Zapytanie: ZIELIŃSKA-KAŹMIERSKA B
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/35

Autorzy: Weronika Lucas Grzelczyk, Artur Wróbel-Roztropiński, Janusz Szemraj, Magdalena Cybula, Wioletta Pietruszewska, Bogna Zielińska-Kaźmierska, Magdalena Józefowicz-Korczyńska.
Tytuł: Matrix metalloproteinases (MMPs) and inhibitor of metalloproteinases (TIMP) mRNA and protein expression in laryngeal squamous cell carcinoma
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2019 : vol. 15, nr 3, s. 784-791
ISSN: 1896-9151
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.380
Punktacja Min. Nauki: 70.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/35
Autorzy: Artur Wróbel-Roztropiński, Bogna Zielińska-Kaźmierska, Weronika Lucas-Grzelczyk, Janusz Szemraj, Magdalena Józefowicz-Korczyńska.
Tytuł: Metaloproteinazy w raku jamy ustnej i gardła - przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Post Bioch
Szczegóły: 2016 : Vol. 62, nr 4, s. 506-510
Uwagi: Praca wykonana w ramach grantu UM Lodzi, nr 502-03/ 2-36-02/502-24-308
ISSN: 0032-5422
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

3/35
Autorzy: Marcin Elgalal, Bogna Zielińska-Kaźmierska, Michał Lewicki, Michalina Urbaniak, Dagmara Wilmańska, Piotr Komorowski, Bogdan Walkowiak, Ludomir Stefańczyk, Agata Majos.
Tytuł: Projektowanie i wykonanie zinywidualizowanego implantu do rekonstrukcji żuchwy na podstawie obrazowania z wielorzędowej tomografii komputerowej u pacjenta z rozległą zmianą rozrostową o charakterze szkliwiaka.
Tytuł angielski: Design and Production of a Custom, Patient-specific Implant on the Basis of Multi-slice Computed Tomography Imaging in a Patient with a Large Ameloblastoma of the Mandible.
Tytuł całości: W: 41. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Strony: s. 50-51
Konferencja: , Kraków, 2016.06.02
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

4/35
Autorzy: Bogna Zielińska-Kaźmierska, Eliza Kołek, Agnieszka Kozioł, Mateusz Radwański.
Tytuł: Nowotwory XXI wieku- obraz kliniczny chorych z nowotworami głowy i szyi, leczonych w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2010-2013.
Tytuł angielski: Cancers of the 21st century - a clinical picture of patients with head and neck neoplasms treated at the Department of Craniomaxillofacial Surgery of the Medical University of Łódź in the years 2010-2013.
Czasopismo: E-Dentico
Szczegóły: 2015 : Vol. 57, nr 5, 52-56, tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

5/35
Autorzy: Bogusława Manowska, Leszek Wieczerzak, Mateusz Radwański, Eliza Kołek, Bogna Zielińska-Kaźmierska.
Tytuł: Rzadkie występowanie torbieli samotnej żuchwy.
Tytuł angielski: Rare occurrence of mandibular solitary bone cyst.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 25, nr 3, s. 81-86
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

6/35
Autorzy: Małgorzata Broniarek, Michał Służalec, Bogna Zielińska-Kaźmierska, Bogusława Manowska.
Tytuł: Kostniaki żuchwy w materiale własnym.
Tytuł angielski: Osteomas of the mandible in own material
Czasopismo: E-Dentico
Szczegóły: 2014 : Vol. 50, nr 4, s. 72-79, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

7/35
Autorzy: Joanna Grodecka, Józef Kobos, Bogna Zielińska-Kaźmierska, Bogusława Manowska.
Tytuł: Ocena ekspresji białek podścieliska - tenascyny i fibronektyny - w torbielach i nowotworach zębopochodnych części twarzowej czaszki.
Czasopismo: Współcz Onkol
Szczegóły: 2009 : Vol. 13, nr 1, s. 22-27
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst8/35
Autorzy: Joanna Grodecka, Józef Kobos, Piotr Arkuszewski, Bogna Zielińska-Kaźmierska, Bogusława Manowska.
Tytuł: Ocena ekspresji lamininy w torbielach i nowotworach zębopochodnych
Tytuł angielski: Evaluation of laminin expression in odontogenous cysts and neoplasms
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 3, s. 169-177, Sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

9/35
Autorzy: B. Zielińska-Kaźmierska, A[licja] Pewińska-Cybulska, J. Grodecka.
Tytuł: Method and results of treatment of malignant tumours of the jaw.
Czasopismo: J Craniomaxillofac Surg
Szczegóły: 2008 : Vol. 36, suppl. 1, s. S255
Uwagi: Abstracts from the XIX Congress of European Association Craniomaxillofacial Surgery September 9th-12th 2008, Bologna, Italy
ISSN: 1010-5182
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst10/35
Autorzy: Lidia Polakowska, Bogusława Manowska, Bogna Zielińska-Kaźmierska, Piotr Arkuszewski, Joanna Grodecka.
Tytuł: Leczenie żywieniowe pacjentów po rozległych zabiegach operacyjnych w obrębie twarzowej części czaszki.
Czasopismo: Post Żyw Klin
Szczegóły: 2007 : T. 2, nr 4, s. 11-14, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1896-3706
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL

11/35
Autorzy: Joanna Grodecka, Bogna Zielińska-Kaźmierska, Piotr Arkuszewski, Marta Tyndorf.
Tytuł: Mięsaki okolicy głowy i szyi w materiale Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Czasopismo: Współcz Onkol
Szczegóły: 2007 : Vol. 11, nr 5, s. 257-262, Sum.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst12/35
Autorzy: Joanna Grodecka, Marta Tyndorf, Piotr Arkuszewski, Bogna Zielińska-Kaźmierska.
Tytuł: Postępowanie diagnostyczno- lecznicze u chorych z guzami języka.
Czasopismo: Chir Czasz Szczęk Twarz Ortop Szczęk
Szczegóły: 2007 : T. 1, nr 1/2, s. 12-18, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1898-3243
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

13/35
Autorzy: Sławomir Pąsiek, Magdalena Wojciechowska, Maciej Romanowicz, Marcin Kozakiewicz, Bogna Zielińska.
Tytuł: Rehabilitacja protetyczna pacjentów po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej.
Czasopismo: Protet Stomatol
Szczegóły: 2007 : T. 57, nr 5, s. 351-355, ryc. kolor., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-1783
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

14/35
Autorzy: J. Grodecka, M[arta] Tyndorf, B. Zielińska-Kaźmierska.
Tytuł: Sarcomas of the head and neck in clinical material from Clinic of Cranio-Maxillofacial and Oncological Surgery of the Medical University of Lodz.
Czasopismo: Oral Oncol Suppl
Szczegóły: 2007 : Vol. 2, nr 1, s. 217
Uwagi: First World Congress of the International Academy of Oral Oncology (IAOO) Oral oncology: a global challenge 17th - 20th May 2007 Amsterdam, The Netherlands
ISSN: 1744-7895
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst15/35
Autorzy: Bogna Zielińska-Kaźmierska, Joanna Grodecka, Aneta Neskoromna, Józef Kobos.
Tytuł: Centralny ziarniniak olbrzymiokomórkowy żuchwy o różnym przebiegu klinicznym - przegląd piśmiennictwa i własne obserwacje.
Czasopismo: Współcz Onkol
Szczegóły: 2006 : Vol. 10, nr 5, s. 250-254, Sum.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst16/35
Autorzy: Bogna Zielińska-Kaźmierska, Joanna Grodecka, Marta Maciuszonek, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Operacje odtwórcze autogennymi przeszczepami kostnymi w obrębie części twarzowej czaszki - opis czterech przypadków.
Czasopismo: Stomatol Współcz
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 5, s. 31-35, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1231-3254
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

17/35
Autorzy: Bogna Zielińska-Kaźmierska, Marta Tyndorf, Piotr Arkuszewski, Joanna Grodecka.
Tytuł: Pierwotne nowotwory złośliwe języka.
Czasopismo: Współcz Onkol
Szczegóły: 2006 : Vol. 10, nr 10, s. 521-524, Sum.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst18/35
Autorzy: J. Grodecka, B. Zielińska-Kaźmierska, M[arta] Maciuszonek, P[iotr] Arkuszewski.
Tytuł: Results of enucleation of large ameloblastomas of mandible in 3 young patients.
Czasopismo: J Craniomaxillofac Surg
Szczegóły: 2006 : Vol. 34, suppl. 1, s. 196-197
Uwagi: Abstracts from the XVIIIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery 12th - 15th September 2006, Barcelona
ISSN: 1010-5182
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst19/35
Autorzy: Bogna Zielińska-Kaźmierska, Joanna Grodecka, Aneta Neskoromna.
Tytuł: Chondrosarcoma szczęki - opis przypadku.
Czasopismo: Współcz Onkol
Szczegóły: 2005 : Vol. 9, nr 2, s. 75-77, Sum.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst20/35
Autorzy: Bogna Zielińska-Kaźmierska, Marcin Sut.
Tytuł: Gruczolak wielopostaciowy przestrzeni przygardłowej prawej - opis przypadku.
Czasopismo: Otolaryngol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 59, nr 6, s. 861-863, Sum.
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

21/35
Autorzy: Bogna Zielińska-Kaźmierska, Joanna Grodecka, Lidia Jabłońska-Polakowska, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Mandibular osteoma in the encephalocraniocutaneous lipomatosis.
Czasopismo: J Craniomaxillofac Surg
Szczegóły: 2005 : Vol. 33, nr 4, s. 286-289
ISSN: 1010-5182
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.991
Punktacja Min. Nauki: 15.000
DOI:

Pełny tekst22/35
Autorzy: B. Zielińska-Kaźmierska, J. Grodecka, L[idia] Jabłońska-Polakowska, P[iotr] Arkuszewski.
Tytuł: Kostniak części twarzowej czaszki w zespole Haberland - opis przypadku.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów i Chirurgów Głowy i Szyi Lublin 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

23/35
Autorzy: Bogna Zielińska-Kaźmierska, Aneta Neskoromna.
Tytuł: Mnogi pierwotny nowotwór błony śluzowej jamy ustnej - opis przypadku.
Czasopismo: Współcz Onkol
Szczegóły: 2004 : Vol. 8, nr 7, s. 360-362, Sum.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst24/35
Autorzy: P[iotr] Arkuszewski, B. Zielińska-Kaźmierska, A. Przygoński, M[arta] Maciuszonek.
Tytuł: Operacje odtwórcze autogennymi przeszczepami kostnymi w obrębie części twarzowej czaszki - obserwacje własne.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów i Chirurgów Głowy i Szyi Lublin 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 321
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

25/35
Autorzy: Bogna Zielińska-Kaźmierska, J. Grodecka, R[afał] Kubala.
Tytuł: Centralny ziarniniak olbrzymiokomórkowy - opis przypadku.
Tytuł całości: W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Białystok 22-24 maja 2003 : program konferencji : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2003
Strony: s. 333
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

26/35
Autorzy: Bogna Zielińska-Kaźmierska, Julianna Reczyk, Wiesława Perczyńska-Partyka.
Tytuł: Nowotwory części twarzowej czaszki.
Tytuł całości: W: Stomatologia wieku rozwojowego / pod red. Marii Szpringer-Nodzak i Magdaleny Wochny-Sobańskiej. Wyd. 4 popr. i uzup.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2003
Strony: s. 661-680, ryc.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

27/35
Autorzy: B. Zielińska-Kaźmierska, J. Grodecka, B. Manowska.
Tytuł: Obraz kliniczny nowotworów głowy i szyi w materiale Kliniki Chirurgii Szczekowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Tytuł całości: W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Białystok 22-24 maja 2003 : program konferencji : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2003
Strony: s. 319
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

28/35
Autorzy: B. Zielińska-Kaźmierska, J[ózef] Kobos.
Tytuł: Próba oceny ekspresji lamininy i tenascyny w komórkach guza i podścielisku w raku płaskonabłonkowym błony śluzowej jamy ustnej - badania pilotażowe.
Tytuł całości: W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Białystok 22-24 maja 2003 : program konferencji : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2003
Strony: s. 111
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

29/35
Autorzy: Bogna Zielińska-Kaźmierska, Bogusława Manowska.
Tytuł: Śluzak żuchwy. Opis przypadku.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2003 : R. 13, nr 12, s. 20-21, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

30/35
Autorzy: Wiesława Perczyńska-Partyka, Bogna Zielińska-Kaźmierska, Julianna Reczyk.
Tytuł: Zmiany guzopodobne.
Tytuł całości: W: Stomatologia wieku rozwojowego / pod red. Marii Szpringer-Nodzak i Magdaleny Wochny-Sobańskiej. Wyd. 4 popr. i uzup.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2003
Strony: s. 680-697, ryc.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

31/35
Autorzy: Bogna Zielińska-Kaźmierska, Józef Kobos, Bogusława Manowska.
Tytuł: 28-year-old patient with mandible myxoma - a case report
Czasopismo: J Craniomaxillofac Surg
Szczegóły: 2002 : vol. 30, suppl. 1, s. 277-278
Konferencja: European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Munster, 2002.09.03
ISSN: 1010-5182
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  32/35
  Autorzy: Bogna Zielińska-Kaźmierska, Józef Kobos.
  Tytuł: Attempt at evaluating tenascin expression in tumor cells and extracellular matrix of planoepitheliale carcinoma of oral mucosa - pilot study.
  Czasopismo: J Craniomaxillofac Surg
  Szczegóły: 2002 : Vol. 30, suppl. 1, s. 187-188
  Konferencja: European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Munster, 2002.09.03
  ISSN: 1010-5182
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  33/35
  Autorzy: Bogna Zielińska-Kaźmierska, Józef Kobos, Aneta Neskoromna.
  Tytuł: Diagnostic problems treating palate tumors
  Czasopismo: J Craniomaxillofac Surg
  Szczegóły: 2002 : vol. 30, suppl. 1, s. 278
  Konferencja: European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Munster, 2002.09.03
  ISSN: 1010-5182
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  34/35
  Autorzy: Bogna Zielińska-Kaźmierska, Józef Kobos.
  Tytuł: Laminin expression evaluation in cases of planoepitheliale carcinoma of oral mucosa - pilot study
  Czasopismo: J Craniomaxillofac Surg
  Szczegóły: 2002 : vol. 30, suppl. 1, s. 187
  Konferencja: European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Munster, 2002.09.03
  ISSN: 1010-5182
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  35/35
  Autorzy: J[ózef] W[ieńczysław] Kobos, B. Zielińska, E. Sałacińska-Łoś.
  Tytuł: Potential prognostic value of the expression of cathepsin D, laminin and tenascin in oral squamous cell carcinomas.
  Tytuł całości: W: Head and neck.
  Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2002
  Strony: poz. 0.05.239
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi