Zapytanie: RÓZGA ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/23

Autorzy: Błażej Rózga, Anna Rózga, Piotr Babski, Piotr Kurnatowski.
Tytuł: Ocena stanu czystości wód Wielkiego Kanału Brdy - 2006 r.
Tytuł całości: W: Diagnozowanie stanu środowiska : metody badawcze - prognozy : prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego / pod red. Jerzego Garbacza. T. 1.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydaw. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2007
Strony: s. 209-228, mapa, tab., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

2/23
Autorzy: Piotr Kurnatowski, Anna Rózga, Błażej Rózga, Piotr Babski, Anna Wójcik.
Tytuł: Poszukiwanie grzybów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka w wodach w Jeziora Charzykowskiego w Zaborskim Parku Krajobrazowym.
Czasopismo: Wiad Parazytol
Szczegóły: 2007 : T. 53, z. 2, s. 109-115, mapa, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0043-5163
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

3/23
Autorzy: Piotr Kurnatowski, Anna Rózga, Anna Wójcik, Piotr Babski.
Tytuł: Poszukiwanie grzybów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka w wodach Zalewu Sulejowskiego i Jeziora Charzykowskiego.
Czasopismo: Wiad Parazytol
Szczegóły: 2007 : T. 53, supl., s. 203
ISSN: 0043-5163
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

4/23
Autorzy: Piotr Kurnatowski, Anna Rózga, Błażej Rózga, Piotr Babski, Anna Wójcik.
Tytuł: Tolerowanie wysokich stężeń chlorku sodowego i związków biogennych przez szczepy potencjalnie chorobotwórczych wyizolowanych z wód Zbiornika Sulejowskiego i Jeziora Charzykowskiego.
Czasopismo: Mikol Lek
Szczegóły: 2007 : T. 14, nr 2, s. 95-98, Sum.
ISSN: 1232-986X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst5/23
Autorzy: Piotr Kurnatowski, Anna Rózga, Anna Wójcik, Błażej Rózga, Piotr Babski.
Tytuł: Właściwości enzymatyczne szczepów grzybów potencjalnie chorobotwórczych wyizolowanych z wód Jeziora Charzykowskiego.
Czasopismo: Mikol Lek
Szczegóły: 2007 : T. 14, nr 2, s. 117-122, Sum.
ISSN: 1232-986X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst6/23
Autorzy: Anna Rózga, Błażej Rózga, Piotr Babski, Anna Wójcik, Piotr Kurnatowski.
Tytuł: Grzyby potencjalnie chorobotwórcze w wodach Jeziora Charzykowskiego - Zaborski Park Krajobrazowy.
Tytuł całości: W: Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod red. Stanisława Boruska.
Adres wydawniczy: Bygdoszcz, 2006
Strony: s. 154-160, mapa, tab., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.182

7/23
Autorzy: Piotr Babski, Błażej Rózga, Anna Rózga, Piotr Kurnatowski.
Tytuł: Ocena stanu czystości wód Jeziora Charzykowskiego - 2005 r.
Tytuł całości: W: Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze - prognozy : Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod red. Stanisława Boruska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydaw. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2006
Strony: s. 140-153, mapa, tab., wykr., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

8/23
Autorzy: A[nna] Rózga, B[łażej] Rózga, P[iotr] Kurnatowski, A[nna] Wójcik.
Tytuł: The occurrence of potentially pathogenic fungi in the waters of the Charzykowski Lake - Zaborowski Natural Beauty Designated area.
Czasopismo: Int J Infect Dis
Szczegóły: 2006 : Vol. 10, suppl. 1, poz. 14.014
Uwagi: 12th International Congress on Infectious Diseases Lisbon, Portugal, June 15-18, 2006
ISSN: 1201-9712
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst9/23
Autorzy: Anna Rózga, Błażej Rózga, Piotr Babski.
Tytuł: Grzyby potencjalnie chorobotwórcze dla człowieka w wodach jeziora Ostrowitego i jezior Strugi Siedmiu Jezior - Park Narodowy "Bory Tucholskie".
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Wdrażanie ramowej dyrektywy wodnej: ocena stanu ekologicznego wód w Polsce Łódź, 7-9 grudnia 2005 r. : materiały konferencyjne.
Adres wydawniczy: Łódź, 2005
Strony: s. 61-62, mapa, tab.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/23
Autorzy: Anna Wójcik, Anna Rózga, Piotr Kurnatowski.
Tytuł: Grzyby potencjalnie chorobotwórcze dla człowieka w wodach Zalewu Sulejowskiego.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Wdrażanie ramowej dyrektywy wodnej: ocena stanu ekologicznego wód w Polsce Łódź, 7-9 grudnia 2005 r. : materiały konferencyjne.
Adres wydawniczy: Łódź, 2005
Strony: s. 53-54
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/23
Autorzy: Anna Rózga, Błażej Rózga, Piotr Babski.
Tytuł: Występowanie potencjalnie chorobotwórczych grzybów w wodach jeziora Charzykowskiego-Zaborski Park Krajobrazowy.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Wdrażanie ramowej dyrektywy wodnej: ocena stanu ekologicznego wód w Polsce Łódź, 7-9 grudnia 2005 r. : materiały konferencyjne.
Adres wydawniczy: Łódź, 2005
Strony: s. 39-40, tab.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/23
Autorzy: Anna Rózga, Błażej Rózga, Piotr Babski.
Tytuł: Występowanie potencjalnie chorobotwórczych grzybów w wodzie jeziora Ostrowitego i jezior Strugi Siedmiu Jezior - Park Narodowy "Bory Tucholskie".
Tytuł całości: W: Diagnozowanie stanu środowiska : metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego :zZbiór rozpraw / pod red. Stanisława Boruska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2005
Strony: s. 126-136, mapa, tab., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

13/23
Autorzy: Anna Wójcik, Anna Rózga, Piotr Kurnatowski.
Tytuł: Some biochemical properties of fungi from genera Rhodotorula and Trichosporon isolated from Sulejów reservoir bath water.
Czasopismo: Wiad Parazytol
Szczegóły: 2004 : T. 50, z. 2, s. 151-156, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0043-5163
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

14/23
Autorzy: Anna Rózga, Błażej Rózga, Piotr Babski.
Tytuł: Grzyby i bakterie chorobotwórcze w jeziorach i ciekach zlewni Suskiej i Raciąskiej Strugi.
Tytuł całości: W: V Konferencja "Bory Tucholskie - ochrona biosfery" Charzykowy, 30 września - 2 października 2003 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2003
Strony: s. 53
Uwagi: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/23
Autorzy: Anna Rózga, Błażej Rózga, Piotr Babski.
Tytuł: Grzyby z rodzaju Candida, Cryptococcus i Rhodotorula w jeziorach Strugi Siedmiu Jezior i wybranych jeziorach lobeliowych - Park Narodowy "Bory Tucholskie".
Tytuł całości: W: V Konferencja "Bory Tucholskie - ochrona biosfery" Charzykowy, 30 września - 2 października 2003 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2003
Strony: s. 52
Uwagi: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/23
Autorzy: Anna Rózga, Błażej Rózga, Piotr Babski.
Tytuł: Grzyby z rodzaju Candida, Cryptococcus i Rhodotorula w jeziorach Strugi Siedmiu Jezior i wybranych jeziorach lobelitowych Parku Narodowego "Bory Tucholskie".
Tytuł całości: W: Bory Tucholskie. [T.] 2: Zasoby i ich ochrona / pod red. Krzysztofa Gwoździńskiego.
Adres wydawniczy: Łódź, 2003
Strony: s. 204-213, ryc., tab., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

17/23
Autorzy: Anna Rózga, Błażej Rózga, Piotr Babski.
Tytuł: Pathogenic fungi in the waters of selected lakes in the "Bory Tucholskie" National Park.
Czasopismo: Acta Mycol
Szczegóły: 2003 : Vol. 38, nr 1/2, s. 89-98, mapa, tab., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 0001-625X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 1.000

18/23
Autorzy: Anna Wójcik, Anna Rózga, Piotr Kurnatowski.
Tytuł: Prevalence of potentially pathogenic fungi in the bathing sites of the Sulejów Reservoir.
Czasopismo: Wiad Parazytol
Szczegóły: 2003 : T. 49, nr 2, s. 183-185, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0043-5163
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

19/23
Autorzy: Błażej Rózga, Piotr Babski, Anna Rózga.
Tytuł: Wybrane parametry fizyko-chemiczne i zawartość metali w wodzie jezior Strugi Siedmiu Jezior - Park Narodowy "Bory Tucholskie".
Tytuł całości: W: V Konferencja "Bory Tucholskie - ochrona biosfery" Charzykowy, 30 września - 2 października 2003 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2003
Strony: s. 54
Uwagi: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

20/23
Autorzy: Błażej Rózga, Piotr Babski, Anna Rózga.
Tytuł: Zawartość wybranych metali w jeziorach i ciekach zlewni suskiej i raciąskiej strugi - Tucholski Park Krajobrazowy.
Tytuł całości: W: Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 : stan poznania / Praca zbiorowa pod red. Marii Ławrynowicz i Błażeja Rózgi.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003
Strony: s. 131-150 mapa, tab., wykr., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

21/23
Autorzy: Joanna Błaszkowska, Danuta Białasiewicz, Anna Rózga, Jacek Szkudliński.
Tytuł: 41. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej - "Aktualne trendy rozpoznawania chorób pasożytniczych i grzybic".
Czasopismo: Wiad Parazytol
Szczegóły: 2002 : T. 48, z. 4, s. 419-428
ISSN: 0043-5163
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

22/23
Autorzy: Anna Rózga, Błażej Rózga, Piotr Babski.
Tytuł: Grzyby drożdżopodobne w jeziorach i ciekach zlewni Suskiej i Racięskiej Strugi - Tucholski Park Krajobrazowy.
Tytuł całości: W: Park Narodowy <> na tle projektowanego rezerwatu biosfery / pod red. Józefa Banaszaka i Kazimierza Tobolskiego.
Adres wydawniczy: Charzykowy : Wyd. Park Narodowy "Bory Tucholskie", 2002
Strony: s. 219-227, mapa, eyc., tab., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

23/23
Autorzy: Danuta Białasiewicz, Joanna Błaszkowska, Anna Rózga.
Tytuł: Sprawozdanie z 41. Dnia Klinicznego Parazytologii Lekarskiej w Łodzi (część mikologiczna).
Czasopismo: Mikol Lek
Szczegóły: 2002 : T. 9, nr 3, s. 167-169
ISSN: 1232-986X
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi