Zapytanie: KLI¦ RAFAŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/11

Autorzy: Mariusz Blewniewski, Michał Markowski, Rafał Kli¶, Waldemar Różański.
Tytuł: Mini-slings-an option in stress urinary incontinence treatment. Case studies.
Czasopismo: Cent Eur J Urol
Szczegóły: 2015 : Vol. 68, nr 1, s. 68-71
ISSN: 2080-4806
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

2/11
Autorzy: Waldemar Różański, Leszek Klimek, Marek Lipiński, Rafał Kli¶.
Tytuł: Selected examples of complications after minimally invasive treatment for urolithiasis
Czasopismo: Cent Eur J Urol
Szczegóły: 2012 : Vol. 65, nr 2, s. 80-83
ISSN: 2080-4806
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

3/11
Autorzy: Waldemar Różański, Zbigniew Jabłonowski, Marek Lipiński, Marek Wrona, Mariusz Blewniewski, Rafał Kli¶, Magdalena Bry¶.
Tytuł: Bacterial DNA Identified In Urinary Stones.
Czasopismo: Eur Urol Suppl
Szczegóły: 2011 : Vol. 10, nr 9, s. 638
Uwagi: EAU 11th Central European Meeting
ISSN: 1569-9056
Typ publikacji: ZSZ
Typ publikacji: D
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

4/11
Autorzy: Rafał Kli¶, Leszek Klimek, Marek Lipiński, Mariusz Blewniewski, Piotr Lipiński, Michał Markowski, Waldemar Różański.
Tytuł: Małoinwazyjne zabiegi stosowane w urologii przyczyn± kamicy dróg moczowych.
Czasopismo: Cent Eur J Urol
Szczegóły: 2011 : Vol. 64, -, s. 63
ISSN: 2080-4806
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

5/11
Autorzy: Rafał Kli¶, Ewa Korczak-Kozakiewicz, Andrzej Denys, Marek Sosnowski, Waldemar Różański.
Tytuł: Relationship between urinary tract infection and self-retaining Double-J catheter colonization.
Czasopismo: J Endourol
Szczegóły: 2009 : Vol. 23, nr 6, s. 1015-1019
ISSN: 0892-7790
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.930
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/11
Autorzy: Rafał Kli¶, Ewa Korczak-Kozakiewicz, Waldemar Różański.
Tytuł: Infekcje dróg moczowych a kolonizacja bakteryjna cewników podwójnie zagiętnych.
Czasopismo: Urol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 59, nr 3, s. 219-222, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0500-7208
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

7/11
Autorzy: Rafał Kli¶, Dariusz Młoczkowski, Marek Sosnowski.
Tytuł: Rzadki przypadek gruĽlicy gruczołu krokowego.
Czasopismo: Urol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 59, nr 4, s. 319-321, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 0500-7208
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

8/11
Autorzy: Leszek Klimek, Waldemar Różański, Zbigniew Jabłonowski, Marek Sosnowski, Rafał Kli¶.
Tytuł: Obserwacje zmian mikroskopowych cewników typu Double-J w zależno¶ci od czasu utrzymywania ich w drogach moczowych.
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2005 : R. 8, nr 43/44, s. 36-39
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

9/11
Autorzy: Waldemar Różański, Andrzej Prelich, Grzegorz Krzyżanowski, Marcin Dłużyński, Rafał Kli¶, Marek Sosnowski.
Tytuł: Skuteczno¶ć rozpoznania raka gruczołu krokowego na podstawie przeprowadzonych badań przesiewowych w różnych o¶rodkach regionu łódzkiego.
Tytuł angielski: The efficacy of the diagnosis of the prostate gland carcinoma based on screening examinations carries out in different medical centres in ŁódĽ
Czasopismo: Urol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 581, supl., s. 59
ISSN: 0500-7208
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

10/11
Autorzy: Waldemar Różański, Leszek Klimek, Krzysztof Leńko, Rafał Kli¶.
Tytuł: Zmiany zachodz±ce na powierzchni i w ¶wietle cewnika podwójnie zagiętego wprowadzonego do dróg moczowych.
Czasopismo: Urol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 58, nr 3, s. 193-196, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0500-7208
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

11/11
Autorzy: Waldemar Różański, Leszek Klimek, Roman Łowicki, Rafał Kli¶, Krzysztof Leńko, Robert Kędzierski.
Tytuł: Różne składniki moczu odkładaj±ce się na powierzchni i w ¶wietle cewnika podwójnie zagiętego w zależno¶ci od czasu utrzymywania go w drogach moczowych.
Tytuł angielski: Sedimentation of various urine components on the surface and within the lumen of a Double-J catheter dependently on the time of its maintenance in the urinary tract
Czasopismo: Urol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 57, supl. 2A, s. 108-109
ISSN: 0500-7208
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

  Wy¶wietl ponownie stosuj±c format: Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi