Zapytanie: PTASIŃSKA ANETA
Liczba odnalezionych rekordów: 43Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/43

Autorzy: M[ilena] Sokołowska, M. Borowiec, A[netta] Ptasińska, M[ałgorzata] Cieślak, J[ames] H. Shelhamer, M[arek] L[eszek] Kowalski, R[afał] Pawliczak.
Tytuł: 85-kDa cytosolic phospholipase A()2 group IValpha gene promoter polymorphisms in patients with severe asthma : a gene expression and case-control study.
Czasopismo: Clin Exp Immunol
Szczegóły: 2007 : Vol. 150, nr 2, s. 124-131, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0009-9104
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.747
Punktacja Min. Nauki: 20.000
DOI:

Pełny tekst2/43
Autorzy: Milena Sokołowska, Maciej Borowiec, Anetta Ptasińska, Małgorzata Cieślak, James H. Shelhamer, Marek L[eszek] Kowalski, R[afał] Pawliczak.
Tytuł: 85-kDa cytosolic phospholipase A2 group IV alfa gene promoter polymorphisms in patients with bronchial asthma.
Tytuł całości: W: 5th EAACI GA2LEN-Davos Meeting Basic immunology on allergy and clinicalimmunology 1-4 February 2007 Davos - Switzerland : final program and abstracts.
Adres wydawniczy: Davos, 2007
Strony: s. 29
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

3/43
Autorzy: Marek L[eszek] Kowalski, Anetta Ptasińska, Rafał Pawliczak, Barbara Bieńkiewicz, Lawrence M. DuBuske.
Rok rozliczenia: INT.Cl. Go1N 33/00 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2007
Tytuł wynalazku: Patent Polska nr 194627 Sposób przeprowadzania testu diagnostycznego do wykrywania in vitro niealergicznej nadwrażliwości na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.
Uwagi: Opubl. 20.09.2007
Typ publikacji: PC
Punktacja Min. Nauki: 25.000

4/43
Autorzy: Marek K. Kowalski, Anetta Ptasińska, Rafał Pawliczak, Barbara Bieńkiewicz, Lawrence DuBuske.
Rok rozliczenia: UM 2006
Tytuł wynalazku: Patent. Polska nr 349412. Sposób przeprowadzania testu diagnostycznego do wykrywania in vitro niealergicznej nadwrazliwości na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.
Uwagi: Decyzja z 14.11.2006
Typ publikacji: PC

5/43
Autorzy: Monika Jędrzejczak, Anetta Ptasińska, Barbara Bieńkiewicz, Marek L[eszek] Kowalski.
Tytuł: 15-LOXb is the enzymatic source of aspirin induced 15-HETE generation in aspirin-sensitive patients.
Czasopismo: Eur Respir J
Szczegóły: 2005 : Vol. 26, suppl. 49, s. 342s
Uwagi: Abstracts 15th ERS Annual Congress Copenhagen, Denmark, September 17-21, 2005
ISSN: 0903-1936
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

6/43
Autorzy: M[arek] L[eszek] Kowalski, A[netta] Ptasińska, M[onika] Jędrzejczak, B[arbara] Bieńkiewicz, M[ałgorzata] Cieślak, J[anina] Grzegorczyk, R[afał] Pawliczak, L[awrence] DuBuske.
Tytuł: Aspirin-triggered 15-HETE generation in peripheral blood leukocytes is a specific and sensitive aspirin-sensitive patients identification test (ASPITest).
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2005 : Vol. 60, nr 9, s. 1139-1145, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.496
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst7/43
Autorzy: M[arek] L[eszek] Kowalski, A[nna] Lewandowska-Polak, J[anina] Woźniak, A[neta] Ptasińska, A[ndrzej] Jankowski, M[ałgorzata] Wągrowska-Danilewicz, M[arian] Danilewicz, R[afał] Pawliczak.
Tytuł: Association of stem cell factor expression in nasal polyp epithelial cells with aspirin sensitivity and asthma.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2005 : Vol. 60, nr 5, s. 631-637, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.496
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst8/43
Autorzy: G[rzegorz] Woszczek, M. Borowiec, A[neta] Ptasińska, S[ławomir] Kosiński, R[afał] Pawliczak, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Beta2-ADR haplotypes/polymorphosm associate with bronchodilator response and totat IgE in grass allergy.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2005 : Vol. 60, nr 11, s. 1412-1417, tab., wkyr., bibliogr.
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.496
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst9/43
Autorzy: R[afał] Pawliczak, M[ilena] Sokołowska, A[nna] M. Lewandowicz, M. Borowiec, A[netta] Ptasińska, G[rzegorz] Woszczek, M[arek] L[eszek] Kowalski, J[ames] H. Shelhamer.
Tytuł: Cytosolic phospholipase A2 promoter repeats polymorphisms regulate its transcriptional activity.
Tytuł całości: W: Proceedings of the American Thoracic Society ATS 2005 International Conference May 2025, San Diego, California : abstracts. Vol. 2.
Adres wydawniczy: San Diego, 2005
Strony: s. A734
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

10/43
Autorzy: R[afał] Pawliczak, C[arolea] Logun, P[atricia] Madara, M. Lawrence, G[rzegorz] Woszczek, A[netta] Ptasińska, M[arek] L[eszek] Kowalski, T[ang] Wu, J[ames] H. Shelhamer.
Tytuł: Cytozolowa fosfolipaza A2, typu IV gamma (cPLA2) zwiększa ekspresję genów dla interleukiny 8 (IL-8) i cyklooksygenazy 2 (Cox-2) w ludzkich komórkach płuc.
Czasopismo: Adv Clin Exp Med
Szczegóły: 2005 : Vol. 14, nr 2B, s. 170
ISSN: 1899-5276
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst11/43
Autorzy: M[onika] Jędrzejczak, A[netta] Ptasińska, B[arbara] Bieńkiewicz, S[ławomir] W[ojciech] Kosiński, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Regulation of arachidonic acid metabolism in ASA-sensitive asthmatics and aspirin-tolerant.
Czasopismo: Allergy Clin Immunol Int
Szczegóły: 2005 : Vol. 17 suppl., nr 1, s. 94-95
Uwagi: XIX World Allergy Organization Congress XXIV Congres of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI) Munich, Germany June 26 - July 1, 2005
ISSN: 0838-1925
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

12/43
Autorzy: A[nna] Lewandowska-Polak, M[onika] Jędrzejczak, A[netta] Ptasińska, A[ndrzej] Jankowski, R[afał] Pawliczak, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Swoista produkcja 15-HETE przez komórki polipów nosa pod wpływem aspiryny u pacjentów nadwrażliwych na aspirynę.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2005 : T. 10 supl. 1, s. 140
Uwagi: Alergia astma immunologia kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska Łódź 8-11 czerwca 2005 : materiały naukowe
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/43
Autorzy: Claudia A. Perez-Novo, Marek L[eszek] Kowalski, Piotr Kuna, Anetta Ptasińska, Gabriele Holtappela, Paul Cauwenberge van, Philippe Gavaert, Sgo Johannson, Claus Bachert.
Tytuł: Aspiryn sensitivity and IgE antibodies to Staphylococcus aureus enterotoxins in nasal polyposis: studies on the relationship.
Czasopismo: Int Arch Allergy Immunol
Szczegóły: 2004 : Vol. 133, nr 3, s. 255-260
Uwagi: Epub 2004 Feb 17
ISSN: 1018-2438
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.000
Punktacja Min. Nauki: 10.000
DOI:

Pełny tekst14/43
Autorzy: Rafał Pawliczak, Carolea Logun, Patricia Madara, Marion Lawrance, Grzegorz Woszczek, Anetta Ptasińska, Marek L[eszek] Kowalski, Tong Wu, James H. Shelhamer.
Tytuł: Cytosolic phospholipase A2 Group IValpha but not secreted phospholipase A2 Group IIA, V, or X induces interleukin-8 and cyclooxygenase-2 gene and protein expression through peroxisome proliferator-activated receptors gamma 1 and 2 in human lung cells
Czasopismo: J Biol Chem
Szczegóły: 2004 : Vol. 279, nr 47, s. 48550-48561
Uwagi: Epub 2004 Aug 25
ISSN: 0021-9258
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.482
Punktacja Min. Nauki: 19.000
DOI:

Pełny tekst15/43
Autorzy: R[afał] Pawliczak, C[arolea] Logun, P[atricia] Madara, G[rzegorz] Woszczek, A[netta] Ptasińska, M[arek] L[eszek] Kowalski, T[ang] Wu, J[ames] H. Shelhamer.
Tytuł: Cytosolic phospholipase A2 type IVbeta induces interleukin-8 and cycloxygenase-2 gene expression but does not influence IL-16 and heme oxygenase-1 transcription in human lung cells.
Tytuł całości: W: XXIII EAACI Congress The young investigator at the grontiers of allergy 12-16 June 2004, Amsterdam : abstract books.
Adres wydawniczy: Amsterdam, 2004
Strony: s. 110
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

16/43
Autorzy: R[afał] Pawliczak, C[arolea] Logun, P. Madera, M[arion] Lawrance, G[rzegorz] Woszczek, A[netta] Ptasińska, M[arek] L[eszek] Kowalski, T[ang] Wu, J[ames] H. Shelhamer.
Tytuł: Cytozolowa fosfolipaza A2 typu IVbeta zwiększa ekspresję genów IL-8 i cyklogenazy-2, nie zmienia natomiast transkrypcji genu dla IL-16 i oksydazy hemu typ 1.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2004 : T. 9 supl. 2, s. 105
Uwagi: VI Konferencja Środkowo-Europejska Alergia astma immunologia kliniczna Łódź 23-26 czerwca 2004 : materiały naukowe
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

17/43
Autorzy: M[onika] Jędrzejczak, M. Borowiec, A[netta] Ptasińska, K[atarzyna] Wysoczyńska, B[arbara] Bieńkiewicz, G[rzegorz] Woszczek, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Expression of the alternative splice variant of interleukin-4 in patients with asthma.
Tytuł całości: W: XXIII EAACI Congress The young investigator at the grontiers of allergy 12-16 June 2004, Amsterdam : abstract books.
Adres wydawniczy: Amsterdam, 2004
Strony: s. 211
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

18/43
Autorzy: M[onika] Jędrzejczak, A[netta] Ptasińska, B[arbara] Bieńkiewicz, M. Borowiec, L[awrence] DuBuske, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Podmienna regulacja generacji 15-HETE przez agonistów prostaglandynowych EP2/3 u pacjentów z astmą oskrzelową z nadwrażliwością na aspirynę i tolerujących aspirynę.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2004 : T. 9, supl. 2, s. 109
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst19/43
Autorzy: J[oanna] Stańczyk, R[enata] Godyń-Swędzioł, J[oanna] Hilt, A[netta] Ptasińska, M. Borowiec, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Polimorfizm genu TNFalfa a parametry ciężkości przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2004 : T. 9, supl. 2, s.118
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst20/43
Autorzy: M[onika] Jędrzejczak, A[netta] Ptasińska, B[arbara] Bieńkiewicz, M. Borowiec, L[awrence] DuBuske, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Prostaglandin EP receptor agonists differentially modulate aspirin-induced generation of 15-HETE in aspirin-sensitive asthmatics.
Tytuł całości: W: Summer Course Aerobiology and environment Madeira 19-23 August 2004 : abstracts.
Adres wydawniczy: Madeira, 2004
Strony: s. [1]
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

21/43
Autorzy: M[arek] L[eszek] Kowalski, A[netta] Ptasińska, M[onika] Jędrzejczak, B[arbara] Bieńkiewicz, M. Borowiec, L[awrence] DuBuske.
Tytuł: Prostaglandin EP receptor agonists differentially modulate aspirin-induced generation of 15-HETE in aspirin-sensitive asthmatics.
Czasopismo: J Allergy Clin Immunol
Szczegóły: 2004 : Vol. 113, nr 2 suppl., s. S266
ISSN: 0091-6749
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst22/43
Autorzy: G[rzegorz] Woszczek, M. Borowiec, A[netta] Ptasińska, S[ławomir] Kosiński, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: 5'UTR and coding region Beta2-adrenergic receptor haplotypes in patients with geass pollen allergy.
Tytuł całości: W: XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology Allergy as a Global Problem EAACI 2003 7-11 June 2003 Paris : abstract book / eds.: Annick Barbaud [i in.].
Adres wydawniczy: Paris, 2003
Strony: s. 80
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

23/43
Autorzy: G[rzegorz] Woszczek, M. Borowiec, A[netta] Ptasińska, S[ławomir] Kosiński, R[afał] Pawliczak, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: 5'UTR and coding region ß2-adrenergic receptor haplotypes in patients with grass pollen allergy.
Tytuł angielski: Polimorficzne haplotypy receptora ß2-adrenergicznego u osób z alergią na pyłki traw
Czasopismo: Int Rev Allergol Clin Immunol
Szczegóły: 2003 : Vol. 9, nr 2, s. 48
ISSN: 1232-9142
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN, PL

Pełny tekst24/43
Autorzy: Monika Jędrzejczak, Maciej Borowiec, Anetta Ptasińska, Katarzyna Wysoczyńska, Barbara Bieńkiewicz, Grzegorz Woszczek, Marek L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Alternatywne transkrypty mRNA dla interleukiny 4 w leukocytach krwi obwodowej u chorych z astmą oskrzelową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 4, s. 188-193, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst25/43
Autorzy: M[onika] Jędrzejczak, M. Borowiec, A[netta] Ptasińska, K[atarzyna] Wysoczyńska, B[arbara] Bieńkiewicz, G[rzegorz] Woszczek, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Alternatywne warianty transkryptu mRNA dla interleukiny 4 w leukocytach krwi obwodowej od osób zdrowych i chorych z astmą atopową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2003 : T. 8, supl., s. 151
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

26/43
Autorzy: J[oanna] A[gnieszka] Stańczyk, J[oanna] Grzegorczyk, M[arzanna] Jarzębska, A[netta] Ptasińska.
Tytuł: Apoptosis and cyclooxygenase-2 expression in human synovial fibroblasts in culture.
Czasopismo: Ann Rheum Dis
Szczegóły: 2003 : Vol. 62, suppl. 1, s. 122-123
ISSN: 0003-4967
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst27/43
Autorzy: R[afał] Pawliczak, C[arolea] Logun, P[atricia] Madara, G[rzegorz] Woszczek, A[netta] Ptasińska, M[arek] L[eszek] Kowalski, T[ang] Wu, J[ames] H. Shelhamer.
Tytuł: cPLA2 induces IL-8 and COX-2 expression utilizing PPAR-gamma pathway in human lung cells.
Czasopismo: Am J Respir Crit Care Med
Szczegóły: 2003 : Vol. 167, nr 7, s. A805
ISSN: 1073-449X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst28/43
Autorzy: R[afał] T. Pawliczak, C[arolea] Logun, P[atricia] Madara, G[rzegorz] Woszczek, A[netta] Ptasińska, M[arek] L[eszek] Kowalski, T[ong] Wu, J[ames] H. Shelhamer.
Tytuł: cPLA2 induces IL-8 and COX-2 gene and protein expression through PPAR-gamma 1 and 2 in human lung cells.
Tytuł całości: W: XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology Allergy as a Global Problem EAACI 2003 7-11 June 2003 Paris : abstract book / eds.: Annick Barbaud [i in.].
Adres wydawniczy: Paris, 2003
Strony: s. 96
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

29/43
Autorzy: M[arek] L[eszek] Kowalski, A[netta] Ptasińska, B[arbara] Bieńkiewicz, L[awrence] DuBuske.
Tytuł: Diagnostic value of abnormal regulation of arachidonic acid metabolism in leukocytes from aspirin-sensitive asthmatics.
Czasopismo: Allergy Clin Immunol Int
Szczegóły: 2003, nr 1 suppl., s. 25
ISSN: 1097-1424
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

30/43
Autorzy: Marek L[eszek] Kowalski, Anetta Ptasińska, Barbara Bieńkiewicz, Rafał Pawliczak, Lawrence DuBuske.
Tytuł: Differential effects of aspirin and misoprostol on 15-hydroxyeicosatetraenoic acid generation by leukocytes from aspirin-sensitive asthmatic patients.
Czasopismo: J Allergy Clin Immunol
Szczegóły: 2003 : Vol. 111, nr 3, s. 505-512
ISSN: 0091-6749
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.282
Punktacja Min. Nauki: 19.000

Pełny tekst31/43
Autorzy: A[netta] Ptasińska, B[arbara] Bieńkiewicz, R[afał] Pawliczak, M[onika] Jędrzejczak, M[ałgorzata] Cieślak, L[awrence] DuBuske, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Effect of misoprostol on ASA-induced generation of 15-HETE in ASA-sensitive asthmatics.
Tytuł całości: W: XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology Allergy as a Global Problem EAACI 2003 7-11 June 2003 Paris : abstract book / eds.: Annick Barbaud [i in.].
Adres wydawniczy: Paris, 2003
Strony: s. 22
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

32/43
Autorzy: Rafał Pawliczak, Carolea Logun, Patricia Madara, Grzegorz Woszczek, Anetta Ptasińska, Maciej Borowiec, Marek L[eszek] Kowalski, Tong Wu.
Tytuł: IL-8 and COX-2 expression is regulated through cPLA2-derived arachidonate metabolitem in human lung cells.
Czasopismo: Eur Respir J
Szczegóły: 2003 : Vol. 22, suppl. 45, s. 386s
ISSN: 0903-1936
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

33/43
Autorzy: M[ałgorzata] Cieślak, B[arbara] Bieńkiewicz, M. Borowiec, A[netta] Ptasińska, G[rzegorz] Woszczek, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: TNF-alfa gene polymorphism in patients with severe bronchial asthma.
Tytuł angielski: Występowanie polimorfizmu genu dla TFN-alfa u chorych na ciężką postać astmy oskrzelowej.
Czasopismo: Int Rev Allergol Clin Immunol
Szczegóły: 2003 : Vol. 9, nr 2, s. 40
ISSN: 1232-9142
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN, PL

Pełny tekst34/43
Autorzy: Jolanta Dorota Torzecka, Joanna Narbutt, Anna Sysa-Jędrzejowska, Maciej Borowiec, Anetta Ptasińska, Grzegorz Woszczek, Marek L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Tumour necrosis factor-alfa polymorphism as one of the complex inherited factors in pemphigus.
Czasopismo: Mediators Inflamm
Szczegóły: 2003 : Vol. 12, nr 5, s. 303-307
ISSN: 0962-9351
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.692
Punktacja Min. Nauki: 8.000

Pełny tekst35/43
Autorzy: Jolanta Dorota Torzecka, Joanna Narbutt, Anna Sysa-Jędrzejowska, Maciej Borowiec, Anetta Ptasińska, Jolanta Miś, Grzegorz Woszczek, Marek L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Związek antygenów HLA klasy I i II (DRB1) z pęcherzycą - badania w populacji polskiej.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 4, s. 175-180, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst36/43
Autorzy: Joanna Narbutt, Jolanta Dorota Torzecka, Anna Sysa-Jędrzejowska, Maciej Borowiec, Anetta Ptasińska, Grzegorz Woszczek, Anna Woźniacka, Marek L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Związek polimorfizmu genu TNF-alfa z występowaniem pęcherzycy w populacji polskiej.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 3, s. 142-145, tab., Sum.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst37/43
Autorzy: M[onika] Jędrzejczak, M. Borowiec, A[netta] Ptasińska, G[rzegorz] Woszczek, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Alternatywne transkrypty mRNA dla interleukiny 4 w leukocytach krwi obwodowej od osób zdrowych i chorych atopowych.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2002 : T. 7, supl. 2, s. 173
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst38/43
Autorzy: M[arek] L[eszek] Kowalski, A[netta] Ptasińska, B[arbara] Bieńkiewicz, L[awrence] M. DuBuske.
Tytuł: Aspirin-induced 15-HETE generation is a specific aspirin-sensitive asthma/rhinosinusitis patients identification test (ASARIT).
Czasopismo: J Allergy Clin Immunol
Szczegóły: 2002 : Vol. 109, nr 1, s. S30
ISSN: 0091-6749
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst39/43
Autorzy: M[arek] L[eszek] Kowalski, A[netta] Ptasińska, B[arbara] Bieńkiewicz, M[ałgorzata] Cieślak, L[awrence] M. DuBuske.
Tytuł: Aspirin-sensitive patients identification test (ASPIT).
Tytuł całości: W: American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) 2002 Annual Meeting, San Antonio November 15-20, 2002 : abstract book, San Antonio 2002
Strony: s. 11-12
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

40/43
Autorzy: M[arek] L[eszek] Kowalski, A[netta] Ptasińska, B[arbara] Bieńkiewicz, L[awrence] DuBuske.
Tytuł: Aspirin-sensitive patients identification test (ASPIT).
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2002 : Vol. 57, suppl. 73, s. 224
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst41/43
Autorzy: M[ałgorzata] Cieślak, B[arbara] Bieńkiewicz, M. Borowiec, A[netta] Ptasińska, G[rzegorz] Woszczek, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Częstość występowania polimorficznych alleli HLA klasy II u chorych z ciężką postacią astmy oskrzelowej.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2002 : T. 7, supl. 2, s. 148
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst42/43
Autorzy: J[oanna] Stańczyk, M[arzanna] Jarzębska, J[anina] Woźniak, A[netta] Ptasińska, M[arek] Marciniak, M. Kopka, J[anina] Grzegorczyk, M. Synder, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Generacja PGE2 a apoptoza synowiocytów fibroblastopodobnych od chorych z RZS i CHZS.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2002 : T. 7, supl. 2, s. 188
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst43/43
Autorzy: A[netta] Ptasińska, B[arbara] Bieńkiewicz, R[afał] Pawliczak, M[ałgorzata] Cieślak, L[awrence] DuBuske, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Swoisty test in vitro dla diagnostyki oskrzelowej postaci nadwrażliwości na aspirynę.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2002 : T. 7, supl. 2, s. 173
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi