Zapytanie: II POLSKO-CZESKIE SYMPOZJUM OTOLARYNGOLOGICZNE WROCŁAW - HRADEC KRALOVE 2-4 PA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/6

Autorzy: M[arcin] Durko, A[nna] Pajor.
Tytuł: Doświadczenia własne w stosowaniu elektronicznego systemu dokumentacji pacjentów na Oddziale Otochirurgicznym.
Tytuł całości: W: II Polsko-Czeskie Sympozjum Otolaryngologiczne Wrocław - Hradec Kralove 2-4 października 2003 Wrocław : streszczenia.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2003
Strony: s. 47
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

2/6
Autorzy: M[agdalena] Józefowicz-Korczyńska, M[arek] Łukomski.
Tytuł: Elektronystagmograficzne wyniki testu leczenia u osób zdrowych w różnym wieku.
Tytuł całości: W: II Polsko-Czeskie Sympozjum Otolaryngologiczne Wrocław - Hradec Kralove 2-4 października 2003 Wrocław : streszczenia.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2003
Strony: poz. 37
Uwagi: Toż. w jęz. ang.: Neurilemmoma of the neck - case report. Tamże poz. 37
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

3/6
Autorzy: Z[bigniew] Kozłowski, J[oanna] Sułkowska, A[ndrzej] Jankowski, A[lina] Morawiec-Bajda.
Tytuł: Ocena poprawy oddychania przez nos, oczyszczania łzowo-rzęskowego oraz stanu nabłonka migawkowego po selektywnej kriomukotomii dolnej.
Tytuł całości: W: II Polsko-Czeskie Sympozjum Otolaryngologiczne Wrocław - Hradec Kralove 2-4 października 2003 Wrocław : streszczenia.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2003
Strony: poz. 15
Uwagi: Toż. w jęz. ang.: Estimation of nose breathing, mucociliary clearence and ciliated epithelium condition after selective inferior crioconchotomy. Tamże poz. 15
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

4/6
Autorzy: M[arcin] Durko, A[nna] Pajor, D[ariusz] Kaczmarczyk.
Tytuł: Perlak i ziarnina w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego - badania histologiczne i immunohistochemiczne.
Tytuł całości: W: II Polsko-Czeskie Sympozjum Otolaryngologiczne Wrocław - Hradec Kralove 2-4 października 2003 Wrocław : streszczenia.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2003
Strony: poz. 46
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/6
Autorzy: A[lina] Morawiec-Bajda, A[ndrzej] Jankowski, D[ariusz] Kaczmarczyk, A[nna] Bartczak.
Tytuł: Zastosowanie Euphorbium comp. w leczeniu nieżytów nosa z oceną czynnościową, cytologiczną i histopatologiczną.
Tytuł całości: W: II Polsko-Czeskie Sympozjum Otolaryngologiczne Wrocław - Hradec Kralove 2-4 października 2003 Wrocław : streszczenia.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2003
Strony: poz. 16
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Using Euphorbium compositum in tratment of rhinitis with functional estimation, cytology and histopathology. Tamże poz. 16
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

6/6
Autorzy: Z[bigniew] Kozłowski, E. Robak, A[lina] Morawiec-Bajda.
Tytuł: Ziarniniak obrączkowy jako efekt urazu twarzoczaszki.
Tytuł całości: W: II Polsko-Czeskie Sympozjum Otolaryngologiczne Wrocław - Hradec Kralove 2-4 października 2003 Wrocław : streszczenia.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2003
Strony: s. 51
Uwagi: Toż. w jęz. ang.: Granuloma anulare as consequence of head injury. Tamże s. 51
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi