof] Jamroziak, A. Wierzbowska, A[nna] Dmoszyńska, K[azimierz] Kuliczkowski, J[erzy] Hołowiecki, L[ech] Konopka, S[tanisław] Maj.
  Tytuł: The treatment of acute myeloid leukemia (AML) in elderly patients with mitozantrone, etoposide and low-dose cytarabine - Polish Acute Leukemia Group (PALG) phase II study.
  Czasopismo: Hematol J
  Szczegóły: 2002 : Vol. 3, suppl. 1, s. 158
  Uwagi: Abstracts for the 7th Meeting of the European Hematology Association Florence, Italy, 6-9 June 2002
  ISSN: 1466-4860
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  31/31
  Autorzy: J[arosław] C. Czyż, R[ichard] Szydło, W[anda] Knopińska-Posłuszny, A[ndrzej] Hellmann, J[anusz] Hansz, J[an] GoĽdzik, T. Robak, P[iotr] Smolewski, J[an] Meder, E[wa] Lampka, J[an] Walewski, M[arek] Pawlicki, T[omasz] Zemelka, J[anusz] Hołowiecki, B[eata] Stella-Hołowiecka, Ł[ucja] Kachel.
  Tytuł: Treatment for primary refractory Hodgkin's disease (HD) : a comparison of high-dose chemotherapy followed by autologous heamatopoietic cell transplantation with conventional therapy.
  Czasopismo: Hematol J
  Szczegóły: 2002 : Vol. 3, suppl. 1, s. 257
  Uwagi: Abstracts for the 7th Meeting of the European Hematology Association Florence, Italy, 6-9 June 2002
  ISSN: 1466-4860
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst    Wy¶wietl ponownie stosuj±c format: Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi