Zapytanie: FRASUNKIEWICZ JOLANTA
Liczba odnalezionych rekordów: 37Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/37

Autorzy: M L Bianchi, L Morandi, E Andreucci, S Vai, J[olanta] Frasunkiewicz, R Cottafava.
Tytuł: Low bone density and bone metabolism alterations in Duchenne muscular dystrophy: response to calcium and vitamin D treatment.
Czasopismo: Osteoporos Int
Szczegóły: 2011 : Vol. 22, nr 2, s. 529-539
ISSN: 0937-941X
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.580
Punktacja Min. Nauki: 35.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

Pełny tekst2/37
Autorzy: E[lżbieta] Jakubowska-Pietkiewicz, D[anuta] Chlebna-Sokół, A[gnieszka] Rusińska, I[zabela] Michałus, J[olanta] Frasunkiewicz, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, A[licja] M. Prochowska.
Tytuł: Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i markerów obrotu kostnego u dzieci z niską masą kostną leczonych laktoglukonianem wapnia i witaminą D3 - część II.
Czasopismo: Endokrynol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 60, nr 2, s. 150
Uwagi: Streszczenia
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst3/37
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, E[lżbieta] Jakubowska-Pietkiewicz, A[gnieszka] Rusińska, I[zabela] Michałus, J[olanta] Frasunkiewicz, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, A[licja] M. Prochowska.
Tytuł: Ocena kliniczna i densytometryczna dzieci z niską masą kostną leczonych laktoglukonianem wapnia i witaminą D3 - część I.
Czasopismo: Endokrynol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 60, nr 2, s. 149-150
Uwagi: Streszczenia
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst4/37
Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Rusińska, Agnieszka Kiliańska, Izabela Michałus, Jolanta Frasunkiewicz, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Beata Romanowska-Pietrasiak.
Tytuł: Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapnia osteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Cz. 2. Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i markerów obrotu kostnego.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 3, s. 273-278, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst5/37
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Agnieszka Rusińska, Agnieszka Kiliańska, Izabela Michałus, Jolanta Frasunkiewicz, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Beata Romanowska-Pietrasiak.
Tytuł: Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapnia osteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Część 1. Ocena kliniczna i densytometryczna.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 3, s. 188-194, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst6/37
Autorzy: E[lżbieta] Jakubowska-Pietkiewicz, D[anuta] Chlebna-Sokół, A[gnieszka] Rusińska, A[gnieszka] Kiliańska, I[zabela] Michałus, J[olanta] Frasunkiewicz, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, B[eata] Romanowska-Pietrasiak.
Tytuł: Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapnia osteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Część 2. Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i markerów obrotu kostnego.
Czasopismo: Klin Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 15, nr 5, s. 161
ISSN: 1230-7637
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/37
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, E[lżbieta] Jakubowska-Pietkiewicz, A[gnieszka] Rusińska, A[gnieszka] Kiliańska, I[zabela] Michałus, J[olanta] Frasunkiewicz, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, B[eata] Romanowska-Pietrasiak.
Tytuł: Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapnia osteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Część 1. Ocena kliniczna i densytometryczna.
Czasopismo: Klin Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 15, nr 5, s. 161
ISSN: 1230-7637
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/37
Autorzy: A[gnieszka] Rusińska, D[anuta] Chlebna-Sokół, J[olanta] Frasunkiewicz.
Tytuł: Densitometric mineral metabolism markers, body composition and state of nutrition in children with body mass deficiency and body mass excess.
Czasopismo: Bone
Szczegóły: 2007 : Vol. 40, nr 6 suppl. 1, s. S45
ISSN: 8756-3282
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.829

Pełny tekst9/37
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, A[gnieszka] Rusińska, I[zabela] Michałus, J[olanta] Frasunkiewicz.
Tytuł: Evaluation of serum concentration 25-hydroxycholecalciferol and 1,25-dihydroxycholecalciferol in children with primary low bone mass.
Czasopismo: Bone
Szczegóły: 2007 : Vol. 40, nr 6 suppl. 1, s. S44-S45
ISSN: 8756-3282
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.829

Pełny tekst10/37
Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Beata Zalewska-Szewczyk, Izabela Michałus, Jolanta Frasunkiewicz, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Gluccorticosteroids as a risk factors of low bone mass in children with hemopoetic malignancies.
Tytuł całości: W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych" 26-28 kwietnia 2007 Kazimierz Dolny. T.
Adres wydawniczy: 2 Lublin, 2007
Strony: s. 137
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

11/37
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, A[gnieszka] Kiliańska, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, J[olanta] Frasunkiewicz, I[zabela] Michałus, A[gnieszka] Rusińska.
Tytuł: Ocena masy kostnej, stanu odżywienia i sposobu żywienia dzieci łódzkich w wieku 9-13 lat.
Tytuł angielski: Bone mass, state of nutrition and nutritional manners in children from Lodz aged 9 to 13 years.
Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
Szczegóły: 2007 : Vol. 9, suppl. 2, s. 173-174
Uwagi: 2nd Central European Congress of Osteoporosis and Osteoarthritis XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy Kraków, 11-13 October 2007
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst12/37
Autorzy: Jolanta Frasunkiewicz, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena stężeń metabolitów witaminy D u dzieci leczonych tą witaminą z powodu niskiej masy kostnej - badania pilotażowe.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 27
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst13/37
Autorzy: A[gnieszka] Rusińska, D[anuta] Chlebna-Sokół, J[olanta] Frasunkiewicz.
Tytuł: Osteoporoza samoistna - przykład ciężkiego przebiegu choroby i skutecznego wyleczenia.
Czasopismo: Klin Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 15, nr 5, s. 136
Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego "Od narodzin do dojrzałości. Postępy w diagnostyce i terapii", Łódź, 24-26 maja 2007 r.
ISSN: 1230-7637
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/37
Autorzy: J[olanta] Frasunkiewicz, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Stężenia metabolitów witaminy D u dzieci z niską masą kostną przed i po roku leczenia.
Tytuł angielski: Concentrations of vitamin D metabolites in children with primary low bone mass before and after one year treatment.
Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
Szczegóły: 2007 : Vol. 9, suppl. 2, s. 175-177
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst15/37
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Kiliańska, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Jolanta Frasunkiewicz, Izabela Michałus, Agnieszka Rusińska.
Tytuł: Zdrowe kości. Uwarunkowania rozwoju masy kostnej u dzieci Łódzkich w wieku szkolnym.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 18
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst16/37
Autorzy: A[gnieszka] Kiliańska, D[anuta] Chlebna-Sokół, J[olanta] Frasunkiewicz, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska.
Tytuł: Zwapnienia w tkankach miękkich w przebiegu zapalenia skórno-mięśniowego współistniejące z osteoporozą - opis przypadku.
Tytuł całości: W: XVIII Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne. Postępy w diagnostyce i leczeniu osteoporozy Warszawa 19 maja 2007 : materiały zjazdowe.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2007
Strony: s. 22
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/37
Autorzy: A[gnieszka] Rusińska, D[anuta] Chlebna-Sokół, J[olanta] Frasunkiewicz.
Tytuł: Evaluation of the influence of state of nutrition and body composition on skeletal mineralisation in children with body mass deficiency and body mass excess.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 5b, s. 754-759, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.353
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst18/37
Autorzy: Agnieszka Rusińska, Danuta Chlebna-Sokół, Jolanta Frasunkiewicz, Izabela Michałus.
Tytuł: Evaluation of vitamin D metabolites concentrations in children with low bone mass.
Tytuł całości: W: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, 25-27 maja 2006 Nałęczów.
Adres wydawniczy: [Lublin], 2006
Strony: s. 399
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

19/37
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, A[gnieszka] Rusińska, I[zabela] Michałus, J[olanta] Frasunkiewicz.
Tytuł: Evaluation of vitamin D metabolites concentrations in children with low bone mass.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 2B, s. 1029-1033, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.352
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst20/37
Autorzy: E[lżbieta] Loba-Jakubowska, A[gnieszka] Błaszczyk, A[gnieszka] Rusińska, J[olanta] Frasunkiewicz, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Leczenie pamidronianem ciężkich postaci osteoporozy u dzieci - doświadczenia własne.
Czasopismo: Terapia
Szczegóły: 2006 : R. 14, nr 3, s. 71
ISSN: 1230-3917
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

21/37
Autorzy: A[gnieszka] Rusińska, D[anuta] Chlebna-Sokół, J[olanta] Frasunkiewicz.
Tytuł: Ocena wpływu stanu odżywienia i składu ciała na mineralizację szkieletu u dzieci z niedoborem i nadmiarem masy ciała.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 53
Uwagi: Evaluation of influence of state of nutrition and bone composition on skeletal mineralisation in children body mass deficiency and obesity. Tamże s. 53
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

22/37
Autorzy: Elżbieta Loba-Jakubowska, Danuta Chlebna-Sokół, Jolanta Frasunkiewicz, Agnieszka Rusińska.
Tytuł: Selected indices of somatic development in children with osteoporosis.
Tytuł całości: W: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, 25-27 maja 2006 Nałęczów.
Adres wydawniczy: [Lublin], 2006
Strony: s. 395
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

23/37
Autorzy: E[lżbieta] Loba-Jakubowska, D[anuta] Chlebna-Sokół, J[olanta] Frasunkiewicz, A[gnieszka] Rusińska.
Tytuł: Selected indices of somatic development in children with osteoporosis.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, 2B, s. 1336-1339, tab., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.352
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst24/37
Autorzy: E[lżbieta] Loba-Jakubowska, D[anuta] Chlebna-Sokół, J[olanta] Frasunkiewicz, A[gnieszka] Rusińska.
Tytuł: Selected indices of somatic development in children with osteoporosis.
Czasopismo: Osteoporos Int
Szczegóły: 2006 : Vol. 17, suppl. 2, s. S65
Uwagi: IOF World Congress on Osteoporosis June 2-6, 2006 Toronto, Canada
ISSN: 0937-941X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.216

Pełny tekst25/37
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Jolanta Frasunkiewicz, Agnieszka Kiliańska.
Tytuł: Zwapnienia w tkankach miękkich w przebiegu zapalenia skórno-mięśniowego u 5-letniej dziewczynki.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2007 : Vol. 45, nr 5, s. 304-307, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst26/37
Autorzy: A[gnieszka] Rusińska, D[anuta] Chlebna-Sokół, A. Lewiński, J[olanta] Frasunkiewicz, A[gnieszka] Zygmunt.
Tytuł: Gęstość mineralna kości, stan odżywienia i skład ciała dzieci z osteopenią i osteoporozą.
Tytuł angielski: Bone mineral density, state of nutrition and body composition in children with osteopenia and osteoporosis.
Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
Szczegóły: 2005 : Vol. 7, suppl. 1, s. 152-153
Uwagi: Ist Central European Congress of Osteoporosis and Osteoarthritis XIII Congress of the Polish Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis Kraków, 6-8 Oct: programme abstracts
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst27/37
Autorzy: Elżbieta Loba-Jakubowska, Jolanta Frasunkiewicz, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Mnogie wyrośla chrzęstno-kostne u dzieci - obserwacje własne.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 41-42
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst28/37
Autorzy: Agnieszka Błaszczyk, Danuta Chlebna-Sokół, Jolanta Frasunkiewicz.
Tytuł: Ocena spożycia wybranych witamin i składników mineralnych w grupie dzieci łódzkich w wieku 10-13 lat.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 162
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

29/37
Autorzy: Agnieszka Błaszczyk, Danuta Chlebna-Sokół, J[olanta] Frasunkiewicz.
Tytuł: Ocena spożycia wybranych witamin i składników w grupie dzieci w wieku 10-13 lat.
Czasopismo: Pediatr Współcz
Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 4, s. 275-279, Sum.
ISSN: 1507-5532
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst30/37
Autorzy: Agnieszka Rusińska, Elżbieta Loba-Jakubowska, Jolanta Frasunkiewicz, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Osteoporoza i osteopenia u dzieci w przebiegu wrodzonej łamliwości kości.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 98
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

31/37
Autorzy: Agnieszka Rusińska, Danuta Chlebna-Sokół, Jolanta Frasunkiewicz.
Tytuł: Osteoporoza samoistna - przykład ciężkiego przebiegu choroby i skutecznego wyleczenia.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2005 : Vol. 35 supl. 1, s. 44
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

32/37
Autorzy: Elżbieta Loba-Jakubowska, Jolanta Frasunkiewicz, Izabela Michałus, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Selected indices of calcium-phosphate metaboliasm and bone mineralisation in children from multifetal pregnancies.
Czasopismo: Gemellological Rev
Szczegóły: 2004 : Vol. 5, nr 1, s. 105-109
Uwagi: The Seventh Szczecin Scientific Conference "Twins in various stages of life: biological, medical, psychological and social aspects" 14-15 May 2004
ISSN: 1640-8977
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 0.500

33/37
Autorzy: E[lżbieta] Loba-Jakubowska, D[anuta] Chlebna-Sokół, J[olanta] Frasunkiewicz, A[gnieszka] Rusińska.
Tytuł: Selected indices of somatic development in children with osteoporosis.
Tytuł całości: W: 14th Congress Human variability: a bridge between sciences and humanities Komotini, Greece 1-5 September 2004 : abstracts.
Adres wydawniczy: Komotini, 2004
Strony: s. 29-30
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

34/37
Autorzy: Agnieszka Rusińska, Danuta Chlebna-Sokół, Jolanta Frasunkiewicz, Andrzej Lewiński.
Tytuł: State of nutrition and body composition as compared to bone mineral density in children - densitometric and antropometric evaluation.
Tytuł całości: W: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Higieniczno-środowiskowe uwarunkowania zdrowia" 23-25 września 2004 Nałęczów.
Adres wydawniczy: Nałęczów, 2004
Strony: s. 89
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

35/37
Autorzy: A[gnieszka] Rusińska, D[anuta] Chlebna-Sokół, J[olanta] Frasunkiewicz, A. Lewiński.
Tytuł: State of nutrition and body composition as compared to bone mineral density in children - densitometric and anthropometric evaluation.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2004 : Vol. 13, suppl. 2 cz. 2, s. 440-444, tab., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.461
Punktacja Min. Nauki: 8.000

Pełny tekst36/37
Autorzy: E[lżbieta] Loba-Jakubowska, J[olanta] Frasunkiewicz, A[gnieszka] Rusińska, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Aktywność ruchowa dzieci z osteoporozą i osteopenią.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 6, s. 55-56
Uwagi: Osteoporoza I
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

37/37
Autorzy: Elżbieta Loba-Jakubowska, Jolanta Frasunkiewicz, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Etiologia i przebieg kliniczny zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci - obserwacje własne.
Czasopismo: Przegl Epidemiol
Szczegóły: 2003 : T. 57, nr 4, s. 613-618, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0033-2100
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi