Zapytanie: KAPUŚCIŃSKI JANUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/8

Autorzy: Janusz Kapuściński, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Jacek Kuśmierek, Julian Liniecki.
Rok rozliczenia: 2011 ; Polska, 207965
Tytuł wynalazku: Sposób otrzymywania N-(2-dietyloaminoetylo)-3-jodo-4-metoksybenzamidu znakowanego promieniotwórczym jodem, Patent Polska PL 207965
Nazwa właściciela: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: Polska: data 12.12.2006, numer zgłoszenia: 381278, 2011.02.28
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED

2/8
Autorzy: Janusz Kapuściński, Dariusz Brykalski, Jacek Kuśmierek, Maciej Budzanowski, Małgorzata Bieńkiewicz, Anna Sas-Bieniarz, Anna Płachcińska.
Tytuł: Ocena dawek na opuszki palców podczas przygotowywania radiofarmaceutyków w pracowni radiofarmacji Zakładu Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2009 : T. 24, s. 51-61, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

3/8
Autorzy: Michał Janczak, Janusz Kapuściński, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Marek Różalski, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Biodistribution of two 131 I-IMBA preparations, differently labelled, in mice with experimental B16 melanoma tumours.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, nr 2, s. 48-52
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst4/8
Autorzy: E[wa] Byszewska-Szpocińska, U[rszula] Karczmarczyk, J[oanna] Michalik, M[agdalena] Górska-Chrząstek, J[anusz] Kapuściński, J. Kuśmierek.
Tytuł: New diagnostic kit HYNIC-IgG labelled with 99mTc for inflammation imaging. Preliminary results.
Czasopismo: Q J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2008 : Vol. 52, nr 1 suppl., s. 74
ISSN: 1824-4785
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst5/8
Autorzy: J[anusz] Kapuściński, D[ariusz] Brykalski, J. Kuśmierek, M[aciej] Budzanowski, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, A[nna] Sas-Bieniarz, A[nna] Płachcińska.
Tytuł: Ocena narażenia palców pracowników radiofarmacji ZMN CSK UM w Łodzi podczas znakowania i porcjowania radiofarmaceutyków dla pacjentów.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2008 : T. 23, nr 45, s. 57-58
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/8
Autorzy: J[anusz] Kapuściński, E. Mikiciuk-Olasik, J[ulian] Liniecki, M[ichał] Janczak, J. Kuśmierek.
Tytuł: Ocena wychwytu radiofarmaceutyku 131I-IMBA w doświadczalnych guzach czerniaka u myszy.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2008 : T. 23, nr 45, s. 72-73
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/8
Autorzy: J[ulian] Liniecki, J. Kuśmierek, L[eszek] Królicki, A[nna] Płachcińska, A[nna] Teresińska, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, J[anusz] Kapuściński.
Tytuł: Projekt polskich kryteriów akredytacyjnych w dziedzinie medycyny nuklearnej.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2008 : T. 23, nr 45, s. 17-27
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL

8/8
Autorzy: M[agdalena] Górska-Chrząstek, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, J[anusz] Kapuściński, E[wa] Byszewska-Szpocińska, R[enata] Mikołajczak, A[ndrzej] Samuel, R[adosław] Pabiański, J. Kuśmierek.
Tytuł: Usefulness of SPECT/CT with 99mTc-HYNIC-IgG (POLATOM, Poland) for detection and preoperative diagnosis of inflammation in skeletal system.
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2008 : Vol. 35, suppl. 2, s. S400
Uwagi: Annual Congress of the EANM 2008 Munich, Germany
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi