Zapytanie: MŁYNEK AGNIESZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/20

Autorzy: Z. Brzoza, K. Badura-Brzoza, Agnieszka Młynek, M. Magerl, I. Baiardini, G. W. Canonica, K. Weller, E. Kocaturk, D. Kalogeromitros, Anna Zalewska-Janowska, Torsten Zuberbier, M. Maurer.
Tytuł: Adaptation and initial results of the Polish version of the GA2LEN chronic urticaria quality of life questionnaire (CU-Q2oL)
Czasopismo: J Dermatol Sci
Szczegóły: 2011 : Vol. 62, nr 1, s. 36-41
Uwagi: Epub 2011 Feb 1
ISSN: 0923-1811
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.718
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/20
Autorzy: Anastazy Omulecki, Agnieszka Młynek, Lilianna Kulczycka.
Tytuł: Pozatwarzowy ziarniniak twarzy - opis przypadku.
Czasopismo: Przegl Dermatol
Szczegóły: 2010 : T. 97, nr 4, s. 264-267, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2586
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

3/20
Autorzy: A[gnieszka] Młynek, M[arcus] Magerl, F[rank] Siebenhaar, K[ris] Weller, R[osa] Vieira Dos Santos, T[orsten] Zuberbier, A[nna] Zalewska-Janowska, M[arcus] Maurer.
Tytuł: Results and relevance of critical temperature threshold testing in patients with acquired colg urticaria.
Czasopismo: Br J Dermatol
Szczegóły: 2010 : Vol. 162, nr 1, s. 198-200, wykr., bibliogr.
ISSN: 0007-0963
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.351
Punktacja Min. Nauki: 32.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst4/20
Autorzy: Agnieszka Młynek.
Tytuł: Zastosowanie metody oznaczenia krytycznego progu temperatury u pacjentów z nabytą pokrzywką z zimna.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii. Zakład Psychodermatologii., 2010
Strony: 92 s.
Uwagi: Promotor dr hab. n. med prof. nadzw. Anna Zalewska - Janowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

5/20
Autorzy: Rosaly Vieira dos Santos, Markus Magerl, Agnieszka Młynek, Hermenio C[arlos] Lima.
Tytuł: Suppression of histamine- and allergen-induced skin reactions: comparison of first- and second-generation antihistamines.
Czasopismo: Ann Allergy Asthma Immunol
Szczegóły: 2009 : Vol. 102, nr 6, s. 495-499, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1081-1206
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.353
Punktacja Min. Nauki: 27.000

Pełny tekst6/20
Autorzy: M[arkus] Magerl, E[lena] Borzova, A[nna] Gimenez-Arnau, C[live] E[rnest] H[enry] Grattan, F[rancis] Lawlor, P[ierre] Mathelier-Fusade, M[artin] Metz, A[gnieszka] Młynek, M[arcus] Maurer.
Tytuł: The definition and diagnostic testing of physical and cholinergic urticarias--EAACI/GA2LEN/EDF/UNEV consensus panel recommendations.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2009 : Vol. 64, nr 12, s. 1715-1721, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.204
Punktacja Min. Nauki: 32.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst7/20
Autorzy: A[gnieszka] Młynek, M[arkus] Magerl, M[ichael] Hanna, S[imon] Lhachimi, I[lardia] Baiardini, G[iacomo] W[alter] Canonica, Z[enon] Brzoza, A[licja] Kasperska-Zając, B[ożena] Rogala, A[nna] Zalewska-Janowska, T[orsten] Zuberbier, M[arcus] Maurer.
Tytuł: The German version of the chronic urticaria quality-of-life questionnaire: factor analysis, validation, and initial clinical findings.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2009 : Vol. 64, nr 6, s. 927-936, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.204
Punktacja Min. Nauki: 32.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst8/20
Autorzy: R[amona] Vieira dos Santo, A[gnieszka] Młynek, H[enri] C[laus] Lima, P[aul] Martus, M[arcus] Maurer.
Tytuł: Beyond flat weals : validation of a three-dimensional imaging technology that will improve urticaria research.
Tytuł całości: W: 3rd International Consensus Meeting on Urticaria 2008 12th Meeting of the AGMZB Mast cell and basophil section of the ADF Berlin, 3-5 December 2008 : abstract book.
Adres wydawniczy: Berlin, 2008
Strony: s. 43
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

9/20
Autorzy: A[gnieszka] Młynek, A[nna] Zalewska-Janowska, P[aul] Martus, P[aul] Staubach, T[orsten] Zuberbier, M[arcus] Maurer.
Tytuł: How to assess disease activity in patients with chronic urticaria?
Tytuł całości: W: 3rd International Consensus Meeting on Urticaria 2008 12th Meeting of the AGMZB Mast cell and basophil section of the ADF Berlin, 3-5 December 2008 : abstract book.
Adres wydawniczy: Berlin, 2008
Strony: s. 33
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

10/20
Autorzy: A[gnieszka] Młynek, A[nna] Zalewska-Janowska, P[aul] Martus, P[aul] Staubach, T[orsten] Zuberbier, M[arcus] Maurer.
Tytuł: How to assess disease activity in patients with chronic urticaria?
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2008 : Vol. 63, nr 6, s. 777-780, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.014
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst11/20
Autorzy: Agnieszka Młynek, Marcus Maurer, Anna Zalewska.
Tytuł: Update on chronic urticaria : focusing on mechanisms.
Czasopismo: Curr Opin Allergy Clin Immunol
Szczegóły: 2008 : Vol. 8, nr 5, s. 433-437, bibliogr.
ISSN: 1528-4050
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.378
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst12/20
Autorzy: M[arlena] Karlińska-Jachowska, A[nna] Chruściel, A[gnieszka] Młynek, A. Sysa-Jędrzejowska, A[nna] Zalewska-Janowska.
Tytuł: Porównanie przydatności skali Barana oraz NAPSI do oceny zmian chorobowych płytek paznokciwych u pacjentów z łuszczycą zwyczajną.
Tytuł angielski: Application of Baran scale and NAPSI in nail plates evaluation in psoriasis vulgaris patients
Czasopismo: Przegl Dermatol
Szczegóły: 2007 : T. 94, nr 1 suppl., s. 122-123
ISSN: 0033-2586
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

13/20
Autorzy: Anna Chruściel, Marlena Karlińska-Jachowska, Agnieszka Młynek, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Zalewska-Janowska.
Tytuł: Skala R.L. Barana w ocenie płytek paznokciowych w łuszczycy.
Czasopismo: Dermatol Klin
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 12, s. 84-88, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1730-7201
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst14/20
Autorzy: A[gnieszka] Młynek, K[arin] Weller, M[arcus] Magerl, F[rank] Siebenhaar, S[ara] Altrichter, R[osa] Vieira Dos Santos, N[orbert] Boodstein, A[nna] Zalewska-Janowska, M[arcus] Maurer.
Tytuł: Therapy-induced changes in disease activity of acquired cold urticaria correlate with changes in critical temperature thresholds.
Czasopismo: Przegl Dermatol
Szczegóły: 2007 : T. 94, nr 1 suppl., s. 139-140
ISSN: 0033-2586
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

15/20
Autorzy: Joanna Narbutt, Anna Chruściel, Agnieszka Młynek, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Zalewska.
Tytuł: Nail involvement evaluated by NAPSI index in psoriasis.
Tytuł całości: W: 15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology October 406, 2006 Rhodes - Greece : abstracts.
Adres wydawniczy: Rhodes, 2006
Strony: poz. PO35.93
Uwagi: http://127.0.0.1:9080/EADV06/view.y?nu=EADV06L1_642
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

16/20
Autorzy: Anna Zalewska-Janowska, Agnieszka Młynek, Joanna Narbutt, Anna Sysa-Jędrzejowska.
Tytuł: Ocena płytek paznokciowych za pomocą skali NAPSI u chorych na łuszczycę zwykłą
Czasopismo: Dermatol Klin
Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 3, s. 161-164, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1730-7201
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst17/20
Autorzy: A[gnieszka] Młynek, A[nna] Zalewska-Janowska, M[arcus] Maurer.
Tytuł: Therapy-induced changes in disease activity of acquired cold urticaria patients correlate with changes in temperature thresholds.
Czasopismo: J Invest Dermatol
Szczegóły: 2006 : Vol. 126, suppl. 3, s. s68
Uwagi: 36th Annual European Society for Dermatological Research Meeting Paris, France 7-9 September 2006
ISSN: 0022-202X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst18/20
Autorzy: A[nna] Zalewska-Janowska, A[neta] Kwiecień, M[ałgorzata] Zabrocka, A[gnieszka] Młynek, J. Narbutt, A. Sysa-Jędrzejowska.
Tytuł: Urojenia pasożytnicze - opis przypadku.
Czasopismo: Przegl Dermatol
Szczegóły: 2006 : T. 93, nr 2 spec., s. 216
ISSN: 0033-2586
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

19/20
Autorzy: Anna Zalewska, Agnieszka Młynek, Anna Sysa-Jędrzejowska, Joanna Narbutt.
Tytuł: Mastocytoza układowa - opis przypadku.
Czasopismo: Przegl Dermatol
Szczegóły: 2005 : T. 92, nr 4, s. 303-306, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2586
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

20/20
Autorzy: A[gnieszka] Młynek, A. Sysa-Jędrzejowska, A[nna] Zalewska-Janowska.
Tytuł: Zastosowanie skali NAPSI do oceny zmian płytek paznokciowych w przebiegu łuszczycy.
Czasopismo: Dermatol Klin
Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 4, s. S27-S28
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Evaluation of NAILS by NAPSI scale in psoriasis patients. Tamże s. S28 - Konferencja Forum Młodych PTD, 1-2 października 2005, Bydgoszcz
ISSN: 1730-7201
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi