Zapytanie: JURCZYŃSKA JOLANTA
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/21

Autorzy: Henryk Stępień, Hanna Ławnicka, Tomasz Stępień, Agnieszka Siejka, Jan Komorowski, Krzysztof Kuzdak, Krzysztof Kołomecki, Zygmunt Kazimierczuk, Paweł Grieb, Magdalena Kowalewicz-Kulbat, Paulina Sicińska, Jan Sopiński, Jolanta Jurczyńska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora I stopnia dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe w 2012 r. za cykl prac pt. \"Badania nad rolą neuropeptydów oraz cytokin angiogennych w patogenezie nowotworów gruczołów dokrewnych\"
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2013
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: EN, 0

2/21
Autorzy: Henryk Stępień, Tomasz Stępień, Agnieszka Siejka, Jan Komorowski, Krzysztof Kuzdak, Krzysztof Kołomecki, Zygmunt Kazimierczuk, Paweł Grieb, Magdalena Kowalewicz-Kulbat, Paulina Sicińska, Roman Krupiński, Jan Sopiński, Jolanta Jurczyńska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora I stopnia za cykl prac pt: Badania nad rolą neuropeptydów oraz cytokin angiogennych w patogenezie nowotworów gruczołów dokrewnych
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2013
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, 0

3/21
Autorzy: Tomasz Stępień, Jolanta Jurczyńska, Hanna Ławnicka, Henryk Stępień, Ryszard Krupiński, Krzysztof Kołomecki, Krzysztof Kuzdak, Jan Komorowski.
Tytuł: Osteopontin and endostatin concentrations in peripheral blood of patients with adrenal tumors undergoing unilateral adrenalectomy.
Czasopismo: Eur Surg Res
Szczegóły: 2011 : Vol. 47, s. 168-172, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0014-312X
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.932
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/21
Autorzy: Małgorzata Saryusz-Wolska, Jolanta Jurczyńska.
Tytuł: Pacjent z cukrzycą typu 2 - leczenie skojarzone z zastosowaniem sitagliptyny.
Czasopismo: Świat Med Farm
Szczegóły: 2010, nr 6, s. 1-7, ryc., bibliogr.
ISSN: 1508-1850
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

5/21
Autorzy: Jan Komorowski, Jolanta Jurczyńska, Tomasz Stępień, Krzysztof Kołomecki, Krzysztof Kuzdak, Henryk Stępień.
Tytuł: Serum concentration of TNFα and its soluble receptors in patients with adrenal tumours treated by surgery.
Czasopismo: Endocr J
Szczegóły: 2010 : Vol. 57, Suppl. 2, s. S634
Uwagi: 14th International Congress of Endocrinology, Kyoto, Japan
ISSN: 0918-8959
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst6/21
Autorzy: Jan Komorowski, Jolanta Jurczyńska, Tomasz Stępień, Krzysztof Kołomecki, Krzysztof Kuzdak, Henryk Stępień.
Tytuł: Serum concentrations of TNF α and its soluble receptors in patients with adrenal tumors treated by surgery.
Czasopismo: Int J Mol Sci
Szczegóły: 2010 : Vol. 11, nr 6, s. 2281-2290
ISSN:
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.279
Punktacja Min. Nauki: 27.000
Praca afiliowana przez UMED
Inne bazy podające opis:
 • Medline

  DOI:

  Pełny tekst  7/21
  Autorzy: J[an] Komorowski, J[olanta] Jurczyńska, T. Stępień, K. Kuzdak, K. Kołomecki, H[anna] Ławnicka, H[enryk] Stępień.
  Tytuł: Peripheral blood concentration of osteopontin (OPN) and endostatin (END) in peripheral blood of patients withe adrenal tumors treated by unilateral surgery.
  Tytuł całości: W: 91st Annual Meeting ENDO 09 Washington, USA, 10-13 June : : abstracts.
  Adres wydawniczy: Washington, 2009
  Strony: poz. P2-624
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  8/21
  Autorzy: Jolanta Jurczyńska, Tomasz Stępień, Hanna Ławnicka, Henryk Stępień, Ryszard Krupiński, Krzysztof Kołomecki, Krzysztof Kuzdak, Jan Komorowski.
  Tytuł: Peripheral blood concentrations of vascular endothelial growth factor and its soluble receptors (R1 and R2) in patients with adrenal cortex tumors treated by surgery.
  Czasopismo: Endokrynol Pol
  Szczegóły: 2009 : T. 60, nr 1, s. 9-13, wykr., bibliogr.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  9/21
  Autorzy: T. Stępień, R[oman] Krupiński, M[ałgorzata] Sacewicz, J. Sopiński, K. Kołomecki, K. Kuzdak, J[olanta] Jurczyńska, J[an] Komorowski, H[anna] Ławnicka, H[enryk] Stępień.
  Tytuł: Circulating levels of angiogenesis-related cytokines in the blood of patients with pheochromocytoma : relation to the surgical treatment.
  Tytuł całości: W: 13th International Congress of Endocrinology Rio de Janeiro (Brazil), November 8-12, 2008 / eds.: Amelio Godoy-Matos, John Wass.
  Adres wydawniczy: Rio de Janeiro, 2008
  Strony: s. 503-508, wykr., bibliogr.
  Typ publikacji: ZFZ
  Język publikacji: EN

  10/21
  Autorzy: T. Stępień, R[oman] Krupiński, J. Sopiński, K. Kołomecki, K. Kuzdak, J[olanta] Jurczyńska, J[an] Komorowski, H[anna] Ławnicka, H[enryk] Stępień.
  Tytuł: Circulating levels of angiogenesis-related cytokines in the blood of patients with pheochromocytoma : relation to the surgical treatment.
  Czasopismo: Endocrinol Metab
  Szczegóły: 2008 : Vol.52, suppl. 6 p. 2, s. 839
  Konferencja: , Rio di Janeiro, 2008.11.08
  ISSN: 2093-596X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  11/21
  Autorzy: Jan Komorowski, Jolanta Jurczyńska, Krzysztof Kuzdak, Krzysztof Kołomecki, Tomasz Stępień, Hanna Ławnicka, Wojciech Zieleniewski.
  Tytuł: Osteopontyna (OPN) i endostatyna (END) we krwi u chorych z guzami nadnerczy leczonych chirurgicznie (jednostronna adrenalektomia).
  Czasopismo: Endokrynol Pol
  Szczegóły: 2008 : T. 59 supl. A, s. 137-138
  Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Wrocław, 25-28 września 2008 : Toż w jęz. ang.: Osteopontin (OPN) and endostain (END) contrentations in peripheral blood of patients with adrenal tumors undergoing unilateral andrenalectomy. Tamże s. 138
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  12/21
  Autorzy: Jan Komorowski, Jolanta Jurczyńska, Krzysztof Kuzdak, Krzysztof Kołomecki, Tomasz Stępień, Hanna Ławnicka, Wojciech Zieleniewski.
  Tytuł: Stężenia czynnika wzrostu śródbłonka (VEGF) i rozpuszczalnych receptorów dla VEGF (sVEGF R1, sVEGF R2) we krwi u chorych z guzami kory nadnerczy przed i po adrenalektomii.
  Czasopismo: Endokrynol Pol
  Szczegóły: 2008 : T. 59 supl. A, s. 57-58
  Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Wrocław, 25-28 września 2008 ; Toż w jęz. ang.: Peripheral blood concetration of vascular endothelial growth factor (VEGF), soluble vascular endotheelial growth factor receptor 1 (sVEGF R1) and soluble vascular endothelil growth factor receptor 2 (sVEGF R2) s with adrenal cortex tumors. Tamże s. 58
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  13/21
  Autorzy: W[ojciech] Zieleniewski, J[olanta] Jurczyńska.
  Tytuł: Tyreotropinoma czy oporność na hormony tarczycy?
  Czasopismo: Endokrynol Pol
  Szczegóły: 2007 : T. 58, nr 6, s. 585
  Uwagi: Sympozjum Guzy przysadki, patogeneza, diagnostyka, leczenie Łódź, 18-20 października 2007 ; Toż w jęz. ang.: Thyrotropinoma or resistance to thyroid hormone? Tamże s. 585
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  14/21
  Autorzy: W[ojciech] Zieleniewski, M[arcin] Bojo, J[olanta] Jurczyńska.
  Tytuł: Wartość testu z loperamidem w diagnostyce hiperkortyzolemu.
  Czasopismo: Endokrynol Pol
  Szczegóły: 2007 : T. 58, nr 6, s. 584-585
  Uwagi: Sympozjum Guzy przysadki, patogeneza, diagnostyka, leczenie Łódź, 18-20 października 2007 ; Toż w jęz. ang.: Value of loperamide suppression test in the diagnosis of hypercortisolaemia. Tamże s. 585
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  15/21
  Autorzy: Jolanta Jurczyńska, Wojciech Zieleniewski, Henryk Stępień, Jan Komorowski.
  Tytuł: Angiogencic and anti-angiogenic factors in adrenal tumours.
  Czasopismo: Endokrynol Pol
  Szczegóły: 2006 : T. 57, nr 6, s. 633-640, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  16/21
  Autorzy: Wojciech Zieleniewski, Jolanta Jurczyńska, Jan Komorowski.
  Tytuł: Złośliwy guz chromochłonny - opis przypadku.
  Tytuł całości: W: X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Kraków 5-7 Października 2006 : program.
  Adres wydawniczy: Kraków, 2006
  Strony: poz. P95
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  17/21
  Autorzy: Jolanta Jurczyńska, Wojciech Zieleniewski, Jolanta Kunert-Radek.
  Tytuł: Fizjologia okresu ciąży i karmienia piersią w zakresie gospodarki wapniowej.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2005 : T. 76, nr 3, s. 234-239, Sum.
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  18/21
  Autorzy: W[ojciech] Zieleniewski, J[olanta] Jurczyńska, J[olanta] Kunert-Radek.
  Tytuł: Przysadkowa oporność na hormony tarczycy - opis przypadku.
  Czasopismo: Endokrynol Pol
  Szczegóły: 2005 : T. 56, nr 5, s. 790-793, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  19/21
  Autorzy: Jolanta Jurczyńska, Wojciech Zieleniewski, Jolanta Kunert-Radek.
  Tytuł: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej w ciąży i podczas laktacji.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2005 : T. 76, nr 3, s. 240-244, Sum.
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  20/21
  Autorzy: Jolanta Jurczyńska, Wojciech Zieleniewski.
  Tytuł: Kliniczne implikacje występowania przeciwciał przeciwtarczycowych u kobiet w ciąży i w okresie poporodowym.
  Czasopismo: Przegl Lek
  Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 8, s. 864-867, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  21/21
  Autorzy: Jolanta Jurczyńska, Wojciech Zieleniewski.
  Tytuł: Kliniczne implikacje występowania przeciwciał przeciwtarczycowych u kobiet w ciąży i w okresie poporodowym.
  Czasopismo: Przegl Lek
  Szczegóły: 2003 : T. 60, nr 6, s. 679-682, bibliogr.
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi