Zapytanie: NOWEK ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/18

Autorzy: Beata Mańkowska-Załuska, Michał Chudzik, Sławomir Łobodziński, Anna Nowek, Bożena Urbanek, Ewa Topolska, Andrzej Oszczygieł, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Parameters associated with one-year mortality and in-hospital adverse events in patients after emergency pacemaker implantation.
Tytuł angielski: Czynniki predykcyjne rocznej śmiertelności i wewnątrzszpitalnych zdarzeń niepożądanych u pacjentów po wszczepieniu stymulatora serca w trybie pilnym.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2016 : Vol. 74, nr 5, s. 454-460
Uwagi: Epub 2015 Oct 27
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.341
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

2/18
Autorzy: Anna Nowek, Bożena Urbanek, Joanna Lewek, Beata Mańkowska-Załuska, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Czy pacjent z prawidłową stymulacją BIV w EKG będzie responderem?
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2015 : Vol. 10, suppl. B, s.19
Konferencja: PolskieTowarzystwo Kardiologiczne, Gdańsk, 2015.05.28
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  3/18
  Autorzy: Jerzy Krzysztof Wranicz, Anna Nowek.
  Tytuł: Kamizelka ICD - wskazania, dotychczasowe doświadczenia, perspektywy i ograniczenia.
  Czasopismo: Kardiol Dypl
  Szczegóły: 2015 : Vol. 14, nr 5/6, s. 59-71
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez UMED

  4/18
  Autorzy: Bożena Urbanek, Anna Nowek, Michał Chudzik, Katarzyna Piestrzeniewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Ocena czynników wpływających na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi na terapię CRT w 1-rocznej obserwacji.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2015 : Vol. 10, suppl. B, s. 15
  Konferencja: Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Gdańsk, 2015.05.28
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  5/18
  Autorzy: Beata Mańkowska-Załuska, Bożena Urbanek, Anna Nowek, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Ocena wartości prognostycznej parametrów uzyskanych za pomocą telemonitoringu w przewidywaniu jednorocznej śmiertelności pacjentów z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2015 : Vol. 10, suppl. A, s. 15
  Konferencja: Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane, 2015.03.04
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  6/18
  Autorzy: Beata Mańkowska-Załuska, Anna Nowek, Ewa Topolska, Andrzej Oszczygieł, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Problemy psychologiczne pacjentów po implantacji kardiowertera-defibrylatora serca.
  Tytuł angielski: Psychological problems of patients after implantation of a cardioverter-defibrillator.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2015 : Vol. 10, nr 5, s. 342-347
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  7/18
  Autorzy: Anna Nowek, Joanna Lewek, Beata Mańkowska, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Analiza czynników ryzyka wystąpienia migotania przedsionków u pacjentów po implantacji dwujamowego stymulatora serca - obserwacja 1-roczna
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. A, s. 10 streszcz. 19
  Uwagi: XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT PTK oraz ISHNE. Kościelisko 5-8 marca 2014.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  8/18
  Autorzy: Beata Mańkowska, Michał Chudzik, Sławomir Łobodziński, Anna Nowek, Bożena Urbanek, Ewa Topolska, Andrzej Oszczygieł, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Czynniki ryzyka zdarzeń niepożądanych i śmiertelności jednorocznej o wszczepieniu stymulatora serca w trybie pilnym.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. A, s. 15 streszcz. 30
  Uwagi: XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT PTK oraz ISHNE. Kościelisko 5-8 marca 2014.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  9/18
  Autorzy: Beata Mańkowska, Michał Chudzik, Anna Nowek, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Jakość życia u pacjentów z wszczepionym stymulatorem serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. A, s. 14-15 streszcz. 29
  Uwagi: XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT PTK oraz ISHNE. Kościelisko 5-8 marca 2014
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  10/18
  Autorzy: Anna Nowek, Michał Chudzik, Mikołaj Łuczak, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Utrata stymulacji resynchronizującej wynikająca z korelacji występowania przedwczesnych pobudzeń komorowych i działania algorytmu PMT protection.
  Tytuł angielski: Loss of resynchronisation therapy due to the correlation of the presence of premature ventricular contraction and PMT protection algorithm
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 72, nr 2, s. 207
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.539
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  11/18
  Autorzy: Anna Nowek, Michał Chudzik, Mikołaj Łuczak, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Utrata stymulacji resynchronizującej wynikająca z korelacji występowania przedwczesnych pobudzeń komorowych i działania algorytmu PMT protection.
  Tytuł angielski: Loss of resynchronisation therapy due to the correlation of the presence of premature ventricular contraction and PMT protection algorithm.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 72, nr 2, s. 207
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: EN, PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.539
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  12/18
  Autorzy: Anna Nowek, Rafał Krysiński.
  Tytuł: Zwolnienie częstości rytmu poniżej zaprogramowanej wartości u pacjenta z CRT i LVEF 20%.
  Tytuł angielski: Decrease in heart rate below the programmed value in a patient with CRT and LVEF of 20%
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. C, s. 23-25
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez UMED

  13/18
  Autorzy: Bożena Urbanek, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Anna Nowek, Beata Mańkowska, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Czy i jakie parametry uzyskane z systemu telemonitoringu pacjentów ze wszczepionym kardiowerterem defibrylatorem serca (ICD) mają znaczenie progrnostczne w ocenie zagrożenia wystąpienia arytmii komorowej lub zgonu?
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2013 : Vol. 8, suppl. A, s. 13
  Konferencja: Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane/ Kościelisko, 2013.02.27
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

  14/18
  Autorzy: Anna Nowek, Beata Mańkowska, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Czynniki ryzyka występowania powikłań po zabiegach implantacji /reimplantacji urządzeń wszczepialnych do serca - analiza danych z USK im. WAM-CSW w Łodzi z 2012 roku.
  Tytuł całości: W: XXIV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Folia Cardiologica Excerpta
  Adres wydawniczy: Wrocłw : Folia Cardiologica Excerpta,, 2013
  Strony: s. 36, Tom 8, supl. C
  Konferencja: XXIV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM, Wrocław, 12.06-15.06.2013
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0

  15/18
  Autorzy: Bożena Urbanek, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Anna Nowek, Beata Mańkowska, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Telemonitoring in predicting adverse events during early follow up in patients with implantable cardioverter-defibrylator (ICD).
  Tytuł całości: W: 15th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology
  Adres wydawniczy: Timisoara : Journal of Experimental Medical Surgical Research, 2013
  Strony: s. 90, nr 1
  Konferencja: 15th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Timisoara, Rumunia, 30.05.-1.06.2013
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN, 0

  16/18
  Autorzy: Anna Nowek.
  Tytuł: Utrata stymulacji resynchronizującej wynikająca z korelacji występowania pvc I dzialania algorytmu PMT protection.
  Tytuł całości: W: XVII Miedzynarodowy Kongres PTK
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Kardiologia Polska
  Adres wydawniczy: Wrocław : Kardiologia Polska, 2013
  Strony: s. 338, T. 71 Vol. 71 Supl. 6
  Konferencja: PTK, Wrocław, 26.09.-28.09.2013
  Uwagi: XVII Miedzynarodowy Kongres PTK
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0

  17/18
  Autorzy: Anna Nowek, Iwona Cygankiewicz, Michał Chudzik, Beata Mańkowska, Bożena Urbanek, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Użyteczność kliniczna nowych algorytmów w kardiowerterach defibrylatorach.
  Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
  Szczegóły: 2013 : Vol. 15, nr 3, s.195-199
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  18/18
  Autorzy: Bożena Urbanek, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Beata Mańkowska, Anna Nowek, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Wartość prognostyczna parametrów uzyskanych za pomocą telemonitoringu w ocenie stanu klinicznego pacjentów z implantowanym kardiowerterem defibrylatorem z funkcją resynchonizacji serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2013 : Vol. 8, suppl. A, s. 14
  Konferencja: Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane/ Kościelisko, 2013.02.27
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi