Zapytanie: EPILEPTOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/17

Autorzy: Agnieszka Karp-Majewska, Bożena Adamkiewicz, Andrzej Klimek.
Tytuł: Wpływ leków przeciwpadaczkowych na metabolizm kostny.
Czasopismo: Epileptologia
Szczegóły: 2008 : T. 16, supl. 1, s. 50
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Antiepileptic drugs (AED) and their impact on bone metabolism. Tamże s. 100
ISSN: 1230-5294
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

2/17
Autorzy: J[anusz] Wendorff, K[atarzyna] Połatyńska.
Tytuł: Cytokiny w patogenezie drgawek gorączkowych.
Czasopismo: Epileptologia
Szczegóły: 2007 : T. 15 supl. 1, s. 37
Uwagi: XX Konferencja Polskiego Towarzystwa Epileptologii Warszawa 24-26 maja 2007 ; Toż w jęz. ang.: Cytokines in the pathogenesis of febrile convulsions. Tamże s. 103
ISSN: 1230-5294
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

3/17
Autorzy: Barbara Wiśniewska, Janusz Wendorff.
Tytuł: Czynniki rodzinne występowania dysleksji u potomstwa matek chorych na padaczkę.
Czasopismo: Epileptologia
Szczegóły: 2007 : T. 15, nr 2, s. 107-118, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-5294
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL

4/17
Autorzy: K[atarzyna] Połatyńska, P[aweł] Półrola, J[anusz] Wendorff.
Tytuł: Czynniki sprzyjające wystąpieniu remisji napadów padaczkowych u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym w końcu drugiej i w trzeciej dekadzie życia : badania pilotowe.
Czasopismo: Epileptologia
Szczegóły: 2007 : T. 15 supl. 1, s. 23
Uwagi: XX Konferencja Polskiego Towarzystwa Epileptologii Warszawa 24-26 maja 2007 ; Toż w jęz. ang.: Factors conducive to remission of epileptic seizures in patients suffering from cerebral palsy in the second and third decade of life : pilot studies. Tamże s. 89
ISSN: 1230-5294
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

5/17
Autorzy: Joanna Jędrzejczak, Hubert Kwieciński, Ewa Motta, Grzegorz Opala, Danuta Ryglewicz, Janusz Wendorff.
Tytuł: Pregabalina - nowa opcja terapeutyczna w leczeniu padaczek.
Czasopismo: Epileptologia
Szczegóły: 2007 : T. 15, nr 2, s. 163-173, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-5294
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

6/17
Autorzy: Maria Gołębiowska, Barbara Kamer, Janusz Wendorff, Konrad Pyziak, Tadeusz Biegański.
Tytuł: Programowanie i realizacja szczepień ochronnych u niemowlęcia z padaczką oporną na leki.
Czasopismo: Epileptologia
Szczegóły: 2007 : T. 15, nr 4, s. 353-360, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-5294
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

7/17
Autorzy: B[arbara] Juchniewicz, I[zabella] Indisow, J[anusz] Wendorff.
Tytuł: Wideoelektroencefalografia w 2 przypadkach dzieci diagnozowanych w Klinice Neurologii ICZMP.
Czasopismo: Epileptologia
Szczegóły: 2007 : T. 15 supl. 1, s. 14
Uwagi: XX Konferencja Polskiego Towarzystwa Epileptologii Warszawa 24-26 maja 2007 ; Toż w jęz. ang.: Videoelectroencephalography in 2 cases of children diagnosed at the departament of neurology. Tamże s. 80
ISSN: 1230-5294
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

8/17
Autorzy: J[arosława] Przygocka, J[anusz] Wendorff, B[arbara] Wiśniewska.
Tytuł: Zaburzenia funkcji poznawczych w padaczce rolandycznej.
Czasopismo: Epileptologia
Szczegóły: 2007 : T. 15 supl. 1, s. 39
Uwagi: XX Konferencja Polskiego Towarzystwa Epileptologii Warszawa 24-26 maja 2007 ; Toż w jęz. ang.: Cognitive dysfunction in rolandic epilepsy. Tamże s. 105
ISSN: 1230-5294
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

9/17
Autorzy: Janusz Wendorff, Barbara Wiśniewska.
Tytuł: Dysleksja : czynniki etiopatogenetyczne, związki z padaczką.
Czasopismo: Epileptologia
Szczegóły: 2006 : T. 14, nr 4, s. 287-300, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-5294
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

10/17
Autorzy: M[aria] Gołębiowska, B[arbara] Kamer, J[anusz] Wendorff, K[onrad] Pyziak.
Tytuł: Programowanie i realizacja szczepień ochronnych u niemowlęcia z padaczką lekooporną
Czasopismo: Epileptologia
Szczegóły: 2006 : T. 14 supl. 1, s. 55
Uwagi: V Kongres Polskiego Towarzystwa Epileptologii Warszawa, 21-23 września 2006 r. ; Toż w jęz. ang.: Programming and realisation of protective vaccinations in an infant with drug-resistant epilepsy. Tamże s. 117
ISSN: 1230-5294
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

11/17
Autorzy: A[ndrzej] Klimek, K[arina] Kierkus-Dłużyńska.
Tytuł: Wpływ leków przeciwpadaczkowych na poziom homocysteiny.
Czasopismo: Epileptologia
Szczegóły: 2006 : T. 14 supl. 1, s. 65
Uwagi: V Kongres Polskiego Towarzystwa Epileptologii Warszawa, 21-23 września 2006 r. ; Toż w jęz. ang.: The effect of anticonvulsantts on homocysteine level. Tamże s. 127
ISSN: 1230-5294
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

12/17
Autorzy: B[ogdan] Józefowicz, J[anusz] Wendorff.
Tytuł: Wpływ współwystępowania drgawek gorączkowych na rodzaj i przebieg padaczki u dzieci.
Czasopismo: Epileptologia
Szczegóły: 2006 : T. 14 supl. 1, s. 28
Uwagi: V Kongres Polskiego Towarzystwa Epileptologii Warszawa, 21-23 września 2006 r. ; Toż w jęz. ang.: Influence of coexistence of febrile seizures on the type and course of epilepsy. Tamże s. 90
ISSN: 1230-5294
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

13/17
Autorzy: A[ndrzej] Klimek, K[arina] Kierkus-Dłużyńska.
Tytuł: Poziom homocysteiny u pacjentów z padaczką.
Czasopismo: Epileptologia
Szczegóły: 2005 : T. 13 supl. 1, s. 66
Uwagi: Toż w jęz. ang.: The concentration of homocysteine in epileptic patients. Tamże s. 144 - XIX Konferencja Naukowa na temat padaczki Polskiego Towarzystwa Epileptologii Warszawa, 19-21 maja 2005 r.
ISSN: 1230-5294
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

14/17
Autorzy: A[ndrzej] Klimek.
Tytuł: Standardy leczenia padaczki u osób w wieku podeszłym.
Czasopismo: Epileptologia
Szczegóły: 2005 : T. 13 supl. 1, s. 46
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Epilepsy in elderly - standarts of treatment. Tamże s. 124 - XIX Konferencja Naukowa na temat padaczki Polskiego Towarzystwa Epileptologii Warszawa, 19-21 maja 2005 r.
ISSN: 1230-5294
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

15/17
Autorzy: J[anusz] Wendorff.
Tytuł: Zastosowanie nowych leków przeciwpadaczkowych u nowodiagnozowanych i opornych na leczenie chorych na padaczkę.
Czasopismo: Epileptologia
Szczegóły: 2005 : T. 13 supl. 1, s. 49
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Application of new antiepileptic drugs in newly diagnosed and resistant to therapy epileptic patients. Tamże s. 127 - XIX Konferencja Naukowa na temat padaczki Polskiego Towarzystwa Epileptologii Warszawa, 19-21 maja 2005 r.
ISSN: 1230-5294
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

16/17
Autorzy: A[ndrzej] Klimek, K[arina] Kierkus-Dłużyńska.
Tytuł: Wpływ homocysteiny na patologię padaczki. Doniesienie wstępne.
Czasopismo: Epileptologia
Szczegóły: 2004 : T. 12, supl. 1, s. 55
ISSN: 1230-5294
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/17
Autorzy: Maria Zubiel, Jan Wendorff, Krzysztof Zeman.
Tytuł: Zaburzenia odporności humoralnej u dzieci z padaczką o różnym przebiegu.
Czasopismo: Epileptologia
Szczegóły: 2003 : T. 11, nr 3, s. 229-241, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-5294
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi