Zapytanie: WRAGA MAŁGORZATA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/9

Autorzy: Łukasz Figiel, Małgorzata Wraga, Zbigniew Bednarkiewicz, Piotr Lipiec, Janusz Śmigielski, Jarosław Damian Kasprzak.
Tytuł: Direct comparison of the diagnostic value of point-of-care tests detecting heart-type fatty acid binding protein or glycogen phosphorylase isoenzyme BB in patients with acute coronary syndromes with persistent ST-segment elevation.
Tytuł angielski: Ocena wartości diagnostycznej szybkich testów typu POC wykrywających sercowe białko wiążące kwasy tłuszczowe lub izoenzym BB fosforylazy glikogenowej u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym z przetrwałym uniesieniem odcinka ST
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2011 : Vol. 69, nr 1, s. 1-6, Streszcz.
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.515
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

2/9
Autorzy: Ł[ukasz] Figiel, J. D. Kasprzak, M[ałgorzata] Wraga, M[ałgorzata] Musiałowska, J. Z. Peruga, M[agdalena] Kłosińska, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Heart Fatty Acid Binding Protein (h-FABP) significantly improves diagnosis in early phase of the whole spectrum of acute coronary artery syndromes.
Czasopismo: Eur Heart J
Szczegóły: 2009 : Vol.. 30, suppl., s. 934
Uwagi: ESC Congress 2009 29 August - 2 September Barcelona, Spain
ISSN: 0195-668X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

3/9
Autorzy: Łukasz Figiel, Małgorzata Wraga, Jarosław D. Kasprzak, Jan Z. Peruga, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Heart fatty acid binding protein - a reliable marker of necrosis in (h-FABP) in early phase of the whole spectrum of acute coronary syndromes.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2009 : Vol. 67, suppl. 5, s. S 248, tab.
Uwagi: XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 24-26 września 2009 : książka streszczeń
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst4/9
Autorzy: Małgorzata Wraga.
Tytuł: Wartość diagnostyczna i prognostyczna ilościowego oznaczania sercowego białka wiążącego kwasy tłuszczowe u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2009
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Kardiologii. Klinika Kardiologii - 26 VI 2009 ; promotor: prof. dr hab.Maria Krzemińska-Pakuła
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

5/9
Autorzy: Małgorzata Wraga, Łukasz Figiel, Jarosław D. Kasprzak, Piotr Lipiec, Janusz Śmigielski, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Wartość prognostyczna ilościowego oznaczania sercowego białka wiążącego kwasy tłuszczowe (h-FABP) w grupie chorych z ostrym zespołem wieńcowym.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2009 : T. 11, nr 2, s. 98-103, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

6/9
Autorzy: Małgorzata Wraga, Łukasz Figiel, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Co nowego w diagnostyce zawału mięśnia sercowego?
Czasopismo: Lek Rodz
Szczegóły: 2008 : T. 13, nr 10, s. 966-978
ISSN: 1426-2088
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

7/9
Autorzy: J. D. Kasprzak, K[atarzyna] Kołodziej, M[aria] Krzemińska-Pakuła, Ł[ukasz] Chrzanowski, M[ałgorzata] Wraga, P[iotr] Lipiec, J. Drożdż.
Tytuł: Inflammatory markers are related to left ventricular dysfunction in first myocardial infarction treated with primary percutaneous intervention.
Czasopismo: Eur Heart J
Szczegóły: 2005 : Vol. 26 suppl., s. 299, wykr.
Uwagi: ESC Congress 2005 3-7 September Stockholm, Sweden
ISSN: 0195-668X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

8/9
Autorzy: Katarzyna Kołodziej, Maria Krzemińska-Pakuła, Jan Zbigniew Peruga, Jarosław Drożdż, Małgorzata Wraga, Michał Plewka, Wojciech Religa, Jarosław Kasprzak.
Tytuł: Mózgowy peptyd natriuretyczny (NT-PROBNP) jako czynnik prognostyczny powikłań w okresie wewnątrzszpitalnym u pacjentów leczonych metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 59, suppl. 1, s. I-52
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst9/9
Autorzy: Katarzyna Kołodziej, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław Drożdż, Małgorzata Wraga, Michał Kidawa, Jarosław Kasprzak.
Tytuł: Podwyższone poziomy CRP, a krótkoterminowe rokowanie u pacjentów po pierwszym zawale mięśnia sercowego leczonych metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 59, suppl. 1, s. I-72
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi