Zapytanie: SMOLAREK MONIKA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/13

Autorzy: Małgorzata Jarosik, Joanna Czarnecka, Izabela Kośla, Joanna Kostka, Monika Smolarek, Marta Retlikowska-Lipińska, Tomasz Kostka.
Tytuł: Konsekwencje upadków a aktywność fizyczna i sprawność funkcjonalna seniorów przebywających w domach pomocy społecznej
Czasopismo: Med Sport
Szczegóły: 2012 : T. 28, suppl.1, s. 27
ISSN: 1232-460X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

2/13
Autorzy: Marta Retlikowska-Lipińska, Joanna Kostka, Monika Smolarek, Joanna Czarnecka, Tomasz Kostka.
Tytuł: Stopień sprawności funkcjonalnej a aktywność ruchowa u osób starszych
Czasopismo: Med Sport
Szczegóły: 2012 : Vol. 2, nr 4, s. 93-100, Sum.
ISSN: 1232-406X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

3/13
Autorzy: M[onika] Smolarek, M[arta] Terlikowska-Lipińska, T[omasz] Kostka.
Tytuł: Ocena prób wysiłkowych u osób starszych.
Czasopismo: Med Sport
Szczegóły: 2010 : Vol. 26, suppl. 1, s. 18
Uwagi: Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, 25-26 czerwca 2010, Warszawa
ISSN: 1232-406X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst4/13
Autorzy: Marta Retlikowska-Lipińska, Monika Smolarek, Joanna Czarnecka, Tomasz Kostka.
Tytuł: Stopień samodzielności funkcjonalnej a aktywność ruchowa u osób starszych.
Czasopismo: Post Rehabil
Szczegóły: 2010 : Vol. 24, suppl. 8, s. 201-202
Uwagi: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, 23-25 września 2010, Łódź
ISSN: 0860-6161
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

5/13
Autorzy: Elżbieta Miszczak-Zaborska, Monika Smolarek, Jacek Bartkowiak.
Tytuł: Wpływ fosforylazy tymidynowej (płytkopochodnego czynnika wzrostu komórek śródbłonka) na angiogenezę guzów. Inhibitory aktywności katalitycznej enzymu.
Czasopismo: Post Bioch
Szczegóły: 2010 : T. 56, nr 1, s. 61-66, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 0032-5422
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

6/13
Autorzy: Marta Retlikowska-Lipińska, Monika Smolarek, Tomasz Kostka.
Tytuł: Wydolność anaerobowa i czas wykonania testu "wstań i idź" (TUG) u osób po 65 roku życia.
Czasopismo: Post Rehabil
Szczegóły: 2010 : Vol. 24, suppl. 8, s. 202-203
Uwagi: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, 23-25 września 2010, Łódź
ISSN: 0860-6161
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

7/13
Autorzy: Robert Kubiak, Elżbieta Miszczak-Zaborska, Monika Smolarek, Katarzyna Wójcik-Krowiranda, Jacek Bartkowiak.
Tytuł: Fosforylaza tymidynowa jako płutkopochodny czynnik wzrostowy komórek śródbłonka raka endometrium.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 80, nr 8, s. 596-601, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

8/13
Autorzy: Ewa Jach, Monika Smolarek, Izabela Kośła, Marta Terlikowska-Lipińska, Jacek Chrzczanowicz, Tomasz Kostka.
Tytuł: Ocena sprawności fizycznej osób starszych z chorobami układu krążenia przebywających w Instytucjach Opiekuńczo-Leczniczych - pierwsze doświadczenia programu POLKARD-Senior.
Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
Szczegóły: 2009 : Vol. 4, suppl. B, s. 6
Uwagi: XIII Sympozjum Naukowo - Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Ustroń 25-28 lutego 2009 roku
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

9/13
Autorzy: Monika Smolarek, Marta Retlikowska-Lipińska, Joanna Czarnecka, Izabela Kośla, Tomasz Kostka.
Tytuł: Porównanie sytuacji zdrowotnej osób w podeszłym wieku, mieszkających w środowisku domowym miejskim, wiejskim oraz instytucjonalnym na terenie województwa łódzkiego, na podstawie programu Polkard Senior 2008.
Czasopismo: Gerontol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 17, nr 4, s. 175-176, tab.
Uwagi: XI Zjazd Naukowy PTG pod hasłem Pomyślna i niepomyślna starość. Wyzwania dla ochrony zdrowia, polityki społecznej i edukacji. Warszawa, 10-12 grudnia 2009 roku
ISSN: 1425-4956
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst10/13
Autorzy: Monika Smolarek, Marta Retlikowska-Lipińska, Tomasz Kostka.
Tytuł: Stan odżywienia osób w podeszłym wieku zamieszkałych w środowisku domowym miejskim, wiejskim oraz instytucjonalnym.
Czasopismo: Gerontol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 17, nr 4, s. 176
Uwagi: XI Zjazd Naukowy PTG pod hasłem Pomyślna i niepomyślna starość. Wyzwania dla ochrony zdrowia, polityki społecznej i edukacji. Warszawa, 10-12 grudnia 2009 roku
ISSN: 1425-4956
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst11/13
Autorzy: Elżbieta Miszczak-Zaborska, Monika Smolarek, M. Dramiński, Robert Kubiak, Barbara Jóźwiak, Jacek Bartkowiak.
Tytuł: Wpływ wybranych związków pirymidynowych na aktywność fosforylazy tymidynowej komórek endometrialnych prawidłowych i nowotworowych.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 80, nr 8, s. 590-595, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst12/13
Autorzy: Monika Smolarek, Izabela Kośla, Marta Retlikowska, Tomasz Kostka.
Tytuł: Założenia, cele oraz przebieg realizacji "Pilotażowego programu oceniającego możliwość i efektywność kompleksowej prewencji chorób układu krążenia u osób starszych".
Tytuł angielski: Aims and realization of "Pilot estimating the possibility and efficacy of complex primary and secondary cardiovascular diseases prevention programme in older person".
Czasopismo: Med Sport
Szczegóły: 2009 : T. 25, suppl. 2, s. 68
Uwagi: XXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie Łódź, 25-27.06.2009 : program / streszczenia
ISSN: 1232-406X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst13/13
Autorzy: Marta Retlikowska-Lipińska, Monika Smolarek, Tomasz Kostka.
Tytuł: Zmiany wydolności anaerobowej w przebiegu życia osobniczego człowieka - doniesienia wstępne.
Czasopismo: Gerontol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 17, nr 4, s. 175
Uwagi: XI Zjazd Naukowy PTG pod hasłem Pomyślna i niepomyślna starość. Wyzwania dla ochrony zdrowia, polityki społecznej i edukacji. Warszawa, 10-12 grudnia 2009 roku
ISSN: 1425-4956
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi