Zapytanie: PRZYBYŁA MONIKA
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/32

Autorzy: Małgorzata Pawełczyk, Henryk Chmielewski, Beata Kaczorowska, Zbigniew Baj, Monika Przybyła.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora trzeciego stopnia za publikację: The influence of statin therapy on platelet activity markers (soluble and platelet P-selectin) in hyperlipidemic patients after ischemic stroke.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2016
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, 0

2/32
Autorzy: Beata Kaczorowska, Małgorzata Pawełczyk, Monika Przybyła.
Tytuł: Nowe doustne antykoagulanty a udar mózgu.
Tytuł angielski: New orally anticoagulants and brain stroke.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : 40, 239, 329-332
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

3/32
Autorzy: Małgorzata Pawełczyk, Henryk Chmielewski, Beata Kaczorowska, Monika Przybyła, Zbigniew Baj.
Tytuł: Platelet Reactivity in Patients With Stroke and Hyperlipidemia, GPIbα Assessment.
Czasopismo: Clin Appl Thromb Hemost
Szczegóły: 2016 : V. 22, no. 2, 166-170
Uwagi: Epub 2014 Jul 25
ISSN: 1076-0296
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.392
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/32
Autorzy: Małgorzata Pawełczyk, Henryk Chmielewski, Beata Kaczorowska, Monika Przybyła, Zbigniew Baj.
Tytuł: The influence of statin therapy on platelet activity markers in hyperlipidemic patients after ischemic stroke.
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2015 : Vol. 11, nr 1, s.115-121, bibliogr., ryc., tab.,Sum.
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.812
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

5/32
Autorzy: Beata Chrześcijanek, Agnieszka Plucińska, Monika Przybyła.
Tytuł: Padaczka u osób w przedziale wiekowym 20-45 lat.
Tytuł angielski: The causes of epilepsy in young people between 20 and 45
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2013 : T. 13, nr 1, s. 35-39, bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

6/32
Autorzy: Beata Kaczorowska, Małgorzata Pawełczyk, Monika Przybyła.
Tytuł: Chirurgiczne metody leczenia padaczki.
Tytuł angielski: Surgical treatment of epilepsy
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2012 : T. 12, Nr 3, s. 159-163, bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

7/32
Autorzy: Małgorzata Pawełczyk, Beata Kaczorowska, Monika Przybyła.
Tytuł: Tiagabina w zaburzeniach lękowych
Tytuł angielski: Tiagabine in anxiety disorders
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2012 : T. 12, Nr 3, s. 164-168, bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

8/32
Autorzy: M[onika] Przybyła, A[ndrzej] Klimek, W[iesław] Chudzik, B[eata] Kaczorowska.
Tytuł: The diagnostic value of P300 potential and vascular factor in dementia.
Czasopismo: Eur J Neurol
Szczegóły: 2010 : Vol. 17, Suppl. 3, s. 84
Uwagi: 14th Congress of the European Federation of Neurological Societies (EFNS 2010), 25-28 September 2010, Geneva, Switzerland
ISSN: 1351-5101
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst9/32
Autorzy: Monika Przybyła, Andrzej Klimek, Wiesław Chudzik, Małgorzata Agnieszka Pawełczyk, B[eata] Kaczorowska.
Tytuł: Czynnik naczyniowy a potencjał P 300 w zespołach otępiennych.
Tytuł angielski: The vascular factor and p 300 potential in the dementias
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 supl. 4, s. S560
Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 3-6 września 2008 r. Wrocław
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst10/32
Autorzy: Beata Kaczorowska, Jolanta Baranowska, Monika Przybyła, Małgorzata Agnieszka Pawełczyk, Paweł P[iotr] Liberski, Andrzej Klimek.
Tytuł: Nietypowy przebieg sporadycznej postaci choroby Creutzfeldta-Jakoba.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2008 : Vol. 8, nr 1, s. 49-55, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

11/32
Autorzy: Beata Kaczorowska, Jolanta Baranowska, Paweł Piotr Liberski, Andrzej Klimek, Monika Przybyła, Małgorzata Agnieszka Pawełczyk.
Tytuł: Nietypowy przebieg sporadycznej postaci choroby Creutzfeldta-Jakoba.
Tytuł angielski: Atypical course of sporadic from of Creutzfeldt-Jakob disease
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 supl. 4, s. S566
Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 3-6 września 2008 r. Wrocław
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst12/32
Autorzy: Małgorzata Agnieszka Pawełczyk, Andrzej Klimek, Zbigniew Baj, Henryk Chmielewski, Monika Przybyła.
Tytuł: Reaktywność płytek krwi u osób po udarze niedokrwiennym mózgu - ocena glikoproteiny GP lb alfa.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 supl. 4, s. S405
Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 3-6 września 2008 r. Wrocław
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst13/32
Autorzy: Wiesław Chudzik, Beata Kaczorowska, Monika Przybyła, Bartosz Chudzik, Małgorzata Gałka.
Tytuł: Neuropatia cukrzycowa.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 127, s. 66-69, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst14/32
Autorzy: Monika Przybyła, Henryk Chmielewski, Andrzej Klimek, Daniela Dworniak, Beata Kaczorowska.
Tytuł: Przydatność potencjału P300 w diagnostyce encefalopatii wątrobowej o etiologii alkoholowej.
Czasopismo: Wiad Lek
Szczegóły: 2007 : T. 60, nr 3/4, s. 124-128, tab., wykr., bibliogr. , Sum.
ISSN: 0043-5147
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst15/32
Autorzy: Beata Kaczorowska, Henryk Chmielewski, Małgorzata Agnieszka Pawełczyk, Monika Przybyła, Bogdan Błaszczyk, Wiesław Chudzik.
Tytuł: Przypadek mnogich ropni mózgu leczonych zachowawczo.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 128, s. 128
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst16/32
Autorzy: Małgorzata Gałka, Wiesław Chudzik, Henryk Chmielewski, Daniela Dworniak, Beata Kaczorowska, Monika Przybyła.
Tytuł: Centralna mielinoliza mostu - opis przypadku.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 119, s. 563-566, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst17/32
Autorzy: W[iesław] Chudzik, M[onika] Przybyła, M[ałgorzata] Gałka, B[eata] Kaczorowska.
Tytuł: Czy istnieje zależność między alkoholem, a czynnikami ryzyka udaru mózgu?
Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów i Neurochirurgów Wojska Polskiego Bydgoszcz, 19-21 maja 2006 r.
Adres wydawniczy: Bygdoszcz, 2006
Strony: s. 27-28
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/32
Autorzy: Monika Przybyła, Andrzej Klimek, Henryk Chmielewski, Bogdan Błaszczyk, Beata Kaczorowska.
Tytuł: Potencjal P300 jako czynnik diagnostyczny zmian OUN osób uzależnionych od alkoholu.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 2, s. 78-87, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

19/32
Autorzy: M[onika] Przybyła, H[enryk] Chmielewski, A[ndrzej] Klimek, D[aniela] Dworniak, W[iesław] Chudzik, B[ogdan] Błaszczyk, B[eata] Kaczorowska.
Tytuł: Potential in the diagnostics of cognitive function disturbances in alcohol-dependent subjects.
Czasopismo: Eur J Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 13 suppl. 2, poz. p1403
Uwagi: Abstracts of the 10th Congress of the European Federation Neurological Societies Glasgow September 2-5, 2006
ISSN: 1351-5101
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

20/32
Autorzy: Beata Kaczorowska, Monika Przybyła, Andrzej Klimek.
Tytuł: Pourazowe obustronne uszkodzenie nerwów odwodzących - opis przypadku.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 3, s. 181-184, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

21/32
Autorzy: Monika Przybyła, Henryk Chmielewski, Beata Kaczorowska, Małgorzata Gałka, Wiesław Chudzik.
Tytuł: Rola alkoholu w napadach padaczkowych.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2006 : T. 83, nr 3, s. 232-233, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

22/32
Autorzy: Beata Kaczorowska, Monika Przybyła, Wiesław Chudzik.
Tytuł: Zastosowanie topiramatu w leczeniu stanu padaczkowego.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 3, s. 191-194, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

23/32
Autorzy: M[onika] Przybyła, W[iesław] Chudzik, B[eata] Kaczorowska, M[ałgorzata] Gałka, H[enryk] Chmielewski.
Tytuł: Alkohol a potencjał P300.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S395
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst24/32
Autorzy: M[ałgorzata] Gałka, B[eata] Kaczorowska, W[iesław] Chudzik, M[onika] Przybyła, H[enryk] Chmielewski.
Tytuł: Centralna mielinoliza mostu.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S290-S291
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst25/32
Autorzy: M[onika] Przybyła, W[iesław] Chudzik, H[enryk] Chmielewski, B[eata] Kaczorowska, B[ogdan] Błaszczyk, M[ałgorzata] Gałka.
Tytuł: Potencjał P300 w diagnostyce zaburzeń funkcji poznawczych u osób uzależnionych od alkoholu.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S451-S452
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź : streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst26/32
Autorzy: Wiesław Chudzik, Henryk Chmielewski, Beata Kaczorowska, Małgorzata Gałka, Monika Przybyła.
Tytuł: Potencjał P300 w uzależnieniu alkoholowym.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2005 : T. 81, nr 1, s. 43-45. wykr., Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

27/32
Autorzy: Wiesław Chudzik, Beata Kaczorowska, Henryk Chmielewski, Monika Przybyła, Małgorzata Gałka.
Tytuł: Profilaktyczne stosowanie leków przeciwpadaczkowych u chorych po urazie głowy.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2005 : T. 81, nr 1, s. 38 - 42, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

28/32
Autorzy: W[iesław] Chudzik, B[eata] Kaczorowska, H[enryk] Chmielewski, A[ndrzej] Radek, A[ndrzej] Malara, B[ogdan] Błaszczyk, M[ałgorzata] Gałka, M[onika] Przybyła.
Tytuł: Przypadek mnogich ropni mózgu leczonych zachowawczo.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S414-S415
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst29/32
Autorzy: Wiesław Chudzik, Beata Kaczorowska, Henryk Chmielewski, Monika Przybyła, Małgorzata Gałka.
Tytuł: Statyny a udar mózgu
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 112, s. 591-595, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst30/32
Autorzy: M[ałgorzata] Gałka, W[iesław] Chudzik, B[eata] Kaczorowska, M[onika] Przybyła, H[enryk] Chmielewski.
Tytuł: Statyny w chorobach naczyniowych mózgu.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S248-S249
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst31/32
Autorzy: M[onika] Przybyła, B[eata] Kaczorowska, W[iesław] Chudzik, H[enryk] Chmielewski, A[ndrzej] Malara, M[ałgorzata] Gałka.
Tytuł: Zastosowanie potencjału P300 w wybranych chorobach neurologicznych.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S465-S466
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst32/32
Autorzy: Wiesław Chudzik, Monika Przybyła, Beata Kaczorowska, Henryk Chmielewski.
Tytuł: Potencjał P300 w diagnostyce zaburzeń poznawczych.
Czasopismo: Wiad Lek
Szczegóły: 2004 : T. 57, nr 7/8, s. 356-359, bibliogr., Sum.
ISSN: 0043-5147
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi