Zapytanie: PAWLAK ŁUKASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 46Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/46

Autorzy: Klara Saczuk, Barbara Łapińska, Paulina Wilmont, Łukasz Pawlak, Monika Łukomska-Szymańska.
Tytuł: The Bruxoff Device as a Screening Method for Sleep Bruxism in Dental Practice
Czasopismo: J Clin Med
Szczegóły: 2019 : V. 8, no. 7, 15 p., E930
ISSN:
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.688
Punktacja Min. Nauki: 140.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/46
Autorzy: Dawid Olender, Klara Saczuk, Łukasz Pawlak, Monika Łukomska-Szymańska.
Tytuł: Botulinum toxin application in the treatment of anterior disc displacement in TMJ - review of literature
Tytuł angielski: Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu doprzedniego przemieszczenia krążka stawowego - przegląd piśmiennictwa
Czasopismo: Protet Stomatol
Szczegóły: 2018 : T. 68, nr 2, s. 223-231
ISSN: 0033-1783
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/46
Autorzy: Klara Saczuk, Paulina Wilmont, Łukasz Pawlak, Monika Łukomska-Szymańska.
Tytuł: Bruksizm - etiologia i diagnostyka - przegląd piśmiennictwa
Tytuł angielski: Bruxism: Aetiology and diagnostics. A literature review
Czasopismo: Protet Stomatol
Szczegóły: 2018 : T. 68, nr 4, s. 456-463, Sum.
ISSN: 0033-1783
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/46
Autorzy: Paulina Wilmont, Klara Saczuk, Łukasz Pawlak, Monika Łukomska-Szymańska.
Tytuł: The most commonly used methods of treatment for bruxism - a literature review
Czasopismo: J Stoma
Szczegóły: 2018 : Vol. 71, nr 4, s. 350-355
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/46
Autorzy: Małgorzata Janik, Łukasz Pawlak.
Tytuł: Zintegrowana technika hamowania nerwowo-mięśniowego : w procesie leczenia i usprawniania pacjentów z zespołem bólu mięśniowo-powięziowego głowy i szyi
Czasopismo: Rehabil Prakt
Szczegóły: 2012, 2, s. 62-65, ryc., tab., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1895-4146
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

6/46
Autorzy: Łukasz Pawlak, Magdalena Janik, Małgorzata Janik.
Tytuł: Zespół bólu mięśniowo-powięziowego.
Czasopismo: Rehabil Prakt
Szczegóły: 2011 : T. 2, nr 2, s. 16-19, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-4146
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

7/46
Autorzy: Łukasz Pawlak, Monika Sajewicz-Rosiak, Katarzyna Romańczuk, Wojciech Split, Bartosz Suliborski.
Tytuł: Częstość występowania parafunkcji narządu żucia u młodzieży szkół ponadpodstawowych w Łodzi.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2009 : R. 19, nr 3, s. 25-28, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

8/46
Autorzy: Maciej Split, Bogdan Kamiński, Monika Sajewicz-Rosiak, Wojciech Split, Łukasz Pawlak.
Tytuł: Punkty spustowe w mięśniach narządu żucia.
Czasopismo: Twój Przegl Stomatol
Szczegóły: 2009, nr 6, s. 14-17, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-2789
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

9/46
Autorzy: Bogdan Kamiński, Łukasz Pawlak, Wojciech Split.
Tytuł: The effect of compulsory military service on the prevalence of masticatory parafunctions in the study subjects.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2009 : Vol. 50, nr 1, s. 55-58, tab., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst10/46
Autorzy: Bogdan Kamiński, Łukasz Pawlak, Wojciech Split.
Tytuł: The prevalence of oromandibular dysfunctions in soldiers performing compulsory military service.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2009 : Vol. 50, nr 2, s. 115-118, tab., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst11/46
Autorzy: Bogdan Kamiński, Łukasz Pawlak, Wojciech Split.
Tytuł: Wpływ zasadniczej służby wojskowej na występowanie u żołnierzy objawów dysfunkcji narządu żucia.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2009 : R. 19, nr 11, s. 74-77, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

12/46
Autorzy: Łukasz Pawlak, Szymon Marciniak, Anita Wierzbicka-Ferszt, Wojciech Split.
Tytuł: Ból mięśniowo-powięziowy w układzie stomatognatycznym.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2008 : nr 6, s. 20-25, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

13/46
Autorzy: Łukasz Pawlak, Monika Sajewicz-Rosiak, Katarzyna Romańczuk, Wojciech Split, Bartosz Suliborski.
Tytuł: Częstość występowania dysfunkcji narządu żucia u młodzieży. Badania populacji łódzkiej.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii" Nałęczów, 24-26 Kwietnia 2008.
Adres wydawniczy: [Br.m.wyd.], 2008
Strony: s. 57
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/46
Autorzy: B[artosz] S. Suliborski, Ł[ukasz] Pawlak, W[ojciech] Split.
Tytuł: Development of primary headaches among students of dentistry. Long-term clinical studies.
Czasopismo: Eur J Neurol
Szczegóły: 2008 : Vol. 15, suppl. 3, s. 332
Uwagi: Abstracts of the 12th Congres of the European Federation of Neurological Societies Madrid, Spain August 2008
ISSN: 1351-5101
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst15/46
Autorzy: Stanisław Ulatowski, Łukasz Pawlak, Bartosz Suliborski, Wojciech Split.
Tytuł: Ewolucja bólów głowy typu napięciowego i migreny u studentów stomatologii.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 4 suppl. 4, s. 378-379
Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 3-6 września 2008 r. Wrocław ; Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst16/46
Autorzy: Łukasz Pawlak, Bartosz Suliborski, Małgorzata Sawrasewicz-Rybak, Wojciech Split.
Tytuł: Perceived stress index among school adolescents with primary headaches (tension-type headache or migraine).
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2008 : Vol. 49, nr 2, s. 119-122, tab., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst17/46
Autorzy: Ł[ukasz] Pawlak, M[onika] Sajewicz-Rosiak, K[atarzyna] Romańczuk, B[artosz] Suliborski, W[ojciech] Split.
Tytuł: Prevalence of Oromandibular Dysfunction (OMD) among adolescents - study on a population in Łódź.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2008 : Vol. 17, nr 6A cz. 2, s. 498-505, tab., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.627
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst18/46
Autorzy: Stanisław Ulatowski, Łukasz Pawlak, Katarzyna Romańczuk, Wojciech Split.
Tytuł: Prevalence of tension-type headache among school adolescents with regard to perceived stress.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2008 : Vol. 49, nr 4, s. 241-245, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst19/46
Autorzy: Łukasz Pawlak, Bartosz Suliborski, Monika Sajewicz-Rosiak, Katarzyna Romańczuk, Wojciech Split.
Tytuł: Psychosocial stress influence on parafunction and oromandibular dysfunction (OMD) prevalence among adolescents.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2008 : Vol. 49, nr 3, s. 179-183, tab., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst20/46
Autorzy: Małgorzata Sawrasewicz-Rybak, Łukasz Pawlak, Bartosz Suliborski, Wojciech Split.
Tytuł: The prevalence of migraine among adolescents attending junior high schools and high schools in relation to perceived stress.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2008 : Vol. 49, nr 1, s. 59-63, tab., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst21/46
Autorzy: Monika Domarecka, Łukasz Pawlak, Bartosz Suliborski, Marcin Kowalski, Wojciech Split.
Tytuł: Wpływ stresu psychosocjalnego na występowanie u młodzieży para funkcji i dysfunkcji narządu żucia.
Czasopismo: Protet Stomatol
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 328
ISSN: 0033-1783
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

22/46
Autorzy: Szymon Marciniak, Łukasz Pawlak, Wojciech Split.
Tytuł: Ból mięśniowo-powięziowy jako przyczyna przewlekłego bólu głowy - opis przypadku.
Tytuł całości: W: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Kraków, 7-8 grudnia 2007 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2007
Strony: s. 35
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

23/46
Autorzy: Łukasz Pawlak, Szymon Marciniak, Anita Wierzbicka-Ferszt, Wojciech Split.
Tytuł: Ból mięśniowo-powięziowy u pacjenta z obniżoną wysokością zwarcia - opis przypadku.
Tytuł całości: W: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Kraków, 7-8 grudnia 2007 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2007
Strony: s. 36
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

24/46
Autorzy: Anita Wierzbicka-Ferszt, Agnieszka Jasek, Łukasz Pawlak.
Tytuł: Diagnostyka ubytków twardych tkanek zęba pochodzenia niepróchnicowego z zastosowaniem systemu Gerbera.
Czasopismo: Twój Przegl Stomatol
Szczegóły: 2007, nr 12d$s. 10-13, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-2789
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

25/46
Autorzy: Łukasz Pawlak, Bartosz Suliborski, Wojciech Split.
Tytuł: Rola stresu w dysfunkcji narządu żucia u młodzieży szkolnej.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa Czynniki środowiska a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Nałęczów 24-27 kwietnia 2007.
Adres wydawniczy: Lublin, 2007
Strony: s. 277
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

26/46
Autorzy: Łukasz Pawlak, Anita Wierzbicka-Ferszt, Bartosz Suliborski, Wojciech Split.
Tytuł: Stopień odczuwania stresu u młodzieży szkolnej z DNŻ i pierwotnymi bólami głowy.
Tytuł całości: W: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Kraków, 7-8 grudnia 2007 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2007
Strony: s. 32
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

27/46
Autorzy: Ł[ukasz] Pawlak, B[artosz] Suliborski, W[ojciech] Split.
Tytuł: The role of stress in Oromandibular Disorders (OMD) among adolescents.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2007 : Vol. 16, nr 2C, s. 39-44, tab., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.353
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst28/46
Autorzy: Łukasz Pawlak.
Tytuł: Bóle głowy typu napięciowego u młodzieży szkolnej z dysfunkcją narządu żucia.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Stomatologii Zakład Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, 27 X 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Wojciech Split. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

29/46
Autorzy: Stanisław Ulatowski, Szymon Marciniak, Łukasz Pawlak, Małgorzata Sawrasewicz-Rybak, Wojciech Split.
Tytuł: Bóle mięśniowo-powięziowe w narządzie żucia. Część II. Charakterystyka punktów spustowych w mięśniach narządu żucia i bólu rzutowanego.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 7/8, s. 42-47, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

30/46
Autorzy: Maciej Split, Łukasz Pawlak, Małgorzata Sawrasewicz-Rybak, Bartosz Suliborski, Szymon Marciniak.
Tytuł: Bóle mięśniowo-powięziowe w narządzie żucia. Część III. Leczenie.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2006 : R. 16, nr 9, s. 112-114, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

31/46
Autorzy: Ł[ukasz] Pawlak, A[nita] Wierzbicka-Ferszt, K[atarzyna] Romańczuk-Split, W[ojciech] Split.
Tytuł: Stress influence on headaches.
Czasopismo: Eur J Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 13 suppl. 2, s. 251-252
Uwagi: Abstracts of the 10th Congress of the European Federation Neurological Societies Glasgow September 2-5, 2006
ISSN: 1351-5101
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

32/46
Autorzy: Ł[ukasz] Pawlak, M[ałgorzata] Sawrasewicz-Rybak, S[tanisław] Ulatowski, M[onika] Domarecka, W[ojciech] Split.
Tytuł: Bóle głowy typu napięciowego (T-TH) u młodzieży szkolnej z dysfunkcją narządu żucia (DNŻ) a stopień odczuwanego stresu.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S439-S440
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst33/46
Autorzy: Ł[ukasz] Pawlak, M[arcin] Kowalski, B[artosz] Suliborski, W[ojciech] Split.
Tytuł: Bóle głowy typu napięciowego (T-TH) u młodzieży szkolnej z dysfunkcją narządu żucia(dnż).
Tytuł całości: W: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Wisła 19-21 maja 2005.
Adres wydawniczy: Wisła, 2005
Strony: s. 59
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

34/46
Autorzy: S[tanisław] Ulatowski, M[ałgorzata] Sawrasewicz-Rybak, Ł[ukasz] Pawlak, W[ojciech] Split.
Tytuł: Częstość występowania bólu głowy typu napieciowego (T-TH) u mlodzieży szkolnej a stopień odczuwanego stresu.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S440-S441
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst35/46
Autorzy: Łukasz Pawlak, Monika Sajewicz-Rosiak, Anita Wierzbicka-Ferszt, Katarzyna Romańczuk-Split, Wojciech Split.
Tytuł: Częstość występowania dysfunkcji narządu żucia wśród młodzieży szkolnej w Łodzi.
Tytuł całości: W: EPA 2005 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association A vision of modern prosthodontics September 1-3, 2005 Poznań, Poland
Strony: s. 18
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

36/46
Autorzy: M[ałgorzata] Sawrasewicz-Rybak, S[tanisław] Ulatowski, Ł[ukasz] Pawlak, M[onika] Domarecka, W[ojciech] Split.
Tytuł: Częstość występowania migreny u młodzieży szkolnej a stopień odczuwanego stresu.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. 443
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst37/46
Autorzy: A[nita] Wierzbicka-Ferszt, Ł[ukasz] Pawlak, K[atarzyna] Romańczuk-Split, W[ojciech] Split.
Tytuł: Parafunkcje narządu żucia i stres u młodzieży szkolnej.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Wisła 19-21 maja 2005.
Adres wydawniczy: Wisła, 2005
Strony: s. 57
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

38/46
Autorzy: Łukasz Pawlak, Monika Sajewicz-Rosiak, Anita Wierzbicka-Ferszt, Katarzyna Romańczuk-Split, Wojciech Split.
Tytuł: Prevalence of oromandibular dysfunction (OMD) in adolescents in Lodz.
Czasopismo: Protet Stomatol
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 5 suppl., s. 49
ISSN: 0033-1783
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

39/46
Autorzy: M[onika] Sajewicz-Rosiak, K[atarzyna] Romańczuk-Split, Ł[ukasz] Pawlak, M[arcin] Kowalski, W[ojciech] Split.
Tytuł: Rozpowszechnienie dnż wśród młodzieży szkolnej na terenie Łodzi.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Wisła 19-21 maja 2005.
Adres wydawniczy: Wisła, 2005
Strony: s. 58
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

40/46
Autorzy: Łukasz Pawlak, Wojciech Split.
Tytuł: Ból głowy typu napięciowego.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 6, s. 415-418, Sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

41/46
Autorzy: Ł[ukasz] Pawlak, M[aciej] Split, R[yszard] Pawla.
Tytuł: Metoda łączenia elementów metalowych protez za pomocą impulsowego lasera Nd : YAG.
Tytuł całości: W: XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Łagów Lubuski, 28-29.05.2004.
Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2004
Strony: s. 94
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

42/46
Autorzy: Ł[ukasz] Pawlak, M[onika] Domarecka, W[ojciech] Split.
Tytuł: Prevalence of oromandibular dysfunction and tension-type headache in adolescents.
Czasopismo: Dent Med Probl
Szczegóły: 2004 : Vol. 41, nr 2, s. 339
ISSN: 1644-387X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst43/46
Autorzy: Ł[ukasz] Pawlak, M[onika] Sajewicz-Rosiak, M[arcin] Kowalski, M[onika] Domarecka, W[ojciech] Split.
Tytuł: Stopień odczuwania stresu u młodzieży szkolnej z dysfunkcją narządu żucia i z bólami głowy typu napięciowego.
Tytuł całości: W: XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Łagów Lubuski, 28-29.05.2004.
Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2004
Strony: s. 67
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

44/46
Autorzy: Łukasz Pawlak, Maria Szydłowska, Anita Wierzbicka-Ferszt, Wojciech Split.
Tytuł: Tension-type headache in adolescents aged 13-19.
Tytuł całości: W: PAIN Practice 3rd. World Congress World Institute of Pain 21-25 September, 2004 Barcelona Spain : book of abstracts / eds: Marshall Devor, Serdar Erdine, Ricardo Ruiz-López.
Adres wydawniczy: Barcelona, 2004
Strony: s. 169-170
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

45/46
Autorzy: Łukasz Pawlak, Maria Szydłowska, Anita Wierzbicka-Ferszt, Wojciech Split.
Tytuł: Występowanie bólów głowy typu napięciowego (T-TH) u młodzieży szkolnej.
Czasopismo: Ból
Szczegóły: 2004 : T. 5, nr spec., s. 37
ISSN: 1640-324X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

46/46
Autorzy: Ł[ukasz] Pawlak, W[ojciech] Split.
Tytuł: Wpływ stresu na występowanie bólów głowy typu napięciowego (T-TH) u studentów stomatologii.
Tytuł całości: W: II Gdańskie Forum Stomatologiczne 2003 VI Konferencja Sekcji Stomatologii Środowiskowej PTS 30-lecie Zakładu Stomatologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku 5-6 grudnia 2003 r. : program : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2003
Strony: s. 64
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi