Zapytanie: FOCZPAŃSKI JERZY
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/17

Autorzy: Hanna Zielińska-Bliźniewska, Piotr Niewiadomski, Jerzy Foczpański, Piotr Pietkiewicz, Jurek Olszewski.
Tytuł: Analiza obrażen twarzoczaszki w materiale własnym.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2012 : -, nr 1, s. 135-140
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

2/17
Autorzy: Grażyna Śmiech-Słomkowska, Agnieszka Szczech-Gawrych, Patrycja Pietrzak, Jerzy Foczpański.
Tytuł: Odległe następstwa urazu - zatrzymany siekacz centralny w szczęce. Opis przypadku.
Czasopismo: E-Dentico
Szczegóły: 2012, nr 6, s. 86-93, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-4084
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

3/17
Autorzy: J[urek] Olszewski, P[iotr] Pietkiewicz, H. Zielińska-Bliźniewska, J[erzy] Foczpański, J[oanna] Urbaniak.
Tytuł: Przypadek rany szarpanej szyi z wielomiejscowym uszkodzeniem ściany gardła, błony tarczowo-gnykowej, porażeniem fałdu głosowego i tachykardią.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Strony: s. 120-121
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

4/17
Autorzy: Jurek Olszewski, Piotr Pietkiewicz, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Jerzy Foczpański, Joanna Urbaniak.
Tytuł: Przypadek rany szarpanej szyi z wielomiejscowym uszkodzeniem ściany gardła, błony tarczowo-gnykowej oraz porażeniem fałdu głosowego i tachykardią.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 2, s. 125-129, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

5/17
Autorzy: Marcin Repetowski, Jerzy Foczpański, Jurek Olszewski.
Tytuł: Ropowica szyi jak problem kliniczny i społeczno-ekonomiczny.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 3, s. 266-268, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

6/17
Autorzy: J[oanna] Urbaniak, J[urek] Olszewski, J[erzy] Foczpański.
Tytuł: Zawroty głowy jako prawdopodobny skutek stosowania antykoncepcji doustnej - doniesienie wstępne.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Strony: s. 43-44
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

7/17
Autorzy: Bogusław Antoszewski, Elżbieta Żądzińska, Jerzy Foczpański.
Tytuł: Cechy metryczne zębów transseksualistów typu kobieta-mężczyzna - głos w dyskusji na temat etiologii zaburzenia.
Czasopismo: Anthropol Rev
Szczegóły: 2009, supl. 6, s. 20
Uwagi: XLII Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego Łódź, wrzesień 2009
ISSN: 1898-6773
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

8/17
Autorzy: Bogusław Antoszewski, Elżbieta Żądzińska, Jerzy Foczpański.
Tytuł: The metric features of teeth in female-to-male transsexuals.
Czasopismo: Arch Sex Behav
Szczegóły: 2009 : Vol. 38, nr 3, s. 351-358
ISSN: 0004-0002
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.300
Punktacja Min. Nauki: 32.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst9/17
Autorzy: Grażyna Śmiech-Słomkowska, Jerzy Foczpański, Joanna Jabłońska-Zrobek.
Tytuł: Postępowanie zespołowe w przypadku zatrzymania siekacza stałego - znaczenie badania klinicznego.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 12, s. 10-12, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

10/17
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas, Jerzy Foczpański.
Tytuł: Torbiel naskórkowa dna jamy ustnej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 14, nr 2, s. 22-23, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

11/17
Autorzy: G[rażyna] Grzesiak-Janas, M[onika] Ratajek-Gruda, J[erzy] Foczpański, J[olanta] Białkowska-Głowacka, A[ndrzej] Siciarz, N[orbert] Stępień.
Tytuł: Leczenie przewlekłego, nawrotowego zapalenia ślinianek przyusznych wspomagane biostymulacją laserową.
Tytuł całości: W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Białystok 22-24 maja 2003 : program konferencji : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2003
Strony: s. 411
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/17
Autorzy: G[rażyna] Grzesiak-Janas, M[onika] Ratajek-Gruda, J[erzy] Foczpański, A[ndrzej] Siciarz, J[olanta] Białkowska-Głowacka.
Tytuł: Ocena chirurgicznego odsłonięcia zębów zatrzymanych techniką laserową.
Tytuł całości: W: 7. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego "Więź ortodoncji z innymi dyscyplinami - nowe wyzwania i perspektywy" Lublin 25-28.09.2003.
Adres wydawniczy: Lublin, 2003
Strony: s. 65-66
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/17
Autorzy: G[rażyna] Grzesiak-Janas, A[nna] Janas, M[onika] Ratajek-Gruda, J[erzy] Foczpański, J[olanta] Białkowska-Głowacka, A[ndrzej] Siciarz.
Tytuł: Zachowawcze leczenie połączeń jamy ustnej z zatoką szczękową.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Biomateriały a środowisko jamy ustnej Saldent 2003 Poznań, 20-21 marca 2003 : program : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2003
Strony: s. 53
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/17
Autorzy: G[rażyna] Grzesiak-Janas, J[ózef] Kobos, A[nna] Janas, J[erzy] Foczpański, M[onika] Ratajek-Gruda, J[olanta] Białkowska-Głowacka.
Tytuł: Gojenie ran poekstrakcyjnych stymulowane światłem lasera w obrazie cytologicznym.
Tytuł całości: W: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Kazimierz Dolny nad Wisłą 23-26 maja 2002.
Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2002
Strony: s. 78
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/17
Autorzy: Jerzy R. Foczpański.
Tytuł: Ocena wyników leczenia złamań górnej części czaszki twarzowej.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 2, s. 40-44, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

16/17
Autorzy: Jolanta Białkowska-Głowacka, Grażyna Grzesiak-Janas, Jerzy Foczpański, Monika Ratajek-Gruda.
Tytuł: Rzadkie przypadki występowania zębów trzonowych czwartych w szczęce.
Czasopismo: Mag Stomatol
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 3, s. 34-35, Sum.
ISSN: 1230-0888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

17/17
Autorzy: G[rażyna] Grzesiak-Janas, J[erzy] Foczpański, M[onika] Ratajek-Gruda.
Tytuł: Wykorzystanie skalpela laserowego w leczeniu nadziąślaków olbrzymiokomórkowych.
Tytuł całości: W: 11 Zjazd Naukowy Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS Łódź, 11 IX 2002 r.
Adres wydawniczy: Łódź, 2002
Strony: s. 54
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi