Zapytanie: JABŁKOWSKA KAROLINA
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/26

Autorzy: Karolina Jabłkowska, Anna Szczepaniak, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Style radzenia sobie w sytuacjach stresowych prezentowane przez młodzież dokonujacą samouszkodzeń.
Czasopismo: Psychiatr Psychol Klin
Szczegóły: 2010 : Vol. 10, nr 1, s. 15-24, tab., bibliogr.
ISSN: 1644-6313
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

2/26
Autorzy: K[atarzyna] Nowakowska, K[arolina] Jabłkowska, G[rażyna] Adamiak, A[lina] Borkowska.
Tytuł: Cognitive dysfunctions in patients with alcohol dependence.
Tytuł całości: W: European Psychiatric Association 17th European Congress of Psychiatry January 24-28, 2009 - Lisbon, Portugal : : final programme.
Adres wydawniczy: Lisbon, 2009
Strony: poz. P01-58
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

3/26
Autorzy: Karolina Jabłkowska, Katarzyna Nowakowska, Joanna Kłubo-Gwieździńska, Roman Junik, Alina Borkowska.
Tytuł: Cognitive functions and concentrations of thyroid hormones and thyrotropin in hyperthyroidism in the course of Graves' disease.
Tytuł całości: W: ECE 2009 11th European Congress of Endocrinology, Istanbul, Turkey 25-29 April 2009.
Adres wydawniczy: Istanbul, 2009
Strony: s. [1]
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

4/26
Autorzy: Katarzyna Nowakowska, Grażyna Adamiak, Karolina Jabłkowska, Aleksandra Lewandowska, Agnieszka Stetkiewicz, Alina Borkowska.
Tytuł: Deficyty poznawcze i zaburzenia depresyjne u chorych po udarze mózgu.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 18, nr 3, s. 255-262, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst5/26
Autorzy: K[arolina] Jabłkowska, K[atarzyna] Nowakowska, G[rażyna] Adamiak, A[lina] Borkowska.
Tytuł: Intensity of depressive symptoms and disorders of working memory and executive functions in hyperthyroidism in the course of Graves' disease and toxic nodular goiter.
Tytuł całości: W: European Psychiatric Association 17th European Congress of Psychiatry January 24-28, 2009 - Lisbon, Portugal : : final programme.
Adres wydawniczy: Lisbon, 2009
Strony: poz. P02-171
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

6/26
Autorzy: Karolina Jabłkowska.
Tytuł: Ocena deficytów poznawczych u pacjentów z nadczynnością tarczycy o róznej etiologii.
Adres wydawniczy: Łódź : : Uniwersytet Medyczny,, 2009
Strony: 202 s.
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Międzyuczelniana Katedra Nauk Humanistycznych. Zakład Psychologii Lekarskiej - 2009. Praca na stopien doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

7/26
Autorzy: Anna [obca] Szczepaniak, Karolina Jabłkowska, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Poziom inteligencji emocjonalnej u młodocianych pacjentów dokonujących samouszkodzeń.
Czasopismo: Psychiatr Psychol Klin
Szczegóły: 2009 : Vol. 9, nr 2, s. 100-110, tab., rys., bibliogr.
Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
ISSN: 1644-6313
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

8/26
Autorzy: Anna [obca] Szczepaniak, Agnieszka Gmitrowicz, Karolina Jabłkowska.
Tytuł: Samouszkodzenia.
Czasopismo: Psychiatr Psychol Klin
Szczegóły: 2009 : Vol. 9, nr 1, s. 68-69
ISSN: 1644-6313
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

9/26
Autorzy: Grażyna Adamiak, Karolina Jabłkowska, Katarzyna Nowakowska, Agnieszka Stetkiewicz, Ewa Szymańska-Świątnicka, Tomasz Pawełczyk.
Tytuł: System wartości a objawy depresyjne u studentów medycyny.
Czasopismo: Psychiatr Psychol Klin
Szczegóły: 2009 : Vol. 9, nr 3, s. 178-188, tab., bibliogr.
Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
ISSN: 1644-6313
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

10/26
Autorzy: Karolina Jabłkowska, Małgorzata Karbownik-Lewińska, Katarzyna Nowakowska, Roman Junik, Andrzej Lewiński, Alina Borkowska.
Tytuł: Working memory and executive functions in hyperthyroid patients with Graves' disease.
Czasopismo: Arch Psychiatr Psychother
Szczegóły: 2009, nr 1, s. 69-75, tab., bibliogr.
ISSN: 1509-2046
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

11/26
Autorzy: Katarzyna Nowakowska, Karolina Jabłkowska, Alina Borkowska.
Tytuł: Cognitive dysfunctions in patients with alcohol dependence.
Czasopismo: Arch Psychiatr Psychother
Szczegóły: 2008 : Vol. 3, nr 1, s. 29-35, tab., bibliogr.
ISSN: 1509-2046
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst12/26
Autorzy: Karolina Jabłkowska, Małgorzata Karbownik-Lewińska, Katarzyna Nowakowska, Roman Junik, Andrzej Lewiński, Alina Borkowska.
Tytuł: Pamięć operacyjna i funkcje wykonawcze w nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 2, s. 249-259, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

13/26
Autorzy: K[arolina] Jabłkowska, K[atarzyna] Nowakowska, A[lina] Borkowska.
Tytuł: Cognitive dysfunctions and depressive symptoms in Graves-Basedow disease.
Czasopismo: Eur Psychiatry
Szczegóły: 2007 : Vol. 22, suppl. 1, s. 300
Uwagi: 15th AEP Congress Madrid 17-21 March 2007 Association of European Psychiatrics
ISSN: 0924-9338
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst14/26
Autorzy: Grażyna Adamiak, Karolina Jabłkowska, Aleksandra Lewandowska, Katarzyna Nowakowska, Agnieszka Stetkiewicz, Alina Borkowska.
Tytuł: Deficyty poznawcze i objawy depresyjne u chorych po udarze mózgu.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 196
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/26
Autorzy: Anna Szczepaniak, Karolina Jabłkowska.
Tytuł: Historia rozwoju pojęcia inteligencji emocjonalnej.
Czasopismo: Psychiatr Psychol Klin
Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 4, s. 227-232, bibliogr., Sum.
ISSN: 1644-6313
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

16/26
Autorzy: Karolina Jabłkowska, Katarzyna Nowakowska, Grażyna Adamiak, Alina Borkowska.
Tytuł: Pamięć operacyjna i funkcje wykonawcze w chorobie Gravesa i Basedowa.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 234
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/26
Autorzy: Anna Krzekotowska, Karolina Jabłkowska, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Próba wyodrębnienia kryteriów diagnostycznych specyficznego zespołu celowych samouszkodzeń (deliberate self-harm syndrom).
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 262-263
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/26
Autorzy: Karolina Jabłkowska, Anna Krzekotowska, Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Style radzenia sobie w sytuacjach stresowych prezentowane przez młodzież samouszkadzajacą się.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 233-234
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

19/26
Autorzy: K[atarzyna] Nowakowska, K[arolina] Jabłkowska, A[lina] Borkowska.
Tytuł: Verbal working memory and executive dysfunctions in patients with alcohol addicion.
Czasopismo: Eur Psychiatry
Szczegóły: 2004 : Vol. 22, suppl. 1, s. 195
Uwagi: 15th AEP Congress Madrid 17-21 March 2007 Association of European Psychiatrics
ISSN: 0924-9338
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst20/26
Autorzy: Katarzyna Nowakowska, Karolina Jabłkowska, Alina Borkowska.
Tytuł: Zaburzenia funkcji poznawczych u pacjentów uzależnionych od alkoholu.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 5, s. 693-702, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

21/26
Autorzy: Katarzyna Nowakowska, Karolina Jabłkowska, Grażyna Adamiak, Alina Borkowska.
Tytuł: Zaburzenia funkcji poznawczych u pacjentów uzależnionych od alkoholu.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 289
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

22/26
Autorzy: Katarzyna Nowakowska, Karolina Jabłkowska, Grażyna Adamiak, Alina Borkowska.
Tytuł: Zaburzenia werbalnej pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych u pacjentów uzależnionych od alkoholu z krótką i dłuższą abstynencją.
Tytuł całości: W: XI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego Neuropsychologia rozwoju na początku trzeciego millenium Gdańsk 22-23 września 2007 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2007
Strony: s. 50-51
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

23/26
Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz, Karolina Jabłkowska, Anna Krzekotowska.
Tytuł: Cechy osobowości i poziom inteligencji emocjonalnej młodocianych pacjentów dokonujących samouszkodzeń.
Czasopismo: Psychiatr Psychoter
Szczegóły: 2006 : T. 2, nr 3 supl., s. 17
ISSN: 1895-3166
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst24/26
Autorzy: K[atarzyna] Nowakowska, K[arolina] Jabłkowska, A[lina] Borkowska.
Tytuł: Neuropsychological prefrontal tests and depressive symptoms in patients with alcohol abuse.
Czasopismo: Eur Psychiatry
Szczegóły: 2006 : Vol. 21, suppl. 1, s. 139
Uwagi: 14 AEP Congress Nice 4-8 March 2006
ISSN: 0924-9338
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst25/26
Autorzy: Katarzyna Nowakowska, Karolina Jabłkowska.
Tytuł: Sprawozdanie z 14 Kongresu Association of European Psychiatrists Nicea, 4-8 marca 2006 roku.
Czasopismo: Psychiatria
Szczegóły: 2006 : T. 3, nr 4, s. 180-182
ISSN: 1732-9841
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL

Pełny tekst26/26
Autorzy: Karolina Jabłkowska, Alina Borkowska.
Tytuł: Ocena nasilenia stresu w pracy, a cechy zespołu wypalenia zawodowego u menedżerów.
Czasopismo: Med Pr
Szczegóły: 2005 : T. 56, nr 6, s. 439-444, Sum.
ISSN: 0465-5893
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi