Zapytanie: SMORAWSKA-SABANTY EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/13

Autorzy: Ewa Smorawska-Sabanty, Marek Leszek Kowalski.
Tytuł: Immunoterapia innych postaci alergii IgE-zależnej
Tytuł całości: W: Immunoterapia alergenowa
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Marka L. Kowalskiego i Barbary Rogali
Adres wydawniczy: Łódź : MEDITON Oficyna Wydawnicza, 2012
Strony: s. 111-119
Informacje o wydaniu: Wyd. 2
ISBN: 978-83-923866-2-9
Seria: Alergologia w praktyce
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

2/13
Autorzy: Zuzanna Lech, Magdalena Kujawiak, Maciej Chałubiński, Sławomir Kosiński, Małgorzata Cieślak, Ewa Smorawska-Sabanty, Janina Łucja Grzegorczyk.
Tytuł: Wpływ immunoterapii swoistej (metodą ultra-rush)na aktywację leukocytów krwi obwodowej chorych z nadwrażliwością na jad owadów błonkoskrzydłych
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2011 : T. 16, supl. 1, s. 38, Streszcz.
Uwagi: XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Łódź,Polska 2-4 czerwca 2011 roku
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

3/13
Autorzy: Z[uzanna] Lech, M[agdalena] Kujawiak, S[ławomir] Kosiński, E[wa] Smorawska-Sabanty, M[ałgorzata] Cieślak, A. Grzelak, J[anina] Grzegorczyk, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Uwalnianie cytokin przez komórki jednojądrowe krwi obwodowej chorych z nadwrażliwością na jady owadów błonkoskrzydłych z uwzględnieniem immunoterpii swoistej metodą ultra-rush.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2010 : T. 15, Suppl. 2, s. 57
Uwagi: X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 17-19 czerwca 2010, Łódź
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst4/13
Autorzy: J[oanna] Makowska, A[gnieszka] Olszewska-Ziąber, B[arbara] Bieńkiewicz, A[nna] Lewandowska-Polak, E[wa] Smorawska-Sabanty, M[ałgorzata] Cieślak, S[ławomir] Kosiński, M[arcin] Kurowski, A[rkadiusz] Rotkiewicz, B[artłomiej] Woźniakowski, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Wpływ aspiryny po wytworzeniu tolerancji na objawy nieżytu nosa i zatok oraz astmy oskrzelowej u pacjentów z nadwrażliwością na aspirynę.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2010 : T. 15, Suppl. 2, s. 53
Uwagi: X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 17-19 czerwca 2010, Łódź
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst5/13
Autorzy: Ewa Smorawska-Sabanty, Marek L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Reakcje nadwrażliwości na jad owadów błonkoskrzydłych : charakterystyka kliniczna i dwufazowość reakcji po użądleniu.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2008 : T. 13, nr 3, s. 151-160, tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst6/13
Autorzy: Ewa Smorawska-Sabanty, Marek L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Stopniowane postępowanie diagnostyczne dla potwierdzenia alergii na jad owadów błonkoskrzydłych.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2008 : T. 13, nr 4, s. 227-241, wykr., bibliogr.
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst7/13
Autorzy: E[wa] Smorawska-Sabanty, M. Borowiec, G[rzegorz] Woszczek, M[onika] Jędrzejczak, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Association of venom allergy phenotypes with HLA-DR polymorphism.
Tytuł całości: W: XXIII EAACI Congress The young investigator at the grontiers of allergy 12-16 June 2004, Amsterdam : abstract books.
Adres wydawniczy: Amsterdam, 2004
Strony: s. 151-152
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

8/13
Autorzy: E[wa] Smorawska-Sabanty, Maciej Borowiec, G[rzegorz] Woszczek, M[onika] Jędrzejczak, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Fazowość reakcji alergicznej wśród pacjentów uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2004 : T. 9 supl. 2, s. 115
Uwagi: VI Konferencja Środkowo-Europejska Alergia astma immunologia kliniczna Łódź 23-26 czerwca 2004 : materiały naukowe
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

9/13
Autorzy: Igor P. Kaidashev, Janina Ł[ucja] Grzegorczyk, Ewa Smorawska-Sabanty, Marek L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Mononuclear cells from atopic patients demonstrate the resistance to HLA-mediated apoptosis.
Tytuł całości: W: 2nd EAACI Davos Meeting Basic immunology on allergy and clinical immunology 30 January - 2 February 2003 Davos - Switzerland : final program and abstracts.
Adres wydawniczy: Davos, 2003
Strony: s. 23
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

10/13
Autorzy: E[wa] Smorawska-Sabanty, G[rzegorz] Woszczek, M. Borowiec, M[onika] Jędrzejczak, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Polimorfizm HLA DR II a alergia na jad owadów błonkoskrzydłych.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2003 : T. 8, supl., s. 149-150
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/13
Autorzy: I[gor] P. Kaidashev, J[anina] Ł[ucja] Grzegorczyk, E[wa] Smorawska-Sabanty, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Influence of serum factors on apoptosis of peripheral blood mononuclear cells in atopic patients.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2002 : T. 7, supl. 2, s. 134
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst12/13
Autorzy: J[oanna] Makowska, J[anina] Grzegorczyk, E[wa] Smorawska-Sabanty, A[nna] Lewandowska, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Komórki prekursorowe dla eozynofilow (CD34+IL5Ralfa+) we krwi obwodowej osób atopowych i nieatopowych.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2002 : T. 7, supl. 2, s. 136
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst13/13
Autorzy: E[wa] Smorawska-Sabanty, J[olanta] Iwaszkiewicz, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Testy skórne i swoiste przeciwciała IgE w surowicy u pacjentów z alergią na jad owadów błonkoskrzydłych, którzy zidentyfikowali żądlącego owada.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2002 : T. 7, supl. 2, s. 176
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi