Zapytanie: KAMIŃSKA MARTA
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/25

Autorzy: Anna Sobol, Marta Kamińska, Marta Walczyńska, Bogdan Walkowiak.
Tytuł: Effect of uremia and hemodialysis on platelet apoptosis
Czasopismo: Clin Appl Thromb Hemost
Szczegóły: 2013 : Vol. 19, nr 3, s. 320-323
Uwagi: Epub 2012 Mar 2; The author(s) disclosed receipt of the following financial support for the research, authorship, and/or publication of this article: supported by project No. N N401 227434
ISSN: 1076-0296
Typ publikacji: ZAE
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.575
Punktacja Min. Nauki: 15.000
DOI:
Adres url:

2/25
Autorzy: Bogdan Walkowiak, Anna Sobol, Marta Walczyńska, Marta Kamińska.
Tytuł: Effect of uremia and hemodialysis on proteome profile of blood platelets and plasma
Czasopismo: Clin Appl Thromb Hemost
Szczegóły: 2013 : Vol. 19, nr 5, s. 541-549
Uwagi: Epub 2012 Apr 18.
ISSN: 1076-0296
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.575
Punktacja Min. Nauki: 15.000
DOI:

3/25
Autorzy: Witold Szymański, Jacek Szymański, Marta Walczyńska, Magdalena Walkowiak-Przybyło, Piotr Komorowski, Wiesława Okrój, Witold Jakubowski, Marta Kamińska, Bogdan Walkowiak.
Tytuł: SPR Biosensor Technique Supports Development in Biomaterials Engineering
Tytuł całości: W: New Perspectives in Biosensors Technology and Applications
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Edit by Pier Andrea Serra
Adres wydawniczy: Rijeka : Croatia InTech, 2011
Strony: s. 63-82, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISBN: ISBN 978-953-307-448-1
Typ publikacji: ZF
Typ publikacji: D
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

4/25
Autorzy: A. Sobol, M[arta] Kamińska, M[arta] Walczyńska, M[arta] Stasiak, J. Szymański, M[agdalena] Walkowiak, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Blood platelets apoptosis in hemodialyzed patients.
Czasopismo: Engin Biomater
Szczegóły: 2009 : Vol. 12, nr 89/91, s. 29-30, bibliogr.
Uwagi: XIX Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine Rytro, 15-19 October 2009
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

5/25
Autorzy: A. Sobol, M[arta] Kamińska, M[arta] Stasiak, J. Szymański, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Does hemodialysis cause blood platelets apoptosis?
Czasopismo: J Thromb Haemost
Szczegóły: 2009 : Vol. 7, suppl. 2, poz. PP-MO-071
Uwagi: XXII Congress The International Society on Thrombosis and Haemostasis Boston, 11-16 July 2009
ISSN: 1538-7933
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst6/25
Autorzy: B[ogdan] Walkowiak, A. Sobol, M[arta] Kamińska, M[arta] Stasiak, J. Szymański.
Tytuł: Hemodialysis causes an increase in Annexin V binding to blood platelets.
Czasopismo: FEBS J
Szczegóły: 2009 : Vol. 276, suppl. 1, s. 351-352
Uwagi: 34th FEBS Congress Life's molecular interactions Prague, Czech Republik 4 -9 July 2009
ISSN: 1742-464X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst7/25
Autorzy: A. Sobol, M[arta] Kamińska, M[arta] Walczyńska, M[arta] Stasiak, J. Szymański, M[agdalena] Walkowiak, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Hemodialysis causes blood platelets apoptosis.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2009 : Vol. 56, suppl. 3, s. 19, bibliogr.
Uwagi: XLIV Annual Meeting of the Polish Biochemical Society Łódź, September 16th - 19th, 2009
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

Pełny tekst8/25
Autorzy: Marta Kamińska, Wiesława Okrój, Witold Szymański, Witold Jakubowski, Piotr Komorowski, Andrzej Nosal, Hieronim Szymanowski, Maciej Gazicki-Lipman, Hanna Jerczyńska, Zofia Pawłowska, Bogdan Walkowiak.
Tytuł: Interaction of parylene C with biological objects.
Czasopismo: Acta Bioeng Biomech
Szczegóły: 2009 : Vol. 11, nr 3, s. 19-25, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1509-409X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst9/25
Autorzy: Bogdan Walkowiak, Wiesława Okrój, Marta Kamińska, Witold Szymański, Witold Jakubowski, Piotr Komorowski, Andrzej Nosal, Hieronim Szymanowski, Maciej Gazicki-Lipman, Zofia Pawłowska, Hanna Jerczyńska.
Tytuł: Interaction of poly(p-xylylene) with biological objects.
Tytuł całości: W: 235th National Meeting and Exposition, April 6-10, 2008, New Orleans, LA, USA : abstract.
Adres wydawniczy: New Orleans, 2008
Strony: poz. 1148279, ryc., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

10/25
Autorzy: M[arta] Kamińska, P[aweł] Syrek, A[ndrzej] Nosal, M[aciej] Gazicki-Lipman, H[ieronim] Szymanowski, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Blood plasma protein adsorption to parylene surfaces examined with SPR technology.
Tytuł całości: W: Vacuum and plasma surface engineering Liberec-Hejnice, 24th - 26th October 2007 : book of abstracts.
Adres wydawniczy: Liberec, 2007
Strony: s. 77-78
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

11/25
Autorzy: W[itold] Szymański, W[itold] Jakubowski, W[iesława] Okrój, M[arta] Kamińska, P[iotr] Komorowski, I[wona] Przybyszewska-Doroś, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Comparison of methods for biofilm evaluation - preliminary results for selected biomaterials.
Tytuł całości: W: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Inżynieria stomatologiczna - biomateriały" Ustroń, 14-17 czerwiec 2007 r.
Adres wydawniczy: Ustroń, 2007
Strony: s. 70-71
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

12/25
Autorzy: Z. Pawłowska, W[iesława] Okrój, H[anna] Jerczyńska, M[arta] Kamińska, P[iotr] Komorowski, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Diamond particles of micrometric size are internalized by endothelial cells.
Tytuł całości: W: XXIst Congress of the International Society on Throbosis and Haemostasis 53rd Annual SSC Meeting Genewa July 6-12 2007 : final programme.
Adres wydawniczy: Geneva, 2007
Strony: poz. [P-M-362]
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

13/25
Autorzy: Marta Kamińska, Bogdan Walkowiak.
Tytuł: NCD surface modification for medical application.
Tytuł całości: W: XV Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna Wrocław, wrzesień 2007 : streszczenia prac konferencyjnych.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2007
Strony: s. 126, bibliogr.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

14/25
Autorzy: W[itold] Szymański, W[itold] Jakubowski, W[iesława] Okrój, M[arta] Kamińska, P[iotr] Komorowski, I[wona] Przybyszewska-Doroś, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Porównanie metod oceny stopnia kolonizacji powierzchni implantów przez komórki bakteryjne tworzące biofilm - wstępne wyniki badań wybranych biomateriałów.
Tytuł całości: W: XV Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna Wrocław, wrzesień 2007 : streszczenia prac konferencyjnych.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2007
Strony: s. 293, bibliogr.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/25
Autorzy: Bogdan Walkowiak, Marta Kamińska, Wiesława Okrój, Wojciech Tański, Anna Sobol, Zbigniew Zbróg, Iwona Przybyszewska-Doroś.
Tytuł: The blood platelet proteome is changed in UREMIC patients.
Czasopismo: Platelets
Szczegóły: 2007 : Vol. 18, nr 5, s. 386-388
ISSN: 0953-7104
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.679
Punktacja Min. Nauki: 15.000

Pełny tekst16/25
Autorzy: B[ogdan] Walkowiak, M[arta] Kamińska, W[iesława] Okrój, W[ojciech] Tański, A. Sobol, Z[bigniew] Zbróg.
Tytuł: Blood platelet proteome is changed in uremic patiens.
Tytuł całości: W: Lodz Platelet Conference jointly with 11th Erfurt Conference on Platelets June 25th - 28th, 2006, Lodz, Poland.
Adres wydawniczy: Lodz, 2006
Strony: s. 57
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

17/25
Autorzy: I[wona] Przybyszewska-Doroś, M[arta] Kamińska, W[iesława] Okrój, W[itold] Jakubowski, W[itold] Szymański, P[iotr] Komorowski, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Blood platelets activation by artificial surfaces.
Tytuł całości: W: Lodz Platelet Conference jointly with 11th Erfurt Conference on Platelets June 25th - 28th, 2006, Lodz, Poland.
Adres wydawniczy: Lodz, 2006
Strony: s. 60
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

18/25
Autorzy: W[iesława] Okrój, M[arta] Kamińska, L[eszek] Klimek, W[itold] Szymański, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Blood platelets in contact with nanocrystalline diamond surfaces.
Czasopismo: Diam Relat Mater
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 8, s. 1535-1539, ryc., wykr., bibliogr.
ISSN: 0925-9635
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.988
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst19/25
Autorzy: W[iesława] Okrój, B[ożena] Pietrzyk, L[eszek] Klimek, W[itold] Jakubowski, W[itold] Szymański, M[arta] Kamińska, I[wona] Przybyszewska-Doroś, P[iotr] Komorowski, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Thrombocompatibility of titanium oxide deposited on stainless steel by sol-gel method.
Tytuł całości: W: Lodz Platelet Conference jointly with 11th Erfurt Conference on Platelets June 25th - 28th, 2006, Lodz, Poland.
Adres wydawniczy: Lodz, 2006
Strony: s. 59
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

20/25
Autorzy: I[wona] Przybyszewska-Doroś, M[ichał] Deka, B[ogdan] Walkowiak, W[itold] Jakubowski, W[iesława] Okrój, M[arta] Kamińska, P[iotr] Komorowski.
Tytuł: Comparison of plasma proteins adhesion to modified metallic surface.
Tytuł całości: W: International Conference 4-th Nanodiam and Related Materials jointly with 6-th Biamond and Related Films June 28th - July 1st, 2005 Zakopane, Poland.
Adres wydawniczy: Łódź, 2005
Strony: s. 135
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

21/25
Autorzy: I[wona] Przybyszewska-Doroś, M[arta] Kamińska, W[iesława] Okrój, W[itold] Jakubowski, W[itold] Szymański, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Evaluation of blood platelets activation after contact with artificial surfaces with the help of FACS-Calibur flow cytometer.
Tytuł całości: W: International Conference 4-th Nanodiam and Related Materials jointly with 6-th Biamond and Related Films June 28th - July 1st, 2005 Zakopane, Poland.
Adres wydawniczy: Łódź, 2005
Strony: s. 136
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

22/25
Autorzy: Bogdan Walkowiak, Iwona Doroś-Przybyszewska, Marta Kamińska, Piotr Komorowski, Wiesława Okrój.
Tytuł: Porównanie trombozgodności stali medycznej ASI 316L i stopu tytanu Ti6Al4V oraz ich powierzchniowo zmodyfikowanych form.
Tytuł całości: W: Jubileuszowa Konferencja Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO Zielona Góra 9-11 czerwca 2005 : zbiór streszczeń.
Adres wydawniczy: Zielona Góra, 2005
Strony: s. [1]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

23/25
Autorzy: Marta Kamińska, Jacek Szymański, Bogdan Walkowiak.
Tytuł: Przygotowanie biosensora SPR, pracującego w realnym czasie, do badań odkładania się białek na powierzchni tytanu i na warstwach NCD.
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2005 : R. 8, nr 43/44, s. 16-20
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

24/25
Autorzy: W[itold] Szymański, P[iotr] Komorowski, W[itold] Jakubowski, L[eszek] Klimek, W[iesława] Okrój, I[wona] Przybyszewska-Doroś, M[arta] Kamińska, B[ogdan] Walkowiak.
Tytuł: Standarization of the methods for examination of bacterial Wells with the use of fluorescencje and scanning microscop (SEM).
Tytuł całości: W: International Conference 4-th Nanodiam and Related Materials jointly with 6-th Biamond and Related Films June 28th - July 1st, 2005 Zakopane, Poland.
Adres wydawniczy: Łódź, 2005
Strony: s. 126
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

25/25
Autorzy: Marta Kamińska, Jacek Szymański, Bogdan Walkowiak.
Tytuł: Surface plasmon resonance analysis of protein interaction with titanium and carbon layers.
Tytuł całości: W: International Conference 4-th Nanodiam and Related Materials jointly with 6-th Biamond and Related Films June 28th - July 1st, 2005 Zakopane, Poland.
Adres wydawniczy: Łódź, 2005
Strony: s. 118
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi