Zapytanie: GNIAZDOWSKI MAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/25

Autorzy: Marek Gniazdowski.
Tytuł: Pochwała korupcji nepotyzmu w systemach totalitarnych... ale co teraz?
Czasopismo: Annales. Etyka w Życiu Gospod
Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 2, s. 123-129, Sum.
ISSN: 1899-2226
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

2/25
Autorzy: Władysław Więckowski, Marek Gniazdowski.
Tytuł: Aqueous solutions of acids and bases. Principles of acidimetry and alkalimetry.
Tytuł całości: W: Analytical chemistry for medical students / ed. by. Anna Janecka, Leszek Szmigiero, Anna Wiśniewska.
Adres wydawniczy: Łódź, 2005
Strony: s. 37-57, tab.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: EN

3/25
Autorzy: Władysław Więckowski, Marek Gniazdowski.
Tytuł: Buffers. Estimation of pH. Titration curves.
Tytuł całości: W: Analytical chemistry for medical students / ed. by. Anna Janecka, Leszek Szmigiero, Anna Wiśniewska.
Adres wydawniczy: Łódź, 2005
Strony: s. 58-71, tab., wykr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: EN

4/25
Autorzy: M[ariola] Piestrzeniewicz, D[orota] Wilmańska, K[azimierz] Studzian, M[ałgorzata] Wąsowska, I[rena] Oszczapowicz, M[arek] Gniazdowski.
Tytuł: Cell cytotoxicity. DNA binding and inhibition of RNA synthesis in vitro by novel morpholine and hexamethylene derivatives on anthracycline antibiotics.
Czasopismo: Ukr Biokhim Zh (1999)
Szczegóły: 2005 : T. 77, nr 2, s. 219
ISSN: 0201-8470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

5/25
Autorzy: Marek Gniazdowski, Małgorzata Czyż.
Tytuł: Colorimetric estimation.
Tytuł całości: W: Analytical chemistry for medical students / ed. by. Anna Janecka, Leszek Szmigiero, Anna Wiśniewska.
Adres wydawniczy: Łódź, 2005
Strony: s. 92-99, wykr., tab.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: EN

6/25
Autorzy: Marek Gniazdowski, William A. Denny, Stephanie M. Nelson, Małgorzata Czyż.
Tytuł: Effects of anticancer drugs on transcription factor-DNA interactions.
Czasopismo: Expert Opin Ther Targets
Szczegóły: 2005 : Vol. 9, nr 3, s. 471-489
ISSN: 1472-8222
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
DOI:

7/25
Autorzy: Agata Szuławska, Marek Gniazdowski, Małgorzata Czyż.
Tytuł: Sequence specificity of formaldehyde-mediated covalent binding of anthracycline derivatives to DNA.
Czasopismo: Biochem Pharmacol
Szczegóły: 2005 : Vol. 69, nr 1, s. 7-18
ISSN: 0006-2952
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.436
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst8/25
Autorzy: Mariola K[atarzyna] Piestrzeniewicz, Dorota Wilmańska, Janusz Szemraj, Kazimierz Studzian, Marek Gniazdowski.
Tytuł: Interactions of novel morpholine and hexamethylene derivatives of anthracycline antibiotics with DNA.
Czasopismo: Z Naturforsch C
Szczegóły: 2004 : Vol. 59c, nr 9/10, s. 739-748, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 0939-5075
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.642
Punktacja Min. Nauki: 8.000

9/25
Autorzy: Agata Szuławska, Marek Gniazdowski, Małgorzata Czyż.
Tytuł: Modulation of nuclear processes by new analogues of anthracycline antibiotics.
Tytuł całości: W: European Conference Center Kirchberg-Luxemburg Chromatin 2004 Chromatin structure and gene expression mechanisms as therapeutic targets Luxemburg, January 28th to 31th 2004: proceedings and program.
Adres wydawniczy: Luxembourg, 2004
Strony: s.109
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

10/25
Autorzy: J[anusz] Madej, S[tanisław] Dzimira, M[ałgorzata] Wąsowska, L[eszek] Szmigiero, J[oanna] Wietrzyk, A[dam] Opolski, J[anusz] Oszczapowicz, I[rena] Oszczapowicz, M[arek] Gniazdowski.
Tytuł: New derivatives of anthracycline antibiotics with lower cardiotoxicity.
Czasopismo: J Chemother
Szczegóły: 2004 : Vol. 16, suppl.1, s. 154
Uwagi: 1st ISC International Conference on Cancer therapeutics molecular targets, pharmacology and clinical applications February 19-21, 2004, Florence, Italy : abstract book
ISSN: 1120-009X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

11/25
Tytuł: Profesor Bronisław Filipowicz
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. zesz. Marek Gniazdowski
Adres wydawniczy: Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2004
Strony: 46 s.
Informacje o wydaniu: Wyd. 1
Seria: Sylwetki Łódzkich Uczonych, z. 72
ISSN: 1230-4328
Typ publikacji: PE
Język publikacji: PL

12/25
Autorzy: Marek Gniazdowski, Leszek Szmigiero, Dorota Wilmańska.
Tytuł: Stulecie urodzin Profesora Bronisława Filipowicza - Sprawozdanie z Konferencji "Modyfikowane kwasy nukleinowe".
Czasopismo: Post Bioch
Szczegóły: 2004 : T. 50, nr 4, s. 392-394, portr., ryc.
ISSN: 0032-5422
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

13/25
Autorzy: Marek Gniazdowski, Mariola K[atarzyna] Piestrzeniewicz, Małgorzata Wąsowska, Dorota Wilmańska, Janusz Szemraj, Kazimierz Studzian, Leszek Szmigiero, Irena Oszczapowicz.
Tytuł: Wiązanie pochodnych morfolinowych i heksametyloiminowych antybiotyków antracyklinowych z DNA.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowa poświęcona pamięci profesora Bronisława Filipowicza "Modyfikowane kwasy nukleinowe" Łódź, 5-6 listopada 2004 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2004
Strony: s. 54
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/25
Autorzy: Małgorzata Wąsowska, Irena Oszczapowicz, Agnieszka Owoc, Dorota Wilmańska, Marek Gniazdowski.
Tytuł: Wpływ rodzaju zastosowanych oligonukleotydów na powstawanie ich adduktów z antybiotykami antracyklinowymi.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowa poświęcona pamięci profesora Bronisława Filipowicza Modyfikowane kwasy nukleinowe Łódź, 5-6 listopada 2004 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2004
Strony: s. 45-46
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/25
Autorzy: Marek Gniazdowski, Leszek Szmigiero.
Tytuł: Comparison of scores awarded at admission examinations and the final examinations of bioorganic chemistry at the medical studies. Experience of 2000 and 2001.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 50, supl. 1, s. 270
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst16/25
Autorzy: M[ariola] Piestrzeniewicz, D[orota] Wilmańska, M[ałgorzata] Wąsowska, K[azimierz] Studzian, I[rena] Oszczapowicz, M[arek] Gniazdowski.
Tytuł: Covalent binding of anthracycline antibiotics to DNA.
Tytuł całości: W: Gliwice Scientific Meetings 2003 Gliwice, 21-22 XI 2003.
Adres wydawniczy: Gliwice, 2003
Strony: s. 31
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

17/25
Autorzy: Dorota Wilmańska, Mariola Piestrzeniewicz, Kazimierz Studzian, Małgorzata Wąsowska, Irena Oszczapowicz, Marek Gniazdowski.
Tytuł: Interactions of novel morpholine and hexamethylene derivatives of anthracycline antibiotics.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 50, supl. 1, s. 137
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst18/25
Autorzy: Agata Szuławska, Marek Gniazdowski, Małgorzata Czyż.
Tytuł: Modulation of protein-DNA interactions by anthracycline derivatives.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 50, supl. 1, s. 147
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst19/25
Autorzy: Marek Gniazdowski, Leszek Szmigiero.
Tytuł: Molekularne mechanizmy oddziaływania związków przeciwnowotworowych na DNA.
Tytuł całości: W: Na pograniczu chemii i biologii / pod red. Henryka Koroniaka i Jana Barciszewskiego. T. 7.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk., 2003
Strony: s. 45-73, ryc., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

20/25
Autorzy: Małgorzata Czyż, Agata Szuławska, Marek Gniazdowski.
Tytuł: Sequence specificity of covalent DNA modification by anthracycline derivatives.
Tytuł całości: W: ELSO Conference 20-24 September 2003 Dresden, Germany : proceedings.
Adres wydawniczy: Dresden, 2003
Strony: poz. 390
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

21/25
Autorzy: Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz, Marek Gniazdowski.
Tytuł: The birth of biochemistry in Łódź.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 50, nr 2, s. V-VIII
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.600
Punktacja Min. Nauki: 8.000

22/25
Autorzy: Marek Gniazdowski, William A. Denny, Stephanie M. Nelson, Małgorzata Czyż.
Tytuł: Transcription factors as targets for DNA - interacting drugs.
Czasopismo: Curr Med Chem
Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 11, s. 909-924
ISSN: 0929-8673
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.966
Punktacja Min. Nauki: 16.000

Pełny tekst23/25
Autorzy: Marek Gniazdowski.
Tytuł: Janusowe oblicza talidomidu.
Czasopismo: Wszechświat
Szczegóły: 2002 : T. 103, nr 7/9, s. 215-217, wykr.
ISSN: 0043-9592
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

24/25
Autorzy: Marek Gniazdowski.
Tytuł: Obyczaje uczonych.
Tytuł całości: W: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Wrocław 18-21 września 2002 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2002
Strony: s. 408
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

25/25
Autorzy: Mariola Piestrzeniewicz, Dorota Wilmańska, Kazimierz Studzian, Irena Oszczapowicz, Małgorzata Wąsowska, Marek Gniazdowski.
Tytuł: Oddziaływania morfolinowych i heksametylenowych pochodnych antracyklin z DNA.
Tytuł całości: W: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Wrocław 18-21 września 2002 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2002
Strony: s. 144, tab.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi