Zapytanie: KRÓLAK TOMASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/9

Autorzy: Elżbieta Dułak, Andrzej Lubiński, Andrzej Bissinger, Andrzej Przybylski, Maciej Sterliński, Artur Filipecki, Anna Pazdyga, Agnieszka Zienciuk, Maciej Kempa, Tomasz Królak, Hanna Szwed, Maria Trusz-Gluza, Włodzimierz Kargul.
Tytuł: Recurrence of ventricular arrhythmias in patients with non-ischaemic dilated cardiomyopathy: evidence-based predictors.
Tytuł angielski: Czynniki predysponujące do wystąpienia arytmii komorowych u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową o etologii innej niż niedokrwienna
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2009 : Vol. 67, nr 8, s. 837-844., Streszcz.
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst2/9
Autorzy: Agnieszka Zienciuk, Andrzej Lubiński, Tomasz Królak, Ewa Lewicka-Nowak, Maciej Kempa, Anna Pazdyga, Grzegorz Raczak.
Tytuł: Effects of shock polarity reversal on defibrillation threshold in an implantable cardioverter-defibrillator.
Tytuł angielski: Wpływ zmiany polaryzacji impulsu defibrylującego na próg defibrylacji migotania komór
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 65, nr 5, s. 495-500, Streszcz.
Uwagi: Discussion s. 501-502
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst3/9
Autorzy: Anna Pazdyga, Andrzej Lubiński, Ewa Lewicka-Nowak, Tomasz Królak, Maciej Kempa, Agnieszka Zienciuk, Grzegorz Raczak.
Tytuł: Ocena progu defibrylacji migotania komór przy zastosowaniu aktywnej obudowy kardiowertera-defibrylatora serca, umieszczonego w powłokach brzusznych, jako dodatkowego bieguna defibrylacji w układach z dwubiegunowymi przezżylnymi elektrodami defibrylującymi.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 128, s. 86-89, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst4/9
Autorzy: Andrzej Lubiński, Tomasz Królak.
Tytuł: Programowana stymulacja komór.
Tytuł całości: W: Podręcznik elektrofizjologii klinicznej / pod red. Andrzeja Lubińskiego, Marii Trusz-Gluzy, Franciszka Walczaka.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Andrzeja Lubińskiego, Marii Trusz-Gluzy, Franciszka Walczaka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydaw. Via Medica, 2007
Strony: s. 24-28, tab., wykr., bibliogr.
ISBN: 978-83-60072-97-4
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.170

5/9
Autorzy: Tomasz Królak, Andrzej Lubiński.
Tytuł: Typowe trzepotanie przedsionków.
Tytuł całości: W: Podręcznik elektrofizjologii klinicznej / pod red. Andrzeja Lubińskiego, Marii Trusz-Gluzy, Franciszka Walczaka.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Andrzeja Lubińskiego, Marii Trusz-Gluzy, Franciszka Walczaka.
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydaw. Via Medica, 2007
Strony: s. 105-113, ryc. kolor., wykr., bibliogr.
ISBN: 978-83-60072-97-4
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.307

6/9
Autorzy: Maciej Kempa, Andrzej Lubiński, Rajmund Wilczek, Tomasz Królak, Anna Pazdyga, Grzegorz Raczak.
Tytuł: Implantacja ICD chorego z przetrwałą lewą żyłą główną górną.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. C, s. 21
Uwagi: XV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Szczecin 8-10 czerwca 2006
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/9
Autorzy: Sylwia Pisiak, Andrzej Lubiński, Tomasz Królak, Maciej Kempa, Anna Pazdyga, Agnieszka Zienciuk, Grzegorz Raczak.
Tytuł: Skuteczność izolacji żył płucnych metodą Pappone w leczeniu napadowego migotania przedsionków.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. C, s. 4
Uwagi: XV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Szczecin 8-10 czerwca 2006
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/9
Autorzy: Anna Faran, Ewa Lewicka-Nowak, Alicja Dąbrowska-Kugacka, Andrzej Kutarski, Maciej Kempa, Tomasz Królak, Katarzyna Kogut-Dębska, Andrzej Lubiński, Grzegorz Raczak.
Tytuł: Wpływ zastosowania stymulacji dwukomorowej (BiV) w niewydolności serca (HF) na stan kliniczny pacjentów - obserwacja długoterminowa.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. C, s. 9
Uwagi: XV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Szczecin 8-10 czerwca 2006
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/9
Autorzy: Tomasz Królak, Andrzej Lubiński.
Tytuł: Zaburzenia rytmu związane z obecnością dróg dodatkowych.
Tytuł całości: W: Kardiologia sportowa / pod red. Wojciecha Braksatora, Artura Mamcarza i Mirosława Dłużniewskiego.
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2006
Strony: s. 89-105
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.578

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi