Zapytanie: GRZELAK A
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/11

Autorzy: Maciej Chałubiński, Janina Grzegorczyk, Aneta Grzelak, Marzanna Jarzębska, Marek Leszek Kowalski.
Tytuł: The Beta2- adrenoreceptor gene promoter polymorphisms may modulate Beta2- agonist - and glucocorticoid - induced IgE synthesis
Czasopismo: Allergol Immunopathol (Madr)
Szczegóły: 2013 : T. 42, nr 6, s. 586-593
ISSN: 0301-0546
Typ publikacji: ZAE
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.580
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/11
Autorzy: Maciej Chałubiński, Janina Łucja Grzegorczyk, Aneta Grzelak, B Potentas, Marzanna Jarzębska, Marek Leszek Kowalski.
Tytuł: The β 2-adrenoreceptor gene promoter polymorphisms may modulate β 2-agonist- and glucocorticoid-induced IgE synthesis in PBMCs.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2012, -, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
Uwagi: W druku
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0

3/11
Autorzy: Z[uzanna] Lech, M[agdalena] Kujawiak, S[ławomir] Kosiński, E[wa] Smorawska-Sabanty, M[ałgorzata] Cieślak, A. Grzelak, J[anina] Grzegorczyk, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Uwalnianie cytokin przez komórki jednojądrowe krwi obwodowej chorych z nadwrażliwością na jady owadów błonkoskrzydłych z uwzględnieniem immunoterpii swoistej metodą ultra-rush.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2010 : T. 15, Suppl. 2, s. 57
Uwagi: X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 17-19 czerwca 2010, Łódź
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst4/11
Autorzy: Z[uzanna] Kłos, M[agdalena] Kujawiak, M[aciej] Chałubiński, S[ławomir] Kosiński, M[ałgorzata] Cieślak, E[wa] Smorawska, A. Grzelak, Marek [Leszek] Kowalski, J[anina] Grzegorczyk.
Tytuł: Release of gramzyme B (GzmB) from peripheral blood leukocytes in patients with hymenoptera venom allergy - effect of venom immunotherapy.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2009 : Vol. 64, suppl. 90, s. 355
Uwagi: XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Warszawa, Poland 6-10 June 2009 : abstract book
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst5/11
Autorzy: Z[uzanna] Kłos, M[agdalena] Kujawiak, M[aciej] Chałubiński, S[ławomir] Kosiński, M[ałgorzata] Cieślak, E[wa] Smorawska, A. Grzelak, M[arek] L[eszek] Kowalski, J[anina] Ł[ucja] Grzegorczyk.
Tytuł: Release of granzyme B(GzmB)from peripheral blood leukocytes in patients with hymenoptera venom allergy - effect of venom immunotherapy.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2009 : Vol. 64, suppl. 90, s. 355
Uwagi: XXVIII Congres of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Warsaw, Poland 6-10 June 2009
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

Pełny tekst6/11
Autorzy: Zuzanna Kłos, Magdalena Kujawiak, Maciej Chałubiński, Sławomir Kosiński, Małgorzata Cieślak, Ewa Smorawska, Aneta Grzelak, Marek L[eszek] Kowalski, Janina Grzegorczyk.
Tytuł: Uwalnianie granzymu B z leukocytów krwi obwodowej pacjentów z alergią na jad osy - wpływ swoistej immunoterapii.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2009 : T. 14, nr 1, s. 55-62, wykr., bibliogr.
Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst7/11
Autorzy: Z[uzanna] Kłos, J[anina] Grzegorczyk, M[agdalena] Kujawiak, M[aciej] Chałubiński, S[ławomir] Kosiński, M[ałgorzata] Cieślak, E[wa] Smorawska, A. Grzelak, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Ekspresja CD63 na bazofilach krwi obwodowej u pacjentów z nadwrażliwością na jad owadów błonkoskrzydłych z uwzględnieniem immunoterapii typu ultra-rush.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2008 : T. 13 supl. 2, s. 92-93
Uwagi: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia Astma Immunologia kliniczna Łódź 2008 19-21 czerwca 2008 r.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/11
Autorzy: Z[uzanna] Kłos, M[agdalena] Kujawiak, M[aciej] Chałubiński, S[ławomir] Kosiński, M[ałgorzata] Cieślak, E[wa] Smorawska, A. Grzelak, M[arek] L[eszek] Kowalski, J[anina] Grzegorczyk.
Tytuł: Uwalnianie granzymu B z leukocytów krwi obwodowej chorych z nadwrażliwością na jady owadów błonkoskrzydłych.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2008 : T. 13 supl. 2, s. 83
Uwagi: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia Astma Immunologia kliniczna Łódź 2008 19-21 czerwca 2008 r.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

9/11
Autorzy: Janina Łucja Grzegorczyk, Maciej Chałubiński, Aneta Grzelak, Marzanna Jarzębska, Marek L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Ekspresja receptora CCR2 na komórkach jednojądrowych krwi obwodowej chorych z alergią atopową : odniesienie do apoptozy.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2007 : T. 12, nr 4, s. 210-220, wykr., bibliogr.
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst10/11
Autorzy: M[aciej] Chałubiński, J[anina] Grzegorczyk, A. Grzelak, M[arzanna] Jarzębska, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Intracellular pathways involved in glucocorticoid-indeced IgE synthesis by human mononuclear cells.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2007 : Vol. 62 suppl. 83, s. 472
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.334

11/11
Autorzy: M[aciej] Chałubiński, J[anina] Grzegorczyk, A. Grzelak, M[arzanna] Jarzębska, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Udział NF-KB, kinazy białkowej A (PKA) i kinazy tyrozynowej w syntezie IgE przez PBMC indukowanej glikokortykosteridem u chorych z alergią atopową i u osób zdrowych
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2007 : T. 12 supl. 1, s. 106-107
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi