Zapytanie: KILIAŃSKA AGNIESZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/27

Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Iwona Ligenza, Agnieszka Kiliańska, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Joanna Golec.
Tytuł: Czynniki ryzyka i objawy zespołu metabolicznego u dzieci łódzkich z nadmiarem masy ciała jako problem medyczny wpływający na sytuację demograficzną.
Tytuł całości: W: XXVII Konferencja Wielowymiarowa analiza statystyczna MSA 2008 3-5.11.2008 Łódź : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 22
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

2/27
Autorzy: Agnieszka Kiliańska, Danuta Chlebna-Sokół, Katarzyna Kulińska-Szukalska.
Tytuł: Ocena wartości odżywczej całodziennych racji pokarmowych dzieci łódzkich w wieku szkolnym - składniki podstawowe.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 1, s. 20-24, wykr., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst3/27
Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Rusińska, Agnieszka Kiliańska, Izabela Michałus, Jolanta Frasunkiewicz, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Beata Romanowska-Pietrasiak.
Tytuł: Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapnia osteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Cz. 2. Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i markerów obrotu kostnego.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 3, s. 273-278, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst4/27
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Agnieszka Rusińska, Agnieszka Kiliańska, Izabela Michałus, Jolanta Frasunkiewicz, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Beata Romanowska-Pietrasiak.
Tytuł: Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapnia osteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Część 1. Ocena kliniczna i densytometryczna.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 3, s. 188-194, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst5/27
Autorzy: E[lżbieta] Jakubowska-Pietkiewicz, D[anuta] Chlebna-Sokół, A[gnieszka] Rusińska, A[gnieszka] Kiliańska, I[zabela] Michałus, J[olanta] Frasunkiewicz, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, B[eata] Romanowska-Pietrasiak.
Tytuł: Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapnia osteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Część 2. Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i markerów obrotu kostnego.
Czasopismo: Klin Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 15, nr 5, s. 161
ISSN: 1230-7637
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/27
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, E[lżbieta] Jakubowska-Pietkiewicz, A[gnieszka] Rusińska, A[gnieszka] Kiliańska, I[zabela] Michałus, J[olanta] Frasunkiewicz, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, B[eata] Romanowska-Pietrasiak.
Tytuł: Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapnia osteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Część 1. Ocena kliniczna i densytometryczna.
Czasopismo: Klin Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 15, nr 5, s. 161
ISSN: 1230-7637
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/27
Autorzy: E[lżbieta] Jakubowska-Pietkiewicz, A[gnieszka] Kiliańska, B[eata] Zalewska-Szewczyk, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Assessment of bone mass in children in the moment of diagnosis of lymphoproliferative disease.
Czasopismo: Eesti Arts
Szczegóły: 2007, nr 8, s. 556
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

8/27
Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Rusińska, Agnieszka Kiliańska, Izabela Michałus.
Tytuł: Choroby metaboliczne kości a niepełnosprawność narządów ruchu u dzieci - obserwacje własne.
Czasopismo: Post Rehabil
Szczegóły: 2007 : Vol. 21, suppl. 5, s. 74-75
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 0860-6161
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

9/27
Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Beata Zalewska-Szewczyk, Agnieszka Kiliańska, Danuta Chlebna-Sokół, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Czy u dzieci z chorobami limfoproliferacyjnymi należy stosować profilaktykę ubytku masy kostnej?
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 29-30
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst10/27
Autorzy: A[gnieszka] Kiliańska, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Low bone mass in girls with Rett's syndrome
Czasopismo: Eesti Arts
Szczegóły: 2007, nr 8, s. 555
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

11/27
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, A[gnieszka] Kiliańska, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, J[olanta] Frasunkiewicz, I[zabela] Michałus, A[gnieszka] Rusińska.
Tytuł: Ocena masy kostnej, stanu odżywienia i sposobu żywienia dzieci łódzkich w wieku 9-13 lat.
Tytuł angielski: Bone mass, state of nutrition and nutritional manners in children from Lodz aged 9 to 13 years.
Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
Szczegóły: 2007 : Vol. 9, suppl. 2, s. 173-174
Uwagi: 2nd Central European Congress of Osteoporosis and Osteoarthritis XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy Kraków, 11-13 October 2007
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst12/27
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Agnieszka Kiliańska, Joanna Golec.
Tytuł: Osteoporoza wtórna o ciężkim przebiegu u dwojga dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 4, s. 408-412, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst13/27
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, E[lżbieta] Jakubowska-Pietkiewicz, A[gnieszka] Kiliańska.
Tytuł: Pamidronate treatment of osteogenesis imperfecta type III case report.
Czasopismo: Eesti Arts
Szczegóły: 2007, nr 8, s. 577-578
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

14/27
Autorzy: Agnieszka Kiliańska, Danuta Chlebna-Sokół, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Agnieszka Rusińska.
Tytuł: Physical activity and bone mass in school-age children from Lodz.
Adres wydawniczy: 2 Lublin, 2007
Strony: s. 139
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

15/27
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, A[gnieszka] Kiliańska, I[zabela] Michałus, E[lżbieta] Jakubowska-Pietkiewicz.
Tytuł: Uwarunkowania densytometryczne i biochemiczne złamań kości u dzieci.
Tytuł angielski: Densytometric and biochemical conditions for bone fractures in children.
Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
Szczegóły: 2007 : Vol. 9, suppl. 2, s. 105-107
Uwagi: 2nd Central European Congress of Osteoporosis and Osteoarthritis XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy Kraków, 11-13 October 2007
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst16/27
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Kiliańska, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Jolanta Frasunkiewicz, Izabela Michałus, Agnieszka Rusińska.
Tytuł: Zdrowe kości. Uwarunkowania rozwoju masy kostnej u dzieci Łódzkich w wieku szkolnym.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 18
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst17/27
Autorzy: A[gnieszka] Kiliańska, D[anuta] Chlebna-Sokół, J[olanta] Frasunkiewicz, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska.
Tytuł: Zwapnienia w tkankach miękkich w przebiegu zapalenia skórno-mięśniowego współistniejące z osteoporozą - opis przypadku.
Tytuł całości: W: XVIII Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne. Postępy w diagnostyce i leczeniu osteoporozy Warszawa 19 maja 2007 : materiały zjazdowe.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2007
Strony: s. 22
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/27
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, A[gnieszka] Kiliańska, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska.
Tytuł: Assessment of diet intake of basic nutritional compounds in schoolchildren from Lodz.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 5b, s. 749-753, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.353
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst19/27
Autorzy: Elżbieta Loba-Jakubowska, Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Kiliańska, Katarzyna Kulińska-Szukalska.
Tytuł: Multiple bone fractures in children and adolescents. The trial of assessment of risk factors of fractures on own experiences.
Tytuł całości: W: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, 25-27 maja 2006 Nałęczów.
Adres wydawniczy: [Lublin], 2006
Strony: s. 403
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

20/27
Autorzy: E[lżbieta] Loba-Jakubowska, D[anuta] Chlebna-Sokół, A[gnieszka] Kiliańska, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska.
Tytuł: Multiple bone fructures in children and adolescents - an attempt to assess risk factors of fractures based on own research.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 2B, s. 1340-1343, tab., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.352
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst21/27
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Kiliańska, Agnieszka Rusińska, Elżbieta Loba-Jakubowska.
Tytuł: Niepełnosprawność narządów ruchu w chorobach metabolicznych kości - doświadczenia Kliniki Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 4, s. 277-280, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst22/27
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, A[gnieszka] Kiliańska, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska.
Tytuł: Ocena spożycia podstawowych składników żywieniowych w grupie dzieci łódzkich.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 25
Uwagi: Assessment of diet intake of basic nutritional compounds in school age children from Lodz. Tamże s. 25
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

23/27
Autorzy: Agnieszka Kiliańska, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena wyników badania ultradźwiękowego kości piętowej oraz wybranych wskaźników rozwoju biologicznego u dzieci łódzkich w wieku 10-13 lat. Część 2. Dojrzewanie płciowe
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 2, s. 113-118, wykr., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst24/27
Autorzy: Agnieszka Kiliańska, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena wyników badania ultradźwiękowego kości piętowej oraz wybranych wskaźników rozwoju biologicznego u dzieci łódzkich w wieku 10-13 lat. Część 1. Pomiary somatyczne i stan odżywienia.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 1, s. 27-34, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst25/27
Autorzy: Elżbieta Loba-Jakubowska, Agnieszka Kiliańska, Izabela Michałus, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Złamania kręgów u dzieci chorych na osteoporozę.
Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
Szczegóły: 2006 : Vol. 8, nr 2, s. 182-186, Sum.
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst26/27
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Jolanta Frasunkiewicz, Agnieszka Kiliańska.
Tytuł: Zwapnienia w tkankach miękkich w przebiegu zapalenia skórno-mięśniowego u 5-letniej dziewczynki.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2007 : Vol. 45, nr 5, s. 304-307, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst27/27
Autorzy: Elżbieta Loba-Jakubowska, Agnieszka Kiliańska, Izabela Michałus, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Złamania kręgów u dzieci chorych na osteoporozę.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 42
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi