Zapytanie: SOBOCIŃSKA AGNIESZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/16

Autorzy: Katarzyna Bal, Izabela Kałuzińska-Parzyszek, Agnieszka Sobocińska, Daniela Podlecka, Joanna Jerzyńska, Iwona Stelmach.
Tytuł: Efficacy and Safety of Hospital-Based Intravenous Immunoglobulin and Home-Based Self-Administered Subcutaneous Immunoglobulin in Polish Children with Primary Immunodeficiency Diseases.
Czasopismo: Indian J Pediatr
Szczegóły: 2015 : Vol. 82, nr 8, s. 768-769
ISSN: 0019-5456
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.808
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

2/16
Autorzy: Magdalena Bojo, Agnieszka Sobocińska, Iwona Stelmach.
Tytuł: Niedobór podklas immunoglobuliny G u 6-letniego chłopca przyczyną nawracających zakażeń układu oddechowego.
Tytuł angielski: A deficiency of immunoglobulin G subclasses in a 6-year-old boy causes recurrent respiratory system infections.
Czasopismo: Pediatr Pol
Szczegóły: 2013 : 89, 1, 60-63
ISSN: 0031-3939
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/16
Autorzy: Agnieszka Sobocińska.
Tytuł: Ocena objawów klinicznych, stosowanego leczenia, jakości i nadreaktywności oskrzeli u dzieci chorych na astmę oskrzelową po immunoterapii alergenowej - trzyletnia obserwacja.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwerstytet Medyczny w Łodzi. III Katedra Pediatrii., 2013
Strony: 120
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

4/16
Autorzy: Łukasz Cichalewski, Beata Kierzkowska, Agnieszka Sobocińska, Iwona Stelmach.
Tytuł: Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej u 5-letniej dziewczynki z przewlekłym kaszlem
Tytuł angielski: Atrial septal defect in 5-years old girl with chronic cough.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2013 : 43, 1, 40-42
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

5/16
Autorzy: Iwona Stelmach, Agnieszka Sobocińska, Paweł Majak, Katarzyna Smejda, Joanna Jerzyńska, Włodzimierz Stelmach.
Tytuł: Comparison of the long-term efficacy of 3- and 5-year house dust mite allergen immunotherapy.
Czasopismo: Ann Allergy Asthma Immunol
Szczegóły: 2012 : Vol. 109, nr 4, s. 274-278, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 1081-1206
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.449
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED

6/16
Autorzy: Agnieszka Sobocińska, Paweł Majak, Joanna Jerzyńska, Agata Ożarek-Hanc, Iwona Stelmach.
Tytuł: Ocena wczesnej skuteczności immunoterapii alergenowej u dzieci chorych na astmę uczulonych na roztocze kurzu domowego.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2012 : T. 17, nr 1, s. 27-31, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

7/16
Autorzy: Daniela Gjurow, Tomasz Grzelewski, Agnieszka Sobocińska, Iwona Stelmach.
Tytuł: Tumor necrosis factor inhibitors in pediatric asthma.
Czasopismo: Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov
Szczegóły: 2009 : Vol. 3, nr 2, s. 143-148, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 1872-213X
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst8/16
Autorzy: Joanna Jerzyńska, Włodzimierz Stelmach, Paweł Majak, Agnieszka Brzozowska, Agnieszka Sobocińska, Iwona Stelmach.
Tytuł: Effect of specific immunotherapy on serum levels of tumor necrosis factor alpha in asthmatic children.
Czasopismo: Allergy Asthma Proc
Szczegóły: 2008 : Vol. 29, nr 3, s. 274-279
ISSN: 1088-5412
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.970
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst9/16
Autorzy: J[oanna] Kaczmarek, A[gnieszka] Sobocińska, D[orota] Jurałowicz, I. Stelmach.
Tytuł: Ocena bezpieczeństwa wysokich dawek immunoterapii podjęzykowej podawanych przedsezonowo i sezonowo w schemacie ultra-rush u dzieci uczulonych na pyłki traw, chorych na astmę oskrzelową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2007 : T. 12 supl. 1, s. 120
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/16
Autorzy: Iwona Stelmach, Teresa Ruszczyk-Bilecka, Agnieszka Sobocińska, Małgorzata Olszowiec-Chlebna, Artur Kobielski, Beata Kierzkowska.
Tytuł: Pierścienie naczyniowe jako przyczyna zaburzeń oddychania u dzieci - opis przypadku.
Czasopismo: Pediatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 82, nr 9, s. 735-738, Sum.
ISSN: 0031-3939
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
DOI:

11/16
Autorzy: I. Stelmach, D[orota] Jurałowicz, A[gnieszka] Sobocińska, D[aniela] Gjurow.
Tytuł: Wpływ leczenia tobramycyną wziewną na czynność płuc i stan odżywienia dzieci chorych na mukowiscydozę.
Czasopismo: Klin Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 15, nr 5, s. 107
ISSN: 1230-7637
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/16
Autorzy: Aleksandra Korzeniewska, Agnieszka Sobocińska, Dorota Jurałowicz, Iwona Stelmach.
Tytuł: Ocena świadomości seksualnej dziewcząt chorych na mukowiscydozę w Polsce.
Czasopismo: Pediatr Pol
Szczegóły: 2006 : T. 81, nr 12, s. 919-923, Sum.
ISSN: 0031-3939
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

13/16
Autorzy: Małgorzata Podsiadłowicz-Borzęcka, Agnieszka Sobocińska, Iwona Stelmach.
Tytuł: Przyczyny nawracających zakażeń układu oddechowego u dzieci.
Czasopismo: Wiad Lek
Szczegóły: 2006 : T. 59, nr /-2, s. 97-104, bibliogr., Sum.
ISSN: 0043-5147
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst14/16
Autorzy: Aleksandra Korzeniewska, Anna Sołoniewicz, Piotr Stelmach, Agnieszka Sobocińska, Iwona Stelmach.
Tytuł: Stężenia eozynofilowego białka kationowego w surowicy i plwocinie a stan kliniczny chorych na mukowiscydozę.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 74, nr 4, s. 378-382, Sum.
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst15/16
Autorzy: M. Bobrowska-Korzeniowska, A[nna] Sołoniewicz, A[gnieszka] Sobocińska, I. Stelmach.
Tytuł: Wpływ montelukastu sodu i budezonidu na surowicze stężenie IgE u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2006 : T. 11 supl. 1, s. 293
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Wisła, 10-13 maja 2006
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/16
Autorzy: I. Stelmach, P[aweł] Majak, A[gnieszka] Sobocińska, W. Stelmach, P[iotr] Kuna.
Tytuł: Montelukast sodium increased IL-10 production by peripheral blood mononuclear cells.
Czasopismo: J Allergy Clin Immunol
Szczegóły: 2004 : Vol. 113, nr 2 suppl., s. S33
Uwagi: AAAAI 60th Annual Meeting March 19-23, 2004 : program and abstracts of papers to be presented during scientific sessions
ISSN: 0091-6749
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi