Zapytanie: RUDNICKA WIESŁAWA
Liczba odnalezionych rekordów: 83Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/83

Autorzy: Tomasz Rechciński, Agnieszka Matusiak, Małgorzata Kurpesa, Wiesława Rudnicka, Jarosław D. Kasprzak, Magdalena Chmiela.
Tytuł: Association of lipopolysaccharide-binding protein with crp concentration acute presentation and extent of coroary artery disease.
Czasopismo: Post Mikrobiol
Szczegóły: 2017 : T. 56, suppl. 1, s. 33-34 poz. I-P 23
Konferencja: , ŁódĽ, 2017.09.19
ISSN: 0079-4252
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED
Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science


  2/83
  Autorzy: Marek Fol, Lidia Iwan-Barańska, Paweł St±czek, Mariusz Krupiński, Sylwia Różalska, Magdalena Kowalewicz-Kulbat, Magdalena Druszczyńska, Murty V. Madiraju, Dariusz Kaczmarczyk, Wiesława Rudnicka.
  Tytuł: Interactions between an M. tuberculosis strain overexpressing mtrA and mononuclear phagocytes
  Czasopismo: Adv Med Sci
  Szczegóły: 2013 : Vol. 58, nr 1, s. 172-183
  ISSN: 1896-1126
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.964
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  3/83
  Autorzy: Marek Fol, Anna Głobińska, Paweł Str±czek, Magdalena Kowalewicz-Kulbat, Magdalena Druszczyńska, Murty Madiraju, Wiesława Rudnicka.
  Tytuł: The lack of L-PG production and the repercussions of it in regards to M. TUBERCULOSIS interactions with mononuclear phagocytes.
  Czasopismo: Acta Microbiol Immunol Hung
  Szczegóły: 2013 : Vol. 60, nr 2, s. 127-144, il., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1217-8950
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.780
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  4/83
  Autorzy: Karolina Rudnicka, Marcin Włodarczyk, Anthony P Morgan, Tomasz Rechciński, Eliza Miszczyk, Agnieszka Matusiak, Ewelina Szczęsna, Maria Walencka, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Helicobacter pylori antigens as potential modulators of lymphocytes cytotoxic activity.
  Czasopismo: Microbiol Immunol
  Szczegóły: 2012 : Vol. 56, s. 62-75
  ISSN: 0385-5600
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, EN
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.545
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  5/83
  Autorzy: Tomasz Rechciński, Agnieszka Matusiak, Małgorzata Kurpesa, Wiesława Rudnicka, Jarosław Damian Kasprzak, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Białko wi±ż±ce liposacharyd w chorobie niedokrwiennej serca, zwi±zek z dynamik± objawów i rozległo¶ci± procesu miażdżycowego tętnic wieńcowych.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2011 : Vol. 69, suppl. 3, s. 127
  Uwagi: XVI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK, Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN i Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN. Poznań, 24-26 listopada 2011 roku
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, PL
  Praca afiliowana przez UMED

  6/83
  Autorzy: Karolina Rudnicka, Aneta Grębowska, Anthony P Moran, Agnieszka Matusiak, Maria Walencka, Eliza Miszczyk, Leokadia B±k-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Izabela Płaneta-Małecka, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Different effectiveness of Helicobacter pylori lipopolysaccharides with or without LewisXY determinants in stimulating the secretion of proinflammatory cytokines IL-8 and TNF-α by peripheral blood mononuclear leukocytes.
  Czasopismo: Przegl Gastroenterol
  Szczegóły: 2011 : T. 6, nr 6, s. 401-408, wykr., bibliogr., Streszcz.
  ISSN: 1895-5770
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.067
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  7/83
  Autorzy: Agnieszka Matusiak, Tomasz Rechciński, Karolina Rudnicka, Maria Walencka, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Helicobacter pylori and Chlamydophila pneumoniae infections - potential risk factor for the development of coronary heart disease.
  Czasopismo: Sepsis
  Szczegóły: 2010 : T. 3, nr 4, s. 221-227, ryc., bibliogr., Streszcz.
  ISSN: 1898-6307
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  8/83
  Autorzy: A[neta] Grębowska, A[ntony] P Moran, W[ładysław] Bielański, Agnieszka Matusiak, Tomasz Rechciński, Karolina Rudnicka, A Baranowska, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Helicobacter pylori lipopolysaccharide activity in human peripheral blood mononuclear leukocyte culture.
  Czasopismo: J Physiol Pharmacol
  Szczegóły: 2010 : Vol. 61, nr 4, s. 437-442
  ISSN: 0867-5910
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 2.130
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  9/83
  Autorzy: T. Rechciński, M. Kurpesa, J. Z. Peruga, M[aria] Krzemińska-Pakuła, J. D. Kasprzak, A[neta] Grębowska, W[iesława] Rudnicka, M Chmiela.
  Tytuł: Interleukin-2β Gen Cluster Polymorphism among patients with coronary artery disease treated with surgical or Percutanus strategy.
  Czasopismo: Sepsis
  Szczegóły: 2010 : T. 4, nr 3, s. 242
  ISSN: 1898-6307
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  10/83
  Autorzy: Karolina Rudnicka, Aneta Grębowska, Anthony P Moran, Agnieszka Matusiak, Maria Walencka, Eliza Miszczyk, Leokadia B±k-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Izabela Płaneta-Małecka, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Podmienna skuteczno¶ć LPS H. pylori różni±cych się ekspansj± determinantów antygenowych LewisXY w pobudzaniu leukocytów jednoj±drzastych krwi obwodowej do wydzielania cytokin prozapalnych: IL-8 i TNF-a.
  Tytuł cało¶ci: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Gastroenterologia Dzieci -Wczoraj, Dzi¶ i Jutro", 6-7 listopada 2010, ŁódĽ
  Adres wydawniczy: ŁódĽ, 2010
  Strony: s. 5
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  11/83
  Autorzy: Tomasz Rechciński, Aneta Grębowska, Małgorzata Kurpesa, Marta Sztybrych, Jan Z. Peruga, Ewa Trzos, Wiesława Rudnicka, Maria Krzemińska-Pakuła, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Interleukin-1ß and interleukin-1 receptor inhibitor genecluster polymorphisms in patients with coronary arterydisease after percutaneous angioplasty or coronary arterybypass grafting.
  Tytuł angielski: Polimorfizmy klastra genów interleukiny 1ß i inhibitora receptora interleukiny 1 w¶ród osób z chorob± niedokrwienn± serca leczonych metod±przezskórnej angioplastyki wieńcowej lub chirurgicznie
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 67, nr 6, s. 601-609, Streszcz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  12/83
  Autorzy: Leokadia B±k-Romaniszyn, Andrzej Kałużyński, Magdalena Chmiela, Wiesława Rudnicka, Andrzej Kulig, Izabela Płaneta-Małecka.
  Tytuł: Nasilenie kolonizacji bakterii Helicobacter pylori, a serologiczne markery zakażenia i cytotoksyczno¶ci Helicobacter pylori we krwi.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 407-411, Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  13/83
  Autorzy: Agnieszka Matusiak, Tomasz Rechciński, Karolina Rudnicka, Leokadia B±k-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Wiesława Rudnicka, Maria Krzemińska-Pakuła, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: The reactivity of serum IgG from the patient with coronary heart disease and healthy subjects with heat shock proteins (Hsp): HspB of Helicobacter pylori, Mycobacterium bovis Hsp65 and Human recombinant Hsp60.
  Tytuł cało¶ci: W: X Jubilee Conference on "Molecular biology in diagnostics infectious diseases and biotechnology" in memory of Professor Zbigniew M. Szynkiewicz (1926-1999) Warsaw 28 November 2009.
  Adres wydawniczy: Warsaw, 2009
  Strony: s. 116-119, wykr., bibliogr.
  Typ publikacji: PFZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  14/83
  Autorzy: Aneta Grębowska, Anthony P. Moran, Agnieszka Matusiak, Leokadia B±k-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Tomasz Rechciński, Maria Walencka, Izabela Płaneta-Małecka, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Anti-phagocytic activity of Helicobacter pylori lipopolysaccharide (LPS) - possible modulation of the innate immune response to these bacteria.
  Czasopismo: Pol J Microbiol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 57, nr 3, s. 185-192, wykr., tab., bibliogr.
  ISSN: 1733-1331
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  Pełny tekst  15/83
  Autorzy: E[lżbieta] Czkwianianc, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela, E. Małecka-Panas.
  Tytuł: H. pylori infection diminishes cellular response in children.
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2008 : Vol. 13, nr 5, s. 395
  Uwagi: Abstract of 5 th ECCO Education Workshop on Helicobacter and related bacteria in chronic digestive inflammation and gastric cancer, Ryga, Litwa 18-20 September 2008
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  16/83
  Autorzy: Elżbieta Czkwianianc, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela, Ewa Małecka-Panas.
  Tytuł: Helicobacter pylori infection diminish the IFN-gamma secretion by T lymphocytes in response to stimulation with different agents in children.
  Czasopismo: Gastroenterology
  Szczegóły: 2008 : Vol. 132, suppl., s. A234
  Uwagi: Digestive Disease Week and the 109th Annual Meeting of the AGA Institute May 17-22, 2008, San Diego
  ISSN: 0016-5085
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  17/83
  Autorzy: E[lżbieta] Czkwianianc, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela, E. Małecka-Panas.
  Tytuł: Helicobacter pylori infection diminishes the cellular response in children.
  Czasopismo: Gut
  Szczegóły: 2008 : Vol. 57, suppl. 2, s. A120
  Uwagi: 16th UEGW Vienna 18-22 October 2008
  ISSN: 0017-5749
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  18/83
  Autorzy: Agnieszka Matusiak, Aneta Grębowska, Anthony P. Moran, Tomasz Rechciński, Leokadia B±k-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Izabela Płaneta-Małecka, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Immunomodulatory effect of H.pylori LPS.
  Czasopismo: Cent Eur J Immunol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 33, suppl. 1, s. 77
  Konferencja: , Kraków, 2008.05.14
  ISSN: 1426-3912
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  19/83
  Autorzy: Aneta Grębowska, Agnieszka Matusiak, Anthony P. Moran, Tomasz Rechciński, Leokadia B±k-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Izabela Płaneta-Małecka, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Possible role of H.pylori LPS in modulation of adaptive immune response of the host
  Tytuł cało¶ci: W: Vacines: advances in plant and microbial biotechnology infectious immunity and cancer therapy
  Adres wydawniczy: Warsaw, 2008
  Strony: s. 208
  Konferencja: , Warsaw, 2008.11.28
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science


  20/83
  Autorzy: Aneta Grębowska, Agnieszka Matusiak, Anthony P. Moran, Tomasz Rechciński, Leokadia B±k-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Izabela Płaneta-Małecka, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Possible role of Helicobacter pylori LPS in modulation of adaptive immune response of the host
  Tytuł cało¶ci: W: The 1st Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection MIKROBIOT 2008
  Adres wydawniczy: ŁódĽ, 2008
  Strony: s. 92
  Konferencja: , ŁódĽ, 2008.09.25
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science


  21/83
  Autorzy: E[lżbieta] Czkwianianc, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela, E. Małecka-Panas.
  Tytuł: Zahamowanie wydzielania interferonu gamma przez limfocyty w odpowiedzi na stymulację różnymi czynnikami u dzieci w przebiegu zakażenia Helicobacter pylori.
  Czasopismo: Pediatr Współcz
  Szczegóły: 2008 : T. 10, suppl. 1, s. 31
  Uwagi: V Ogólnopolskie Sympozjum PTGHiŻ Poznań 16-18 maj 2008
  ISSN: 1507-5532
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  22/83
  Autorzy: Tomasz Rechciński, Aneta Grębowska, Małgorzata Kurpesa, Zbigniew Peruga, Michał Dziuba, Maria Krzemińska-Pakuła, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: CD14 gene polymorphism 159C/T in a group of patients with coronary artery disease from a population with high morbidity of cardiovascular diseases.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 65, nr 3, s. 237-244
  Uwagi: Discussion s. 245
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  Pełny tekst  23/83
  Autorzy: E[lżbieta] Czkwianianc, W[iesława] Rudnicka, I[zabela] Płaneta-Małecka, M[agdalena] Chmiela, E. Małecka-Panas.
  Tytuł: Decreased secretory response of T lymphocytes in Helicobacter pylori infected children.
  Czasopismo: Gut
  Szczegóły: 2007 : Vol. 56, suppl. 3, s. A59
  Uwagi: 15th UEGW Paris 28-31.10.2007
  ISSN: 0017-5749
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  24/83
  Autorzy: T. Rechciński, A[neta] Grębowska, M. Kurpesa, M[aria] Krzemińska-Pakuła, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: A possible role of lipopolisacharide-binding protein in infection related angina pectoris.
  Czasopismo: Atheroscler Suppl
  Szczegóły: 2006 : Vol. 7, nr 3, s. 98
  Uwagi: XIV International Symposium on Atherosclerosis. Rome, Italy, June 18-22, 2006
  ISSN: 0021-9150
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 8.963

  Pełny tekst  25/83
  Autorzy: Dominik Strapagiel, Magdalena Druszczyńska, Sylwia Kwiatkowska, Aneta Grębowska, Karolina Kasztalska, Agnieszka Owczarek, Leokadia B±k-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Izabela Płaneta-Małecka, Magdalena Chmiela, Wiesława Rudnicka.
  Tytuł: CD14 in bacteria driver inflammation.
  Tytuł cało¶ci: W: Materiały naukowe IX Konferencji "Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaĽnych i biotechnologii" Warszawa, 2 grudnia 2006.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2006
  Strony: s. 155-159, tab., wykr., bibliogr.
  Typ publikacji: PFZ
  Język publikacji: EN

  26/83
  Autorzy: W[iesława] Rudnicka, D[ominik] Strapagiel, M[agdalena] Druszczyńska, S[ylwia] Kwiatkowska, A[neta] Grębowska, K[arolina] Kasztalska, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, E[lżbieta] Czkwianianc, I[zabela] Płaneta-Małecka, M[ałgorzata] Chmiela.
  Tytuł: CD14 in bacteria-driven pathological inflammation.
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2006 : Vol. 11, nr 4, s. 353
  Uwagi: XIX International Workshop on Helicobacter and related bacteria in chronic digestive inflammation, Wrocław, 7-9 wrzesień 2006 : abstracts
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  27/83
  Autorzy: W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Druszczyńska, D[ominik] Strapagiel, M[agdalena] Kowalewicz-Kulbat, B[arbara] Różalska, S[ylwia] Kwiatkowska, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Host factors in the susceptibility to tuberculosis (TB) and immunity generated by Mycobacterium bovis BCG.
  Tytuł cało¶ci: W: 2nd Congress of European Microbiologists Spain Madrid, July 4-8, 2006 : scientific programme.
  Adres wydawniczy: Madrid, 2006
  Strony: s. 215
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  28/83
  Autorzy: M[agdalena] Chmiela, A[neta] Grębowska, T. Rechciński, A[nthony] Moran, A[gnieszka] Owczarek, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, E[lżbieta] Czkwianianc, M[aria] Krzemińska-Pakuła, I[zabela] Planeta-Małecka, W[iesława] Rudnicka.
  Tytuł: Humoral markers of host response to Helicobacter pylori lipopolysacharide (LPS) in the patients with coronary artery disease (CAD).
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2006 : Vol. 11, nr 4, s. 350
  Uwagi: XIX International Workshop on Helicobacter and related bacteria in chronic digestive inflammation, Wrocław, 7-9 wrzesień 2006 : abstracts
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  29/83
  Autorzy: M[agdalena] Chmiela, A[neta] Grębowska, T. Rechciński, A[nthony] Moran, A[gnieszka] Owczarek, M[aria] Walencka, M[aria] Krzemińska-Pakuła, W[iesława] Rudnicka.
  Tytuł: Immunoglobuline and non-immunoglobuline markers of host response to H.pylori LPS in the patients with coronary artery disease (CAD).
  Tytuł cało¶ci: W: FEMS Congress of European Microbiologists Spain Madrid, July 4-8, 2006 : scientific programme.
  Adres wydawniczy: Madrid, 2006
  Strony: poz. P.CLL.13
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  30/83
  Autorzy: Aneta Grębowska, Tomasz Rechciński, Anthony Moran, Elżbieta Czkwianianc, Leokadia B±k-Romaniszyn, Agnieszka Owczarek, Michał Dziuba, Magdalena Kowalewicz-Kulbat, Magdalena Druszczyńska, Maria Krzemińska-Pakuła, Izabela Płaneta-Małecka, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Increased levels of immunoglobuline and non-immunoglobuline markers of host response to H. pylori LPS in the patients with coronary artery disease (CAD).
  Czasopismo: Curr Trends Immunol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 7, s. 85-96, tab., bibliogr.
  ISSN: 0972-4567
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  31/83
  Autorzy: T. Rechciński, A[neta] Grębowska, M. Kurpesa, W[iesława] Rudnicka, M[aria] Krzemińska-Pakuła, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Lack of association between 159T/C polymorphism and clinical profile of first myocardial infarction survivors.
  Czasopismo: Atheroscler Suppl
  Szczegóły: 2006 : Vol. 7, nr 3, s. 143
  Uwagi: XIV International Symposium on Atherosclerosis. Rome, Italy, June 18-22, 2006
  ISSN: 0021-9150
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 8.963

  Pełny tekst  32/83
  Autorzy: Dominik Strapagiel, Aneta Grębowska, Beata Różalska, Leokadia B±k-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Izabela Płaneta-Małecka, Tomasz Rechciński, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Natural Mannose Binding lLectin (MBL) down regulates phagocytosis of Helicobacter pylori.
  Czasopismo: Pol J Microbiol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 55, nr 2, s. 95-101, tab., bibliogr.
  ISSN: 1733-1331
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000

  Pełny tekst  33/83
  Autorzy: Michał Dziuba, Tomasz Rechciński, Aneta Grębowska, Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Polimorfizm genu receptora CD14 a profil kliniczny pacjentów po przebytym zawale serca.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 64, suppl. 5, s. S517
  Uwagi: X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Gdynia-Sopot-Gdańsk 21-23 wrze¶nia 2006
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  34/83
  Autorzy: Aneta Grębowska, Tomasz Rechciński, Leokadia B±k-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Anthony Moran, Magdalena Druszczyńska, Magdalena Kowalewicz-Kulbat, Agnieszka Owczarek, Michał Dziuba, Maria Krzemińska-Pakuła, Izabela Płaneta-Małecka, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Potential role of LPS in the outcome of Helicobacter pylori related diseases.
  Czasopismo: Pol J Microbiol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 55, nr 1, s. 25-30, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1733-1331
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000

  Pełny tekst  35/83
  Autorzy: L[eokadia] B±k-Romaniszyn, B[eata] Smolarz, E. Kozłowska, A[ndrzej] ¦wierzko, A[ndrzej] Kulig, I[zabela] Płaneta-Małecka, M[ałgorzata] Chmiela, W[iesława] Rudnicka, E. Małecka-Panas.
  Tytuł: Presence of Helicobacter pylori material in the gastric mucosa of children with h.pylori infection diagnosed with conventional methods
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2006 : Vol. 11, nr 4, s. 376
  Uwagi: XIX International Workshop on Helicobacter and related bacteria in chronic digestive inflammation, Wrocław, 7-9 wrzesień 2006 : abstracts
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  36/83
  Autorzy: Magdalena Druszczyńska, Dominik Strapagiel, Sylwia Kwiatkowska, Magdalena Kowalewicz-Kulbat, Barbara Różalska, Magdalena Chmiela, Wiesława Rudnicka.
  Tytuł: Tuberculosis bacilli still posing a threat. Polymorphism of genes regulating anti-mycobacterial properties of macrophages.
  Czasopismo: Pol J Microbiol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 55, nr 1, s. 7-12, tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 1733-1331
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000

  Pełny tekst  37/83
  Autorzy: Monika Wi¶niewska, Aneta Grębowska, Tomasz Rechciński, Leokadia B±k-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Izabela Płaneta-Małecka, Wiesława Rudnicka, Władysław Bielański, Małgorzata Płonka, Stanisław Konturek, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Usefulness of selected noninvasive tests in detection Natural Mannose Binding Lectin (MBL) down regulates phagocytosis of Helicobacter pylori.
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 4, s. 265-268
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  38/83
  Autorzy: M[agdalena] Druszczyńska, D[ominik] Strapagiel, B[eata] Sadowska, J. Karhukorpi, S[ylwia] Kwiatkowska, R. Karrtunen, B. Rozalska, W[iesława] Rudnicka.
  Tytuł: CD 14 and IL-10 gene polymorphisms in relation to tuberculosis.
  Czasopismo: Clin Microbiol Infect
  Szczegóły: 2005 : Vol. 11 suppl. 2, s. 156
  Uwagi: 15th European Congerss of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Copenhagen, Denemark 2-5 April 2005 : abstracts
  ISSN: 1198-743X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 2.361

  39/83
  Autorzy: D[ominik] Strapagiel, M[agdalena] Druszczyńska, J[arosław] Dziadek, J. Karhukorpi, R. Karttunen, S[ylwia] Kwiatkowska, W[iesława] Rudnicka.
  Tytuł: Genetic factors and the susceptilibility to tuberculosis.
  Czasopismo: Cent Eur J Immunol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 30, suppl. 1, s. 107
  Konferencja: , Lublin, 2005.05.19
  ISSN: 1426-3912
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  40/83
  Autorzy: M[agdalena] Druszczyńska, K[atarzyna] Janik, J. Pawelczyk, D[ominik] Strapagiel, J. Karhukorpi, R. Karttunen, S[ylwia] Kwiatkowska, W[iesława] Rudnicka.
  Tytuł: IL-10 polymorphism and cytokine secretion in BCG- vacinated volunteers.
  Czasopismo: Cent Eur J Immunol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 30, suppl. 1, s. 21
  Konferencja: , Lublin, 2005.05.19
  ISSN: 1426-3912
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  41/83
  Autorzy: Tomasz Rechciński, Aneta Grębowska, Małgorzata Kurpesa, Wiesława Rudnicka, Maria Krzemińska-Pakuła, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Occurence of serum class G immunoglobulins interacting with specific antigens of Helicobater pylori iin patients with unstable coronary artery disease and in symptomless individuals.
  Czasopismo: Pol J Microbiol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 54, nr 3, s. 221-225, tab., bibliogr.
  ISSN: 1733-1331
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000

  Pełny tekst  42/83
  Autorzy: W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Druszczyńska, S. Strapagiel, S[ylwia] Kwiatkowska, R. Karttunen, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Polymorphism of genes regulating anti-mycobacterial properties of macrophages.
  Tytuł cało¶ci: W: Vaccine Congress New approaches to vaccine development 8-10 September 2005, Berli, Germany.
  Adres wydawniczy: Berlin, 2005
  Strony: poz. 110
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  43/83
  Autorzy: A[neta] Grębowska, T. Rechciński, A[gnieszka] Owczarek, M[ichał] Dziuba, A[nthony] Moran, M[aria] Krzemińska-Pakuła, W[iesława] Rudnicka.
  Tytuł: Possible links between atherosclerosis, inflammation and H. pylori/chlamydial infections.
  Czasopismo: Cent Eur J Immunol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 30, suppl. 1, s. 32
  Konferencja: , Lublin, 2005.05.19
  ISSN: 1426-3912
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  44/83
  Autorzy: Aneta Grębowska, Tomasz Rechciński, Leokadia B±k-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Anthony Moran, Magdalena Druszczyńska, Magdalena Kowalewicz-Kulbat, Agnieszka Owczarek, Michał Dziuba, Maria Krzemińska-Pakuła, Izabela Płaneta-Małecka, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Potential role of LPS in the outcome of Helicobacter pylori related diseases.
  Tytuł cało¶ci: W: I Konferencja Naukowa Komitetu Mikrobiologii PAN W. J. H. Kunicki-Goldfinger mikrobiolog - filozof - mistrz 22 paĽdziernika 2005.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2005
  Strony: s. 91
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  45/83
  Autorzy: M[agdalena] Chmiela, A[neta] Grembowska, T. Rechciński, E[lżbieta] Czkwianianc, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, A[nthony] Moran, M[agdalena] Druszczyńska, M[agdalena] Kowalewicz-Kulbat, M[ichał] Dziuba, A[gnieszka] Owczarek, M[aria] Krzemińska-Pakuła, I[zabela] Płaneta-Małecka, W[iesława] Rudnicka.
  Tytuł: Response to LPS and Helicobacter pylori disease diversity.
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2005 : Vol. 10, suppl., s. 494
  Uwagi: XVIIIth International Workshop Gastrointestinal Pathology and Helicobacter Copenhagen, October 12-14, 2005
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  46/83
  Autorzy: M[agdalena] Druszczyńska, D[ominik] Strapagiel, M. Rajski, S[ylwia] Kwiatkowska, W[iesława] Rudnicka.
  Tytuł: TNF-alpha and IFN-gamma production in patients with pulmonary tuberculosis.
  Czasopismo: Cent Eur J Immunol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 30, suppl. 1, s. 22
  Konferencja: , Lublin, 2005.05.19
  ISSN: 1426-3912
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  47/83
  Autorzy: A[neta] Grembowska, T. Rechciński, A[nthony] Moran, M[aria] Krzemińska-Pakuła, E[lżbieta] Czkwianianc, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: A potential role of LBP and sCD14 in pathogenesis of H. pylori related unstable angina pectoris.
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2004 : Vol. 9, nr 5, s. 593
  Uwagi: XVIIth International Workshop Gastrointenstinal Pathology and Helicobacter Vienna, September 22-24, 2004
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  48/83
  Autorzy: T. Rechciński, M[ichał] Dziuba, Małgorzata Kurpesa, E[wa] Trzos, M[aria] Krzemińska-Pakuła, A[neta] Grębowska, M[agdalena] Chmiela, W[iesława] Rudnicka.
  Tytuł: Podatno¶ć tętnic a nasilenie humoralnej odpowiedzi immunologicznej na antygeny lewis - rola mimikry antygenowej w rozwoju miażdżycy.
  Czasopismo: Czyn Ryz
  Szczegóły: 2004, supl. 10, s. 52-53
  ISSN: 1232-7808
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  49/83
  Autorzy: Aneta Grębowska, Tomasz Rechciński, Maria Krzemińska-Pakuła, Leokadia B±k-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Izabela Płaneta-Małecka, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Przypuszczalna rola LBP I sCD14 w rozwoju choroby wrzodowej i choroby niedokrwiennej serca.
  Czasopismo: Post Mikrobiol
  Szczegóły: 2004 : T. 43, supl. 1, s. 179
  ISSN: 0079-4552
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  50/83
  Autorzy: L[eokadia] B±k-Romaniszyn, M[agdalena] Chmiela, M[ałgorzata] Wi¶niewska, I[zabela] Płaneta-Małecka, W[iesława] Rudnicka.
  Tytuł: Wykrywanie zakażeń Helicobacter pylori CagA pozytywnych z zastosowaniem testów ELISA i Western Blot.
  Tytuł cało¶ci: W: III Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Kraków 16-18 wrze¶nia 2004 : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Kraków, 2004
  Strony: s. 35
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  51/83
  Autorzy: Magdalena Chmiela, Magdalena Kowalewicz-Kulbat, Aneta Miszczak, Monika Wi¶niewska, Tomasz Rechciński, Katarzyna Kołodziej, Jarosław Kasprzak, Torkel Waldstrom, Wiesława Rudnicka.
  Tytuł: A link between Helicobacter pylori and/or Chlamydia spp. infections and atherosclerosis.
  Czasopismo: FEMS Immunol Med Microbiol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 36, nr 2, s. 187-192
  ISSN: 0928-8244
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.779
  Punktacja Min. Nauki: 10.000

  Pełny tekst  52/83
  Autorzy: M[agdalena] Chmiela, T. Rechciński, A[nthony] Moran, A[ndrzej] Miszczak, M[aria] Krzemińska-Pakuła, M[aria] Więckowska-Szakiel, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, W[iesława] Rudnicka.
  Tytuł: A possible role of lewis determinants of H. pylori LPS in the patogenesis of atherosclerosis.
  Czasopismo: Helicobacter
  Szczegóły: 2003 : Vol. 8, nr 4, s. 445
  ISSN: 1083-4389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  53/83
  Autorzy: L[eokadia] B±k-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, M[onika] Wi¶niewska, H[ans] Nillson, W[ładysław] Bielański, T. Rechciński, M[ałgorzata] Płonka, S[tanisław] Konturek, T[orkel] Wadstrom, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Detection of specific Helicobacter pylori antigens and DNA in stool samples in dyspeptic patients and healthy subjects.
  Czasopismo: Gut
  Szczegóły: 2003 : Vol. 52, suppl., s. 105
  ISSN: 0017-5749
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  54/83
  Autorzy: A[ndrzej] Miszczak, T. Rechciński, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, M[aria] Krzemińska-Pakuła, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Enhanced humoral response to H. pylori antigens in coronary atherosclerosis.
  Czasopismo: Int J Med Microbiol Suppl
  Szczegóły: 2003 : Vol. 293, suppl. 35, s. 19, abstr. B-19
  Konferencja: , Aarhus, 2003.09.06
  ISSN: 1433-1128
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  55/83
  Autorzy: Wiesława Rudnicka, Agnieszka Jarosińska, Leokadia B±k-Romaniszyn, Anthony Moran, Izabela Płaneta-Małecka, Torkel Wadstrom, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Helicobacter pylori lipopolysaccharide in the IL-2 milieu activates lymphocytes from dyspeptic children.
  Czasopismo: FEMS Immunol Med Microbiol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 36, nr 2, s. 141-145
  ISSN: 0928-8244
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.779
  Punktacja Min. Nauki: 10.000

  Pełny tekst  56/83
  Autorzy: M[agdalena] Chmiela, A[ndrzej] Miszczak, A[nthony] Moran, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, E[lżbieta] Czkwianianc, W[iesława] Rudnicka.
  Tytuł: Helicobacter pylori LPS signaling for inflammatory cytokines.
  Czasopismo: J Physiol Pharmacol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 54, suppl. 2, s. 55
  ISSN: 0867-5910
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  57/83
  Autorzy: T. Rechciński, A[ndrzej] Miszczak, M[aria] Walencka, M[aria] Krzemińska-Pakuła, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Nasilona odpowiedĽ humoralna przeciwko antygenom Helicobacter pylori u osób z niestabiln± chorob± niedokrwienn± serca.
  Tytuł cało¶ci: W: VI Konferencja Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaĽnych i biotechnologii. Warszawa, 6 grudnia 2003.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2003
  Strony: s. 154-159, tab., bibliogr.
  Typ publikacji: PFZ
  Język publikacji: PL

  58/83
  Autorzy: Elżbieta Czkwianianc, Agnieszka Jarosińska, Magdalena Chmiela, Anna Bajer, Leokadia B±k-Romaniszyn, Izabela Płaneta-Małecka, Wiesława Rudnicka.
  Tytuł: Ocena odpowiedzi swoistej limfocytów z krwi obwodowej na zakażenie Helicobacter pylori u dzieci
  Czasopismo: Med Wieku Rozw
  Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 2, s. 121-128, Sum.
  ISSN: 1428-345X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  59/83
  Autorzy: A[ndrzej] Miszczak, T. Rechciński, A[nthony] Moran, M[aria] Krzemińska-Pakuła, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Przypuszczalna rola LPS H. pylori w patogenezie choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł cało¶ci: W: VI Konferencja Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaĽnych i biotechnologii. Warszawa, 6 grudnia 2003.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2003
  Strony: s. 141-145, tab., bibliogr.
  Typ publikacji: PFZ
  Język publikacji: PL

  60/83
  Autorzy: Magdalena Chmiela, Monika Wi¶niewska, Leokadia B±k-Romaniszyn, Tomasz Rechciński, Izabela Płaneta-Małecka, Władysław Bielański, Stanisław J[an] Konturek, Małgorzata Płonka, Magdalena Klink, Wiesława Rudnicka.
  Tytuł: Serological differentiation of Helicobacter pylori Cag(+) and Cag (-) infections.
  Czasopismo: Arch Immunol Ther Exp
  Szczegóły: 2003 : Vol. 51, nr 2, s. 131-136, tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 0004-069X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.793
  Punktacja Min. Nauki: 8.000

  Pełny tekst  61/83
  Autorzy: M[agdalena] Chmiela, A[ndrzej] Miszczak, M. Wi¶niewska, T. Rechciński, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Kowalewicz-Kulbat.
  Tytuł: A link between H.pylori or/and Chlamydia sp. infections and atherosclerosis.
  Czasopismo: Cent Eur J Immunol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 27, suppl. 1, s. 15
  Konferencja: , Olsztyn, 2002.09.18
  ISSN: 1426-3912
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  62/83
  Autorzy: Tomasz Rechciński, Katarzyna Kołodziej, Jarosław D. Kasprzak, Maria Krzemińska-Pakuła, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Association of coronary heart disease with Helicobacter pylori and Chlamydia sp. seropositivity.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 57, suppl. 2, s. II-92
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  63/83
  Autorzy: Marzena Więckowska-Szakiel, Andreas Bubert, Marek Różalski, Urszula Krajewska, Wiesława Rudnicka, Barbara Różalska.
  Tytuł: Colony-blot assay with anti-p60 antibodies as a method for quick identification of Listeria in food.
  Czasopismo: Int J Food Microbiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 72, nr 1, s. 63-71
  ISSN: 0168-1605
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.579
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Medline

  Pełny tekst  64/83
  Autorzy: W[iesława] Rudnicka, A[gnieszka] Jarosińska, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, T[orkel] Wadstrom, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Decreased secretory response of lymphocytes in Helicobacter pylori infections
  Czasopismo: Gut
  Szczegóły: 2002 : Vol. 51, suppl. 2, s. A25
  ISSN: 0017-5749
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  65/83
  Autorzy: W[iesława] Rudnicka, A[gnieszka] Jarosińska, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Decreased secretory response of lymphocytes in Helicobacter pylori infections.
  Czasopismo: Cent Eur J Immunol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 27, suppl. 1, s. 107
  Konferencja: , Olsztyn, 2002.09.18
  ISSN: 1426-3912
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  66/83
  Autorzy: L[eokadia] B±k-Romaniszyn, M[agdalena] Chmiela, M[onika] Wi¶niewska, I[zabela] Płaneta-Małecka, W[iesława] Rudnicka.
  Tytuł: Detection of Helicobacter pylori cagA-positive infections with ELISA and MILENIA-blot tests.
  Czasopismo: J Gastroenterol Hepatol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 17, suppl., s. A811
  ISSN: 0815-9319
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  67/83
  Autorzy: L[eokadia] B±k-Romaniszyn, M[onika] Wi¶niewska, W[ładysław] Bielański, I[zabela] Płaneta-Małecka, S[tanisław] J[an] Konturek, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Detection of Helicobacter pylori in faeces with premier platinum HpSA immunoenzymatic test.
  Czasopismo: J Gastroenterol Hepatol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 17, suppl., s. A812
  ISSN: 0815-9319
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  68/83
  Autorzy: Monika Wi¶niewska, Hans Olof Nilsson, Leokadia B±k-Romaniszyn, Tomasz Rechciński, Władysław Bielański, Izabela Płaneta-Małecka, Małgorzata Płonka, Stanisław Konturek, Torkel Waldstrom, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Detection of specific Helicobacter pylori DNA and antigens in stool samples in dyspeptic patients and healthy subjects.
  Czasopismo: Microbiol Immunol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 46, nr 10, s. 657-665
  ISSN: 0385-5600
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.154
  Punktacja Min. Nauki: 9.000

  69/83
  Autorzy: M[agdalena] Chmiela, M[arek] Wi¶niewski, A[ndrzej] Miszczak, T. Rechciński, M[agdalena] Kowalewicz-Kulbat, T[orkel] Wadstrom, W[iesława] Rudnicka.
  Tytuł: Enhanced humoral response to H. pylori or/and Chlamydia spp. as a distinctive trait of patients with coronary heart disease (CHD).
  Czasopismo: Gut
  Szczegóły: 2002 : Vol. 51, suppl. 2, s. A77
  ISSN: 0017-5749
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  70/83
  Autorzy: W[iesława] Rudnicka, A[gnieszka] Jarosińska, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, A[nthony] Moran, I[zabela] Płaneta-Małecka, T[orkel] Wadstrom, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Helicobacter pylori lipopolisaccharide in the IL-2 milieu activate lymphocytes from dyspeptic children
  Tytuł cało¶ci: W: 5th International Workshopon Pathogenesis and Host Response in Helicobacter Infections Helsingor, Denmark July 4-7, 2002 : programme, abstracts.
  Adres wydawniczy: Helsingor, 2002
  Strony: s. I-5
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  71/83
  Autorzy: W[iesława] Rudnicka, A[gnieszka] Jarosińska, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, A[nthony] Moran, I[zabela] Płaneta-Małecka, T[orkel] Wadstrom, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Helicobacter pylori lipopolisaccharide in the IL-2 milieu activate lymphocytes from dyspeptic children.
  Czasopismo: Cent Eur J Immunol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 27, suppl. 1, s. 107
  Konferencja: , Olsztyn, 2002.09.18
  ISSN: 1426-3912
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  72/83
  Autorzy: W[iesława] Rudnicka, A[gnieszka] Jarosińska, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, A[nthony] Moran, I[zabela] Płaneta-Małecka, T[orkel] Wadstrom, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Helicobacter pylori LPS as an activator of T lymphocytes.
  Czasopismo: Gut
  Szczegóły: 2002 : Vol. 51, suppl. 2, s. A24
  ISSN: 0017-5749
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  73/83
  Autorzy: Monika Wi¶niewska, Hans-Olof Nilsson, Leokadia B±k-Romaniszyn, Tomasz Rechciński, Władysław Bielański, Izabela Płaneta-Małecka, Małgorzata Płonka, Stanisław Konturek, Torkel Wadstrom, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Kał jako materiał biologiczny w diagnozowaniu zakażeń wywołanych przez Helicobacter pylori.
  Tytuł cało¶ci: W: V Konferencja Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaĽnych i biotechnologii Warszawa, 7 grudnia 2002.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
  Strony: s. 127-130, wykr., bibliogr.
  Uwagi: Wydaw. SGGW
  Typ publikacji: PRZ
  Język publikacji: PL

  74/83
  Autorzy: M[agdalena] Chmiela, M. Wi¶niewska, O. Nilsson, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, T. Rechciński, W[ładysław] Bielański, M[ałgorzata] Płonka, I[zabela] Płaneta-Małecka, S[tanisław] Konturek, T[orkel] Wadstrom, W[iesława] Rudnicka.
  Tytuł: Noninvasive methods for detection of helicobacter pylori infections.
  Czasopismo: Gut
  Szczegóły: 2002 : Vol. 51, suppl. 2, poz. 16.22
  ISSN: 0017-5749
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  75/83
  Autorzy: M. Wi¶niewska, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, T. Rechciński, W[ładysław] Bielański, M[ałgorzata] Płonka, I[zabela] Płaneta-Małecka, S[tanisław] Konturek, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Optimalization of noninvasive methods for detection of Helicobacter pylori infection.
  Czasopismo: Cent Eur J Immunol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 27, suppl. 1, s. 140
  Konferencja: bOlsztyn$, 2002.09.18
  ISSN: 1426-3912
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  76/83
  Autorzy: L[eokadia] B±k-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, M[onika] Wi¶niewska, W[ładysław] Bielański, S[tanisław] J[an] Konturek, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Oznaczanie antygenów Helicobacter pylori w kale z zastosowaniem testu Premier Platinum HpSa.
  Tytuł cało¶ci: W: II Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz, 12-14.09.2002.
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2002
  Strony: s. 15
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  77/83
  Autorzy: Monika Wi¶niewska, Leokadia B±k-Romaniszyn, Izabela Płaneta-Małecka, Tomasz Rechciński, Małgorzata Płonka, Władysław Bielański, Stanisław J[an] Konturek, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Oznaczanie antygenów Helicobacter pylori w kale z zastosowaniem testu Premier Platinum HpSa.
  Czasopismo: Pediatr Współcz
  Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 3, s. 373-376, Sum.
  ISSN: 1507-5532
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  78/83
  Autorzy: Leokadia B±k-Romaniszyn, Izabela Płaneta-Małecka, Monika Wi¶niewska, Władysław Bielański, Stanisław Jan Konturek, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Oznaczenie antygenów Helicobacter pylori w kale, a inne metody wykrywania zakażenia Helicobacter pylori.
  Czasopismo: Lek Wojsk
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 149
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  79/83
  Autorzy: Tomasz Rechciński, Jarosław D. Kasprzak, Magdalena Chmiela, Maria Krzemińska-Pakuła, Wiesława Rudnicka.
  Tytuł: Patients with unstable angina pectoris present increased humoral response against Helicobacter pylori in comparison with patients aggravated dyspepsia.
  Czasopismo: Acta Mikrobiol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 51, nr 4, s. 339-344, tab., bibliogr.
  ISSN: 0137-1320
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  80/83
  Autorzy: L[eokadia] B±k-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, M[onika] Wi¶niewska, W[ładysław] Bielański, M[ałgorzata] Płonka, S[tanisław] J[an] Konturek, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Przydatno¶ć wykrywania przeciwciał anty-Helicobacter pylori w ¶linie.
  Tytuł angielski: Usufulness of detecting anti-Helicobactar pylori antibodies in saliva
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 195
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  81/83
  Autorzy: Leokadia B±k-Romaniszyn, Izabela Płaneta-Małecka, Monika Wi¶niewska, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Przydatno¶ć wykrywania przeciwciał anty-Helicobacter pylori w ¶linie.
  Czasopismo: Lek Wojsk
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 149
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  82/83
  Autorzy: K[atarzyna] Kołodziej, T. Rechciński, J. Kasprzak, M[aria] Krzemińska-Pakuła, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Seropozytywno¶ć wobec Helicobacter pylori i Chlamydia sp., a choroba wieńcowa.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 56, suppl. 2, s. II-26
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  83/83
  Autorzy: L[eokadia] B±k-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, M[onika] Wi¶niewska, W[ładysław] Bielański, M[ałgorzata] Płonka, S[tanisław] J[an] Konturek, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Wykrywanie antygenów Helicobacter pylori w kale.
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 197
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Detection of Helicobacter pylori in feces. Tamże s. 197 - X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego Lublin 13-15 czerwca 2002
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst    Wy¶wietl ponownie stosuj±c format: Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi