Zapytanie: GRUSZCZYŃSKI BARTOSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/21

Autorzy: Wojciech Gruszczyński, Antoni Florkowski, Bartosz Gruszczyński, Adam Wysokiński.
Tytuł: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych u żołnierzy w czasie misji pokojowych i działaniach wojennych.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, suppl. 1, s. 55-58, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst2/21
Autorzy: Wojciech Gruszczyński, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Bartosz Gruszczyński.
Tytuł: Epidemiologia i diagnostyka mikrouszkodzeń mózgu u żołnierzy w odniesieniu do profilaktyki zachowań autodestruktywnych.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2007 : T. 3, nr 1, s. 53-57, bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst3/21
Autorzy: Wojciech Gruszczyński, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Bartosz Gruszczyński.
Tytuł: Psychoprofilaktyka i promocja zdrowia psychicznego w wojsku w zapobieganiu zachowaniom suicydalnym.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2007 : T. 3, nr 1, s. 58-67, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst4/21
Autorzy: Wojciech Gruszczyński, Antoni Florkowski, Bartosz Gruszczyński, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Rozpoznanie reakcji na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne u żołnierzy w czasie wojny i pokoju.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2007 : T. 83, nr 2, s. 137-140, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

5/21
Autorzy: Wojciech Gruszczyński, Antoni Florkowski, Bartosz Gruszczyński.
Tytuł: Syndrom wypalenia zawodowego u żołnierzy a zdolność do działań w warunkach misji pokojowych i wojennych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 48
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/21
Autorzy: Wojciech Gruszczyński, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Bartosz Gruszczyński.
Tytuł: Znaczenie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego w prewencji zaburzeń psychicznych - doświadczenia psychiatrów wojskowych.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2007 : T. 83, nr 2, s. 133-136, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

7/21
Autorzy: Wojciech Gruszczyński, Antoni Florkowski, Bartosz Gruszczyński.
Tytuł: Przejawy patologii społecznej w zespole wypalenia zawodowego w służbach mundurowych.
Tytuł całości: W: Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne : streszczenia prac z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Poznań, 7-8 grudnia 2006 r. / pod red. Marzeny Binczyckiej-Anholcer.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 69
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Signs of social pathology related to burnout syndrome among uniformed services. Tamże s. 69-70
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

8/21
Autorzy: Bartosz Gruszczyński, Antoni Florkowski, Wojciech Gruszczyński.
Tytuł: Autodestruktywność pośrednia u żołnierzy.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2005 : T. 1, nr 1, s. 55-70, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst9/21
Autorzy: Antoni Florkowski, Wojciech Gruszczyński, Piotr Gałecki, Ireneusz Gądek, Bartosz Gruszczyński, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Ocena wpływu czynników psychospołecznych na występowanie epizodów depresyjnych.
Czasopismo: Lęk Depresja
Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 1, s. 3-9, Sum.
ISSN: 1425-1426
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

10/21
Autorzy: Tomasz Kowalik, Bartosz Gruszczyński, Agnieszka Radziszewska, Wojciech Gruszczyński.
Tytuł: Przeniesiony zespół Munchhausena.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 4, s. 363-366, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst11/21
Autorzy: Antoni Florkowski, Wojciech Gruszczyński, Piotr Gałecki, Bartosz Gruszczyński, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Uwarunkowania samobójstw żołnierzy i ocena czynników ryzyka jako metoda profilaktyki.
Czasopismo: Suicydologia
Szczegóły: 2005 : T. 1, nr 1, s. 88-91, bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-3786
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst12/21
Autorzy: Wojciech Gruszczyński, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Bartosz Gruszczyński.
Tytuł: Kontrowersje w sprawie rozpoznania ostrego zaburzenia stresowego (ASD) i zespołu stresu pourazowego (PTSD) u żołnierzy pełniących misje pokojową w Iraku.
Tytuł całości: W: Służba żołnierzy i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania w warunkach ekstremalnych / red. nauk.: Olaf Truszczyński, Lech Konopka, Krzysztof Sikora, Andrzej Rakowski, Lech Kosiorek. T. 8.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
Strony: s. 41-48, bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

13/21
Autorzy: Wojciech Gruszczyński, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Bartosz Gruszczyński.
Tytuł: Specyfika i różnice poglądów w sprawie samobójstw w wojsku.
Tytuł całości: W: Służba żołnierzy i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania w warunkach ekstremalnych / red. nauk.: Olaf Truszczyński, Lech Konopka, Krzysztof Sikora, Andrzej Rakowski, Lech Kosiorek. T. 8.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
Strony: s. 172-177, bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

14/21
Autorzy: Wojciech Gruszczyński, Antoni Florkowski, Bartosz Gruszczyński.
Tytuł: Zaburzenia psychiczne u żołnierzy misji pokojowej w Iraku - fakty i mity.
Tytuł całości: W: V Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne Poznań 9-10 grudnia 2004 r. : streszczenia prac / pod red. Marzeny Binczyckiej-Anholcer.
Adres wydawniczy: Poznań, 2004
Strony: s. 85
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/21
Autorzy: Wojciech Gruszczyński, Bartosz Gruszczyński, Jerzy Olas.
Tytuł: Badania nad przyczynami i przejawami zachowań agresywnych młodzieży z Kliniki Psychiatrycznej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
Tytuł całości: W: Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne / pod red. Marzeny Binczyckiej-Anholcer.
Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 2003
Strony: s. 169-175, tab., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

16/21
Autorzy: Antoni Florkowski, Wojciech Gruszczyński, Piotr Gałecki, Bartosz Gruszczyński, Krzysztof Zboralski.
Tytuł: Ocena funkcjonowania psychospołecznego mężczyzn z zaburzeniami depresyjnymi i problemem alkoholowym doniesienie wstępne.
Czasopismo: Lęk Depresja
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 3, s. 180-186, Sum.
ISSN: 1425-1426
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

17/21
Autorzy: Wojciech Gruszczyński, Antoni Florkowski, Bartosz Gruszczyński.
Tytuł: Psychologiczno-psychiatryczne aspekty przemocy w wojsku.
Tytuł całości: W: Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne / pod red. Marzeny Binczyckiej-Anholcer.
Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 2003
Strony: s. 282 - 287
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

18/21
Autorzy: Antoni Florkowski, Wojciech Gruszczyński, Krzysztof Zboralski, Bartosz Gruszczyński, Piotr Gałecki.
Tytuł: Skuteczność programu psychoprofilaktyki w zapobieganiu zachowaniom samobójczym.
Czasopismo: Lęk Depresja
Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 4, s. 232-239, Sum.
ISSN: 1425-1426
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

19/21
Autorzy: Wojciech Gruszczyński, Antoni Florkowski, Bartosz Gruszczyński.
Tytuł: Problemy suicydologii w wojskowym piśmiennictwie psychiatrycznym.
Czasopismo: Przegl Wojsk Med
Szczegóły: 2002 : T. 44, nr 3/4, s. 338-342, bibliogr., Sum.
ISSN: 1507-0603
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500

20/21
Autorzy: Antoni Florkowski, Wojciech Gruszczyński, Krzysztof Zboralski, Bartosz Gruszczyński.
Tytuł: Psychoprofilaktyka i promocja zdrowia psychicznego w wojsku.
Czasopismo: Przegl Wojsk Med
Szczegóły: 2002 : T. 44, supl. 2, 123 s., tab., wykr. ; 29 cm
Uwagi: Praca zrealizowana w ramach Projektu Celowego KBN 4318
ISSN: 1507-0603
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500

21/21
Autorzy: Wojciech Gruszczyński, Antoni Florkowski, Bartosz Gruszczyński, Janusz Smorąg.
Tytuł: Zasady interwencji kryzysowych w sytuacjach trudnych środowiska wojskowego.
Czasopismo: Przegl Wojsk Med
Szczegóły: 2002 : T. 44, supl. 1, s. 106-110, bibliogr.
ISSN: 1507-0603
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi