Zapytanie: KONGRES OGÓLNOPOLSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROCHIRURGÓW CHOROBY NACZYNIOWE M
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/6

Autorzy: B[ożena] Jarosz, E. Korobowicz, M[arek] Jarosz, W[ielisław] Papierz, T. Trojanowski.
Tytuł: Ocena praktycznej przydatności przeciwciała MIB-1 w różnicowaniu gwiaździaków o II i III oraz III i IV stopniu złośliwości histologicznej.
Tytuł całości: W: Kongres Ogólnopolski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Choroby naczyniowe mózgu Bydgoszcz 5-7 września 2002.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2002
Strony: s. 76
Uwagi: Toż w jęz.ang : The assessment of usefulness of MIB-1 antibody in differentiation of astrocytic gliomas with WHO grade II vs III or vs IV. Tamże s. 76
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

2/6
Autorzy: B[ożena] Jarosz, E. Korobowicz, M[arek] Jarosz, W[ielisław] Papierz, T. Trojanowski.
Tytuł: Ocena praktycznej przydatności przeciwciała MIB-1 w różnicowaniu skąpodrzewiaków i skąpodrzewiakogwiaździaków o II i III stopniu złośliwości histologicznej.
Tytuł całości: W: Kongres Ogólnopolski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Choroby naczyniowe mózgu Bydgoszcz 5-7 września 2002.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2002
Strony: s. 93
Uwagi: Toż w jęz.ang : The assessment of usefulness of MIB-1 antibody in differentiation of oligodendrocytic gliomas and mixted gliomas with WHO grade II and III. Tamże s. 93-94
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

3/6
Autorzy: B[ożena] Jarosz, E. Korobowicz, M[arek] Jarosz, W[ielisław] Papierz, T. Trojanowski.
Tytuł: Ocena praktycznej przydatności przeciwciała MIB-1 w różnicowaniu wyściółczaków o II i II stopniu złośliwości histologicznej.
Tytuł całości: W: Kongres Ogólnopolski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Choroby naczyniowe mózgu Bydgoszcz 5-7 września 2002.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2002
Strony: s. 77-78
Uwagi: Toż w jęz.ang : The assessment of usefulness of MIB-1 antibody in differentiation of ependymal gliomas with WHO grade II and III. Tamże s. 78
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

4/6
Autorzy: B[abak] Shariati, D[ariusz] Jaskólski, M[arek] Zawirski, W[ielisław] Papierz.
Tytuł: Przypadek mnogich atypowych oponiaków przylegających do zęba obrotnika.
Tytuł całości: W: Kongres Ogólnopolski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Choroby naczyniowe mózgu Bydgoszcz 5-7 września 2002.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2002
Strony: s. 95
Uwagi: Toż w jęz. ang.: A case of multiple atypical meningiomas adjacent to odontoid peg. Tamże s. 95-96
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

5/6
Autorzy: K[rzysztof] Tybor, J[an] Fortuniak, P[iotr] Komuński, T[omasz] Papierz, S[tanisław] Andrzejak, D[ariusz] Jaskólski, M[arek] Zawirski.
Tytuł: Uzupełnianie ubytków kości pokrywy czaszki autologicznym płatem kostnym przechowywanym w powłokach brzucha.
Tytuł całości: W: Kongres Ogólnopolski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Choroby naczyniowe mózgu Bydgoszcz 5-7 września 2002.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2002
Strony: s. 58
Uwagi: Toż w jęz. ang.: The supplementation of the cranial defects by an autologous bone stored in the abdominal integmentum. Tamże s. 58
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

6/6
Autorzy: M[agdalena] Górska-Chrząstek, A[ndrzej] Radek, P[iotr] Gasiński, R[enata] Mikołajczak, E[dyta] Zakrzewska, J. Kuśmierek, M[arek] Grochal, B[artosz] Godlewski.
Tytuł: Wstępna ocena nowego radiofarmaceutyku krajowej produkcji [131I]alfa-metyletyrozyny w diagnostyce wznowy guzów glejopochodnych mózgu.
Tytuł całości: W: Kongres Ogólnopolski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Choroby naczyniowe mózgu Bydgoszcz 5 - 7 września 2002.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2002
Strony: s. 104
Uwagi: Toż w jęz. ang.: [131I]alfpha-methyltyrosine SPECT in the diagnostics of reccurent brain gllomas-preliminary report. Tamże s. 104
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi