Zapytanie: DEV PERIOD MED
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/17

Autorzy: Aleksandra Stasiak, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Piotr Kędziora.
Tytuł: Clinical course and treatment of children and adolescents with the preexcitation syndrome - own studies
Tytuł angielski: Przebieg kliniczny i leczenie dzieci i młodzieży z zespołem preekscytacjii - badania własne
Czasopismo: Dev Period Med
Szczegóły: 2018 : vol. 22, nr 2, s. 113-122
ISSN: 1428-345X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

2/17
Autorzy: Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: The practical significance of perinatal cardiology based on own experience
Tytuł angielski: Praktyczne znaczenie kardiologii perinatalnej na podstawie badań własnych
Czasopismo: Dev Period Med
Szczegóły: 2018 : Vol. 22, nr 3, s. 229-237
ISSN: 1428-345X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 13.000

3/17
Autorzy: Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: The role of perinatal cardiology in saving the life and its quality of fetuses, newborns and children (on the basis of own experience and review of the literature)
Tytuł angielski: Rola kardiologii perinatalnej w ratowaniu życia i jego jakości u płodów, noworodków i dzieci (na podstawie doświadczeń własnych i przeglądu literatury)
Czasopismo: Dev Period Med
Szczegóły: 2018 : Vol. 22, nr 3, s. 270-2790
ISSN: 1428-345X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 13.000

4/17
Autorzy: Aleksandra Stasiak, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Piotr Kędziora.
Tytuł: Zespoły preekscytacji u dzieci i młodzieży
Tytuł angielski: Preexcitation syndromes in children and adolescents
Czasopismo: Dev Period Med
Szczegóły: 2018 : vol. 22, nr 2, s. 180-186
ISSN: 1428-345X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

5/17
Autorzy: Dorota Lewartowska-Nyga, Kamil Nyga, Grażyna Skotnicka-Klonowicz.
Tytuł: Czy infrescanner może być przydatny w szpitalnym oddziale ratunkowym do diagnostyki lekkich urazów głowy u dzieci?
Tytuł angielski: Can infrascanner be useful in hospital emergency departments for diagnosing minor head injury in children?
Czasopismo: Dev Period Med
Szczegóły: 2017 : Vol. 21, nr 1, s. 51-59, bibliogr., ryc., tab., Streszcz., Sum.
Uwagi: Praca realizowana ze środków UM w Łodzi w ramach rozwoju doktorantów.
ISSN: 1428-345X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

6/17
Autorzy: Dorota Lewartowska-Nyga, Grażyna Skotnicka-Klonowicz.
Tytuł: Lekki uraz głowy u dzieci - błaha sprawa czy duży problem diagnostyczno-terapeutyczny? Rola infrascannera w procesie diagnostycznym.
Tytuł angielski: Minor head trauma - trivial matter or sisious diagnostic and therapeutic problem? The role of infrascanner in the diagnostic process.
Czasopismo: Dev Period Med
Szczegóły: 2016 : Vol. 20, nr 2, s. 126-133, streszcz., sum.
ISSN: 1428-345X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

7/17
Autorzy: Agata Marcinkowska-Mituś, Anna Mizerska-Żurowska, Maria Mituś-Kenig, Magdalena Łoboda, Elżbieta Pawłowska.
Tytuł: The role of permanent first molar relationship in assessing class ii malocclusions based on the analysis of diagnostic models from the palatal side.
Tytuł angielski: Rola relacji pierwszych zębów trzonowych stałych w ocenie wad klasy II na podstawie analizy modeli diagnostycznych od strony podniebiennej.
Czasopismo: Dev Period Med
Szczegóły: 2016 : 20, 1, 47-52, streszcz.
ISSN: 1428-345X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

8/17
Autorzy: Anna Janas, Piotr Osica.
Tytuł: Central Giant Cell Granuloma Located in the maxilla in a 8-year old boy
Czasopismo: Dev Period Med
Szczegóły: 2015 : T.19, nr 2, s. 189-192, ryc., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1428-345X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, EN
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

9/17
Autorzy: Anna Janas, Piotr Osica.
Tytuł: Dental Issues in Rett Syndrome.
Tytuł angielski: Problemy stomatologiczne w Zespole Retta.
Czasopismo: Dev Period Med
Szczegóły: 2015 : T. 19, nr 4, s. 478-481, ryc., bibliogr., Sum., Streszcz.
Uwagi: pol. tyt. czas. Medycyna Wieku Rozwojowego
ISSN: 1428-345X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, EN
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

10/17
Autorzy: Anna Janas, Rafał Stelmach, Piotr Osica.
Tytuł: Nietypowe przemieszczenie zatrzymanych stałych zębów u dzieci. Badania własne
Tytuł angielski: Atypical Dislocation of Impacteed Permanent Teeth in Children. Own Experience.
Czasopismo: Dev Period Med
Szczegóły: 2015 : T. 19, nr 3, s. 383-388, ryc., tab., bibliogr., Sum., Streszcz.
Uwagi: pol. tyt. czas. Medycyna Wieku Rozwojowego
ISSN: 1428-345X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

11/17
Autorzy: Tomasz Talar, Urszula Pacześniak, Marek Nowiczewski, Magdalena Kostrzewska, Katarzyna Leszczyńska, Ewa Gulczyńska.
Tytuł: Subgaleal hematoma as a perinatal presentation of rare hematologic problems in newborns. Own experience.
Czasopismo: Dev Period Med
Szczegóły: 2015 : T19, nr 3 cz.1, s.277-282
ISSN: 1428-345X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

12/17
Autorzy: Anna Janas, Rafał Stelmach, Piotr Osica.
Tytuł: Duża torbiel związkowa spowodowana zatrzymanym zębem 25*
Czasopismo: Dev Period Med
Szczegóły: 2014 : T. 18, nr 3, s. 309-312, Sum.
ISSN: 1428-345X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

13/17
Autorzy: Anna Hogendorf, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Factor XIII deficiency in Henoch-Schönlein purpura - report on two cases and literature review.
Czasopismo: Dev Period Med
Szczegóły: 2014 : Vol. 18, nr 3, s. 318-322, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 1428-345X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

14/17
Autorzy: Ewa Kamińska, Anna Janas, Piotr Osica.
Tytuł: Hipertermia złośliwa-problem w chirurgii stomatologicznej. Doniesienie wstępne
Czasopismo: Dev Period Med
Szczegóły: 2014 : T. 18, nr 4, s. 483-488, ryc., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1428-345X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

15/17
Autorzy: Magdalena Łoboda, Maria Mituś-Kenig, Agata Marcinkowska-Mituś, Grzegorz Piątkowski, Elżbieta Pawłowska.
Tytuł: Prosthetic rehabilitation of patients with unilateral complete cleft of the primary and secondary palate
Tytuł angielski: Rehabilitacja protetyczna pacjentów z jednostronnym całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego
Czasopismo: Dev Period Med
Szczegóły: 2014 : Vol. 18, nr 1 1, s. 123-128, ryc., bibliogr.
Uwagi: Magdalena Łoboda - doktorantka, promotor prof. Elżbieta Pawłowska Marta Mituś-Kenig - habilitacja, opiekun naukowy prof. Elżbieta Pawllowska Agata Marcinkowska-Mituś - doktorantka promotor prof. Elżbieta Pawłowska Grzegorz Piątkowski - doktorant, promotor prof. Elżbieta Pawłowska
ISSN: 1428-345X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

16/17
Autorzy: Aleksandra Hilt, Ewa Rybarczyk-Townsend.
Tytuł: Wpływ palenia środków odurzających na stan uzębienia - przegląd literatury i doświadczenia własne
Tytuł angielski: Influence of smoking intoxicants on dental status. Literature search and own experience.
Czasopismo: Dev Period Med
Szczegóły: 2014 : T. 18, nr 3, s. 400-404, ryc., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1428-345X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

17/17
Autorzy: Anna Hogendorf, Anna Stańczyk-Przyłuska, Katarzyna Siniewicz-Luzeńczyk, Magdalena Wiszniewska, Jerzy Arendarczyk, Małgorzata Banasik, Wojciech Fendler, Marek Kowalski, Krzysztof Zeman.
Tytuł: Is there any association between secretory IgA and lactoferrin concentration in mature human milk and food allergy in breastfed children.
Tytuł angielski: Czy istnieje związek pomiędzy stężeniem wydzielniczej immunoglobuliny a i laktoferyny w dojrzałym mleku ludzkim a wystąpieniem alergii pokarmowej u dzieci karmionych piersią?
Czasopismo: Dev Period Med
Szczegóły: 2013 : Vol. 17, nr 1, s. 47-52, Sum.
ISSN: 1428-345X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi