Zapytanie: SAPIEŻKO JAN
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/25

Autorzy: Artur Terlecki, Leszek Kutwin, Sławomir Jabłoński, Jan Sapieżko, Mariusz Bella, Robert Gruda, Piotr Klejszmit, Jacek Kordiak, Marian Brocki.
Tytuł: Analiza powikłań cholecystektomii laparoskopowej na podstawie trzynastoletnich doświadczeń własnych.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 17, suppl. 1, s. 98-100, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst2/25
Autorzy: Sławomir Jabłoński, Marian Brocki, Jan Sapieżko, Krzysztof Zieliński, Leszek Kutwin, Michał Wodzisławski, Piotr Klejszmit, Artur Terlecki, Marcin Wawrzycki.
Tytuł: Analiza wpływu diagnozy cytologicznej na wybór optymalnego postępowania chirurgicznego w raku brodawkowatym tarczycy.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 1, s. 11-14, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

3/25
Autorzy: Sławomir Jabłoński, Marian Brocki, Jan Sapieżko, Krzysztof Zieliński, Barbara Kowalska, Michał Wodzisławski, Janusz Kuśnierz.
Tytuł: Guzy Hurthle'a - diagnostyka i leczenie.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 2, s. 109-112, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

4/25
Autorzy: Sławomir Jabłoński, Marian Brocki, Jan Sapieżko, Krzysztof Zieliński, Leszek Kutwin, Michał Wodzisławski, Jacek Kordiak, Mariusz Bella, Jerzy Koziński.
Tytuł: Guzy wywodzące się z komórek pęcherzykowych tarczycy; korelacja obrazu cytologicznego z obrazem histopatologicznym.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 2, s. 105-108, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

5/25
Autorzy: Jan Sapieżko, Sławomir Jabłoński, Marian Brocki, Piotr Klejszmit, Jerzy Koziński, Marcin Wawrzycki, Szymon Wcisło.
Tytuł: Leczenie operacyjne rzekomych torbieli trzustki z uwzględnieniem wyników odległych.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 1, s. 27-29, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

6/25
Autorzy: Artur Terlecki, Leszek Kutwin, Marian Brocki, Jan Sapieżko, Piotr Klejszmit, Sławomir Jabłoński, Szymon Wcisło.
Tytuł: Przydatność metody wideotorakoskopowej w diagnostyce i leczeniu schorzeń klatki piersiowej.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 2, s. 113-115, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

7/25
Autorzy: J[an] Sapieżko, M[arian] Brocki, M[ariusz] Bella, R[obert] Gruda, A. Terlecki.
Tytuł: Results of videoscopic adrenalectomy in our own clinical material.
Tytuł całości: W: 1st International Congres of the European Academy of Surgical Scientes 15th - 17th September 2004, Gdańsk, Poland.
Adres wydawniczy: Warsaw, 2004
Strony: poz. E-09-P
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

8/25
Autorzy: Sławomir Jabłoński, Marian Brocki, Jan Sapieżko, Jacek Kordiak, Leszek Kutwin, Robert Gruda, Artur Terlecki, Piotr Klejszmit, Marcin Wawrzycki, Szymon Wcisło.
Tytuł: Wyniki leczenia martwiczo-krwotocznej postaci ostrego zapalenia trzustki w materiale własnym.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 17, suppl. 1, s. 156-159, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst9/25
Autorzy: J[an] Sapieżko, M[arian] Brocki, S[ławomir] Jabłoński, P[iotr] Klejszmit, J[anusz] Kuśnierz, R[obert] Gruda, M[ichał] Wodzisławski.
Tytuł: Paliatywna przednia resekcja odbytnicy z powodu raka jako problem kontrowersyjny w chirurgii.
Tytuł całości: W: Kontrowersje w leczeniu raka jelita grubego i nieswoistych chorób zapalnych jelit : Sympozjum "Postępy chirurgii" I Świętokrzyskie Dni Chirurgii Kielce, 7-8 marca 2003.
Adres wydawniczy: Kielce, 2003
Strony: s. 32
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/25
Autorzy: J[an] Sapieżko, M[arian] Brocki, S[ławomir] Jabłoński, P[iotr] Klejszmit, R[obert] Gruda, J[anusz] Kuśnierz.
Tytuł: Powikłania okołooperacyjne u chorych leczonych z powodu raka jelita grubego.
Tytuł całości: W: Kontrowersje w leczeniu raka jelita grubego i nieswoistych chorób zapalnych jelit : Sympozjum "Postępy chirurgii" I Świętokrzyskie Dni Chirurgii Kielce, 7-8 marca 2003.
Adres wydawniczy: Kielce, 2003
Strony: s. 31
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/25
Autorzy: J[an] Sapieżko, A[nna] Pełka-Nowakowska, M[arian] Brocki, S[ławomir] Jabłoński, J[oanna] Sobota-Sapieżko, M[aciej] Niemirowicz, R[obert] Gruda, J[anusz] Kuśnierz.
Tytuł: Przezskórne wstrzykiwanie etanolu (PEI) w leczeniu przerzutów raka jelita grubego do wątroby.
Tytuł całości: W: Kontrowersje w leczeniu raka jelita grubego i nieswoistych chorób zapalnych jelit : Sympozjum "Postępy chirurgii" I Świętokrzyskie Dni Chirurgii Kielce, 7-8 marca 2003.
Adres wydawniczy: Kielce, 2003
Strony: s. 33
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/25
Autorzy: S[ławomir] Jabłoński, M[arian] Brocki, J[an] Sapieżko.
Tytuł: Analiza kosztów leczenia szpitalnego wybranych jednostek chorobowych na oddziale chirurgii ogólnej.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych I Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny i Chirurgii Ambulatoryjnej z udziałem międzynarodowym Medycyna i chirurgia ambulatoryjna Wrocław, 8-9 listopada 2002 : program.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2004
Strony: s. 21-22
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/25
Autorzy: J[an] Sapieżko, M[arian] Brocki, S[ławomir] Jabłoński, A. Terlecki.
Tytuł: Cholecystektomia laparoskopowa po operacji Milesa.
Czasopismo: Wideochir Tech Małoinwaz
Szczegóły: 2002 : R. 7, nr 2, s. 67
Uwagi: X Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich Dęblin 19-21 wrzesnia 2002
ISSN: 1895-4588
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst14/25
Autorzy: J[an] Sapieżko, S[ławomir] Jabłoński, M[arian] Brocki, M[ariusz] Bella, M[ichał] Wodzisławski, J[erzy] Koziński, B. Kowalska, M[aciej] Niemirowicz, R[obert] Gruda.
Tytuł: Leczenie wrastających paznokci metodą fenolizacji.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych I Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny i Chirurgii Ambulatoryjnej z udziałem międzynarodowym Medycyna i chirurgia ambulatoryjna Wrocław, 8-9 listopada 2002 : program.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2002
Strony: s. 31-32
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/25
Autorzy: A. Terlecki, L[eszek] Kutwin, J[an] Sapieżko, M[arian] Brocki, S[ławomir] Jabłoński.
Tytuł: Ocena przydatności videotorakoskopii w diagnostyce i leczeniu chorób narządów klatki piersiowej.
Czasopismo: Wideochir Tech Małoinwaz
Szczegóły: 2002 : R. 7, nr 2, s. 49
Uwagi: X Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich Dęblin 19-21 wrzesnia 2002
ISSN: 1895-4588
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst16/25
Autorzy: Jerzy Koziński, Marian Brocki, Zbigniew Dudkiewicz, Marian Galikowski, Jan Sapieżko, Stanisław Ryba.
Tytuł: Ocena wybranych funkcji struktur receptorowych metabolizmu tlenowego neutrofilów uzyskiwanych z krążenia płucnego u chorych z drobnokomórkowym rakiem płuca.
Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiochirurgów XXIX Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej Serca i Naczyń Towarszystwa Chirurgów Polskich Szczecin 26-28 kwietnia 2002 r. : program i streszczenia prac.
Adres wydawniczy: Szczecin, 2002
Strony: s. 112
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PT

17/25
Autorzy: Mariusz Bella, Zenon Gawor, Marian Brocki, G[rzegorz] Piotrowski, Jan Sapieżko.
Tytuł: Porównanie wielkości wątrobowego przepływu wrotnego u chorych z kamicą pęcherzyka żółciowego a chorymi bez tego schorzenia.
Tytuł całości: W: XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP Rozpoznawanie i leczenie chorób trzustki. Postępy diagnostyki i leczenia schorzeń przewodu pokarmowego. Ciekawa kazuistyka gastrologiczna Rynia 26-27 września 2002 roku.
Adres wydawniczy: Rynia, 2002
Strony: s. 148
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/25
Autorzy: Sławomir Jabłoński, Jan Sapieżko, Marian Brocki, Artur Terlecki, Leszek Kutwin, Mariusz Bella, Michał Wodzisławski.
Tytuł: Postępowanie chirurgiczne w ostrym zapaleniu trzustki - doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP Rozpoznawanie i leczenie chorób trzustki. Postępy diagnostyki i leczenia schorzeń przewodu pokarmowego. Ciekawa kazuistyka gastrologiczna Rynia 26-27 września 2002 roku.
Adres wydawniczy: Rynia, 2002
Strony: s. 147
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

19/25
Autorzy: Jan Sapieżko, Sławomir Jabłoński, Marian Brocki, Mariusz Bella, Anna Pełka-Nowakowska, Robert Gruda, Piotr Klejszmit, Joanna Sobota-Sapieżko.
Tytuł: Postępowanie lecznicze w torbielach rzekomych trzustki.
Tytuł całości: W: XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP Rozpoznawanie i leczenie chorób trzustki. Postępy diagnostyki i leczenia schorzeń przewodu pokarmowego. Ciekawa kazuistyka gastrologiczna Rynia 26-27 września 2002 roku.
Adres wydawniczy: Rynia, 2002
Strony: s. 147
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

20/25
Autorzy: S[ławomir] Jabłoński, M[arian] Brocki, J[an] Sapieżko, J[acek] Sygut, K[rzysztof] Zieliński, L[eszek] Kutwin, M[ichał] Wodzisławski.
Tytuł: Problem reoperacji raka tarczycy po zabiegach podejmowanych w oparciu o niejednoznaczną diagnozę cytologiczną w warunkach oddziału chirurgii ogólnej.
Czasopismo: Endokrynol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 52, nr 1 z. 2 supl., s. 547-548
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst21/25
Autorzy: P[iotr] Wróblewski, J[an] Sapieżko, M[arian] Brocki, S[ławomir] Jabłoński, M[ariusz] Bella, J[anusz] Kuśnierz, M[aciej] Niemirowicz, R[obert] Gruda.
Tytuł: Prolene hernia system (PHS) - beznapięciowa metoda leczenia przepuklin pachwinowych.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych I Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny i Chirurgii Ambulatoryjnej z udziałem międzynarodowym Medycyna i chirurgia ambulatoryjna Wrocław, 8-9 listopada 2002 : program.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2004
Strony: s. 30-31
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

22/25
Autorzy: Jan Sapieżko, Sławomir Jabłoński, Marian Brocki, Robert Gruda, Leszek Kutwin, Michał Wodzisławski, Barbara Kowalska.
Tytuł: Wyniki leczenia ropni płuc.
Tytuł całości: W: Chirurgiczne leczenie chorób infekcyjnych płuc, opłucnej, śródpiersia i ściany klatki piersiowej : konferencja naukowo-szkoleniowa pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Trójmiasto, 11-13 października 2002.
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2002
Uwagi: s. 136
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

23/25
Autorzy: Jan Sapieżko, Leszek Kutwin, Marian Brocki, Sławomir Jabłoński, Michał Wodzisławski, Barbara Kowalska, Robert Gruda.
Tytuł: Wyniki leczenia ropniaka opłucnej po pneumonektomii.
Tytuł całości: W: Chirurgiczne leczenie chorób infekcyjnych płuc, opłucnej, śródpiersia i ściany klatki piersiowej : konferencja naukowo-szkoleniowa pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Trójmiasto, 11-13 października 2002.
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2002
Uwagi: s. 124
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

24/25
Autorzy: Jan Sapieżko, Sławomir Jabłoński, Marian Brocki, Leszek Kutwin, Robert Gruda, Michał Wodzisławski, Barbara Kowalska.
Tytuł: Zapalenie śródpiersia w materiale klinicznym.
Tytuł całości: W: Chirurgiczne leczenie chorób infekcyjnych płuc, opłucnej, śródpiersia i ściany klatki piersiowej : konferencja naukowo-szkoleniowa pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Trójmiasto, 11-13 października 2002.
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2002
Uwagi: s. 42
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

25/25
Autorzy: Janusz Kuśnierz, Jan Sapieżko, Piotr Wróblewski, Cezary Zydek.
Tytuł: Zastosowanie laseroterapii w chirurgii.
Czasopismo: Przegl Wojsk Med
Szczegóły: 2002 : T. 44, nr 1, s. 74-78, bibliogr., Sum.
ISSN: 1507-0603
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi