Zapytanie: CIURU¦ MARIA
Liczba odnalezionych rekordów: 37Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/37

Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Podstawowe procedury zapewniaj±ce bezpieczeństwo operowanym pacjentom
Tytuł angielski: Basic procedures providing Safety to the operated patients
Czasopismo: Zakażenia XXI w
Szczegóły: 2019 : Vol. 2, nr 2, s. 85-91
ISSN: 2544-9400
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Bezpieczne narzędzia i sprzęt wielokrotnego użycia
Tytuł angielski: Safe multiple use tools and equipment
Czasopismo: Zakażenia XXI w
Szczegóły: 2018 : Vol. 1, nr 2, s. 99-105
ISSN: 2544-9400
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Bielizna operacyjna jako wyrób medyczny służ±cy ochronie pacjenta przed zakażeniami miejsca operowanego
Tytuł angielski: Surgical drapes and gowns as medical products in patient protection from surgical site infections
Czasopismo: Zakażenia XXI w
Szczegóły: 2018 : Vol. 1, nr 2, s. 87-90
ISSN: 2544-9400
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Pielęgniarstwo operacyjne
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. MakMed, 2018
Strony: 483 s.
Informacje o wydaniu: Wyd. 4
ISBN: 978-83-945573-4-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL, 0

5/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Ryzyko zakażeń wynikaj±ce z nieprawidłowego przygotowania i zastosowania instrumentarium chorurgicznego.
Czasopismo: Forum Zakażeń
Szczegóły: 2017 : Vol. 8, nr 6, s. 423-428
ISSN: 2082-0623
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

6/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Znaczenie dezynfekcji w profilaktyce zakażeń.
Tytuł angielski: The Importance of Disinfection and Sterilization in Infection Prevention.
Czasopismo: Zakażenia
Szczegóły: 2017 : -, nr 5, 10 s., tab., bibliogr.
ISSN: 1644-4957
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

7/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Rejestrowanie, monitorowanie i walidowanie zakażeń zwi±zanych z opiek± zdrowotn± - do¶wiadczenia własne.
Tytuł angielski: Registration, Monitoring and Validating Healthcare Associated Infections - Own Experience.
Czasopismo: Zakażenia
Szczegóły: 2016, nr 4, s. 2-14, Sum., tab., bibliogr.
ISSN: 1644-4957
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

8/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Zakażenia szpitalne - gdzie bylismy, gdzie jeste¶my, dok±d zmierzamy
Tytuł angielski: Hospital acquired infections - where we were, where we are, where we are going
Czasopismo: Zakażenia
Szczegóły: 2016 : -, nr 1, 27-38, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1644-4957
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

9/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Czysto¶ć na oddziale intensywnej terapii.
Tytuł angielski: Hygiene in intensive care ward.
Czasopismo: Zakażenia
Szczegóły: 2015 : -, nr 6, s. 13-16
ISSN: 1644-4957
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

10/37
Autorzy: Maria Ciuru¶, Maria Cianciara, Mirosława Malara, Grzegorz Ziółkowski.
Tytuł: Rękawice o wła¶ciwo¶ciach przeciwdrobnoustrojowych - zwiększenie bezpieczeństwa personelu i pacjentów.
Tytuł angielski: Antimicrobial gloves - improving patients' and personel's safety.
Czasopismo: Zakażenia
Szczegóły: 2015 : -, nr 5, s. 46-53
ISSN: 1644-4957
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0

11/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Profilaktyka zakażeń w gabinecie dentystycznym.
Tytuł angielski: Infection prevention in dentist room.
Czasopismo: Forum Zakażeń
Szczegóły: 2014 : Vol. 5, nr 1, s. 35-41, Streszcz., Sum.
ISSN: 2082-0623
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

12/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Przygotowanie pacjenta do zabiegu jako proces redukcji ryzyka zakażeń miejsca operowanego.
Tytuł angielski: Preparing patient for operation as a process to reduce risk of surgical site infection.
Czasopismo: Forum Zakażeń
Szczegóły: 2014 : Vol. 5, nr 3, s. 171-176, Streszcz., Sum.
ISSN: 2082-0623
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

13/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Bielizna operacyjna - ważny element profilaktyki zakażeń miejsca operowanego
Czasopismo: Pielęg Epidemiol
Szczegóły: 2013 : -, 52, 36-38
ISSN: 1641-3350
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

14/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Dezynfekcja i sterylizacja - podstawowe elementy zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa.
Czasopismo: Zakażenia
Szczegóły: 2013 : Vol. 13, nr 2, s. 6-11
ISSN: 1644-4957
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

15/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Higiena r±k obowi±zkiem personelu maj±cego kontakt z pacjentami.
Tytuł angielski: Hand hygiene as a duty of health care personnel having contact with the patients.
Czasopismo: Forum Zakażeń
Szczegóły: 2013 : Vol. 4, nr 3, s. 199-205, Streszcz., Sum.
ISSN: 2082-0623
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

16/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Jako¶ć usług zdrowotnych w ¶wietle przepisów
Czasopismo: Med-info
Szczegóły: 2013 : -, 7, 32
ISSN: 1773-0521
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

17/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia.
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Problemów Ochrony Zdrowia, 2013
Informacje o wydaniu: Wyd. II popr. i uzup.
ISBN: 978-83-60955-22-2
Typ publikacji: PM
Typ publikacji: P
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

18/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Zalety stosowania zestawów zabiegowych
Czasopismo: Mag Pielęg Położ
Szczegóły: 2013 : -, 5, 18-19
ISSN: 1425-6789
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

19/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Bielizna operacyjna jako wyrób medyczny w ochronie pacjenta przed zakażeniami
Czasopismo: Med-info
Szczegóły: 2012 : R. 10, nr 8, s. 30-32
ISSN: 1773-0521
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

20/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Szpitalowi zwróci się inwestycja w profilaktkę zakażeń
Czasopismo: Med-info
Szczegóły: 2012 : R. 10, nr 10, s. 34-36
Uwagi: dodatek specjalny
ISSN: 1773-0521
Typ publikacji: PW
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

21/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Zasady zamawiania preparatów dezynfekcyjnych. Metody dezynfekcji stosowane w zakładach leczniczych
Czasopismo: Zakażenia
Szczegóły: 2012 : T. 12, nr 3, s. 8-13, bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1644-4957
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

22/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Bezpieczeństwo i higiena pacjenta w szpitalu i na sali operacyjnej.
Czasopismo: Zakażenia
Szczegóły: 2011 : T.11, nr 3, s. 113-117, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1644-4957
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

23/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Wyposażenie stanowisk do higieny r±k.
Czasopismo: Zakażenia
Szczegóły: 2011 : T.11, nr 4, s. 88-92, bibliogr., Sum.
ISSN: 1644-4957
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

24/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Profilaktyka zakażeń miejsca operowanego - zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa.
Czasopismo: Zakażenia
Szczegóły: 2010 : T. 10, nr 3, s. 14-20, bibliogr., Sum.
ISSN: 1644-4957
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

25/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Dezynfekcja powierzchni w placówkach medycznych.
Czasopismo: Zakażenia
Szczegóły: 2009 : T. 9, nr 5, s. 17-22, bibliogr., Sum.
Uwagi: -
ISSN: 1644-4957
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

26/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Dezynfekcja skóry i błon ¶luzowych przed zabiegami inwazyjnymi.
Czasopismo: Zakażenia
Szczegóły: 2009 : T. 2, nr 2, s. 11-16, bibliogr., Sum.
Uwagi: -
ISSN: 1644-4957
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

27/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Praktyczne aspekty rejestrowania i monitorowania zakażeń.
Czasopismo: Pielęg Epidemiol
Szczegóły: 2009 : -, nr 10, s. 20-24
Uwagi: XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych Katowice 2009
ISSN: 1641-3350
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Adres url:

28/37
Tytuł: Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: red. Maria Ciuru¶
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Problemów Ochrony Zdrowia, 2009
Strony: 332 s.
Informacje o wydaniu: Wyd. 1
ISBN: 978-83-60955-12-3
Typ publikacji: PM
Typ publikacji: P
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED

29/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Błędy w przygotowaniu pacjenta do zabiegu operacyjnego.
Czasopismo: Sepsis
Szczegóły: 2008 : T. 1, supl. 1, s. S8-S9
ISSN: 1898-6307
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

30/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Pielęgnacja ran po zabiegach operacyjnych.
Tytuł cało¶ci: W: Zakażenia szpitalne na oddziałach zabiegowych / praca zbior. pod red. Małgorzaty Bulandy.
Adres wydawniczy: Kraków : Pol. Tow. Zakażeń Szpitalnych, 2008
Strony: s. 73-80, ryc., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

31/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Systemy dozowania i zasady stosowania ¶rodków antyseptycznych.
Czasopismo: Zakażenia
Szczegóły: 2008 : T. 8, nr 9/10, s. 15-20, bibliogr. Sum.
ISSN: 1644-4957
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

32/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Organizacja pracy zespołów pielęgniarskich.
Tytuł cało¶ci: W: Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie / pod red. Krzysztofa Bieleckiego, Tadeusza Szretera.
Odpowiedzialni za cało¶ć: redakcja: pod red. Krzysztofa Bieleckiego, Tadeusza Szretera
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. ABACUS, 2007
Strony: s. 177-187, tab.
ISBN: 978-83-88849-30-5
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.233

33/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Pielęgniarstwo operacyjne.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. MakMed, 2007
Strony: 334 s. , ryc., tab., wykr. ; 24cm
ISBN: 978-83-924475-2-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL

34/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Systemy jako¶ci w bloku operacyjnym.
Tytuł cało¶ci: W: Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie / pod red. Krzysztofa Bieleckiego, Tadeusza Szretera.
Odpowiedzialni za cało¶ć: redakcja: pod red. Krzysztofa Bieleckiego, Tadeusza Szretera.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. ABACUS, 2007
Strony: s. 211-217
ISBN: 978-83-88849-30-5
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.149

35/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Wpływ higieny pacjenta na zapobieganie zakażeniom szpitalnym.
Czasopismo: Zakażenia
Szczegóły: 2007 : T. 7, nr 5, s. 58-65, ryc.kolor., bibliogr., Sum.
ISSN: 1644-4957
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

36/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Planowanie obsad i czasu pracy pielęgniarek bloku operacyjnego.
Czasopismo: Pielęg Położ
Szczegóły: 2006 : R. 48, nr 9, s. 4-5
ISSN: 0048-4148
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

37/37
Autorzy: Maria Ciuru¶.
Tytuł: Zadania pielęgniarki epidemiologicznej w zakresie jako¶ci pracy pionu pielęgniarskiego.
Tytuł cało¶ci: W: III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Rola pielęgniarki naczelnej i oddziałowej w profilaktyce zakażeń szpitalnych" Warszawa, 30-31 marca 2006 : materiały konferencyjne.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2006
Strony: s. [15-17]
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

  Wy¶wietl ponownie stosuj±c format: Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi