Zapytanie: WESOŁEK-CZERNIK AGATA
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/17

Autorzy: Iwona Laudańska-Olszewska, Aleksandra Synder, Agata Wesołek-Czernik, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Porównanie wyników fakoemulsyfikacji zaćmy o różnym stopniu stwardnienia jądra soczewki i bezpieczeństwa jej wykonania.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2008 : Vol. 110, nr 4/6, s. 172-175, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst2/17
Autorzy: Agata Wesołek-Czernik, Wojciech Omulecki, Ewa Chrul, Aleksandra Synder.
Tytuł: Fakofragmentacja soczewek zwichniętych do komory szklistej z użyciem płynu perfluorokarbowanego i jednoczesnym wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej - odległe wyniki.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2007 : Vol. 109, nr 4/6, s. 191-193, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst3/17
Autorzy: Agata Wesołek-Czernik, Joanna Bartela, Ewa Zamojska, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Ocena stanu śródbłonka rogówki u pacjentów z cukrzycą.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2007 : Vol. 109, nr 10/12, s. 410-412, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst4/17
Autorzy: I[gor] Drobniewski, A[gata] Wesołek-Czernik, W. Omulecki.
Tytuł: Centralna grubość rogówki u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta o różnym stopniu zaawansowania.
Tytuł całości: W: V Sympozjum Jaskry Jaskra 2006 20-22.04.2006 Wrocław Poland : program : streszczenia.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2006
Strony: s. 151
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/17
Autorzy: A[gata] Wesołek-Czernik, E[wa] Zamojska, J[oanna] Bartela, W. Omulecki.
Tytuł: Ocena śródbłonka rogówki u pacjentów z cukrzycą po zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji.
Tytuł całości: W: VIII Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Łódź, 5-7 pażdziernika 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2006
Strony: s. 186
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/17
Autorzy: M[aria] Omulecka, A[gata] Wesołek-Czernik, H. Grymin, M[onika] Niedźwiecka.
Tytuł: Ocena zastosowania ankiety VF-14 u pacjentów poddanych fakoemulsyfikacji zaćmy w pierwszym oku w polskich warunkach.
Tytuł całości: W: VIII Sympozjum Skcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Łódź, 5-7 pażdziernika 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2006
Strony: s. 224
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/17
Autorzy: I[wona] Laudańska-Olszewska, A[leksandra] Synder, A[gata] Wesołek-Czernik, W. Omulecki.
Tytuł: Porównanie wyników i bezpieczeństwa fakoemulsyfikacji zaćmy o różnym stopniu stwardnienia jądra soczewki.
Tytuł całości: W: VIII Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Łódź, 5-7 pażdziernika 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2006
Strony: s. 198
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/17
Autorzy: A[gata] Wesołek-Czernik, I[wona] Laudańska-Olszewska.
Tytuł: Zastosowanie błękitu trypanu w celu wizualizacji torebki przedniej soczewki.
Tytuł całości: W: VIII Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Łódź, 5-7 pażdziernika 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2006
Strony: s. 190
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/17
Autorzy: Magdalena Włodarczyk, Agata Wesołek-Czernik, Aleksandra Synder, Ewa Szkudlarek, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Ciśnienie śródgałkowe po fakoemulsyfikacji we wczesnym okresie pooperacyjnym.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2004 : Vol. 106, nr 1/2 suppl., s. 194-195, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst10/17
Autorzy: Ewa Bilińska, Agata Wesołek-Czernik, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Niezborność indukowana chirurgicznie po fakoemulsyfikacji zaćmy.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2004 : Vol. 106, nr 6, s. 756-759, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst11/17
Autorzy: Aleksandra Synder, Ewa Augustyniak, Iwona Laudańska-Olszewska, Agata Wesołek-Czernik.
Tytuł: Ocena parametrów przepływu krwi w tętnicach zewnętrznych oka u chorych z jaskrą pierwotną otwartego kąta przed i po leczeniu operacyjnym.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2004 : Vol. 106, nr 1/2 suppl., s. 206-208, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst12/17
Autorzy: A[gata] Wesołek-Czernik, A[leksandra] Synder, E[wa] Zamojska, W. Omulecki.
Tytuł: Wyniki operacyjnego leczenia zaćmy u chorych po 85 roku życia.
Tytuł całości: W: X Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rechabilitacji Słabowidzących VII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 5-6 listopada 2004 r. : materiały zjazdowe.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
Strony: s. 104
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/17
Autorzy: Agata Wesołek-Czernik, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Zastosowanie witrektomii przez pars plana w usuwaniu fragmentów soczewki przemieszczonych do komory szklistej oka w trakcie fakoemulsyfikacji.
Tytuł całości: W: VII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego z Sesją Niemiecką-Polską Warszawa 10-11 września 2004 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
Strony: s. 174
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Pars-plana vitrectomy for removal of lens fragments retained in the vitreous cavity after phacoemulsifictaion. Tamże s. 175
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

14/17
Autorzy: D[orota] Tomczyk, M[arek] Kowalski, A[gata] Wesołek-Czernik, W. Omulecki.
Tytuł: Częstość występowania wad wzroku u studentów łódzkich uczelni.
Tytuł całości: W: Sympozjum Okulistyczne Krótkowzroczność Międzyzdroje 30 maja - 1 czerwca 2002 r.
Adres wydawniczy: , 2002
Strony: s. 4
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/17
Autorzy: Agata Wesołek-Czernik.
Tytuł: Wpływ usunięcia oleju silikonowego na ciśnienie wewnątrzgałkowe w oczach po witrektomii.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2002 : Vol. 104, nr 3/4, s. 219-221, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst16/17
Autorzy: A[gata] Wesołek-Czernik.
Tytuł: Wpływ usunięcia oleju silikonowego na normalizację ciśnienia śródgałkowego w oczach po witrektomii.
Tytuł całości: W: III Sympozjum Jaskry 10-12.10.2002 Wrocław Poland : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2002
Strony: s. 175
Uwagi: Toż w jęz. ang.: The influence of silicone oil removal on intraocular pressure. Tamże s. 174
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

17/17
Autorzy: Agata Wesołek-Czernik, Jerzy Nawrocki.
Tytuł: Wyniki leczenia powtórnego odwarstwienia siatkówki po usunięciu oleju silikonowego.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2002 : Vol. 104, nr 1, s. 27-29, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi