Zapytanie: JAK POPRAWIĆ STAN ZDROWIA I WPŁYWAĆ NA REDUKOWANIE NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH W Z
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/9

Autorzy: Magdalena Kwaśniewska, Wojciech Drygas.
Tytuł: Jak wykorzystać istniejące zasoby materialne i kadrowe oraz dostępne ogólnopolskie programy w zakresie wczesnej diagnostyki i profilaktyki chorób przewlekłych?
Tytuł całości: W: Jak poprawić stan zdrowia i wpływać na redukowanie nierówności społecznych w zdrowiu w społecznościach lokalnych? Modelowe programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób przewlekłych dla społeczności powiatów i gmin.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. Wojciech Drygas, Zofia Słońska
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, 2017
Strony: s. 68-78
ISBN: 978-83-89379-79-5
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL, 0

2/9
Autorzy: Zofia Słońska, Wojciech Drygas.
Tytuł: Koalicje i ich rola w lokalnych programach zdrowotnych.
Tytuł całości: W: Jak poprawić stan zdrowia i wpływać na redukowanie nierówności społecznych w zdrowiu w społecznościach lokalnych? Modelowe programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób przewlekłych dla społeczności powiatów i gmin.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. Wojciech Drygas, Zofia Słońska
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, 2017
Strony: s. 36-48
ISBN: 978-83-89379-79-5
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL, 0

3/9
Autorzy: Wojciech Drygas, Zofia Słońska.
Tytuł: Ocena potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnej. Jak wybierać priorytety w zakresie poprawy sytuacji zdrowotnej i niwelowania różnic społecznych w zdrowiu?
Tytuł całości: W: Jak poprawić stan zdrowia i wpływać na redukowanie nierówności społecznych w zdrowiu w społecznościach lokalnych? Modelowe programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób przewlekłych dla społeczności powiatów i gmin.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. Wojciech Drygas, Zofia Słońska
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, 2017
Strony: s. 29-35
ISBN: 978-83-89379-79-5
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL, 0

4/9
Autorzy: Wojciech Drygas, Magdalena Kwaśniewska.
Tytuł: Propozycje wybranych programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób przewlekłych - ukierunkowanych na wyrównanie nierówności społecznych w zdrowiu - rekomendowanych do wdrożenia w polskich powiatach i gminach. Doświadczenia norweskie w redukowaniu nierówności społecznych w zdrowiu - przykłady z okręgu More i Romsdal.
Tytuł całości: W: Jak poprawić stan zdrowia i wpływać na redukowanie nierówności społecznych w zdrowiu w społecznościach lokalnych? Modelowe programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób przewlekłych dla społeczności powiatów i gmin.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. Wojciech Drygas, Zofia Słońska
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, 2017
Strony: s. 110-115
ISBN: 978-83-89379-79-5
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

5/9
Autorzy: Magdalena Kwaśniewska, Wojciech Drygas.
Tytuł: Propozycje wybranych programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób przewlekłych - ukierunkowanych na wyrównanie nierówności społecznych w zdrowiu - rekomendowanych do wdrożenia w polskich powiatach i gminach. Doświadczenia brytyjskie w redukowaniu nierówności społecznych w zdrowiu.
Tytuł całości: W: Jak poprawić stan zdrowia i wpływać na redukowanie nierówności społecznych w zdrowiu w społecznościach lokalnych? Modelowe programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób przewlekłych dla społeczności powiatów i gmin.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. Wojciech Drygas, Zofia Słońska
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, 2017
Strony: s. 116-121
ISBN: 978-83-89379-79-5
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

6/9
Autorzy: Dorota Kaleta.
Tytuł: Przegląd wybranych programów zagranicznych ukierunkowanych na redukcję nierówności społecznych w zdrowiu. Część I (USA, Kanada).
Tytuł całości: W: Jak poprawić stan zdrowia i wpływać na redukowanie nierówności społecznych w zdrowiu w społecznościach lokalnych?
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Praca zbiorowa pod red. Wojciecha Drygasa i Zofii Słońskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, 2017
Strony: s. 122-135
Uwagi: Koszty związane z przygotowaniem i publikacją zostały pokryte ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014
ISBN: 978-83-89379-79-5
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL, 0

7/9
Autorzy: Wojciech Drygas, Bogdan Wojtyniak.
Tytuł: Sytuacja zdrowotna ludności Polski na tle innych krajów.
Tytuł całości: W: Jak poprawić stan zdrowia i wpływać na redukowanie nierówności społecznych w zdrowiu w społecznościach lokalnych? Modelowe programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób przewlekłych dla społeczności powiatów i gmin.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. Wojciech Drygas, Zofia Słońska
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, 2017
Strony: s. 13-28
ISBN: 978-83-89379-79-5
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL, 0

8/9
Autorzy: Zofia Słońska, Wojciech Drygas.
Tytuł: Tworzenie długofalowego programu działania na rzecz poprawy stanu zdrowia i zmniejszenia społecznych nierówności w zdrowiu w społeczności lokalnej.
Tytuł całości: W: Jak poprawić stan zdrowia i wpływać na redukowanie nierówności społecznych w zdrowiu w społecznościach lokalnych? Modelowe programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób przewlekłych dla społeczności powiatów i gmin.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. Wojciecha Drygasa i Zofii Słońskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, 2017
Strony: s. 49-67
ISBN: 978-83-89379-79-5
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL, 0

9/9
Autorzy: Dorota Kaleta.
Tytuł: Wyrównywanie nierówności społecznych w zdrowiu poprzez wpływ na zachowania zdrowotne (palenie tytoniu, konsumpcję alkoholu, redukcję otyłości i nadwagi). Przegląd najlepszych praktyk z innych krajów.
Tytuł całości: W: Jak poprawić stan zdrowia i wpływać na redukowanie nierówności społecznych w zdrowiu w społecznościach lokalnych?
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Praca pod red. Wojciecha Drygasa i Zofii Słońskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, 2017
Strony: s. 79-109
Uwagi: Koszty związane z przygotowaniem i publikacją zostały pokryte ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014
ISBN: 978-83-89379-79-5
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi