Zapytanie: KOSIŃSKI SŁAWOMIR WOJCIECH
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/27

Autorzy: Zuzanna Lech, Maciej Chałubiński, Sławomir Kosiński, Ewa Smorawska, Claudio Bassin, Cezmi A. Akdis, Janina Grzegorczyk, Marek Leszek Kowalski.
Tytuł: Prostaglandin E2 and lipoxin A4 in PBMCs associated with immune tolerance during hymenoptera venom immunotherapy.
Czasopismo: J Allergy Clin Immunol
Szczegóły: 2016 : Vol. 138, nr 4, s. 1199-1202.e2
ISSN: 0091-6749
Typ publikacji: ZAL
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 12.485
Punktacja Min. Nauki: 50.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/27
Autorzy: Maciej Chałubiński, Zuzanna Lech, Sławomir Kosiński, Ewa Smorawska, Claudio Bassin, Cezmi A. Akdis, Janina Ł. Grzegorczyk, Marek L. Kowalski.
Tytuł: Wpływ swoistej immunoterapii alergenowej na generację eikozanoidów przez PBMCs u pacjentów uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych.
Tytuł całości: W: XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Alergologia XXI wieku - nowe wyzwania, nowe możliwości.
Adres wydawniczy: , 2015
Strony: , ryc., tab., wykr., Streszcz.
Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Bydgoszcz, 2015.09.09
Uwagi: Sesja plakatowa II.7. Patomechanizm chorób alergicznych
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

3/27
Autorzy: Aleksandra Wardzyńska, Beata Kubsik, Sławomir Kosiński, Barbara Bieńkiewicz, Małgorzata Cieslak, Ewa Smorawska, Anna Lewandowska-Polak, Marcin Kurowski, Joanna Makowska, Monika Jędrzejczak-Czechowicz, Marzanna Jarzębska, Marek Leszek Kowalski.
Tytuł: Kliniczna charakterystyka astmy u osób w podeszłym wieku
Tytuł całości: W: XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Adres wydawniczy: Ossa : Polskie Towarzystwo Alergologiczne, 2012
Strony: s. 49
Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Ossa, 12.09.2012-15.09.2012
Uwagi: XI Międzynarodowy Kongres PTA
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

4/27
Autorzy: Zuzanna Lech, Magdalena Kujawiak, Maciej Chałubiński, Sławomir Kosiński, Małgorzata Cieślak, Ewa Smorawska-Sabanty, Janina Łucja Grzegorczyk.
Tytuł: Wpływ immunoterapii swoistej (metodą ultra-rush)na aktywację leukocytów krwi obwodowej chorych z nadwrażliwością na jad owadów błonkoskrzydłych
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2011 : T. 16, supl. 1, s. 38, Streszcz.
Uwagi: XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Łódź,Polska 2-4 czerwca 2011 roku
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

5/27
Autorzy: M Kowalewicz-Kulbat, M Paszkiewicz, P Szpakowski, S[ławomir] Kosiński, M[arek] L[eszek] Kowalski, F Biet, J Pestel, W Rudnicka.
Tytuł: Dendric cell receptors in house dust mite allergy.
Czasopismo: Sepsis
Szczegóły: 2010 : T. 3, nr 4, s. 237-238
ISSN: 1898-6307
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

6/27
Autorzy: Z[uzanna] Lech, M[agdalena] Kujawiak, S[ławomir] Kosiński, E[wa] Smorawska-Sabanty, M[ałgorzata] Cieślak, A. Grzelak, J[anina] Grzegorczyk, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Uwalnianie cytokin przez komórki jednojądrowe krwi obwodowej chorych z nadwrażliwością na jady owadów błonkoskrzydłych z uwzględnieniem immunoterpii swoistej metodą ultra-rush.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2010 : T. 15, Suppl. 2, s. 57
Uwagi: X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 17-19 czerwca 2010, Łódź
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst7/27
Autorzy: J[oanna] Makowska, A[gnieszka] Olszewska-Ziąber, B[arbara] Bieńkiewicz, A[nna] Lewandowska-Polak, E[wa] Smorawska-Sabanty, M[ałgorzata] Cieślak, S[ławomir] Kosiński, M[arcin] Kurowski, A[rkadiusz] Rotkiewicz, B[artłomiej] Woźniakowski, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Wpływ aspiryny po wytworzeniu tolerancji na objawy nieżytu nosa i zatok oraz astmy oskrzelowej u pacjentów z nadwrażliwością na aspirynę.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2010 : T. 15, Suppl. 2, s. 53
Uwagi: X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 17-19 czerwca 2010, Łódź
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst8/27
Autorzy: Z[uzanna] Kłos, M[agdalena] Kujawiak, M[aciej] Chałubiński, S[ławomir] Kosiński, M[ałgorzata] Cieślak, E[wa] Smorawska, A. Grzelak, Marek [Leszek] Kowalski, J[anina] Grzegorczyk.
Tytuł: Release of gramzyme B (GzmB) from peripheral blood leukocytes in patients with hymenoptera venom allergy - effect of venom immunotherapy.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2009 : Vol. 64, suppl. 90, s. 355
Uwagi: XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Warszawa, Poland 6-10 June 2009 : abstract book
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst9/27
Autorzy: Z[uzanna] Kłos, M[agdalena] Kujawiak, M[aciej] Chałubiński, S[ławomir] Kosiński, M[ałgorzata] Cieślak, E[wa] Smorawska, A. Grzelak, M[arek] L[eszek] Kowalski, J[anina] Ł[ucja] Grzegorczyk.
Tytuł: Release of granzyme B(GzmB)from peripheral blood leukocytes in patients with hymenoptera venom allergy - effect of venom immunotherapy.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2009 : Vol. 64, suppl. 90, s. 355
Uwagi: XXVIII Congres of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Warsaw, Poland 6-10 June 2009
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

Pełny tekst10/27
Autorzy: M[aciej] Chałubiński, C. Bassin, J[anina] Ł[ucja] Grzegorczyk, E[wa] Smorawska, S[ławomir] Kosiński, C. Akdis, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: The effect of allergen stimulation on arachidonic pathway enzymes and prostaglandin receptors in mononuclear cells from patients with venom allergy.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2009 : Vol. 64, suppl. 90, s. 134
Uwagi: XXVIII Congres of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Warszawa, Poland 6-10 June 2009
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

Pełny tekst11/27
Autorzy: M[aciej] Chałubiński, C. Bassin, J[anina] Grzegorczyk, E[wa] Smorawska, S[ławomir] Kosiński, C. Akdis, Marek [Leszek] Kowalski.
Tytuł: The effect of allergen stimulation on arachidonic pathway enzymes and prostaglandin receptors in mononuclear cells from patients with venom allergy.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2009 : Vol. 64, suppl. 90, s. 134
Uwagi: XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Warszawa, Poland 6-10 June 2009 : abstract book
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst12/27
Autorzy: Zuzanna Kłos, Magdalena Kujawiak, Maciej Chałubiński, Sławomir Kosiński, Małgorzata Cieślak, Ewa Smorawska, Aneta Grzelak, Marek L[eszek] Kowalski, Janina Grzegorczyk.
Tytuł: Uwalnianie granzymu B z leukocytów krwi obwodowej pacjentów z alergią na jad osy - wpływ swoistej immunoterapii.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2009 : T. 14, nr 1, s. 55-62, wykr., bibliogr.
Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst13/27
Autorzy: Z[uzanna] Kłos, J[anina] Grzegorczyk, M[agdalena] Kujawiak, M[aciej] Chałubiński, S[ławomir] Kosiński, M[ałgorzata] Cieślak, E[wa] Smorawska, A. Grzelak, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Ekspresja CD63 na bazofilach krwi obwodowej u pacjentów z nadwrażliwością na jad owadów błonkoskrzydłych z uwzględnieniem immunoterapii typu ultra-rush.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2008 : T. 13 supl. 2, s. 92-93
Uwagi: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia Astma Immunologia kliniczna Łódź 2008 19-21 czerwca 2008 r.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/27
Autorzy: Z[uzanna] Kłos, M[agdalena] Kujawiak, M[aciej] Chałubiński, S[ławomir] Kosiński, M[ałgorzata] Cieślak, E[wa] Smorawska, A. Grzelak, M[arek] L[eszek] Kowalski, J[anina] Grzegorczyk.
Tytuł: Uwalnianie granzymu B z leukocytów krwi obwodowej chorych z nadwrażliwością na jady owadów błonkoskrzydłych.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2008 : T. 13 supl. 2, s. 83
Uwagi: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia Astma Immunologia kliniczna Łódź 2008 19-21 czerwca 2008 r.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

15/27
Autorzy: M[aciej] Chałubiński, J[anina] Grzegorczyk, E[wa] Smorawska, S[ławomir] Kosiński, C. Bassin, C. Akdis, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Wpływ stymulacji alergenem komórek jednojądrowych krwi obwodowej na ekspresję mRNA enzymów szlaku kwasu arachidonowego oraz receptorów prostaglandynowych u chorych z alergią na jad owadów błonkoskrzydłych.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2008 : T. 13 supl. 2, s. 81
Uwagi: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia Astma Immunologia kliniczna Łódź 2008 19-21 czerwca 2008 r.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/27
Autorzy: K[arolina] Wódz, M[ilena] Sokołowska, J[oanna] Makowska, S[ławomir] Kosiński, A[ndrzej] Bednarek, M[arek] L[eszek] Kowalski, R[afał] Pawliczak.
Tytuł: Alternative transcripts of cysteinyl leukotriene receptor 1 in patients with bronchial asthma.
Czasopismo: Eur Respir J
Szczegóły: 2007 : Vol. 30, suppl. 51, s. 513s
Uwagi: 17th ERS Annual Congress Stockholm, Sweden, September 15-19, 2007
ISSN: 0903-1936
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

17/27
Autorzy: K[arolina] Wódz, M[ilena] Sokołowska, J[oanna] Makowska, S[ławomir] Kosiński, M[ałgorzata] Cieślak, A[ndrzej] Bednarek, M[arek] L[eszek] Kowalski, R[afał] Pawliczak.
Tytuł: Alternatywne transkrypty receptora leukotrienów cysteinowych typu 1 (CysLTR1) u pacjentów chorych na astmę oskrzelową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2007 : T. 12 supl. 1, s. 102
Uwagi: VIII Konferencja Środkowo-Europejska Łódź 20-23 czerwca 2007
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/27
Autorzy: K[arolina] Wódz, M[ilena] Sokołowska, M[arcin] Kurowski, J[oanna] Makowska, S[ławomir] Kosiński, A[ndrzej] Bednarek, M[arek] L[eszek] Kowalski, R[afał] Pawliczak.
Tytuł: Expression of cysteinyl leukotriene 1 receptor (CysLT1R) alternative transcripts in patients with bronchial asthma.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2007 : Vol. 62 suppl. 83, s. 374-375
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.334

19/27
Autorzy: G[rzegorz] Woszczek, M. Borowiec, A[neta] Ptasińska, S[ławomir] Kosiński, R[afał] Pawliczak, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Beta2-ADR haplotypes/polymorphosm associate with bronchodilator response and totat IgE in grass allergy.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2005 : Vol. 60, nr 11, s. 1412-1417, tab., wkyr., bibliogr.
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.496
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst20/27
Autorzy: Sławomir W[ojciech] Kosiński, Marek L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Immunoterapia w alergii na roztocze.
Tytuł całości: W: Alergia na roztocze / pod red. Barbary Majkowskiej-Wojciechowskiej.
Adres wydawniczy: Łódź, 2005
Strony: s. 231-240, bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

21/27
Autorzy: M[onika] Jędrzejczak, A[netta] Ptasińska, B[arbara] Bieńkiewicz, S[ławomir] W[ojciech] Kosiński, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Regulation of arachidonic acid metabolism in ASA-sensitive asthmatics and aspirin-tolerant.
Czasopismo: Allergy Clin Immunol Int
Szczegóły: 2005 : Vol. 17 suppl., nr 1, s. 94-95
Uwagi: XIX World Allergy Organization Congress XXIV Congres of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI) Munich, Germany June 26 - July 1, 2005
ISSN: 0838-1925
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

22/27
Autorzy: E[wa] Smorawska, S[ławomir] W[ojciech] Kosiński, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Safety of "ultra-rush" hymenoptera venom immunotherapy.
Czasopismo: Allergy Clin Immunol Int
Szczegóły: 2005 : Vol. 17 suppl., nr 1, s. 182-183
Uwagi: XIX World Allergy Organization Congress XXIV Congres of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI) Munich, Germany June 26 - July 1, 2005
ISSN: 0838-1925
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

23/27
Autorzy: G[rzegorz] Woszczek, M. Borowiec, A[netta] Ptasińska, S[ławomir] Kosiński, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: 5'UTR and coding region Beta2-adrenergic receptor haplotypes in patients with geass pollen allergy.
Tytuł całości: W: XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology Allergy as a Global Problem EAACI 2003 7-11 June 2003 Paris : abstract book / eds.: Annick Barbaud [i in.].
Adres wydawniczy: Paris, 2003
Strony: s. 80
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

24/27
Autorzy: G[rzegorz] Woszczek, M. Borowiec, A[netta] Ptasińska, S[ławomir] Kosiński, R[afał] Pawliczak, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: 5'UTR and coding region ß2-adrenergic receptor haplotypes in patients with grass pollen allergy.
Tytuł angielski: Polimorficzne haplotypy receptora ß2-adrenergicznego u osób z alergią na pyłki traw
Czasopismo: Int Rev Allergol Clin Immunol
Szczegóły: 2003 : Vol. 9, nr 2, s. 48
ISSN: 1232-9142
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN, PL

Pełny tekst25/27
Autorzy: J[anina] Ł[ucja] Grzegorczyk, S[ławomir] Kosiński, J[oanna] Makowska, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Intracellular expression of IL-4, IL-5, INF-gamma in peripheral blood mononuclear cells (MNC) in atopic allergic patients.
Tytuł angielski: Wewnątrzkomórkowa ekspresja IL-4, IL-5, IFN-gamma w komórkach jednojądrowych krwi obwodowej u chorych z alergią atopową
Czasopismo: Int Rev Allergol Clin Immunol
Szczegóły: 2003 : Vol. 9, nr 2, s. 51
ISSN: 1232-9142
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN, PL

Pełny tekst26/27
Autorzy: J[anina] Ł[ucja] Grzegorczyk, S[ławomir] W[ojciech] Kosiński, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Wewnątrzkomórkowa ekspresja cytokin Th2/Th1 w odniesieniu do proliferacji oraz apoptozy komórek jednojądrowych krwi obwodowej (MNC) chorych atopowych i osób zdrowych.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2003 : T. 8, supl., s. 147
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

27/27
Autorzy: J[anina] Ł[ucja] Grzegorczyk, S[ławomir] Kosiński, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Ekspresja IL-4, IL-5, IFN-gamma w limfocytach CD4+/CD8+ u chorych z alergią atopową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2002 : T. 7, supl. 2, s. 134
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi