Zapytanie: KASZNICKI MAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/36

Autorzy: Anna Szmigielska-Kapłon, Ewa Lech-Marańda, Dorota Jesionek-Kupnicka, Joanna Góra-Tybor, Jerzy Z[dzisław] Błoński, Marek Kasznicki, Radzisław Kordek, Tadeusz Robak.
Tytuł: Prognostic value of the bone marrow microvessel density in progressive B-cell chronic lymphocytic leukemia.
Czasopismo: Leuk Lymphoma
Szczegóły: 2010 : Vol. 51, nr 7, s. 1351-1353, t
ISSN: 1042-8194
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.492
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst2/36
Autorzy: Tadeusz Robak, Krzysztof Jamroziak, Joanna Góra-Tybor, Jerzy Z[dzisław] Błoński, Marek Kasznicki, Anna Dwilewicz-Trojaczek, E[lżbieta] Wiater, Andrzej Zduńczyk, Jacek Dybowicz, Anna Dmoszyńska, Maria Wojtaszko, Barbara Zdziarska, Małgorzata Całbecka, Aleksandra Kostyra, Andrzej Hellmann, Krzysztof Lewandowski, Beata Stella-Hołowiecka, Kazimierz Sułek, Krzysztof Gawroński, Aleksander B[artłomiej] Skotnicki, Wiesław Nowak, Krystyna Zawilska, Lucyna Molendowicz-Portala, Janusz Kłoczko, Jarosław Sokołowski, Krzysztof Warzocha, Ilona Seferyńska, Bernadeta Ceglarek, Lech Konopka.
Tytuł: Cladribine in a weekly versus daily schedule for untreated active hairy cell leukemia : final report from the Polish Adult Leukemia Group (PALG) of a prospective, randomized, multicenter trial.
Czasopismo: Blood
Szczegóły: 2007 : Vol. 109, nr 9, s. 3672-3675, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0006-4971
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 10.370
Punktacja Min. Nauki: 24.000
DOI:

Pełny tekst3/36
Autorzy: A. Szmigielska-Kapłon, D[orota] Jesionek-Kupnicka, J[oanna] Góra-Tybor, J. Z. Błoński, E[wa] Lech-Marańda, R[adzisław] Kordek, Marek Kasznicki, T. Robak.
Tytuł: Influence of cladribine alone and in combinaton with cyclophosphamide or cyclophosphamide and mitoxantrone on bone marrow angiogenesis in chronic lymphocytic leukemia.
Czasopismo: Leuk Lymphoma
Szczegóły: 2007 : Vol. 48, nr 5, s. 1042-1044
ISSN: 1042-8194
Typ publikacji: ZL
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.559
Punktacja Min. Nauki: 15.000

Pełny tekst4/36
Autorzy: Tadeusz Robak, Jerzy Z[dzisław] Błoński, Joanna Góra-Tybor, Krzysztof Jamroziak, Anna Dwilewicz-Trojaczek, Agnieszka Tomaszewska, Lech Konopka, Bernadeta Ceglarek, Anna Dmoszyńska, Małgorzata Kowal, Janusz Stanisław Kłoczko, Beata Stella-Hołowiecka, Kazimierz Sułek, Małgorzata Całbecka, Krystyna Zawilska, Kazimierz Kuliczkowski, Aleksander B[artłomiej] Skotnicki, Krzysztof Warzocha, Marek Kasznicki.
Tytuł: Cladribine alone and in combination with cyclophosphamide or cyclophosphamide plus mitoxantrone in the treatment of progressive chronic lymphocytic leukemia : report of a prospective, multicenter, randomized trial of the Polish Adult Leukemia Group (PALG CLL2).
Czasopismo: Blood
Szczegóły: 2006 : Vol. 108, nr 2, s. 473-479
ISSN: 0006-4971
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 10.131
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst5/36
Autorzy: Tadeusz Robak, Krzysztof Jamroziak, Joanna Góra-Tybor, Jerzy Z[dzisław] Błoński, Marek Kasznicki, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Anna Dmoszyńska, Maria Wojtaszko, Barbara Zdziarska, Małgorzata Całbecka, Andrzej Hellmann, Beata Stella-Hołowiecka, Kazimierz Sułek, Aleksander B[artłomiej] Skotnicki, Krystyna Zawilska, Janusz Kłoczko, Ilona Seferyńska, Lech Konopka, Jarosław Piszcz, Bernadetta Ceglarek, Janusz Kłoczko, Krzysztof Lewandowski, Krzysztof Gawroński, Aleksandra Kostyra, Wiesław Nowak, Elżbieta Wiater, Jacek Dybowicz, Maria Wojtaszko, Lucyna Molendowicz-Portala.
Tytuł: Cladribine in weekly versus daily schedule for untreated active hairy cell leukemia : final report of Polish Adult Leukemia Group (PALG) prospective, randomized, multicenter trial.
Czasopismo: Blood
Szczegóły: 2006 : Vol. 108, nr 11 p. 1, s. 704a
Uwagi: Forty-eighth Annual Meeting of the American Society of Hematology December 9-12, 2006 Orlando, Florida
ISSN: 0006-4971
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 10.131

Pełny tekst6/36
Autorzy: A. Szmigielska-Kapłon, D[orota] Jesionek-Kupnicka, J[oanna] Góra-Tybor, J. Z. Błoński, H[alina] Urbańska-Ryś, R[adzisław] Kordek, M[arek] Kasznicki, T. Robak.
Tytuł: Influence of cladribine on bone marrow angiogenesis in chronic lymphocytic leukemia patients.
Czasopismo: Haematologica
Szczegóły: 2006 : Vol. 91, suppl. 1, s. 436
Uwagi: 11th Congress of the European Hematology Association Amsterdam, the Natherlands, June 15-18, 2006
ISSN: 0390-6078
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst7/36
Autorzy: A. Szmigielska-Kapłon, D[orota] Jesionek-Kupnicka, J[oanna] Góra-Tybor, J. Z. Błoński, H[alina] Urbańska-Ryś, R[adzisław] Kordek, M[arek] Kasznicki, T. Robak.
Tytuł: Ocena nasilenia angiogenezy w trepanobiopsji szpiku u pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną.
Czasopismo: Acta Haematol Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 37 supl. 1, s. 239
Uwagi: VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów "Przewlekłe choroby mielo- i limfoproliferacyjne" Kazimierz Dolny, 20-21 maja 2006
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/36
Autorzy: A. Szmigielska-Kapłon, D[orota] Jesionek-Kupnicka, J[oanna] Góra-Tybor, J. Z. Błoński, H[alina] Urbańska-Ryś, R[adzisław] Kordek, M[arek] Kasznicki, T. Robak.
Tytuł: Wpływ 2-Chlorodeoksyadenozyny na nasilenie angiogenezy w szpiku kostnym u pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną.
Czasopismo: Acta Haematol Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 37 supl. 1, s. 240
Uwagi: VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów "Przewlekłe choroby mielo- i limfoproliferacyjne" Kazimierz Dolny, 20-21 maja 2006
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/36
Autorzy: T. Robak, A. Szmigielska-Kapłon, J. Z. Błoński, M[arek] Kasznicki, K. Chojnowski.
Tytuł: Activity of cladribine combined with etoposide in heavily pretreated patients with indolent lymphoid malignancies.
Czasopismo: Chemotherapy
Szczegóły: 2005 : Vol. 51, nr 5, s. 247-251
Uwagi: The study was supported in part by a grant from the Medical University of Lodz (No 503-106-2) and by the Foundation for the Development of Diagnostics and Therapy, Warsaw, Poland
ISSN: 0009-3157
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.248
Punktacja Min. Nauki: 15.000
DOI:
Adres url:

Pełny tekst10/36
Autorzy: T. Robak, J. Z. Błoński, J[oanna] Góra-Tybor, L[ech] Konopka, B[ernadeta] Ceglarek, J[adwiga] Dwilewicz-Trojaczek, A[gnieszka] Tomaszewska, B[eata] Stella-Hołowiecka, J[acek] Najda, A[nna] Dmoszyńska, M[ałgorzata] Kowal, J. Kłoczko, J. Sokołowski, K[azimierz] Sułek, K[rzysztof] Gawroński, M[ałgorzata] Całbecka, A[leksandra] Kostyra, K[rystyna] Zawilska, K[azimierz] Kuliczkowski, S[tanisław] Potoczek, A[leksander] Skotnicki, W. Nowak, K[rzysztof] Warzocha, I[lona] Seferyńska, A[ndrzej] Zduńczyk, M[arek] Kasznicki.
Tytuł: Cladribine alone and in combination with cyclophosphamide or cyclophosphamide and mitoxantrone as first line therapy for chronic lymphocytic leukemia : a final report of randomized PALG-CLL2 study.
Czasopismo: Leuk Lymphoma
Szczegóły: 2005 : Vol. 46, suppl. 1, s. S81
Uwagi: Abstracts of the XI International Workshop on CLL 16-18 September 2005, New York, USA
ISSN: 1042-8194
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.147

Pełny tekst11/36
Autorzy: T. Robak, J. Z. Błoński, J[oanna] Góra-Tybor, M[arek] Kasznicki, M[ałgorzata] Całbecka, L[ech] Konopka, J[erzy] Hołowiecki, A[nna] Dmoszyńska, K[rzysztof] Warzocha, A[ndrzej] Hellmann, A[leksander] B[artłomiej] Skotnicki, J[adwiga] Dwilewicz-Trojaczek, K[rystyna] Zawilska, J[an] Kłoczko.
Tytuł: Cladribine with cyclophosphamide vs fludarabine with cyclophosphamide as first-line treatment in chronic lymphocytic leukemia : an early report of prospective, randomized (PALG CLL3).
Czasopismo: Haematologica
Szczegóły: 2005 : Vol. 90, suppl. 2, s.143-144
Uwagi: 10th Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sweden, June 2-5, 2005 : abstract book
ISSN: 0390-6078
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst12/36
Autorzy: Tadeusz Robak, Jerzy Z[dzisław] Błoński, Marek Kasznicki, Joanna Góra-Tybor, Anna Dmoszyńska, Anna Wojtaszko, Aleksander B[olesław] Skotnicki, Wiesław Nowak, Andrzej Hellmann, Krzysztof [Gdańsk] Lewandowski, Barbara Zdziarska, Lech Konopka, Bernadetta Ceglarek, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Piotr Boguradzki, Kazimierz Kuliczkowski, Kazimierz Sułek, Krzysztof Warzocha.
Tytuł: Comparison of cladribine plus prednisone with chlorambucil plus prednisone in patients with chronic lymphocytic leukemia. Final report of the Polish Adult Leukemia Group (PALG CLL1).
Czasopismo: Med Sci Monit
Szczegóły: 2005 : Vol. 11, nr 10, s. 171-79
ISSN: 1234-1010
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst13/36
Autorzy: T. Robak, A. Korycka, M[arek] Kasznicki, A[gata] Wrzesień-Kuś, P[iotr] Smolewski.
Tytuł: Purine nucleoside analogues for the treatment of hematological malignancies : pharmacology and clinical applications.
Czasopismo: Curr Cancer Drug Targets
Szczegóły: 2005 : Vol. 5, nr 6, s. 405-428, ryc., tab, wykr., bibliogr.
ISSN: 1568-0096
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst14/36
Autorzy: Tadeusz Robak, Jerzy Z[dzisław] Błoński, Joanna Góra-Tybor, Jacek Najda, Beata Stella-Hołowiecka, Małgorzata Całbecka, Małgorzata Kowal, Anna Dmoszyńska, Bernadeta Ceglarek, Lech Konopka, Tomasz Szpila, Krzysztof Warzocha, Jarosław Piszcz, Janusz Kłoczko, Krystyna Zawilska, Andrzej Mital, Andrzej Hellmann, Stanisław Potoczek, Kazimierz Kuliczkowski, Kazimierz Sułek, Andrzej Zduńczyk, Marek Kasznicki.
Tytuł: Randomized comparison of cladribine with cyclophosphamide and fludarabine with cyclophosphamide in previously untreated progressive and symptomatic chronic lymphocytic leukemia : the interim analysis of PALG CLL3 trial.
Czasopismo: Blood
Szczegóły: 2005 : Vol. 106, nr 11, s. 600a
Uwagi: 47th Congress of the American Society of Hematology Atlanta, USA, 10-13 December 2005
ISSN: 0006-4971
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 9.782

Pełny tekst15/36
Autorzy: Jacek Treliński, Krzysztof Chojnowski, Magdalena Kurenko-Deptuch, Marek Kasznicki, Ewa Bernatowska, Tadeusz Robak.
Tytuł: Successful treatment of refractory autoimmune thrombocytopenia with rituximab and cyclosporin A in a patient with chronic granulomatous disease.
Czasopismo: Ann Hematol
Szczegóły: 2005 : Vol. 84, nr 12, s. 835-836, wykr., bibliogr.
ISSN: 0939-5555
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.292
Punktacja Min. Nauki: 15.000

Pełny tekst16/36
Autorzy: Tadeusz Robak, Jerzy Z[dzisław] Błoński, Marek Kasznicki, Joanna Góra-Tybor, A[nna] Dmoszyńska, Aleksander Skotnicki.
Tytuł: The effect of subsequent therapies in patients with chronic lymphocytic leukemia previously treated with prednisone and either cladribine or chlorambucil.
Czasopismo: Haematologica
Szczegóły: 2005 : Vol. 90, nr 7, s. 994-996
ISSN: 0390-6078
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.192
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst17/36
Autorzy: T. Robak, A. Szmigielska-Kapłon, J. Z. Błoński, M[arek] Kasznicki, K. Chojnowski.
Tytuł: Activity of cladribine combined with etoposide in heavily pretreated patients with indolent lymphoid malignancies.
Tytuł całości: W: World Conference on Magic Bullets Celebrating Paul Ehrlich's 150th Birthday Nurnberg, Germany September 9-11, 2004 : abstract book.
Adres wydawniczy: Nurberg, 2004
Strony: s. A-165
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

18/36
Autorzy: Tadeusz Robak, Jerzy Z[dzisław] Błoński, Joanna Góra-Tybor, Marek Kasznicki, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Agnieszka Tomaszewska, Lech Konopka, Bernadeta Ceglarek, Janusz Kłoczko, Jarosław Sokołowski, Anna Dmoszyńska, Małgorzata Kowal, Krystyna Zawilska, Beata Stella-Hołowiecka, Kazimierz Sułek, Kazimierz Kuliczkowski, Krzysztof Warzocha, Małgorzata Całbecka, Aleksander Skotnicki.
Tytuł: Cladribine alone or in combination with cyclophosphamide or cyclophosphamide and mitoxantrone as first treatment in chronic lymphocytic leukemia : an early report of prospective randomized study.
Czasopismo: Blood
Szczegóły: 2004 : Vol. 104, nr 11, s. 100a
Uwagi: 46th Annual Meeting of the American Society of Hematology San Diego, USA, December 4-7, 2004
ISSN: 0006-4971
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 10.120
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst19/36
Autorzy: A. Szmigielska-Kapłon, J. Z. Błoński, M[arek] Kasznicki, J[oanna] Góra-Tybor, K. Chojnowski, J[acek] Treliński, T. Robak.
Tytuł: Cladribine combined with etoposide in the treatment of refractory heavily pretreated low-grade lymphomas.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2004 : Vol. 5, suppl. 2, s. S255-S256
Uwagi: Abstract book of the 9th Congress of the European Hematology Association Geneva Palexpo, Switzerland, 10-13 June , 2004
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst20/36
Autorzy: Tadeusz Robak, Joanna Góra-Tybor, Halina Urbańska-Ryś, Jerzy Z[dzisław] Błoński, Anna Szmigielska-Kapłon, Marek Kasznicki.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda zespołowa Ministra Zdrowia
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2004
Uwagi: Ocena skuteczności i toksyczności nowych metod leczenia niektórych nowotworów układu krwiotwórczego
Typ publikacji: NAG
Punktacja Min. Nauki: 50.000

21/36
Autorzy: Tadeusz Robak, Marek Kasznicki, Joanna Góra-Tybor, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Anna Dmoszyńska, Maria Wojtaszko, Barbara Zdziarska, Małgorzata Całbecka, Andrzej Hellmann, Beata Stella-Hołowiecka, Kazimierz Sułek, Aleksander Skotnicki, Krystyna Zawilska, Janusz Kłoczko, Krzysztof Warzocha, Lech Konopka.
Tytuł: Randomized comparison of weekly administration and daily courses of cladribine in patients with hairy cell leukemia - updated results.
Czasopismo: Blood
Szczegóły: 2004 : Vol. 104, nr 11, s. 948s
ISSN: 0006-4971
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst22/36
Autorzy: Tadeusz Robak, Piotr Smolewski, Halina Urbańska-Ryś, Joanna Góra-Tybor, Jerzy Z[dzisław] Błoński, Marek Kasznicki.
Tytuł: Rituximab followed by cladribine in the treatment of heavily pretreated patients with indolent lymphoid malignancies.
Czasopismo: Leuk Lymphoma
Szczegóły: 2004 : Vol. 45, nr 5, s. 937-944
ISSN: 1042-8194
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.163
Punktacja Min. Nauki: 9.000

Pełny tekst23/36
Autorzy: T. Robak, P[iotr] Smolewski, H[alina] Urbańska-Ryś, J[oanna] Góra-Tybor, J. Z. Błoński, M[arek] Kasznicki.
Tytuł: Rituximab plus cladribine in heavily pretreated low-grade lymphoma.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2004 : Vol. 5, suppl. 2, s. S8
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst24/36
Autorzy: T. Robak, J. Z. Błoński, J[oanna] Góra-Tybor, M[arek] Kasznicki, L[ech] Konopka, B[ernadeta] Ceglarek, M[ieczysław] Komarnicki, K[rzysztof] [Poznań] Lewandowski, A[ndrzej] Hellmann, K[rzysztof] [Gdańsk] Lewandowski, A[ndrzej] Moskwa, A[nna] Dmoszyńska, B[ożena] Sokołowska, A[nna] Dwilewicz-Trojaczek, A[gnieszka] Tomaszewska, K[azimierz] Sułek, M[ałgorzata] Całbecka.
Tytuł: Second malignancies and Richter's syndrome in patients with chronic lymphocytic leukaemia treated with cladribine.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2004 : Vol. 2, nr 3, s. 383-389, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.694
Punktacja Min. Nauki: 14.000

Pełny tekst25/36
Autorzy: Tadeusz Robak, Jerzy Z[dzisław] Błoński, Marek Kasznicki, Joanna Góra-Tybor, Anna Dmoszyńska, Maria Wojtaszko, Aleksander Skotnicki, Wiesław Nowak, Andrzej Hellmann, Krzysztof [Poznań] Lewandowski, Barbara Zdziarska, Lech Konopka, Bernadeta Ceglarek, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Piotr Boguradzki, Kazimierz Kuliczkowski, Kazimierz Sułek, Krzysztof Warzocha.
Tytuł: The effect of subsequent therapies in the patients with chronic lymphocytic leukemia previously treated with cladribine and prednisone or chlorambucil and prednisone in randomized studies.
Czasopismo: Blood
Szczegóły: 2004 : Vol. 104, nr 11, s. 287b
ISSN: 0006-4971
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst26/36
Autorzy: T. Robak, J. Z. Błoński, M[arek] Kasznicki, J[oanna] Góra-Tybor, J[adwiga] Dwilewicz-Trojaczek, A[gnieszka] Tomaszewska, L[ech] Konopka, B[ernadetta] Ceglarek, A[nna] Dmoszyńska, M[ałgorzata] Kowal, M[ałgorzata] Całbecka, K[rystyna] Zawilska, B[eata] Stella-Hołowiecka, K[azimierz] Sułek, K[rzysztof] Gawroński, K[azimierz] Kuliczkowski, S[tanisław] Potoczek, J[anusz] Kłoczko, J. Jaromin, K[rzysztof] Warzocha.
Tytuł: Comparison of cladribine alone and in combination with cyclophosphamide or cyclophosphamide and mitoxantrone in previously untreated B-CLL patiens - an updated report of a randomized study.
Czasopismo: Leuk Lymphoma
Szczegóły: 2003 : Vol. 44, suppl. 2, s. 78
ISSN: 1042-8194
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst27/36
Autorzy: Tadeusz Robak, Marek Kasznicki.
Tytuł: Przewlekłe białaczki limfocytowe.
Tytuł całości: W: Podstawy hematologii : praca zbiorowa / pod red. Anny Dmoszyńskiej i Tadeusza Robaka.
Adres wydawniczy: Lublin, 2003
Strony: s. 269-284, ryc., tab., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

28/36
Autorzy: Tadeusz Robak, Piotr Smolewski, Halina Urbańska-Ryś, Barbara Cebula, Marek Kasznicki, Jerzy Z[dzisław] Błoński.
Tytuł: Rituximab followed by cladribine in the treatment of heavily pretreated patients with indolent lymphoid malignancies.
Czasopismo: Blood
Szczegóły: 2003 : Vol. 102, nr 11, s. 297b
ISSN: 0006-4971
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst29/36
Autorzy: Tadeusz Robak, Jerzy Z[dzisław] Błoński, Joanna Góra-Tybor, Marek Kasznicki, Lech Konopka, Bernadetta Ceglarek, Mieczysław Komarnicki, Krzysztof Lewandowski, Andrzej Hellmann, Anna Dmoszyńska, Bożena Sokołowska, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Kazimierz Sułek, Małgorzata Całbecka.
Tytuł: The occurrence of second malignancies and Richter's syndrome in the patients with chronic lymphocytic leukemia treated with cladribine and alkylating agents.
Czasopismo: Blood
Szczegóły: 2003 : Vol. 102, nr 11, s. 440a
ISSN: 0006-4971
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst30/36
Autorzy: T. Robak, M[arek] Kasznicki.
Tytuł: Alkylating agents and nucleoside analogues in the treatment of B cell chronic lymphocytic leukemia.
Czasopismo: Leukemia
Szczegóły: 2002 : Vol. 16, nr 6, s. 1015-1027
ISSN: 0887-6924
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.293
Punktacja Min. Nauki: 15.000

Pełny tekst31/36
Autorzy: Joanna Góra-Tybor, Jerzy Z[dzisław] Błoński, Marek Kasznicki, Tadeusz Robak.
Tytuł: Circulating pro-angiogenic cytokines and angiogenesis inhibitor endostatin in untreated patients with chronic lymphocytic leukemia.
Czasopismo: Blood
Szczegóły: 2002 : Vol. 100, nr 11, s. 351b-352b
ISSN: 0006-4971
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst32/36
Autorzy: Tadeusz Robak, Jerzy Z[dzisław] Błoński, Marek Kasznicki, Joanna Góra-Tybor, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Beata Stella-Hołowiecka, Dariusz Wołowiec.
Tytuł: Cladribine combined with cyclophosphamide is highly effective in the treatment of chronic lymphocytic leukemia.
Czasopismo: Hematol J
Szczegóły: 2002 : Vol. 3, s. 244-250
ISSN: 1466-4860
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN

33/36
Autorzy: Tadeusz Robak, Marek Kasznicki, Joanna Góra-Tybor, Andrzej Hellmann, Kazimierz Sułek, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Anna Dmoszyńska, Jerzy Z[dzisław] Błoński.
Tytuł: Randomized comparison of five day courses with weekly administration of cladribine (2-CdA) in patients with hairy cell leukemia.
Czasopismo: Blood
Szczegóły: 2002 : Vol. 100, nr 11, s. 297b-298b
ISSN: 0006-4971
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst34/36
Autorzy: Tadeusz Robak, Jerzy Z[dzisław] Błoński, Marek Kasznicki, Joanna Góra-Tybor, Andrzej Hellmann, Lech Konopka, Anna Dmoszyńska, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Dariusz Wołowiec.
Tytuł: Re-treatment with cladribine-based regimens in relapsed patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia.
Czasopismo: Eur J Haematol
Szczegóły: 2002 : Vol. 69, nr 1, s. 27-36
ISSN: 0902-4441
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.672
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst35/36
Autorzy: Tadeusz Robak, Jerzy Z[dzisław] Błoński, Marek Kasznicki, Joanna Góra-Tybor, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Beata Stella-Hołowiecka, Dariusz Wołowiec.
Tytuł: Rola leków przeciwhistaminowych drugiej generacji w leczeniu astmy.
Czasopismo: Terapia
Szczegóły: 2002 : R. 10, nr 3, s. 41-46, bibliogr.
ISSN: 1230-3917
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

36/36
Autorzy: Tadeusz Robak, Jerzy Z[dzisław] Błoński, Marek Kasznicki, Joanna Góra-Tybor, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Lech Konopka, Kazimierz Sułek, Kazimierz Kuliczkowski, Beata Stella-Hołowiecka.
Tytuł: The efficacy and toxicity of cladribine alone and in combiantion with cyclophosphamide or cyclophosphamide and mitoxantrone as first line therapy in patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL) - updated results of randomized multicenter study.
Czasopismo: Blood
Szczegóły: 2002 : Vol. 100, nr 11, s. 386a
Uwagi: Forty-fourth annual meeting program and abstracts December 6-10, 2002 Philadelphia, Pensylvania
ISSN: 0006-4971
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi