Zapytanie: GWARDYS TOMASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/24

Autorzy: Aleksandra Wardzyńska, Barbara Majkowska-Wojciechowska, Jolanta Pełka, Leszek Korzon, Magdalena Kaczała, Marzanna Jarzębska, Tomasz Gwardys, Marek Leszek Kowalski.
Tytuł: Association of house dust allergen concentrations with residential conditions in city and in rural houses
Czasopismo: World Allergy Organ J
Szczegóły: 2012 : Vol. 5, no 2, s. 22-27, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN:
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

2/24
Autorzy: Monika Jędrzejczak-Czechowicz, Anna Lewandowska-Polak, Tomasz Gwardys, Joanna Makowska, Marta Łuczyńska, Marek Leszek Kowalski.
Tytuł: Porównanie wczesnych oraz późnych reakcji nadwrażliwości na pokarmy u dorosłych i dzieci
Tytuł całości: W: XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Adres wydawniczy: Ossa : Polskie Towarzystwo Alergologiczne, 2012
Strony: s. 52
Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Ossa, 12.09.2012-15.09.2012
Uwagi: XI Międzynarodowy Kongres PTA
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

3/24
Autorzy: T[omasz] Gwardys, A[nna] Lewandowska-Polak, M[onika] Jędrzejczak-Czechowicz, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Obraz kliniczny alergii na orzechy u dzieci i dorosłych.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2010 : T. 15, Suppl. 2, s. 75
Uwagi: X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 17-19 czerwca 2010, Łódź
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst4/24
Autorzy: M[onika] Jędrzejczak-Czechowicz, J[oanna] Makowska, T[omasz] Gwardys, A[nna] Lewandowska-Polak, M[arta] Wysocka, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Clinical and immunological characteristics of patients with food hypersensitivity according to the timing of the reaction.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2008 : Vol. 63 suppl. 88, s. 120
Uwagi: XXVII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology 7-11 June in Barcelona Spain
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

5/24
Autorzy: Jolanta Żurawska-Olszewska, Zbigniew Krzemiński, Tomasz Gwardys.
Tytuł: Wrażliwość na powszechnie stosowane leki niektórych rodzajów bakterii izolowanych z flory jelitowej dzieci z alergią pokarmową
Tytuł całości: W: XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
Adres wydawniczy: Szczecin, 2008
Strony: s. 152
Konferencja: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Szczecin, 04.09.2008
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  6/24
  Autorzy: Jolanta Żurawska-Olszewska, Zbigniew Krzemiński, Tomasz Gwardys.
  Tytuł: Względnie beztlenowe drobnoustroje jelitowe izolowane od dzieci z alergią pokarmową
  Tytuł całości: W: XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2008
  Strony: s. 151
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Szczecin, 04.09.2008
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  7/24
  Autorzy: M[onika] Jędrzejczak, J[oanna] Makowska, T[omasz] Gwardys, M[arta] Wysocka, M[onika] Krawczyk, M[arek] L[eszek] Kowalski.
  Tytuł: Charakterystyka kliniczna i diagnostyka alergologiczna u osób z wczesną i późną reakcją po pokarmach.
  Czasopismo: Alerg Astma Immun
  Szczegóły: 2007 : T. 12 supl. 1, s. 103
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  8/24
  Autorzy: J[olanta] Żurawska-Olszewska, Z[bigniew] Krzemiński, T[omasz] Gwardys.
  Tytuł: Flora jelitowa dzieci z alergią na białko mleka krowiego.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2007
  Strony: s. 56
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  9/24
  Autorzy: Jolanta Żurawska-Olszewska, Zbigniew Krzemiński, Tomasz Gwardys.
  Tytuł: Flora jelitowa dzieci z różnymi postaciami alergii na białko mleka krowiego.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 46
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  10/24
  Autorzy: Jolanta Żurawska-Olszewska, Zbigniew Krzemiński, Tomasz Gwardys.
  Tytuł: Lekooporność wśród bakterii pochodzących z flory jelitowej dzieci z różnymi postaciami alergii pokarmowej.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 46-47
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  11/24
  Autorzy: J[olanta] Żurawska-Olszewska, Z[bigniew] Krzemiński, T[omasz] Gwardys.
  Tytuł: Lekowrażliwość bakterii izolowanych z flory jelitowej dzieci z alergią na białko mleka krowiego.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2007
  Strony: s. 33
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  12/24
  Autorzy: B[arbara] Majkowska-Wojciechowska, J. Pełka, L[eszek] Korzon, A[leksandra] Kozłowska, M[agdalena] Kaczała, M[arzanna] Jarzębska, T[omasz] Gwardys, M[arek] L[eszek] Kowalski.
  Tytuł: Prevalence of allergy, patterns of allergic sensitization and allergy risk factors in rural and urban children.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2007 : Vol. 62, nr 9, s. 1044-1050, ryc., tab., bibliogr.
  ISSN: 0105-4538
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.334
  Punktacja Min. Nauki: 24.000
  DOI:

  Pełny tekst  13/24
  Autorzy: Barbara Majkowska-Wojciechowska, Jolanta Pełka, Leszek Korzon, Zofia Balwierz, Aleksandra Kozłowska, Magdalena Kaczała, Marzanna Jarzębska, Małgorzata Czarnecka, Bożena Kobicka-Kozik, Tomasz Gwardys, Marek L[eszek] Kowalski.
  Tytuł: Alergia pyłkowa u dzieci ze środowiska miejskiego i wiejskiego centralnej Polski w odniesieniu do analizy monitorowania pylenia wybranych taksonów roślin w latach 2003-2004.
  Czasopismo: Alergol Immun
  Szczegóły: 2006 : T. 3, nr 1/2, s. 33
  ISSN: 1731-9404
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  14/24
  Autorzy: T[omasz] Gwardys, J. Olszewska, M[arek] L[eszek] Kowalski.
  Tytuł: Charakterystyka względnie beztlenowej flory jelitowej u dzieci z alergią na białka mleko krowiego.
  Czasopismo: Alerg Astma Immun
  Szczegóły: 2006 : T. 11 supl. 1, s. 298
  Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Wisła, 10-13 maja 2006
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  15/24
  Autorzy: B[arbara] Majkowska-Wojciechowska, J[oanna] Pełka, L[eszek] Korzon, A[leksandra] Kozłowska, M[agdalena] Kaczała, M[arzanna] Jarzębska, M[ałgorzata] Czarnecka, B[ożena] Kubicka-Kozik, T[omasz] Gwardys, M[arek] L[eszek] Kowalski.
  Tytuł: Czynniki ryzyka rozwoju i prewencji alergii i astmy u dzieci środowiska miejskiego i wiejskiego
  Czasopismo: Alerg Astma Immun
  Szczegóły: 2006 : T. 11 supl. 1, s. 273
  Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Wisła, 10-13 maja 2006
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  16/24
  Autorzy: Ewa Joss-Wichman, Tomasz Gwardys, Marek K. Kowalski.
  Tytuł: Łuszczyca u dziecka z astmą i atopowym zapaleniem skóry - opis przypadku.
  Czasopismo: Przegl Dermatol
  Szczegóły: 2006 : T. 93, nr 2 spec., s. 213
  ISSN: 0033-2586
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  17/24
  Autorzy: T[omasz] Gwardys, E[wa] Joss-Wichman, Marek K. Kowalski.
  Tytuł: Psoriasis in a child with atopic asthma and eczema - a case report.
  Tytuł całości: W: EAACI 2006 XXV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunologi Vienna, Austria, 10-14 June 2006 : abstract book.
  Adres wydawniczy: Vienna, 2006
  Strony: s. 391
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  18/24
  Autorzy: B[arbara] Majkowska-Wojciechowska, J[oanna] Pełka, L[eszek] Korzon, A[leksandra] Kozłowska, M[agdalena] Kaczała, M[arzanna] Jarzębska, M[ałgorzata] Czarnecka, B[arbara] Kubicka-Kozik, T[omasz] Gwardys, M[arek] L[eszek] Kowalski.
  Tytuł: The prevalence of allergy and allergen exposure in children in urban and rural environment.
  Tytuł całości: W: EAACI 2006 XXV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunologi Vienna, Austria, 10-14 June 2006 : abstract book.
  Adres wydawniczy: Vienna, 2006
  Strony: s. 85
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  19/24
  Autorzy: T[omasz] Gwardys, M[arek] L[eszek] Kowalski.
  Tytuł: Częstość nowych uczuleń u pacjentów leczonych podjęzykową immunoterapią alergenową.
  Czasopismo: Alerg Astma Immun
  Szczegóły: 2005 : T. 10 supl. 1, s. 136
  Uwagi: Alergia astma immunologia kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska Łódź 8-11 czerwca 2005 : materiały naukowe
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  20/24
  Autorzy: T[omasz] Gwardys, M[ałgorzata] Wartalska, M[arek] L[eszek] Kowalski.
  Tytuł: Obraz kliniczny alergii pokarmowej wśród dzieci leczonych ambulatoryjnie.
  Czasopismo: Alerg Astma Immun
  Szczegóły: 2005 : T. 10 supl. 1, s. 146
  Uwagi: Alergia astma immunologia kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska Łódź 8-11 czerwca 2005 : materiały naukowe
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  21/24
  Autorzy: B[arbara] Majkowska-Wojciechowska, J. Pełka, L[eszek] Korzon, Z[ofia] Balwierz, A[licja] Kozłowska, M[arzanna] Jarzębska, M[ałgorzata] Czarnecka, B[ożena] Kubicka-Kozik, T[omasz] Gwardys, M[arek] L[eszek] Kowalski.
  Tytuł: Uczulenie na pyłki roślin u dzieci centralnej Polski w odniesieniu do analizy opadu pyłkowego w powietrzu atmosferycznym środowiska miejskiego i wiejskiego centralnej Polski w latach 2002-2003.
  Czasopismo: Alerg Astma Immun
  Szczegóły: 2005 : T. 10 supl. 1, s. 156-157
  Uwagi: Alergia astma immunologia kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska Łódź 8-11 czerwca 2005 : materiały naukowe
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  22/24
  Autorzy: B[arbara] Majkowska-Wojciechowska, A[licja] Kozłowska, M[agdalena] Kaczała, J. Pełka, M[arzanna] Jarzębska, L[eszek] Korzon, M[ałgorzata] Czarnecka, B[ożena] Kubicka-Kozik, T[omasz] Gwardys, M[arek] L[eszek] Kowalski.
  Tytuł: Większa częstość alergii o dzieci gimnazjalnych środowiska miejskiego w porównaniu z wiejskim centralnej Polski.
  Czasopismo: Alerg Astma Immun
  Szczegóły: 2005 : T. 10 supl. 1, s. 143
  Uwagi: Alergia astma immunologia kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska Łódź 8-11 czerwca 2005 : materiały naukowe
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  23/24
  Autorzy: T[omasz] Gwardys, B[arbara] [Majkowska]-Wojciechowska, M[arek] L[eszek] Kowalski.
  Tytuł: Clinical effectiveness of sublingual immunotherapy in children with house dust mite allergy.
  Tytuł całości: W: XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology Allergy as a Global Problem EAACI 2003 7-11 June 2003 Paris : abstract book / eds.: Annick Barbaud [i in.].
  Adres wydawniczy: Paris, 2003
  Strony: s. 234-235
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  24/24
  Autorzy: T[omasz] Gwardys, J[oanna] Makowska, M[arek] L[eszek] Kowalski.
  Tytuł: Kliniczna skuteczność stosowania podjęzykowej immunoterapii u dzieci uczulonych na roztocza kurzu domowego.
  Czasopismo: Alerg Astma Immun
  Szczegóły: 2003 : T. 8, supl., s. 172
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi