Zapytanie: TOMALAK WALDEMAR
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/8

Autorzy: Zbigniew Doniec, Dariusz Nowak, Waldemar Tomalak, Krzysztof Pisiewicz, Ryszard Kurzawa.
Tytuł: Passive smoking does not increase hydrogen peroxide (H202) levels in exhaled breath condensate in 9-year-old healthy children.
Czasopismo: Pediatr Pulmonol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 1, s. 41-45
ISSN: 8755-6863
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.662
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst2/8
Autorzy: W[aldemar] Tomalak, Z[bigniew] Doniec, D[ariusz] Nowak, J[akub] Radliński, R[yszard] Kurzawa.
Tytuł: Analysis of hydrogen peroxide and other agents in exhaled breath condensate.
Czasopismo: J Physiol Pharmacol
Szczegóły: 2004 : Vol. 55, suppl. 3, s. 166
Uwagi: 10th Polish-German Conference on Advances in Experimental and Clinical Pneumology 13-15 May, 2004 Zakopane, Poland
ISSN: 0867-5910
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst3/8
Autorzy: Zbigniew Doniec, Dariusz Nowak, Waldemar Wroński, Waldemar Tomalak, Krzysztof Buczyłko, Ryszard Kurzawa.
Tytuł: Hydrogen peroxide in exhaled breath condensate and IL-1, IL-6 and IL-8 in peripheral blood CD4+ lymphocytes in children with bronchial asthma.
Czasopismo: Eur Respir J
Szczegóły: 2004 : Vol. 24, suppl. 48, s. 679s
Uwagi: 14th ERS Annual Congress Glasgow, UK, September 4-8, 2004
ISSN: 0903-1936
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

4/8
Autorzy: Z[bigniew] Doniec, K[rystyna] Pierzchała-Koziec, W[aldemar] Tomalak, D[ariusz] Nowak, R[yszard] Kurzawa.
Tytuł: Powder budesonide decreases plasma level of native and cryptic met-enkephalin in asthmatic children.
Czasopismo: Int Rev Allergol Clin Immunol
Szczegóły: 2004 : Vol. 10, nr 3, s. 105-109
ISSN: 1232-9142
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst5/8
Autorzy: Zbigniew Doniec, Ryszard Kurzawa, Iwona Sak, Waldemar Wroński, Krzysztof Buczyłko, Wojciech Skucha, Marcin A. Wroński, Maria Kapała, Waldemar Tomalak.
Tytuł: Skuteczność i bezpieczeństwo preparatu Cortare - badania własne.
Czasopismo: Przegl Lek
Szczegóły: 2004 : T. 61, nr spec. 3, s. 20
ISSN: 0033-2240
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst6/8
Autorzy: Z[bigniew] Doniec, K[rystyna] Pierzchała-Koziec, W[aldemar] Wroński, K[rzysztof] Buczyłko, W[aldemar] Tomalak, K. Kurzawa.
Tytuł: Zachowanie się leptyny w surowicy krwi u dzieci chorych na astmę leczonych budezonidem (Miflonide) - badania randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2004 : T. 9, supl. 2, s. 111
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst7/8
Autorzy: Zbigniew Doniec, Dariusz Nowak, Waldemar Tomalak, Józef Gaweł, Krzysztof Pisiewicz, Ryszard Kurzawa.
Tytuł: Nadtlenek wodoru (H2O2) w kondensacie powietrza wydechowego a stopień ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2002 : Vol. 5, nr 4, s. 21-25, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

8/8
Autorzy: Zbigniew Doniec, Dariusz Nowak, Józef Gaweł, Waldemar Tomalak, Iwona Sak, Ryszard Kurzawa.
Tytuł: Nadtlenek wodoru w kondensacie powietrza wydechowego a aktywność metaboliczna granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej u dzieci z astmą oskrzelową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2002 : T. 7, suppl. 2, s. 139
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi