Zapytanie: GASTROENTEROL POL
Liczba odnalezionych rekordów: 146Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/146

Autorzy: Paweł Wojtkiewicz, Hubert Grabowski, Ewa Walecka-Kapica.
Tytuł: Endometrioza przyczyną niedrożności zastawki krętniczo-kątniczej - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Endemetriosis as a case of ileocecal region value obstruction - a case report and review of the liturature.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2014 : Vol. 21, nr 1, s. 51-54
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

2/146
Autorzy: A. Gąsiorowska, R. Talar-Wojnarowska, M Łapienis, J Schmidt, L[eszek] Czupryniak, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Analiza refluksu żołądkowo-przełykowego u pacjentów z zespołami przełykowymi i pozaprzełykowymi choroby refluksowej przełyku przy pomocy 24-godzinnej pH-metrii z impedancją
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 19, suppl. 1, s. 19
Uwagi: XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 4-6 października 2012, Kraków
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

3/146
Autorzy: Maria Wiśniewska-Jarosińska, Marcin Adamczyk.
Tytuł: Ciężka postać choroby Leśniowskiego-Crohna z przetokami leczona adalimumabem - opis przypadku
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2012 : Vol. 19, suppl. 1, s. 30
Uwagi: XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 4-6 paźdiernika 2012 r., Kraków
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

4/146
Autorzy: Łukasz Durko, Olga Stasikowska, Marian Danilewicz, Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Ekspansja EGFR, NF-KB i TNF-alfa w nabłonku jelita grubego w ieswoistych chorobach zapalnych jelit
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 19, nr 1, s. 14
Uwagi: XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 4-6 października 2012 Kraków
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

5/146
Autorzy: Anna Mokrowiecka, M Sokołowska, E. Łuczak, Rafał Pawliczak, Agnieszka Wierzchniewska-Ławska, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Ekspansja receptorów dla adiponektyny i leptyny w nabłonku gruczołowym i nabłonku płaskim w przełyku u chorych z przełykiem Barrett'a w korelacji z parametrami otyłości centralnej
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 19, nr 1, s. 12
Uwagi: XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 4-6 października 2012 Kraków
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

6/146
Autorzy: Ł. Durko, O[lga] Stasikowska, M[arian] Danilewicz, M[ałgorzata] Wągrowska-Danilewicz, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Ekspresja EGFR, NF-KB i TNF-α w nabłonku jelita grubego w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 19, suppl. 1, s. 14
Uwagi: XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 4-6 października 2012, Kraków
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

7/146
Autorzy: A. Mokrowiecka, M Sokołowska, E. Łuczak, R[afał] Pawliczak, A[gnieszka] Wierzchniewska-Ławska, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Ekspresja receptorów dla adiponektyny i leptyny w nabłonku gruczołowym i nabłonku płaskim w przełyku u chorych z przełykiem Barrett'a w korelacji z parametrami otyłości centralnej
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 19, suppl. 1, s. 12
Uwagi: XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 4-6 października 2012, Kraków
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

8/146
Autorzy: Cezary J. Chojnacki, Ewa M. Walecka-Kapica, Marek Romanowski, Grażyna Kulig, Monika Pawłowicz, Jan Chojnacki.
Tytuł: Levofloxacin in the treatment of Helicobacter pylori infection
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 19, nr 1, s. 5-8
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

9/146
Autorzy: E. Małecka-Panas.
Tytuł: Perspektywy wczesnego wykrywania raka trzustki
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 19, suppl. 1, s. 4
Uwagi: XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 4-6 października 2012, Kraków
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

10/146
Autorzy: Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Perspektywy wczesnego wykrywania raka trzustki
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 19, nr 1, s. 4
Uwagi: XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 4-6 października 2012 Kraków
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

11/146
Autorzy: Marek Pazurek, Beata Smolarz, Hanna Romanowicz-Makowska, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Polimorfizm genu C/T TGF-beta w pozycji 509 i amplifikacja genu HER2/NEU w raku jelita grubego
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 19, nr 1, s. 31
Uwagi: XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 4-6 października 2012 Kraków
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

12/146
Autorzy: M. Pazurek, B[eata] Smolarz, H[anna] Romanowicz-Makowska, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Polimorfizm genu C/T TGF-Β w pozycji 509 i amplifikacja genu HER2/NEU w raku jelita grubego
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 19, suppl. 1, s. 31
Uwagi: XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 4-6 października 2012, Kraków
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

13/146
Autorzy: A[nna] Boduła, M. Pazurek, B[eata] Woźniak, A. Antosik-Biernacka, R[omuald] Biernacki, K[atarzyna] Winter, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Porównanie użyteczności cholangiopankreatografii metodą rezonansu magnetycznego i endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej w diagnostyce chorób dróg żółciowych i trzustkowych
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 19 supl. 1, s. 35
Uwagi: XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 4-6 października 2012, Kraków
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

14/146
Autorzy: Anna Boduła, Marek Pazurek, Beata Woźniak, Aneta Antosik-Biernacka, Romuald Biernacki, Katarzyna Winter, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Porównanie użyteczności cholangiopankreatografii metodą rezonansu magnetycznego i endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej w diagnostyce chorób dróg żółciowych i trzustkowych
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 19, nr 1, s. 35
Uwagi: XV kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 4-6 października 2012 Kraków
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

15/146
Autorzy: Wojciech Deroń, Ewa Małecka-Panas, Piotr Szcześniak, Daria Orszulak-Michalak.
Tytuł: Stężenie pepsynogenu I, II i gastryny u chorych z polipami żołądka
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 19, nr 1, s. 19
Uwagi: XV kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 4-6 października 2012 Kraków
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

16/146
Autorzy: Cezary J. Chojnacki, Patrycja Wachowska-Kelly, Waldemar Jałocha, Cezary Rudnicki.
Tytuł: The efficacy of itopride in the treatment of functional dyspepsia
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 19, nr 2, s. 45-48
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

17/146
Autorzy: E[lżbieta] Czkwianianc, R[enata] Stawerska, M[aciej] Hilczer, A. Lewiński.
Tytuł: Wpływ zakażenia Helicobacter pylori na stężenia greliny i IGF-I u dzieci z niskorosłością
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 19, suppl. 1, s. 14
Uwagi: XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 4-6 października 2012, Kraków
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

18/146
Autorzy: Elżbieta Czkwianianc, Renata Stawerska, Maciej Hilczer, Andrzej Lewiński.
Tytuł: Wpływ zakażenia Helicobacter Pylori na stężenia greliny i IGF-I u dzieci z niskorosłością
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 19, nr 1, s. 14
Uwagi: XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 4-6 października 2012 Kraków
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

19/146
Autorzy: Anita Gąsiorowska, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Znaczenie mutacji genetycznych w patogenezie przewlekłego zapalenia trzustki
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 19, nr 1, s. 30-36, Sum.
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

20/146
Autorzy: Barbara Kamer, Renata Pasowska, Helena Rotsztejn, Elżbieta Dółka, Agnieszka Blomberg, Krystyna Sujecka, Krystyna Sobczyńska.
Tytuł: Coexistence of digestive tract symptoms in children with atopic dermatitis - based on own observations
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2011 : T. 17, nr 6, s. 401-404
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

21/146
Autorzy: Jan Chojnacki, Tomasz Śliwiński, Maria Wiśniewska-Jarosińska, Maria Turant, Janusz Błasiak, Andrzej Kulig, Ireneusz Majsterek, Cezary Chojnacki.
Tytuł: Evaluation of the number of enterochromaffin cells and serotonin metabolism exponents in subjects with ulcerative colitis.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 17, nr 6, s. 405-409
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

22/146
Autorzy: Jacek Śmigielski, Renata Talar-Wojnarowska, Ewa Małecka-Panas, Marian Brocki.
Tytuł: Gruźlica odbytu jako imitacja choroby Leśniowskiego-Crohna.
Tytuł angielski: Tuberculosis of the anus imitating Coroh's disease.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2010 : Vol. 17, nr 6, s. 434-436, Sum.
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

23/146
Autorzy: Jan Chojnacki, Maria Wiśniewska-Jarosińska, Tomasz Śliwiński, Janusz Błasiak, Cezary Chojnacki.
Tytuł: Melatonin modulates DNA damage and repair in colonocytes of subjects with ulcerative colitis.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2011 : T. 18, nr 2, s. 67-71
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

24/146
Autorzy: Sebastian Krystian Kłosek.
Tytuł: Pieczenie w jamie ustnej - problem gastrologiczny?
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2011 : T. 18, nr 1, s. 23-26, Sum.
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

25/146
Autorzy: Anna Kacerka, Kamila Wójcik, Jan Kuydowicz, Barbara Cielecka, Anna Piekarska.
Tytuł: An evaluation of the relationship between rotavirus diarrhea and bacterial infection and acute hepatitis in children.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 16, nr 6, s. 446-448
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst26/146
Autorzy: Rafał Drozda, Radzisław Trzciński, Krzysztof Grzegorczyk, Maciej Rutkowski, Krzysztof Kołomecki, Andrzej Sygut, Adam Dziki.
Tytuł: Concentrations of antioxidative vitamins in blood of patients with sigmoid or rectal tumours.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 17, nr 4, s. 280-285
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst27/146
Autorzy: Marcin Jażdżyk, Aleksandra Sałagacka, Marek Mirowski, Ewa Balcerczak.
Tytuł: Lekooporność jako problem eradykacji zakażenia Helicobacter pylori.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 17, nr 6, s. 393-396, Sum.
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

28/146
Autorzy: Michał Spychalski, Adam Dziki.
Tytuł: Mesalazyna w chemoprewencji raka jelita grubego.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 16, nr 6, s. 483-487, Sum.
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst29/146
Autorzy: A. Gąsiorowska, R. Talar-Wojnarowska, L[eszek] Czupryniak, B[eata] Smolarz, H[anna] Romanowicz-Makowska, A[ndrzej] Kulig, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Ocena częstości wystepowania mutacji N34S w geniu SPINK1 u chorych na przewlekłe zapalenie trzustki i raka trzustki.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 17, suppl. 1, s. 17
Uwagi: XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 11-13 czerwca 2010, Szczecin
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst30/146
Autorzy: E. Walecka-Kapica, C[ezary] Chojnacki, G[rażyna] Klupińska.
Tytuł: Ocena stanu żołądka metodą gastropanel u osób z dyspepsją czynnościową.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 17, suppl. 1, s. 24
Uwagi: XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 11-13 czerwca 2010, Szczecin
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst31/146
Autorzy: K[atarzyna] Krawczyk, E. Małecka-Panas, A. Kumor, A[nna] Jasińska, M. Pietruczuk, P. Szcześniak, D. Orszulak-Michalak, S[tanisław] Sporny, A[leksandra] Omulecka.
Tytuł: Ocena stężeń adipohormonów u chorych na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby (NAFLD).
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 17, suppl. 1, s. 60
Uwagi: XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 11-13 czerwca 2010, Szczecin
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst32/146
Autorzy: Anna Piekarska, Kamila Wójcik.
Tytuł: Rola adipokin w przewlekłych chorobach wątroby
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 17, nr 2, s. 138-143, Sum.
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst33/146
Autorzy: A[leksandra] Kaczka, A. Kumor, J[acek] Owczarek, D. Orszulak-Michalak, M. Pietruczuk, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Stężenia insuliny, C-peptydu, insulinopodobnego czynnika wzrostu i (IGF-I), śródbłonkowego czynnika wzrostu naczyń (VEGF) i gastryny u chorych z polipami i rakiem jelita grubego.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2010 : Vol. 17, suppl. 1, s. 13
Uwagi: XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 11-13 czerwca 2010, Szczecin
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst34/146
Autorzy: P[iotr] Daniel, B[artosz] Leśniowski, A. Mokrowiecka, A[nna] Jasińska, M. Pietruczuk, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Stężenie adipohormonów: wisfatyny i rezystyny i interleukiny 8 w przebiegu ostrego zapalenia trzustki.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 17, suppl. 1, s. 18
Uwagi: XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 11-13 czerwca 2010, Szczecin
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst35/146
Autorzy: Maria Wiśniewska-Jarosińska, Patrycja Boznańska-Świętaszek, Marzena Mokwińska, Agnieszka Stępień, Jan Chojnacki.
Tytuł: Evaluation of serotonin and melatonin metabolism indices in patients with ulcerative colitis.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 16, nr 5, s. 358-362
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst36/146
Autorzy: Kamila Wójcik, Elżbieta Jabłonowska, Aleksandra Omulecka, Jan Kuydowicz, Paulina Wejner-Mik, Anna Piekarska.
Tytuł: Evaluation of the circulatory system and the risk of cardiovascular morbidity and mortality in patients with nonalcoholic fatty liver disease.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 16, nr 4, s. 259-298
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

Pełny tekst37/146
Autorzy: Anna Piekarska, Robert Kubiak, Aleksandra Omulecka, Wiesław Szymczak, Janusz Piekarski.
Tytuł: Expressions of tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand and caspase-3 are not predictive factors of chronic hepatitis C therapy.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 16, nr 4, s. 288-291
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst38/146
Autorzy: Włodzimierz Mazur, Michał Kukla, Grzegorz Wagner, Jakub Kwiatkowski, Maciej Jabłkowski.
Tytuł: Wybrane aspekty patofizjologii włóknienia wątroby.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 16, nr 4, s. 310-314, Sum.
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

Pełny tekst39/146
Autorzy: Tomasz Popławski, Maria Wiśniewska-Jarosińska, Tomasz Jeske, Katarzyna Socha, Grażyna Klupińska, Janusz Błasiak, Jan Chojnacki.
Tytuł: An association between the HRCC1 gene polymorphisms and a family history of gastric cancer.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 15, nr 4, s. 225-228
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst40/146
Autorzy: K[rzysztof] Szadkowski, C. Rudnicki, C[ezary] Chojnacki, M. Wiśniewska-Jarosińska, P[aweł] Wichan.
Tytuł: Analiza porównawcza wybranych parametrów bilimetrii żołądkowej u pacjentów z dyspepsją czynnościową.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 15, suppl. 1, s. 67
Uwagi: XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Gdańsk 13-15 czerwca 2008 ; Toż w jęz. ang.: Comparative analysis of the selected parameters of intragastric bilimetry in patients with functional dyspepsia. Tamże s. 67
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst41/146
Autorzy: M[arcin] Tchórzewski, I[wona] Twardy, A[dam] Dziki.
Tytuł: Analiza przyczyn i ocena czynników ryzyka ewentracji.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 15, suppl. 1, s. 74
Uwagi: XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Gdańsk 13-15 czerwca 2008 ; Toż w jęz. ang.: Prevalence and risk factors evaluation of eventration. Tamże s. 74
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst42/146
Autorzy: R[yszard] Makosiej, B[eata] Sordyl, M[ałgorzata] Niedworok, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Choroba refluksowa przełyku u dzieci z przewlekłym zaparciem stolca.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 15, suppl. 1, s. 72
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Oesophageal reflux disease in children with chronical constiapion. Tamże s. 72 ; XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Gdańsk 13-15 czerwca 2008
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst43/146
Autorzy: Rafał Drozda, Radzisław Trzciński, Maciej Rutkowski, Krzysztof Grzegorczyk, Łukasz Dziki, Andrzej Sygut, Krzysztof Kołomecki, Adam Dziki.
Tytuł: Concentrations of antioxidative trace elements - selenium and zinc - in patients with sigmoid or rectal cancers.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 15, nr 6, s. 391-395
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst44/146
Autorzy: Radzisław Trzciński, Michał Mik, Andrzej Sygut, Ryszard Kujawski, Przemysław Galbfach, Łukasz Dziki, Adam Dziki.
Tytuł: Dilation of benign anastomotic strictures after circular stapler anastomosis using Hegar's dilators.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 15, nr 2, s. 97-99
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst45/146
Autorzy: Joanna Kot, Agnieszka Harasiuk, Paweł Rasmus, Józef Kocur, Cezary Chojnacki.
Tytuł: Does personality predispose to functional dyspepsia?
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 15, nr 6, s. 369-373
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst46/146
Autorzy: K[atarzyna] Karolewska-Bochenek, I[zabella] Łazowska-Przeorek, P[iotr] Albrecht, K[rystyna] Grzybowska, J[ózef] Ryżko, K[atarzyna] Szamotulska, P[iotr] Dziechciarz, A[ndrzej] Radzikowski, P[iotr] Landowski, B[arbara] Kamińska, J. Szymanowicz, G[rażyna] Czaja-Bulsa, E[lżbieta] Krzesiek, F[ranciszek] Iwańczak, I[wona] Ignyś, N. Kobelska-Dubiel, A[ndrzej] Wędrychowicz, K[rzysztof] Fyderek, U. Grzybowska-Chlebowczyk, H[alina] Woś, A[licja] Żabka, J[an] Józefczuk, G[rażyna] Bała, M[ieczysława] Czerwionka-Szaflarska, A[dam] Daukszewicz, J[olanta] Maślana, A. Rudnicka, E[lżbieta] Jarocka-Cyrta, M[aciej] Kaczmarski, P. Socha, M. Szczepański, S. Zbarańska, A. Papierkowski, B[artosz] Korczowski, E. Toporowska-Kowalska, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska, E. Król, E[wa] Hapyn, A. Baraniak, B. Zajadacz, T. Iwachow, P[iotr] Konieczny, E. Respekta.
Tytuł: Epidemiologia nieswoistych zapaleń jelit u dzieci w Polsce - badanie prospektywne 2002-2004.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 15, supl. 1, s. 39
Uwagi: XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Gdańsk 13-15 czerwca 2008 ; Toż w jęz. ang.: Epidemiology of inflammatory bowel disease among children in Poland: a prospective 2002-2004. Tamże s. 39
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst47/146
Autorzy: Łukasz Durko, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Nowe strategie leczenia raka trzustki ukierunkowane na ścieżkę sygnałową receptora dla naskórkowego czynnika wzrostowego.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 15, nr 1, s. 57-61, Sum.
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst48/146
Autorzy: A[dam] Dziki, A[gnieszka] Wierzchniewska-Ławska, M[ichał] Spychalski, M[arcin] Tchórzewski.
Tytuł: Odma pęcherzykowa jelita grubego - opis przypadku.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 15, suppl. 1, s. 88
Uwagi: XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Gdańsk 13-15 czerwca 2008 ; Toż w jęz. ang.: Pneumatosis cystoides coli - case report. Tamże s. 88
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst49/146
Autorzy: Agata Orzechowska, Adam Wysokiński, Monika Talarowska, Krzysztof Zboralski, Wojciech Gruszczyński.
Tytuł: Psychological factors in the course of gastroesophageal reflux disease and irritable bowel syndrome.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 15, nr 4, s. 213-217
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst50/146
Autorzy: Piotr Ziemniak, Rafał Drozda, Radzisław Trzciński, Jacek Śmigielski, Justyna Cielecka, Karolina Bonińska, Krzysztof Grzgorczyk, Adam Dziki, Krzysztof Kołomecki.
Tytuł: Studies of CD4 lymphocytes and NK cells in the course of experimental colitis in rats.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 15, nr 6, s. 379-384
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst51/146
Autorzy: Jan Dzieniszewski, Mirosław Jarosz, Jan Chojnacki, Grażyna Klupińska.
Tytuł: Ustalenia Grupy Roboczej PTG-E dotyczące postępowania w zakażeniu Helicobacter pylori - consensus 2008.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 15, nr 5, s. 323-331, Sum.
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst52/146
Autorzy: R[yszard] Makosiej, E[lżbieta] Czkwianianc, D[anuta] Leśniak, B[eata] Sordyl, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Zespół rzekomej nadreaktywności wypieracza u dzieci z zaparciami.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 15, suppl. 1, s. 68
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Detrusor pseudohyperactivity syndrome in children with constipations. Tamże s. 68 ; XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Gdańsk 13-15 czerwca 2008
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst53/146
Autorzy: A[dam] Skowroński, K[rystyna] Grzybowska, A[dam] Dziki.
Tytuł: Żywienie kliniczne w ciężkich ostrych zapaleniach trzustki - doświadczenia własne.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 15, suppl. 1, s. 60
Uwagi: XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Gdańsk 13-15 czerwca 2008 ; Toż w jęz. ang.: Clinical nutrition in severe acute pancreatitis. Tamże s. 60
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst54/146
Autorzy: Maja Łudzik, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Ectopic pancreas with child.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 14, nr 3, s. 185-186
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst55/146
Autorzy: Bartosz Leśniowski, Anna Kumor, Piotr Daniel, Mirosława Pietruczuk, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Evaluation of serum concentration of selected adipocytokines in acute pancreatitis.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 14, nr 6, s. 415-417
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst56/146
Autorzy: Anna Mokrowiecka, Anna Kumor, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Markery serologiczne w diagnostyce nieswoistych zapaleń jelit - nowe zastosowania w praktyce.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 14, nr 4, s. 289-293, Sum.
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst57/146
Autorzy: Grażyna Klupińska, Agnieszka Harasiuk, Tomasz Popławski, Cezary Chojnacki, Janusz Błasiak, Jan Chojnacki.
Tytuł: Nocturnal secretion of melatonin in patients with funcional dyspepsia.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 14, nr 2, s. 103-106
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst58/146
Autorzy: Dariusz Moczulski, Małgorzata Trombik, Barbara Gawlik, Sylwia Górczyńska-Kosiorz, Władysław Grzeszczak.
Tytuł: Sensitivity of genetic testing for Gilbert syndrome in Polish population.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 14, nr 1, s. 9-11
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst59/146
Autorzy: A. Gąsiorowska, R. Talar-Wojnarowska, B[eata] Smolarz, H[anna] Romanowicz-Makowska, A[ndrzej] Kulig, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Analiza częstości występowania mutacji SPINK1 i PRSS1 u chorych na przewlekłe alkoholowe zapalenie trzustki
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. 1, s. 58
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Łódź, 9-11 VI 2006. Też w jęz. ang.: SPINK 1 and PRSS1 mutations in patients with chronic alcoholic pancreatitis. Tamże s. 58
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst60/146
Autorzy: E[wa] Langner, K. Przybyłowska, B[eata] Smolarz, H[anna] Romanowicz-Makowska, P[rzemysław] Galbfach, J[anusz] Kuśnierz, R. Trzciński, J[anusz] Śmigielski, A[ndrzej] Kulig, A[dam] Dziki.
Tytuł: Analiza ekspresji i mutacji genu HMSH2 u chorych na sporadycznego raka jelita grubego.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, supl. 1, s. 38
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Łódź, 9-11 czerwca 2006 : streszczenia ; Toż w jęz. ang.: The analysis the HMSH2 gene expression and T/G mytation in exon 8 of HMSH2 gene in the sporadic colorectal cancer patients. Tamże s. 38
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst61/146
Autorzy: Justyna Kotynia, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Chemoprewencja raka jelita grubego.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 1, s. 53-58, Sum.
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst62/146
Autorzy: J[uliusz] Januszewski, R[yszard] Markert.
Tytuł: Czy postęp w operacjach jelita grubego u chorych w wieku podeszłym?
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, supl. 1, poz. 158_P
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. ; XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 9-11 czerwca 2006 Łódź
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst63/146
Autorzy: R[yszard] Markert.
Tytuł: Czy zmierzch planowej chirurgii żołądka?
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, supl. 1, poz. 157_P
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. ; XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 9-11 czerwca 2006 Łódź
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst64/146
Autorzy: Krystyna Stec-Michalska, Łukasz Pęczek, Agnieszka Krakowiak, Grażyna Klupińska, Jan Chojnacki, Błażej Michalski, Barbara Nawrot.
Tytuł: Determination of the level of mRNA of Fragile Histidine Triad (FHIT) protein in the gastric mucosa of cigarette smoking patients with nonulcer dyspepsia infected with Helicobacter pylori.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 4, s. 259-263
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst65/146
Autorzy: Rafał Drozda, Piotr Maciaszczyk, Jacek Śmigielski, Piotr Ziemniak, Michał Mik, Adam Dziki, Krzysztof Kołomecki.
Tytuł: Early results in conservative treatment of anal fissure using nifedipine ointment.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 1, s. 17-20
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst66/146
Autorzy: K[rystyna] Stec-Michalska, Ł[ukasz] Pęczek, A[gnieszka] Krakowiak, B[łażej] Michalski, J[an] Chojnacki, A[licja] Knapik-Dąbrowicz, G[rażyna] Klupińska, B[arbara] Nawrot.
Tytuł: Ekspresja receptorów somastostatyny SSTR3 w błonie śluzowej żołądka u osób z rodzinnym występowaniem raka żołądka.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, suppl. 1, s. 28
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Łódź, 9-11 VI 2006. Też w jęz. ang : Expresion of receptor SSTR3 in gastric mucosa of patients with history of familial gastric cancer. Tamże s. 28
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst67/146
Autorzy: Elżbieta Czkwianianc, Elżbieta M[agdalena] Plewińska, Małgorzata Banasik, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Przemysław Lewkowicz, Izabela Płaneta-Małecka, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Evaluation of selected cytokines in cell culture supernatants from children with Helicobacter pylori - associated gastritis.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 4, s. 305-309
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst68/146
Autorzy: Grażyna Klupińska, Cezary Jochymski, Cezary Chojnacki, Wojciech Kozłowski, Jan Chojnacki.
Tytuł: Evaluation of the number of endocrine cells in gastric mucosa in subjects with family history of gastric cancer and Helicobacter pylori infection.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 1, s. 7-10
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst69/146
Autorzy: R. Zajdel, A[dam] Dziki.
Tytuł: Gastroenterologia w obliczu technologii nowego tysiąclecia.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, suppl. 1, s. 125
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Łódź, 9-11 czerwca 2006 : streszczenia ; Toż w jęz. ang.: Gastroenterology meets new millenium technology. Tamże s. 125
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst70/146
Autorzy: M[ichał] Mik, P[iotr] Narbutt, A[ndrzej] Sygut, R. Trzciński, A[dam] Dziki.
Tytuł: Jakość życia chorych operowanych z powodu raka odbytnicy.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, suppl. 1, s. 120
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Łódź, 9-11 czerwca 2006 : streszczenia ; Toż w jęz. ang.: Quality of life following surgery for rectal cancer. Tamże s. 120
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst71/146
Autorzy: A[ndrzej] Sygut, P[rzemysław] Galbfach, P[iotr] Narbutt, M[agdalena] Słowińska, M[ałgorzata] [obca] Lewandowska, A[dam] Dziki.
Tytuł: Leczenie operacyjne powikłań po kolonoskopii.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, suppl. 1, s. 119
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Łódź, 9-11 czerwca 2006 : streszczenia ; Toż w jęz. ang.: Surgical treatment of colonoscopy-related complications. Tamże s. 119
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst72/146
Autorzy: L[eokadia] Bąk-Romaniszyn, M[aciej] Cedzyński, J[anusz] Szemraj, A[ndrzej] Świerzko, A[ndrzej] Kałużyński, I[zabela] Płaneta-Małecka, K. Zeman.
Tytuł: Lektyna wiążąca mannan w zakażeniach Helicobacter pylori u dzieci.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, suppl. 1, s. 29
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Łódź, 9-11 czerwca 2006 : streszczenia ; Toż w jęz. ang.: Mannan-binding lectin in children with Helicobacter pylori infection. Tamże s. 29
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst73/146
Autorzy: Leokadia Bąk-Romaniszyn, Maciej Cedzyński, Janusz Szemraj, Andrzej Świerzko, Andrzej Kałużyński, Izabela Płaneta-Małecka, Krzysztof Zeman.
Tytuł: Mannan-binding lectin (MBL) in children with Helicobacter pylori infection.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 4, s. 287-291
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst74/146
Autorzy: L[eokadia] Bąk-Romaniszyn, B[eata] Smolarz, E. Kozłowska, S[tanisław] Łukaszek, A[ndrzej] Kulig, I[zabela] Płaneta-Małecka.
Tytuł: Materiał genetyczny Helicobacter pylori w błonie śluzowej żołądka u dzieci z rozpoznanym i nierozpoznanym zakażeniem H. pylori.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, suppl. 1, s. 26
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Łódź, 9-11 czerwca 2006 : streszczenia ; Toż w jęz. ang.: The presence Helicobacter pylori genetic material in gastric mucosa children diagnosed as H. pylori infection positive and negative. Tamże s. 26
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst75/146
Autorzy: Anna Mokrowiecka, Agnieszka Wierzchniewska-Ławska, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Nieokreślone zapalenie jelit - trudności diagnostyczne w różnicowaniu nieswoistych chorób zapalnych jelit.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 5, s. 389-392, Sum.
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst76/146
Autorzy: T[omasz] Szewczyk, P[rzemysław] Janczak, B[ogdan] Modzelewski.
Tytuł: Nowe techniki w chirurgii jamy brzusznej - operacje laparoskopowe.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, suppl. 1, poz. 48_P
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. ; XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 9-11 czerwca 2006 Łódź
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst77/146
Autorzy: A[nna] Podczaska-Słowińska, E[wa] Skłodowska, T. Biegański, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Ocena przydatności testu Hintona w diagnostyce przewlekłych zaparć u dzieci.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. 1, s. 97
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Łódź, 9-11 VI 2006. Też w jęz. ang.: The value of the colon transit time CTT in the diagnosis of chronic constipation in children. Tamże s. 97
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst78/146
Autorzy: M[aciej] Rutkowski, K[rzysztof] Grzegorczyk, R[afał] Drozda, J[ózef] Kędziora, A[dam] Dziki, K. Kołomecki.
Tytuł: Ocena stanu stresu oksydacyjnego u osób z wybranymi chorobami dystalnego odcinka jelita grubego.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, suppl. 1, s. 35
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Łódź, 9-11 czerwca 2006 : streszczenia ; Toż w jęz. ang.: Oxidative stress status evaluation in persons with selected diseases of the distal section of large bowel. Tamże s. 35
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst79/146
Autorzy: S[ebastian] Foryś, E. Walecka-Kapica.
Tytuł: Ocena tolerancji produktów żywnościowych przez chorych na przewlekłe zapalenie trzustki.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, suppl. 1, s. 72
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 9-11 czerwca 2006 Łódź ; Toż w jęz. ang.: Evaluation of alimentary products tolerance in patients with chronic pancreattis. Tamże s. 72
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst80/146
Autorzy: T[omasz] Szewczyk, B[ogdan] Modzelewski.
Tytuł: Operacja laparoskopowego ominięcia żołądka metodą Roux en Y - okres okołooperacyjny.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, suppl. 1, poz. 43_P
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. ; XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 9-11 czerwca 2006 Łódź
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst81/146
Autorzy: R[yszard] Markert, M[ichał] Duszewski.
Tytuł: Ostre zapalenie trzustki - 30 lat leczenia w Klinice Chirurgicznej.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, supl. 1, poz. 135_P
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. ; XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 9-11 czerwca 2006 Łódź
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst82/146
Autorzy: A[ndrzej] Sygut, P[iotr] Narbutt, I[zabela] Kubryn, A[dam] Dziki.
Tytuł: Polimorfizm genów CTLA4 i IL1B jako czynniki genetyczne zaangażowane w rozwój choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, suppl. 1, s. 68
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Łódź, 9-11 czerwca 2006 : streszczenia ; Toż w jęz. ang.: Polymorphism of CTLA4 and IL1B genes as genetics factors involved in development of Crohn's disease and ulcerative colitis. Tamże s. 68
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst83/146
Autorzy: I[zabela] Kubińska, A. Gąsiorowska, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Polipy jelita grubego - nadal aktualny problem kliniczny.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. 1, s. 33
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Łódź, 9-11 VI 2006. Też w jęz. ang.: Colorectal polyps - still current medical issue. Tamże s. 33
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst84/146
Autorzy: E. Jakubczyk, B[eata] Woźniak, K[azimierz] Jędrzejewski, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Położenie brodawki większej dwunastnicy w uchyłku dwunastnicy - implikacje kliniczne.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, suppl. 1, s. 121
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Łódź, 9-11 VI 2006. Też w jęz. ang.: Clinical consequences of vater's ampulla situated in duodenal diverticulum. Tamże s. 121
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst85/146
Autorzy: Elżbieta Plewińska, Izabela Płaneta-Małecka, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Probiotics in the treatment of Helicobacter pylori infection in children.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 4, s. 315-319
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst86/146
Autorzy: Grażyna Klupińska, Michał Arabski, Maria Wiśniewska-Jarosińska, Józef Drzewoski, Janusz Błasiak, Jan Chojnacki.
Tytuł: Protective action of melatonin and quercetion against DNA damage induced by N-methyl-N'-nitro-N-nitroguanidine in normal and Helicobacter pylori-infected gastric mucosa cells.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 4, s. 247-251
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst87/146
Autorzy: Justyna Kotynia, Radzisław Kordek, Alicja Kozłowska, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Protein tyrosine kinases activities, p53, EGF-R and Ki-67 expresssions in Helicobacter pylori - induced chronic gastritis.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 4, s. 253-258
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst88/146
Autorzy: P[rzemysław] Galbfach, J[arosław] Buczyński, M[ichał] Mik, M[agdalena] Słowińska, A[nna] Środa, A[dam] Dziki.
Tytuł: Przetoki jelitowo-pęcherzowe w materiale Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej UM w Łodzi.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, suppl. 1, s. 120
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Łódź, 9-11 czerwca 2006 : streszczenia ; Toż w jęz. ang.: Colovesical fistulas in patients of the separtment of general and colorectal surgery. Tamże s. 120
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst89/146
Autorzy: Ł. Durko, A[run] K. Rishi, M[arc] D. Basson, E. Małecka-Panas, A[dhip] P. N. Majumdar.
Tytuł: Rola ERRP (białka związanego z receptorem dla nabłonkowego czynnika wzrostu) w rozwoju komórek nowotworowych jelita grubego in vitro.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. 1, s. 34
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Łódź, 9-11 VI 2006. Też w jęz. ang.: The role of ERRP (EGF receptor related protein) in growth of colon cancer cells in vitro. Tamże s. 34
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst90/146
Autorzy: A[leksandra] Kaczka, A. Kumor, J[acek] Owczarek, D. Orszulak-Michalak, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Stężenia insuliny, c-peptydu, insulinopodobnego czynnika wzrostowego I (IGF-I), śródnabłonkowego czynnika wzrostu naczyń (VEGF) i gastryny u chorych z polipami i rakiem jelita grubego.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. 1, s. 33
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Łódź, 9-11 VI 2006. Też w jęz. ang.: Concentration of insulin, c-peptide, insulin-like growth factor-I, in patients with adenomas and colon cancer. Tamże s. 33
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst91/146
Autorzy: A[nna] Moskwa, P[atrycja] Boznańska, E[wa] Felicka, A. Stępień.
Tytuł: Stężenie serotoniny w surowicy krwi na czczo i po bodźcu pokarmowym u chorych z zespołem jelita nadwrażliwego.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, suppl. 1, s. 98
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 9-11 czerwca 2006 Łódź ; Toż w jęz. ang.: Serum serotonin concentration under casting and postprandial conditions In patients with irritable bowel syndrome. Tamże s. 98
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst92/146
Autorzy: Andrzej Sygut, Przemysław Galbfach, Piotr Narbutt, Anna Kędzierska, Małgorzata [obca] Lewandowska, Adam Dziki.
Tytuł: Surgical treatment of colonoscopy - related complications.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 3, s. 165-169
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst93/146
Autorzy: Hanna Fojcik, Dariusz Moczulski, Barbara Gawlik, Władysław Grzeszczak.
Tytuł: The frequency of primary lactose intolerance in Polish population based on genetic testing.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 2, s. 81-83
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst94/146
Autorzy: E. Toporowska-Kowalska, J. Kudzin, M[agdalena] Kostrzewska, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Tolerancja żywienia enteralnego u dzieci z zapaleniem trzustki.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. 1, s. 76
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 9-11 czerwca 2006 Łódź ; Toż w jęz. ang.: Tolerance of enteral nutrition in patients with acute pancreatitis. Tamże s. 76
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst95/146
Autorzy: Monika Wiśniewska, Aneta Grębowska, Tomasz Rechciński, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Izabela Płaneta-Małecka, Wiesława Rudnicka, Władysław Bielański, Małgorzata Płonka, Stanisław Konturek, Magdalena Chmiela.
Tytuł: Usefulness of selected noninvasive tests in detection Natural Mannose Binding Lectin (MBL) down regulates phagocytosis of Helicobacter pylori.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 4, s. 265-268
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst96/146
Autorzy: R[yszard] Makosiej, K[rystyna] Grzybowska, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Wczesna diagnostyka kamicy układu moczowego u dzieci z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, suppl. 1, s. 128
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 9-11 czerwca 2006 Łódź
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst97/146
Autorzy: P[iotr] Jurałowicz, P[iotr] Daniel, A[rtur] Palczak, B[eata] Woźniak, B[ogdan] Modzelewski, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Wgłobienie krętniczo-kątnicze u osoby dorosłej.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. 1, s. 122
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Łódź, 9-11 VI 2006. Też w jęz. ang.: Ileo-coecal intussusception in adult patient. Tamże s. 122
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst98/146
Autorzy: E. Toporowska-Kowalska, B. Gębora-Kowalska, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Wpływ standaryzowanej diety polimerycznej ("Diety białej") na wynik pH-metrii w trakcie jednoczasowego zapisu pH- i bilimetrycznego u dzieci z podejrzeniem GERD.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. 1, s. 43
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 9-11 czerwca 2006 Łódź ; Toż w jęz. ang.: The influence of standarized polymeric "white diet" on pH-metry outcome during simultaneous pH/bilimetry monitoring in children suspected of GERD. Tamże s. 43
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst99/146
Autorzy: A[gnieszka] Harasiuk, G[rażyna] Klupińska, M. Wiśniewska-Jarosińska, C[ezary] Chojnacki.
Tytuł: Wydzielanie melatoniny u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy i wrzodopodobną dyspepsją czynnościową.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, suppl. 1, s. 29
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 9-11 czerwca 2006 Łódź ; Toż w jęz. ang.: Secretion of melatonin in patients with duodenal ulcer and functional dyspepsia. Tamże s. 29
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst100/146
Autorzy: M[ichał] Mik, R[yszard] Kujawski, P[iotr] Narbutt, A[ndrzej] Sygut, R. Trzciński, A[dam] Dziki.
Tytuł: Wyniki operacyjnego leczenia chorych z wypadaniem odbytnicy.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, suppl. 1, s. 119
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Łódź, 9-11 czerwca 2006 : streszczenia ; Toż w jęz. ang.
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst101/146
Autorzy: T[omasz] Szewczyk, M[ichał] Duszewski, P[rzemysław] Janczak, B[ogdan] Modzelewski.
Tytuł: Wyniki operacyjnego leczenia otyłości z wykorzystaniem regulowanej przewiązki żołądkowej.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, suppl. 1, poz. 46_P
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. ; XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 9-11 czerwca 2006 Łódź
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst102/146
Autorzy: A[ndrzej] Sygut, P[iotr] Narbutt, I[zabela] Kubryn, A[dam] Dziki.
Tytuł: Związek antygenów HLA klasy II z chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelit.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, suppl. 1, s. 67
Uwagi: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Łódź, 9-11 czerwca 2006 : streszczenia ; Toż w jęz. ang.: Association of HLA class II antigens with Crohn's disease and ulcerative colitis. Tamże s. 67
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst103/146
Autorzy: Michał Spychalski, Łukasz Dziki, Przemysław Galbfach.
Tytuł: Angiodysplazja jako źródło krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 12, nr 4, s. 329-333, Sum.
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst104/146
Autorzy: Elżbieta Jabłonowska.
Tytuł: Patogeneza przewlekłego zapalenia wątroby typu C - wirus a układ odpornościowy.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 12, nr 6, s. 539-545, Sum.
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst105/146
Autorzy: Andrzej Nowak, Tomasz Marek, Grażyna Rydzewska, Leszek Paradowski, Jan Chojnacki, Grzegorz Wallner, Elżbieta Poniewierka, Tadeusz Wróblewski.
Tytuł: Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii - choroba refluksowa przełyku.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 12, nr 4, s. 313-319
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst106/146
Autorzy: Bogdan Modzelewski.
Tytuł: Rola mediatorów reakcji zapalnej w patogenezie choroby refluksowej przełyku.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 11, nr 3, s. 253-258, Sum.
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst107/146
Autorzy: Izabela Płaneta-Małecka, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Elżbieta Magdalena Plewińska, Elżbieta Czkwianianc, Agnieszka Seraficka.
Tytuł: Rola probiotyków w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 11, nr 3, s. 219-222 tab., Sum.
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst108/146
Autorzy: Renata Talar-Wojnarowska, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Rola wybranych białek regulujących proces apoptazy w raku trzustki.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 11, nr 1, s.75-80, Sum.
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst109/146
Autorzy: Piotr Maciaszczyk, Rafał Drozda, Piotr Kordek, Michał Mik, Jacek Śmigielski, Krzysztof Kołomecki.
Tytuł: Tłuszczak jelita grubego - opis przypadku.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 11, nr 6, s. 611-613, Sum.
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst110/146
Autorzy: Krystyna Stec-Michalska, Jan Chojnacki.
Tytuł: Choroba Whipple'a -analiza przypadku.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 10, nr 2, s. 183-187, Sum.
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst111/146
Autorzy: Jan Chojnacki, Grażyna Klupińska, Ewa Walecka.
Tytuł: Concentration of nitric oxide metabolites (NO) in gastric juice of subjects infected with Helicobacter pylori.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 10, nr 4, s. 317-321
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst112/146
Autorzy: Justyna Kotynia, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Uwarunkowania środowiskowe i chemoprewencja raka jelita grubego.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 10, nr 1, s. 75-839, Sum.
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst113/146
Autorzy: R. Talar-Wojnarowska, A[gata] Sasor, J[anusz] Strzelczyk, A. Janiak, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Częstość występowania wzmożonej ekspresji produktów genów bcl-2 i bax w raku trzustki (RT) i przewlekłym zapaleniu trzustki (PZT).
Tytuł angielski: Bcl-2 and bax expression in pancreatic cancer (PC) and chronic pancreatitis (CP)
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 130
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst114/146
Autorzy: R. Talar-Wojnarowska, A[gata] Sasor, J[anusz] Strzelczyk, A. Janiak, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Częstość występowania wzmożonej ekspresji produktów genów p53 i c-erbB-2 w raku trzustki (RT) i przewlekłym zapaleniu trzustki (PZT).
Tytuł angielski: p53 and c-erbB-2 expression in pancreatic cancer (PC) and chronic pancreatitis (CP).
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 130
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst115/146
Autorzy: L[eokadia] Bąk-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, B[eata] Smolarz, H[anna] Romanowicz-Makowska, E. Kozłowska, A[ndrzej] Kulig.
Tytuł: Częstość występowania zakażenia cagA- i vacA- dodatnimi szczepami Helicobacter pylori u dzieci w regionie łódzkim.
Tytuł angielski: Occurrence frequency of cagA- and vacA- positive Helicobacter pylori strains in children in Lodz region
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 196
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst116/146
Autorzy: K[rystyna] Wąsowska-Królikowska, A[ndrzej] Piotrowski, E. Toporowska-Kowalska, P[aweł] Krajewski.
Tytuł: Endoskopia przewodu pokarmowego u dzieci w znieczuleniu ogólnym - ocena przebiegu klinicznego w materiale własnym.
Tytuł angielski: Pediatric gastrointestinal endoscopy and general anesthesia - assessment of clinical tolerance and safety
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 192-193
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst117/146
Autorzy: Maciej Rutkowski, Krzysztof Grzegorczyk, Tadeusz Nawarycz.
Tytuł: Jakie stężenia witaminy C w soku żołądkowym można uznać za prawidłowe?
Tytuł angielski: What concentrations of vitamin C in gastric juice may be accepted as normal?
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 60
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst118/146
Autorzy: Rafał Drozda, Piotr Maciaszczyk, Adam Skowroński, Piotr Ziemniak, Adam Dziki.
Tytuł: Miejscowe leczenie nowotworów odbytnicy - skuteczna alternatywa dla rozległych zabiegów operacyjnych (APR, LAR)?
Tytuł angielski: Local excision of rectal tumours - is this alternative to extensive operations?
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2002 : vol. 9, suppl. 1, s. 117
Konferencja: Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Lublin, 2002.06.13
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  119/146
  Autorzy: E. Toporowska-Kowalska, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska, E[wa] Kowalska.
  Tytuł: Następstwa chemicznych oparzeń przewodu pokarmowego u dzieci - obserwacje własne.
  Tytuł angielski: The sequence of caustic esophageal burns in children - follow-up study
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, supl. 1, s. 192
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  120/146
  Autorzy: Dariusz Starnicki, Rafał Drozda, Piotr Maciaszczyk, Adam Skowroński, Adam Dziki, J. Wojtysiak.
  Tytuł: Nowotwory jelita grubego - badania przesiewowe wśród mieszkańców miasta Łodzi.
  Tytuł angielski: Colorectal tumours - screnning tests in citizens of Lodz
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : vol. 9, suppl. 1, s. 103
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Lublin, 2002.06.13
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  121/146
  Autorzy: M. Romanowski, K[rzysztof] Grzegorczyk, J[an] Chojnacki.
  Tytuł: Objawy ze strony układu oddechowego u chorych z kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym w materiale Kliniki Gastroenterologii IMW WAM w latach 1999-2001.
  Tytuł angielski: Symptoms from respiration tract with acidous gastro-oesophageal reflux with material from Clinic Gastroenterology of WAM (Military Medical Academy) in Lodz between 1999 and 2001
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. l, s. 43
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  122/146
  Autorzy: Michał Mik, Piotr Maciaszczyk, Jacek Śmigielski, Rafał Drozda, Dariusz Starnicki, Adam Dziki.
  Tytuł: Obraz kliniczny i wczesne wyniki operacyjnego leczenia raka jelita grubego u młodych chorych i chorych w wieku podeszłym.
  Tytuł angielski: Clinical features and early surgical therapy results of colorectal carcinoma in young and elderly patients
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : vol. 9, suppl. 1, s. 104
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Lublin, 2002.06.13
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  123/146
  Autorzy: C[ezary] Chojnacki, G[rażyna] Klupińska, E[wa] Walecka, H[enryk] Stróżyński.
  Tytuł: Ocena intensywności zakażenia Helicobacter pylori u osób z przewlekłą dyspepsją.
  Tytuł angielski: Intensity of Helicobacter pylori infection in patients with chronic dyspesia
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. l, s. 54
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  124/146
  Autorzy: G[rażyna] Klupińska, E[wa] Walecka, C[ezary] Chojnacki, A. Mordalska.
  Tytuł: Ocena mikrokrążenia w błonie śluzowej żołądka, stężenie tlenku azotu i anionorodnika ponadtlenkowego w surowicy krwi u zakażonych Helicobacter pylori z dyspepsją czynnościową.
  Tytuł angielski: Assessment of gastric microcirculation and nitric oxide and superoxide anion-radical concentration in blood serum in Helicobacter pylori - infexted subjects with functional dyspesia
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. l, s. 55
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  125/146
  Autorzy: K[rystyna] Grzybowska, K[rzysztof] Gwoździński, K[rystyna] Zaleśna, B[eata] Sudak, I[zabela] Płaneta-Małecka.
  Tytuł: Ocena składu śluzu jelita grubego u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
  Tytuł angielski: The assessment of the colon mucus composition in children with ulcerative colitis
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 203
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  126/146
  Autorzy: P. Kaźmierczak, M. Wiśniewska-Jarosińska, B. Woźniak, J. Drzewoski.
  Tytuł: Ocena stężenia rozpuszczalnych form wybranych cząsteczek adhezyjnych w surowicy krwi chorych z aktywną postacią nieswoistych zapaleń jelita grubego
  Tytuł angielski: Evaluation of circulating adhesion molecules in patients with active inflammatory bowel disease
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 90
  Konferencja: , Lublin, 2002.06.13
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  127/146
  Autorzy: Bogdan Modzelewski, Adam Janiak.
  Tytuł: Operacje laparoskopowe w leczeniu zapalenia otrzewnej
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, nr 2, s. 161-164, Sum.
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  128/146
  Autorzy: R[yszard] Markert, M[ałgorzata] Gryszkiewicz, B[ogdan] Modzelewski.
  Tytuł: Proste zeszycie przedziurawionego wrzodu - odległe wyniki leczenia.
  Tytuł angielski: Simple suturing of perforated peptic ulcer - remote results of treatment
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl., s. 62
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  129/146
  Autorzy: Marek Pazurek, Krzysztof Linke, Ewa Małecka-Panas.
  Tytuł: Przeciwciała anty-TNF-alfa w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna.
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, nr 3, s. 215-220, Sum.
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  130/146
  Autorzy: E. Jabłonowska, J[an] Kuydowicz, M[aciej] Banasiak, H[enryk] Tchórzewski.
  Tytuł: Przydatność oznaczenia liczby komórek NK do przewidywania wyników leczenia chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C (PZW-c) za pomocą IFN-alfa2A (Roferon A) i preparatu TFX.
  Tytuł angielski: The usefulness of the NK-cells number evaluation to the forecasting of therapy results in patients with chronic hepatitis C (CHC) cured with IFN-alfa2A (Roferon A) and the TFX (Thymus Factor X)
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 145
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  131/146
  Autorzy: L[eokadia] Bąk-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, M[onika] Wiśniewska, W[ładysław] Bielański, M[ałgorzata] Płonka, S[tanisław] J[an] Konturek, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Przydatność wykrywania przeciwciał anty-Helicobacter pylori w ślinie.
  Tytuł angielski: Usufulness of detecting anti-Helicobactar pylori antibodies in saliva
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 195
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  132/146
  Autorzy: R[yszard] Markert, M[ałgorzata] Gryszkiewicz, B[ogdan] Modzelewski.
  Tytuł: Rak trzustki w klinice chirurgicznej.
  Tytuł angielski: Carcinoma of the pancreas in the clinic of surgery
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl., s. 132
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  133/146
  Autorzy: Marcin Tchórzewski, Rafał Drozda, Piotr Maciaszczyk, Adam Dziki.
  Tytuł: Sposoby leczenia hemoroidów w Polsce w oparciu o opinie specjalistów.
  Tytuł angielski: Methods of treatment in haemorrhoid disease in Poland - specialists opinion
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : vol. 9, suppl. 1, s. 106
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Lublin, 2002.06.13
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  134/146
  Autorzy: Maciej Rutkowski, Krzysztof Grzegorczyk.
  Tytuł: Stabilność witaminy C w próbkach pobieranego do analizy niekonserwowanego soku żołądkowego.
  Tytuł angielski: Stability of vitamin C in samles of un-treated gastric juice taken for analysis
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 60
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  135/146
  Autorzy: A. Gąsiorowska, L[eszek] Czupryniak, E[dward] Bald, E. Małecka-Panas.
  Tytuł: Stężenie homocysteiny w osoczu chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego w okresie aktywnym i w remisji choroby.
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 88
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Plasma total homocysteine is elevated in ulcerative colitis, particulary in the active phase of the disease. Tamże s. 88 - X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Lublin, 13-15 czerwca 2002
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  136/146
  Autorzy: A. Gąsiorowska, A[nna] Żłobińska, E. Małecka-Panas.
  Tytuł: Użyteczność oznaczania przeciwciał przeciw cytoplazmie neutrofilów i przeciwciał przeciw Saccharomyces cerevisiae u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 89
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Usefulness of perinuclear anti-neutrophil cytoplasmic (pANCA) and anti-saccharomyce cerevisiae (ASCA) antibodies in ulcerative colitis. Tamże s. 89 - X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Lublin, 13-15 czerwca 2002
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  137/146
  Autorzy: Piotr Maciaszczyk, Rafał Drozda, Michał Mik, Adam Skowroński, Adam Dziki.
  Tytuł: Wczesne wyniki leczenia chorych z nowotworami jelita grubego.
  Tytuł angielski: Early results of surgical treatment patients with colorectal carcinoma
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : vol. 9, suppl. 1, s. 104
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Lublin, 2002.06.13
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  138/146
  Autorzy: E. Toporowska-Kowalska, J[erzy] Bodalski, A[gnieszka] Szadkowska, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska.
  Tytuł: Wpływ infekcji Helicobacter pylori na czynność mioelektryczną żołądka u dzieci z cukrzycą typu 1.
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 195
  Uwagi: Toż w jez. ang.: The influence of Helicobacter pylori infection on gastric myoelectrical activity in children with type 1. diabetes. Tamże s. 195 - X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Lublin, 13-15 czerwca 2002
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  139/146
  Autorzy: J[ustyna] Kotynia, A. Gąsiorowska, R[adzisław] Kordek, E. Małecka-Panas.
  Tytuł: Wpływ zakażenia Helicobacter pylori na aktywność proliferacyjną i aktywność kinaz tyrozynowych błony śluzowej żołądka.
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 57
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Gastric mucosal proliferative and tyrosine kinases activities are increased in Helicobacter pylori - induced gastritis. Tamże s. 57 - X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Lublin, 13-15 czerwca 2002
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  140/146
  Autorzy: E[wa] Walecka, G[rażyna] Klupińska, J[an] Chojnacki, C[ezary] Jochymski.
  Tytuł: Wpływ zakażenia Helicobacter pylori na mikrokrążeme w błonie śluzowej żołądka oraz stężenie tlenku azotu i anionorodnika ponadtlenkowego w surowicy krwi u osób z przewlekłym aktywnym zapaleniem błony śluzowej żołądka.
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. l, s. 55
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Effect of Helicobacter pylori infection on gastric microcirculation and on nitric oxide and superoxide anion-radical concentration in blood serum in subjects with chronic active gastritis. Tamże s. 55 - X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Lublin, 13-15 czerwca 2002 : streszczenie
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  141/146
  Autorzy: L[eokadia] Bąk-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, M[onika] Wiśniewska, W[ładysław] Bielański, M[ałgorzata] Płonka, S[tanisław] J[an] Konturek, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Wykrywanie antygenów Helicobacter pylori w kale.
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 197
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Detection of Helicobacter pylori in feces. Tamże s. 197 - X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego Lublin 13-15 czerwca 2002
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  142/146
  Autorzy: E. Jabłonowska, J[an] Kuydowicz.
  Tytuł: Wyniki leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu C (PZW C)z zastosowaniem IFN-alfa2A (Roferon A) i preparatu TFX.
  Tytuł angielski: The results of the chronic hepatitis C (CHC) therapy with joined application of IFN-alfa2A (Roferon A) and the TFX (Thymus Factor X)
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 145
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  143/146
  Autorzy: E. Jabłonowska, J[an] Kuydowicz.
  Tytuł: Występowanie niepożądanych objawów hematologicznych w trakcie leczenia chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C za pomocą łącznego zastosowania IFN-alfa2A i preparatem TFX.
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 145
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Iccurrence of the hematological side effects during the therapy of the patients with chronic hepatitis C (CHC) witj joined use of IFN-alfa2A (Roferon A) and the TFX (Thymus Factor X). Tamże s. 145 - X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Lublin 13-15 czerwca 2002
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  144/146
  Autorzy: E[wa] Majda-Stanisławska, I[wona] Szaflik, B[arbara] Cielecka.
  Tytuł: Wzrost aktywności kinazy fosfokreatynowej (CPK) w trakcie leczenia lamiwudyną dzieci chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu B.
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 207
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: The increase of phosphocreatynine kinase in the course of lamivudine treatment in children with chronic hepatitis B. Tamże s. 2-7 - X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Lublin 13-15 czerwca 2002
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  145/146
  Autorzy: Maciej Rutkowski, Krzysztof Grzegorczyk.
  Tytuł: Zależność między wybranymi chorobami dolnego odcinka przewodu pokarmowego a zawartością witaminy C w błonie śluzowej odbytnicy
  Tytuł angielski: Dependence between selected diseases of inferior section of alimentary tract and concentration of vitamin C in rectal mucosa
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 102
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  146/146
  Autorzy: E[lżbieta] Czkwianianc, L[eokadia] Bąk-Romaniszyn, J[an] Pertkiewicz, I[zabela] Płaneta-Małecka.
  Tytuł: Znaczenie endoskopowej cholecystopankreatografii wstecznej w przewlekłym zapaleniu trzustki u dzieci.
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 206
  Uwagi: Toż w jez. ang.: Application of ERCP in the diagnostics and treatment of pancreatic diseases in children. Tamże s. 206 - X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego Lublin 13-15 czerwca 2002
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi