Zapytanie: JASIŃSKA ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/32

Autorzy: Łukasz Kraszula, Makandjou-Ola Eusebio, Anna Jasińska, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk.
Tytuł: The relationship between Leptin, Adiponectin, Resistin and FoxP3+ treg cells in atients with severe asthma.
Czasopismo: J Clin Cell Immunol
Szczegóły: 2016 : V. 7, no. 3, 8 p.
ISSN:
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/32
Autorzy: Łukasz Kraszula, Makandjou-Ola Eusebio, Anna Jasińska, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk.
Tytuł: Zależność pomiędzy BMI, stężeniem leptyny i jej rozpuszczalnego receptora oraz ekspresją FoxP3 w limfocytach Treg u kobiet chorych na astmę.
Czasopismo: Diagn Lab
Szczegóły: 2015 : Vol. 51, nr 4, s. 277-284, bibliogr., ryc., tab., Streszcz., Sum.
ISSN: 0867-4043
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

3/32
Autorzy: Adam Janiak, Bartosz Leśniowski, Anna Jasińska, Mirosława Pietruczuk, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Interleukin 18 as an early marker or prognostic factor in acute pancreatitis.
Czasopismo: Przegl Gastroenterol
Szczegóły: 2015 : Vol. 10, nr 4, s. 203-207, ryc., bibliogr., Sum.
Uwagi: Epub 2015 Apr 20
ISSN: 1895-5770
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/32
Autorzy: Anna Jasińska, Łukasz Kraszula, Makandjou-Ola Eusebio, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk.
Tytuł: Ocena stężeń wybranych adipocytokin i białka C - reaktywnego (CRP) u chorych na astmę oskrzelową
Czasopismo: Diagn Lab
Szczegóły: 2014 : Vol. 50, nr 3, s. 213-220, bibliogr., ryc., Streszcz., Sum.
ISSN: 0867-4043
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

5/32
Autorzy: Łukasz Kraszula, Anna Jasińska, Makandjou-Ola Eusebio, Piotr Kuna, Andrzej Głąbiński, Mirosława Pietruczuk.
Tytuł: Evaluation of the relationship between leptin, resistin, adiponectin and natural regulatory T cells in relapsing-remitting multiple sclerosis
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2012 : T. 46, nr 1, s. 22-28
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.486
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

6/32
Autorzy: Anna Mokrowiecka, Piotr Daniel, Anna Jasińska, Mirosława Pietruczuk, Maciej Pawłowski, Piotr Szcześniak, Daria Orszulak-Michalak, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Serum adiponectin, resistin, leptin concentration and central adiposity parameters in Barrett's esophagus patients with and without intestinal metaplasia in comparison to healthy controls and patients with GERD
Czasopismo: Hepatogastroenterology
Szczegóły: 2012 : Vol. 59, nr 120, s. 2395-2399
ISSN: 0172-6390
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.774
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

7/32
Autorzy: M[ałgorzata] Stolarska, J[oanna] Trelińska, A[nna] Sitkiewicz, A[nna] Jasińska, O[lga] Wegner, M[onika] Bulas, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Skuteczne zastosowanie winblastyny w leczeniu opornych przerzutów guz Wilmsa - opis przypadku
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 50
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

8/32
Autorzy: Anna Jasińska, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk.
Tytuł: Astma, otyłość i adipocytokiny-co je łączy?
Czasopismo: Diagn Lab
Szczegóły: 2011 : Vol. 47, nr 4, s. 447-453, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0867-4043
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

9/32
Autorzy: B[artosz] Leśniowski, A[nna] Jasińska, M. Pietruczuk, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Circulating levels of adiponectin, resistin and proinflammatory cytokine IL-18 in acute pancreatitis.
Tytuł całości: W: 43rd Meeting 2011 European Pancreatic Club, 22-25 June 2011, Magdeburg, Gemany
Adres wydawniczy: Magdeburg, 2011
Strony: s. 177-178
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

10/32
Autorzy: Anna Jasińska, Mirosława Pietruczuk.
Tytuł: Adipocytokiny-białka o wielokierunkowym działaniu.
Czasopismo: Diagn Lab
Szczegóły: 2010 : Vol. 46, nr 3, s. 331-338, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0867-4043
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

11/32
Autorzy: Mirosława Pietruczuk, Łukasz Kraszula, Maciej Kupczyk, Anna Kumor, Anna Jasińska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Charakterystyka naturalnych i przystosowanych regulatorowych limfocytów T u chorych z ciężką astmą oskrzelową.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010 ; N N402 188235
Szczegóły: nr umowy 1882/P01/2008/35
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

12/32
Autorzy: Piotr Daniel, Bartosz Leśniowski, Anna Mokrowiecka, Anna Jasińska, Mirosława Pietruczuk, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Circulating levels of visfatin, resistin and pro-inflammatory cytokine ilnterleukin-8 in acute pancreatitis.
Czasopismo: Pancreatology
Szczegóły: 2010 : Vol. 10, nr 4, s. 477-482
ISSN: 1424-3903
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.128
Punktacja Min. Nauki: 27.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst13/32
Autorzy: A[nna] Jasińska, M. Pietruczuk, E. Małecka-Panas, B[artosz] Leśniowski, P[iotr] Daniel.
Tytuł: Circulating levels of visfatin, resistin and proinflammatory cytokine IL-8 in acute pancreatitis.
Czasopismo: Gut
Szczegóły: 2010 : Vol. 59, suppl. 3, s. A439
Uwagi: 18th UEGW, 23-27 October 2010, Barcelona, Hiszpania
ISSN: 0017-5749
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst14/32
Autorzy: P[iotr] Daniel, B[artosz] Leśniowski, A. Mokrowiecka, A[nna] Jasińska, M. Pietruczuk, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Circulating levels of visfatin, resistin and proinflammatory cytokines IL-8 and IL-18 in acute pancreatitis.
Czasopismo: Pancreatology
Szczegóły: 2010 : Vol. 10, nr 2/3, s. 348
Uwagi: 42nd European Pancreatic Club (EPC) Meeting, 16-19 June 2010, Stockholm, Szwecja
ISSN: 1424-3903
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst15/32
Autorzy: K[atarzyna] Krawczyk, E. Małecka-Panas, A. Kumor, A[nna] Jasińska, M. Pietruczuk, P. Szcześniak, D. Orszulak-Michalak, S[tanisław] Sporny, A[leksandra] Omulecka.
Tytuł: Ocena stężeń adipohormonów u chorych na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby (NAFLD).
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 17, suppl. 1, s. 60
Uwagi: XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 11-13 czerwca 2010, Szczecin
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst16/32
Autorzy: A. Mokrowiecka, P[iotr] Daniel, A[nna] Jasińska, M. Pietruczuk, P. Szcześniak, D. Orszulak-Michalak, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Serum adiponectin, resistin and leptin concentration and central adiposity parameters assessment in patients with Barrett's esophagus with and without intestinal metaplasia.
Czasopismo: Gut
Szczegóły: 2010 : Vol. 59, suppl. 3, s. A115
Uwagi: 18th UEGW, 23-27 October 2010, Barcelona, Hiszpania
ISSN: 0017-5749
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst17/32
Autorzy: P[iotr] Daniel, B[artosz] Leśniowski, A. Mokrowiecka, A[nna] Jasińska, M. Pietruczuk, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Stężenie adipohormonów: wisfatyny i rezystyny i interleukiny 8 w przebiegu ostrego zapalenia trzustki.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 17, suppl. 1, s. 18
Uwagi: XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 11-13 czerwca 2010, Szczecin
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst18/32
Autorzy: Piotr Daniel, Bartosz Leśniowski, Anna Jasińska, Pietruczuk Mirosława, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Usefulness of assessing circulating levels of resistin, Ghrelin and IL-18 in alcoholic acute pancreatitis.
Czasopismo: Dig Dis Sci
Szczegóły: 2010 : Vol. 55, nr 10, s. 2982-2987, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0136-2116
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.060
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

19/32
Autorzy: Katarzyna [obca] Krawczyk, Piotr Szcześniak, Anna Kumor, Anna Jasińska, Aleksandra Omulecka, Mirosława Pietruczuk, Daria Orszulak-Michalak, Stanisław Sporny, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Adipohormones as prognostic markers in patients with nonalcoholic steatohepatitis (NASH).
Czasopismo: J Physiol Pharmacol
Szczegóły: 2009 : Vol. 60, suppl. 3, s. 71-75
ISSN: 0867-5910
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.631
Punktacja Min. Nauki: 32.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst20/32
Autorzy: Piotr Oset, Anna Jasińska, Piotr Szcześniak, Daria Orszulak-Michalak, Renata Talar-Wojnarowska, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Analiza stężenia gastryny w surowicy chorych z polipami gruczolakowatymi jelita grubego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 458-461, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst21/32
Autorzy: A[nna] Jasińska, A. Kumor, M[arcin] Jałosiński, A[ndrzej] Głąbiński, M. Pietruczuk.
Tytuł: Correlation between selected adipohormones and TREG lymphocytes in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis (RR-SM).
Czasopismo: Clin Chem Lab Med
Szczegóły: 2009 : Vol. 47, spec. suppl., poz. W-A198
Konferencja: , Innsbruck, 2009.06.07
ISSN: 1434-6621
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  22/32
  Autorzy: M[ichał] Bednarek, A[nna] Jasińska, P[iotr] Łojko, A[ndrzej] Głąbiński, M. Pietruczuk.
  Tytuł: The estimation of selected adipohormones concentration in multiple sclerosis patients.
  Czasopismo: Clin Chem Lab Med
  Szczegóły: 2009 : Vol. 47, spec. suppl., poz. W-A197
  Konferencja: , Innsbruck, 2009.06.07
  ISSN: 1434-6621
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  23/32
  Autorzy: A. Kumor, P[iotr] Daniel, A[nna] Jasińska, E. Małecka-Panas, M. Pietruczuk.
  Tytuł: The usefulness of adipocytokines and FOXP3 + NTREG cells to evaluate clinical course of acute pancreatitis (AP).
  Czasopismo: Clin Chem Lab Med
  Szczegóły: 2009 : Vol. 47, spec. suppl., poz. W-A136
  Konferencja: , Innsbruck, 2009.06.07
  ISSN: 1434-6621
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  24/32
  Autorzy: A. Kumor, A[nna] Jasińska, P[iotr] Daniel, E. Małecka-Panas, M. Pietruczuk.
  Tytuł: Association between serum adipocytokines level and Foxp3+ nTreg cells in Acute Pancreatitis (AP).
  Czasopismo: Pancreatology
  Szczegóły: 2008 : Vol. 8, nr 3, s. 349
  Uwagi: Joint Meeting of the European Pancreatic Club (EPC) and the International Association of Pancreatology (IAP) June 25-28, 2008, Lodz, Poland
  ISSN: 1424-3903
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  25/32
  Autorzy: Ł. Kraszula, B[artosz] Leśniowski, A[nna] Jasińska, E. Małecka-Panas, M. Pietruczuk.
  Tytuł: The usefulness of multicolor (8) flow cytometry in estimation natural regulatory cells in Acute Pancreatitis (AC).
  Czasopismo: Pancreatology
  Szczegóły: 2008 : Vol. 8, nr 3, s. 349
  Uwagi: Joint Meeting of the European Pancreatic Club (EPC) and the International Association of Pancreatology (IAP) June 25-28, 2008, Lodz, Poland
  ISSN: 1424-3903
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  26/32
  Autorzy: B[artosz] Leśniowski, A. Kumor, P[iotr] Daniel, A[nna] Jasińska, M. Pietruczuk, E. Małecka-Panas.
  Tytuł: Adiponectin, resistin and acute inflammatory phase factors concentration in serum in patients with acute pancreatitus (AP).
  Czasopismo: Pancreatology
  Szczegóły: 2007 : Vol. 7, [suppl.], s. 225
  Uwagi: 39th European Pancreatic Club (EPC) Meeting July 506, 2007, Newcastle, UK
  ISSN: 1424-3903
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  27/32
  Autorzy: Bartosz Leśniowski, Anna Kumor, Anna Jasińska, Piotr Daniel, Mirosława Pietruczuk, Ewa Małecka-Panas.
  Tytuł: Rezystyna - nowy marker laboratoryjny przydatny w rozpoznaniu ostrego zapalenia trzustki?
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 131, s. 385-387, Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  28/32
  Autorzy: A[nna] Jasińska, B[artosz] Leśniowski, P[iotr] Daniel, A. Kumor, E. Małecka-Panas, M. Pietruczuk.
  Tytuł: Serum adipokines as acute phase factors in patients with acute pancreatitis (AP).
  Czasopismo: Clin Chem Lab Med
  Szczegóły: 2007 : Vol. 45, suppl., poz. T245
  Konferencja: , Amsterdam, 2007.06.03
  ISSN: 1434-6621
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  29/32
  Autorzy: A. Kumor, P[iotr] Daniel, A[nna] Jasińska, E. Małecka-Panas, M. Pietruczuk.
  Tytuł: Serum leptin, adiponectin and resistin serum concentrations in relation to colorectal cancer (CC) and colorectal adenoma (CA).
  Czasopismo: Clin Chem Lab Med
  Szczegóły: 2007 : Vol. 45, suppl., poz. T249
  Konferencja: , Amsterdam, 2007.06.03
  ISSN: 1434-6621
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  30/32
  Autorzy: P[iotr] Daniel, A. Kumor, A[nna] Jasińska, M[arek] Paradowski, E. Małecka-Panas.
  Tytuł: Leptin, adiponectin and resistin serum concentration in colorectal cancer and adenoma.
  Czasopismo: Gut
  Szczegóły: 2006 : Vol. 55, suppl. 5, s. A290-A291
  Uwagi: 14th United European Gastroentrology Week, Berlin, 21-25 October 2006
  ISSN: 0017-5749
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  31/32
  Autorzy: A. Kumor, E. Balcerczak, J[anusz] Strzelczyk, W[ojciech] Wilczyński, A[nna] Jasińska, E[wa] Majewska, J[ózefa] Lorenc.
  Tytuł: Leptin receptor gene variation in morbidly obese patients - preliminary study.
  Czasopismo: Clin Chim Acta
  Szczegóły: 2005 : Vol. 355, suppl., s. S326
  Uwagi: 2005 8-12 May 2005,
  Konferencja: , Glasgow, 2005.05.08
  ISSN: 0009-8981
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  32/32
  Autorzy: N[atalia] Kościuk, A. Kumor, B[eata] Mamełka, A[nna] Jasińska, M[arek] Paradowski.
  Tytuł: Analiza wyników oznaczania cholesterolu frakcji HDL metodami drugiej i trzeciej generacji w odniesieniu do metody referencyjnej.
  Czasopismo: Diagn Lab
  Szczegóły: 2004 : T. 40, z. 3, s. 474
  Uwagi: XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Polmedlab 2004, Mikołajki, 8-10 września 2004
  ISSN: 0867-4043
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi