Zapytanie: GRODECKA J
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/19

Autorzy: Andrzej Banyś, Joanna Grodecka, Maciej Banach, Elżbieta Janowska, Ryszard Jaszewski, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Acute suppurative left parotitis after myocardial revascularization burgey: a case report.
Czasopismo: Anest Ratow
Szczegóły: 2010 : Nr 4, s. 422-426, ryc., biblogr.
ISSN: 1898-0732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

2/19
Autorzy: Joanna Grodecka, Józef Kobos, Bogna Zielińska-Kaźmierska, Bogusława Manowska.
Tytuł: Ocena ekspresji białek podścieliska - tenascyny i fibronektyny - w torbielach i nowotworach zębopochodnych części twarzowej czaszki.
Czasopismo: Współcz Onkol
Szczegóły: 2009 : Vol. 13, nr 1, s. 22-27
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst3/19
Autorzy: Joanna Grodecka, Józef Kobos, Piotr Arkuszewski, Bogna Zielińska-Kaźmierska, Bogusława Manowska.
Tytuł: Ocena ekspresji lamininy w torbielach i nowotworach zębopochodnych
Tytuł angielski: Evaluation of laminin expression in odontogenous cysts and neoplasms
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 3, s. 169-177, Sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

4/19
Autorzy: Bogusława Manowska, Piotr Arkuszewski, Józef Kobos, Joanna Grodecka.
Tytuł: Ocena ekspresji metaloproteinaz 1 i 2 (MMP-1 i MMP-2) oraz inhibitora metaloproteinaz (TIMP-3) w torbielach i nowotworach zębopochodnych części twarzowej czaszki.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 4, s. 271-280, Sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

5/19
Autorzy: B. Zielińska-Kaźmierska, A[licja] Pewińska-Cybulska, J. Grodecka.
Tytuł: Method and results of treatment of malignant tumours of the jaw.
Czasopismo: J Craniomaxillofac Surg
Szczegóły: 2008 : Vol. 36, suppl. 1, s. S255
Uwagi: Abstracts from the XIX Congress of European Association Craniomaxillofacial Surgery September 9th-12th 2008, Bologna, Italy
ISSN: 1010-5182
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst6/19
Autorzy: Lidia Polakowska, Bogusława Manowska, Bogna Zielińska-Kaźmierska, Piotr Arkuszewski, Joanna Grodecka.
Tytuł: Leczenie żywieniowe pacjentów po rozległych zabiegach operacyjnych w obrębie twarzowej części czaszki.
Czasopismo: Post Żyw Klin
Szczegóły: 2007 : T. 2, nr 4, s. 11-14, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1896-3706
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL

7/19
Autorzy: Joanna Grodecka, Bogna Zielińska-Kaźmierska, Piotr Arkuszewski, Marta Tyndorf.
Tytuł: Mięsaki okolicy głowy i szyi w materiale Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Czasopismo: Współcz Onkol
Szczegóły: 2007 : Vol. 11, nr 5, s. 257-262, Sum.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst8/19
Autorzy: Joanna Grodecka, Marta Tyndorf, Piotr Arkuszewski, Bogna Zielińska-Kaźmierska.
Tytuł: Postępowanie diagnostyczno- lecznicze u chorych z guzami języka.
Czasopismo: Chir Czasz Szczęk Twarz Ortop Szczęk
Szczegóły: 2007 : T. 1, nr 1/2, s. 12-18, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1898-3243
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

9/19
Autorzy: J. Grodecka, M[arta] Tyndorf, B. Zielińska-Kaźmierska.
Tytuł: Sarcomas of the head and neck in clinical material from Clinic of Cranio-Maxillofacial and Oncological Surgery of the Medical University of Lodz.
Czasopismo: Oral Oncol Suppl
Szczegóły: 2007 : Vol. 2, nr 1, s. 217
Uwagi: First World Congress of the International Academy of Oral Oncology (IAOO) Oral oncology: a global challenge 17th - 20th May 2007 Amsterdam, The Netherlands
ISSN: 1744-7895
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst10/19
Autorzy: Bogna Zielińska-Kaźmierska, Joanna Grodecka, Aneta Neskoromna, Józef Kobos.
Tytuł: Centralny ziarniniak olbrzymiokomórkowy żuchwy o różnym przebiegu klinicznym - przegląd piśmiennictwa i własne obserwacje.
Czasopismo: Współcz Onkol
Szczegóły: 2006 : Vol. 10, nr 5, s. 250-254, Sum.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst11/19
Autorzy: Bogna Zielińska-Kaźmierska, Joanna Grodecka, Marta Maciuszonek, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Operacje odtwórcze autogennymi przeszczepami kostnymi w obrębie części twarzowej czaszki - opis czterech przypadków.
Czasopismo: Stomatol Współcz
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 5, s. 31-35, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1231-3254
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

12/19
Autorzy: Bogna Zielińska-Kaźmierska, Marta Tyndorf, Piotr Arkuszewski, Joanna Grodecka.
Tytuł: Pierwotne nowotwory złośliwe języka.
Czasopismo: Współcz Onkol
Szczegóły: 2006 : Vol. 10, nr 10, s. 521-524, Sum.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst13/19
Autorzy: J. Grodecka, B. Zielińska-Kaźmierska, M[arta] Maciuszonek, P[iotr] Arkuszewski.
Tytuł: Results of enucleation of large ameloblastomas of mandible in 3 young patients.
Czasopismo: J Craniomaxillofac Surg
Szczegóły: 2006 : Vol. 34, suppl. 1, s. 196-197
Uwagi: Abstracts from the XVIIIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery 12th - 15th September 2006, Barcelona
ISSN: 1010-5182
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst14/19
Autorzy: Bogna Zielińska-Kaźmierska, Joanna Grodecka, Aneta Neskoromna.
Tytuł: Chondrosarcoma szczęki - opis przypadku.
Czasopismo: Współcz Onkol
Szczegóły: 2005 : Vol. 9, nr 2, s. 75-77, Sum.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst15/19
Autorzy: Józef Kobos, Joanna Grodecka.
Tytuł: Evaluation of expression and potential prognostic importance of metalloproteinases 1 i 2 (MMP-1 i MMP-2) and the inhibitor of metalloproteinase -3 (TIMP-3) in chosen odontogenic neoplasms and cysts.
Czasopismo: Virchows Arch
Szczegóły: 2005 : Vol. 447, nr 2, s. 133
ISSN: 0945-6317
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst16/19
Autorzy: Bogna Zielińska-Kaźmierska, Joanna Grodecka, Lidia Jabłońska-Polakowska, Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Mandibular osteoma in the encephalocraniocutaneous lipomatosis.
Czasopismo: J Craniomaxillofac Surg
Szczegóły: 2005 : Vol. 33, nr 4, s. 286-289
ISSN: 1010-5182
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.991
Punktacja Min. Nauki: 15.000
DOI:

Pełny tekst17/19
Autorzy: B. Zielińska-Kaźmierska, J. Grodecka, L[idia] Jabłońska-Polakowska, P[iotr] Arkuszewski.
Tytuł: Kostniak części twarzowej czaszki w zespole Haberland - opis przypadku.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów i Chirurgów Głowy i Szyi Lublin 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 532
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/19
Autorzy: Bogna Zielińska-Kaźmierska, J. Grodecka, R[afał] Kubala.
Tytuł: Centralny ziarniniak olbrzymiokomórkowy - opis przypadku.
Tytuł całości: W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Białystok 22-24 maja 2003 : program konferencji : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2003
Strony: s. 333
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

19/19
Autorzy: B. Zielińska-Kaźmierska, J. Grodecka, B. Manowska.
Tytuł: Obraz kliniczny nowotworów głowy i szyi w materiale Kliniki Chirurgii Szczekowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Tytuł całości: W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Białystok 22-24 maja 2003 : program konferencji : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2003
Strony: s. 319
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi