Zapytanie: XL ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW GŁOWY I SZYI BIAŁYSTO
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/11

Autorzy: A. Zakrzewska, D[anuta] [Stera]-Gryczyńska, M[ałgorzata] [Wojtkiewicz]-Malicka.
Tytuł: Alergiczny nieżyt nosa jako czynnik ryzyka przewlekłego zapalenia ucha środkowego z wysiękiem.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok-Mikołajki, 13 -16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 254
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

2/11
Autorzy: M[ichał] Krawczyński, D[anuta] [Stera]-Gryczyńska.
Tytuł: Badania fiberoskopowe nosogardła - próba obiektywizacji wskazań do adenotomii.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok-Mikołajki, 13 -16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 91
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

3/11
Autorzy: W[ioletta] Pietruszewska, A[nna] Murlewska, J[ózef] Kobos, M[aciej] Gryczyński.
Tytuł: Ekspresja białka p21 u chorych na raka krtani.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 170
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

4/11
Autorzy: A[nna] Murlewska, J[acek] Bartkowiak, J[ózef] Kobos, P[iotr] Rieske, M[aciej] Gryczyński, W[ioletta] Pietruszewska.
Tytuł: Ekspresja genu p16 i jego białkowego produktu u chorych na raka krtani.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 141
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/11
Autorzy: M[aciej] Gryczyński, J[ózef] Kobos, W[ioletta] Pietruszewska.
Tytuł: Morfometryczna analiza pola powierzchni mikronaczyń oraz ocena ich gęstości w raku krtani.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 54-55
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/11
Autorzy: M[arek] Łukomski, S[tanisław] Fajndt, M[agdalena] Józefowicz-Korczyńska, E. Niebudek-Bogusz.
Tytuł: Porównanie czynności głosowej pacjentów z rakiem krtani (T1, T2) leczonych operacyjnie lub radioterapią.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 121-122
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/11
Autorzy: A[lina] Gondko, M[arcin] Durko.
Tytuł: Profilaktyczne podawanie antybiotyków w zabiegach otolaryngologicznych.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki,13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 52
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/11
Autorzy: M[aciej] Gryczyński, A[nna] Pajor, E[lżbieta] A[gata] Ciechomska, K[atarzyna] Starska.
Tytuł: Psychosocjalne znaczenie grup wsparcia u pacjentów z rakiem krtani.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 53-54
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/11
Autorzy: Z[bigniew] Kozłowski, J[oanna] Sułkowska, A[ndrzej] Jankowski.
Tytuł: Selektywna kriomukotomia dolna w zaburzeniach drożności nosa.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 89
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/11
Autorzy: A[nna] Murlewska, M[arcin] Durko, M[aciej] Gryczyński.
Tytuł: Solitary fibrous tumor (SFT) jamy nosa i komórek sitowych środkowych i tylnych.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 141-142
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/11
Autorzy: D[anuta] [Stera]-Gryczyńska, M[ichał] Grzegorowski, E[lżbieta] Hassman-Poznańska, G[rażyna] Niedzielska.
Tytuł: Wieloośrodkowe otwarte badanie kliniczne nad zastosowaniem cefprozilu w zakażeniach ucha środkowego u dzieci.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok-Mikołajki, 13 -16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 53
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi