Zapytanie: SZUMLICZ TADEUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 47Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/47

Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Kryzys a zaufanie do instytucji w Polsce w świetle Diagnozy Społecznej 2013
Tytuł całości: W: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. nauk.: Joachim Osiński.
Adres wydawniczy: Warszawa : : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,, 2013.
Strony: s. 311-326, tab.
ISBN: 978-83-7378-867-1
Typ publikacji: PF
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

2/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz, Grażyna Szpor.
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych.
Tytuł całości: W: System ubezpieczeń społecznych: zagadnienia podstawowe.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Grażyny Szpor
Adres wydawniczy: Warszawa : LexisNexis, 2013
Strony: s. 162-191, tab., bibliogr.
ISBN: 978-83-278-0139-5
Typ publikacji: PF
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

3/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Pojęcie ryzyka społecznego i ubezpieczenie gospodarstwa domowego
Tytuł całości: W: Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. Małgorzata Serwach.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo UŁ, 2013
Strony: s. 45-70, bibliogr., Sum.
ISBN: 978-83-7525-857-8
Typ publikacji: PF
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

4/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Ubezpieczenie budynków mieszkalnych od skutków ryzyk katastroficznych - aspekt społeczny rozwiązań wariantywnych.
Tytuł całości: W: Ubezpieczenie budynków od ryzyk katastroficznych - aspekty prawno-ekonomiczne
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. nauk.: Eugeniusz Kowalewski
Adres wydawniczy: Toruń : Dom Organizatora, 2013
Strony: s. 147-161, bibliogr., Sum.
ISBN: 978-83-7285-687-6
Typ publikacji: PF
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

5/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Modele polityki społecznej jako metoda identyfikacji kapitalizmu
Tytuł całości: W: Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Joachima Osińskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2012
Strony: s. 161-191
ISBN: 978-83-7378-745-2
Typ publikacji: PF
Język publikacji: 0, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

6/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: O (nie)podwyższaniu wieku emerytalnego w systemie zabezpieczenia emerytalnego.Polemika i głos w dyskusji
Czasopismo: Wiad Ubezp
Szczegóły: 2012, nr 2, s. 3-7
ISSN: 0137-7264
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

7/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: System zabezpieczenia społecznego w zarządzaniu zdrowiem
Tytuł całości: W: Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Violetty Korporowicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2012
Strony: s. 143-157
ISBN: 978-83-7378-710-0
Typ publikacji: PF
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

8/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Cel i finansowanie systemu zabezpieczenia emerytalnego
Tytuł całości: W: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. K. Jajuga
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011
Strony: s. 212-238
Typ publikacji: PF
Język publikacji: 0, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000

9/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Demografia emerytalna w zmianie polityki zabezpieczenia emerytalnego
Tytuł całości: W: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Joachima Osińskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2011
Strony: s. 87-120
ISBN: 978-83-7378-656-1
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000

10/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Finansowanie systemu zabezpieczenia emerytalnego w świetle kryzysu ekonomicznego
Tytuł całości: W: Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. A. Alińska, B. Pietrzak
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo CeDeWu, 2011
Strony: s. 133-146
Typ publikacji: PF
Język publikacji: 0, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000

11/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: On recent changes in the Polish pension system
Czasopismo: Progres
Szczegóły: 2011, nr 54, s. 18-21, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

12/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
Tytuł całości: W: Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych
Adres wydawniczy: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych, 2011
Strony: s. 35-40
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

13/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych
Tytuł całości: W: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Grażyny Szpor
Adres wydawniczy: Warszawa : LexisNexis, 2011
Strony: s. 173-194
ISBN: 978-83-7620-852-7
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000

14/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Stosunek do instytucji finansowych
Tytuł całości: W: Contemporary Economics
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. J. Czapiński, T. Panek
Adres wydawniczy: Warszawa : Rada Monitoringu Społecznego,, 2011
Strony: s. 188-195
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

15/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: W sprawie kształtowania popytu na ochronę ubezpieczeniową
Czasopismo: Wiad Ubezp
Szczegóły: 2011, nr 1, s. 3-6
ISSN: 0137-7264
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

16/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Wstęp.
Tytuł całości: W: Ubezpieczenia zdrowotne a koszyki świadczeń. Przegląd rozwiązań
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. W. P. Kalbarczyk, K. Łanda, M. Władysiuk
Adres wydawniczy: Kraków : CEESTAHC, 2011
Strony: s. 7-14
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

17/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Wypłaty emerytur kapitałowych
Tytuł całości: W: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Grażyny Szpor
Adres wydawniczy: Warszawa : LexisNexis, 2011
Strony: s. 195-205
ISBN: 978-83-7620-852-7
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000

18/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: "Szkoła" ubezpieczenia społecznego.
Tytuł całości: W: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego / pod red. Tadeusza Szumlicza
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2010
Strony: s. 63-65
Informacje o wydaniu: Wyd. I
ISBN: 978-83-7378-553-3
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

19/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Bezpieczeństwo socjalne jako problem cywilizacyjny.
Tytuł całości: W: Współczesna cywilizacji zachodu. Atutu i słabości / pod red. Joachima Osińskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2010
Strony: s. 83-101, ryc.
Informacje o wydaniu: Wyd. I
ISBN: 978-83-7378-555-7
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

20/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne - diagnoza i ubezpieczeniowy kierunek zmiany.
Czasopismo: Wiad Ubezp
Szczegóły: 2010, nr spec., s. 5-24
Uwagi: Konferecja "III filar - recepta na wyższą emeryturę"
ISSN: 0137-7264
Typ publikacji: PRZ
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL

21/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Klasyfikacja ubezpieczeń.
Tytuł całości: W: Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki / pod red. Jerzego Handschke i Jana Monkiewicza.
Adres wydawniczy: Warszawa : POLTEXT Sp. z o.o., 2010
Strony: s. 75-81, tab.
ISBN: 978-83-7561-085-7
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

22/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczania społecznego.
Tytuł całości: W: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego / pod red. Tadeusza Szumlicza
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2010
Strony: s. 35-46, ryc.
Informacje o wydaniu: Wyd. I
ISBN: 978-83-7378-553-3
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

23/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Polityka społeczna jako zarządzanie ryzykiem społecznym.
Tytuł całości: W: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego / pod red. Tadeusza Szumlicza
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2010
Strony: s. 13-34
Informacje o wydaniu: Wyd. I
ISBN: 978-83-7378-553-3
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

24/47
Tytuł: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod red. Tadeusza Szumlicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2010
Strony: 375 s. , ryc., tab., wykr., biblogr.
Informacje o wydaniu: Wyd. I
ISBN: 978-83-7378-553-3
Typ publikacji: PE
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

25/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: System zabezpieczenia emerytalnego po 10 latach - jaki powód sporu o OFE?
Czasopismo: Polit Społ
Szczegóły: 2010 : R. 37, nr 5/6, s. 24-26, bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-4729
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000

26/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: System zabezpieczenia emerytalnego.
Tytuł całości: W: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego / pod red. Tadeusza Szumlicza
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2010
Strony: s. 155-173, ryc., tab.
Informacje o wydaniu: Wyd. I
ISBN: 978-83-7378-553-3
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

27/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego.
Tytuł całości: W: Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki / pod red. Jerzego Handschke i Jana Monkiewicza.
Adres wydawniczy: Warszawa : POLTEXT Sp. z o.o., 2010
Strony: s. 475-508, ryc., tab., bibliogr.
ISBN: 978-83-7561-085-7
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

28/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz, Marcin Kawinski.
Tytuł: Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem bezrobocia.
Tytuł całości: W: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego / pod red. Tadeusza Szumlicza
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2010
Strony: s. 143-154, ryc., tab.
Informacje o wydaniu: Wyd. I
ISBN: 978-83-7378-553-3
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

29/47
Autorzy: Małgorzata Serwach, Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
Tytuł całości: W: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego / pod red. Tadeusza Szumlicza
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2010
Strony: s. 221 - 232
Informacje o wydaniu: Wyd. I
ISBN: 978 - 83 - 7378 - 533 - 3
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

30/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz, Małgorzata Serwach.
Tytuł: Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatym.
Tytuł całości: W: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego / pod red. Tadeusza Szumlicza
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawinicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2010
Strony: s. 219-232
Informacje o wydaniu: Wyd. I
ISBN: 978-83-7375-553-3
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

31/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Ubezpieczeniowy kierunek zmiany systemu zabezpieczenia zdrowotnego.
Tytuł całości: W: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego / pod red. Tadeusza Szumlicza
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2010
Strony: s. 91-101, ryc.
Informacje o wydaniu: Wyd. I
ISBN: 978-83-7378-553-3
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

32/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Umowy związane z pracowniczymi programami emerytalnymi a prawo zamówień publicznych.
Tytuł całości: W: Ubezpieczenia grupowe na życie a prawo zamówień publicznych / pod red. Eugeniusza Kowalewskiego.
Adres wydawniczy: Toruń : TNOiK Dom Organizatora, 2010
Strony: s. 145-162, tab., Sum.
Informacje o wydaniu: Wyd. I
ISBN: 978-83-7285-582-4
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

33/47
Czasopismo: Wiadomości Ubezpieczeniowe
Rok: 2010 (nr specjalny)
Uwagi: Redakcja nr z materiałami w konferencji - "III filar - recepta na wyższą emeryturę"
ISSN: 0137-7264
Typ publikacji: PE
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

34/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Zakończenie. W kierunku społecznej polityki ubezpieczeniowej.
Tytuł całości: W: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego / pod red. Tadeusza Szumlicza
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2010
Strony: s. 345-354, tab.
Informacje o wydaniu: Wyd. I
ISBN: 978-83-7378-553-3
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

35/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: O polityce społecznej jako zarządzaniu zmianą społeczną (wypowiedź pod pretekstem kryzysu gospodarczego).
Tytuł całości: W: Wymiar kryzysu : : między praktyczną teorią a wirtualną praktyką /
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. nauk. Joachim Osiński.
Adres wydawniczy: Warszawa : : Szkoła Główna Handlowa,, 2009
Strony: s. 261-276
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

36/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych.
Tytuł całości: W: System ubezpieczeń społecznych : : zagadnienia podstawowe /
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Grażyny Szpor.
Adres wydawniczy: Warszawa : : LexisNexis,, 2009
Strony: s. 180-201, tab., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000

37/47
Tytuł: Oszczędzaj na emeryturę.
Czasopismo: Wiad Ubezp
Szczegóły: 2009, nr spec. 1, 63 s., tab., wykr.
Uwagi: red. nauk. Tadeusz Szumlicz
ISSN: 0137-7264
Typ publikacji: PE
Język publikacji: PL

38/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Problem dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w świetle "Diagnozy Społecznej".
Czasopismo: Wiad Ubezp
Szczegóły: 2009, nr spec. 1, s. 19-20
Uwagi: Oszczędzaj na emeryturę / red. nauk. Tadeusz Szumlicz
ISSN: 0137-7264
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL

39/47
Tytuł: Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej.
Czasopismo: Wiad Ubezp
Szczegóły: 2009, nr spec. 2, 63 s., ryc. kolor., tab., wykr.
Uwagi: red. nauk.: Józef Zych, Tadeusz Szumlicz
ISSN: 0137-7264
Typ publikacji: PE
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.500

40/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Ryzyko społeczne a metoda ubezpieczenia (wykład ex cathedra).
Tytuł całości: W: Studia ubezpieczeniowe /
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. nauk. Jerzy Handschke.
Adres wydawniczy: Poznań : : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego,, 2009
Strony: s. 558-569
Uwagi: Zeszyty Naukowe ; 127
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000

41/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Społeczna rola ubezpieczeń: podstawy polityki ubezpieczeniowej.
Czasopismo: Wiad Ubezp
Szczegóły: 2009, nr spec. 2, s. 17-31, ryc.
Uwagi: Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej / red. nauk. Józef Zych, Tadeusz Szumlicz
ISSN: 0137-7264
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

42/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Stosunek do instytucji finansowych.
Tytuł całości: W: Diagnoza Społeczna 2009 : : warunki i jakość życia Polaków : raport /
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. Janusz czapiński, Tomasz Panek.
Adres wydawniczy: Warszawa : : Rada Monitoringu Społecznego,, 2009
Strony: s. 180-184, tab.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

43/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Ubezpieczenie społeczne w koncepcji Kodeksie Ubezpieczeń.
Tytuł całości: W: O potrzebie polskiego Kodeksu Ubezpieczeń /
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. nauk. Eugeniusz Kowalewski.
Adres wydawniczy: Toruń : : Wydawnictwo "Dom Organizatora",, 2009
Strony: s. 55-72, ryc., bibliogr., Sum.
ISBN: 978-83-7295-471-1
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000

44/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Ubezpieczenie. W sprawie zastrzeżenia terminologicznego.
Czasopismo: Wiad Ubezp
Szczegóły: 2009, nr 1, s. 97-112, bibliogr., Sum.
Uwagi: Nauka dla praktyki
ISSN: 0137-7264
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

45/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Uzasadnienie i wstępne symulacje dotyczące zwolnienia podatkowego wpłat na indywidualne konta emerytalne (IKE).
Czasopismo: Wiad Ubezp
Szczegóły: 2009, nr spec. 1, s. 36-45, tab.
Uwagi: Oszczędzah na emeryturę / red. nauk. Tadeusz Szumlicz
ISSN: 0137-7264
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

46/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Wpływ kryzysu ekonomicznego na percepcję systemu zabezpieczenia społecznego.
Tytuł całości: W: Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego /
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. nauk. J. Osiński.
Adres wydawniczy: Warszawa : : Szkoła Główna Handlowa,, 2009
Strony: s. 99-109, tab.
Uwagi: Zrozumiec kryzys 2
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000

47/47
Autorzy: Tadeusz Szumlicz.
Tytuł: Wypłaty emerytur kapitałowych.
Tytuł całości: W: System ubezpieczeń społecznych : : zagadnienia podstawowe /
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Grażyny Szpor.
Adres wydawniczy: Warszawa : : LexisNexis,, 2009
Strony: s. 202-229, tab., bibliogr.
Informacje o wydaniu: Wyd. 5.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi