Zapytanie: CIOCH MARIA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/8

Autorzy: Janusz Kocki, Maria Constantinou, Maria Cioch, Bogdan Kałużewski, Anna Dmoszyńska.
Tytuł: Zastosowanie metody CGH w diagnostyce ostrych białaczek człowieka.
Tytuł całości: W: II Polski Kongres Genetyki XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego V Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Warszawa, 18-20 września 2007 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2007
Strony: s. 146
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

2/8
Autorzy: T. Robak, A. Szmigielska-Kapłon, A[gata] Wrzesień-Kuś, A. Wierzbowska, A[leksander] Skotnicki, B[eata] Piątkowska-Jakubas, K[azimierz] Kuliczkowski, G[rzegorz] Mazur, A[ndrzej] Zduńczyk, B[eata] Stella-Hołowiecka, J. Hołowiecki, J[adwiga] Dwilewicz-Trojaczek, K[rzysztof] Mądry, A[nna] Dmoszyńska, M[aria] Cioch.
Tytuł: Acute lymphoblastic leukemia in elderly : the Polish Adult Leukemia Group (PALG) experience..
Czasopismo: Ann Hematol
Szczegóły: 2004 : Vol. 83, nr 4, s. 225-231, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0939-5555
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.241
Punktacja Min. Nauki: 9.000

Pełny tekst3/8
Autorzy: J[anusz] Kocki, M. Constantinou, M[aria] Cioch, B[ożena] Jarosz, B[ogdan] Kałużewski, A[nna] Dmoszyńska.
Tytuł: Application of comparative genomic hybridizzation (CGH) technique in detection of unbalanced chromosomal abnormalities in human lymphomas.
Czasopismo: Acta Haematol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 34, supl. 1, s. 309
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst4/8
Autorzy: J[anusz] Kocki, M. Constantinou, M[aria] Cioch, A[nna] Dmoszyńska, B[ogdan] Kałużewski, J[acek] Wojcierowski.
Tytuł: Chromosomal alternations by classical cytogenetics, flourescence in situ hybridization and comparative genomic hybridization in patients with acute myeloid leukemias.
Czasopismo: Ann Genet
Szczegóły: 2003 : Vol. 46, nr 2/3, s. 128
ISSN: 0003-3995
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Adres url:

5/8
Autorzy: Janusz Kocki, Maria Constantinou, Maria Cioch, Mirosław Łańcut, Bogdan Kałużewski, Anna Dmoszyńska, Jacek Wojcierowski.
Tytuł: Molecular diagnostics of promyelocytic leukemia.
Czasopismo: J Appl Genet
Szczegóły: 2003 : Vol. 44, nr 4, s. 553-556
ISSN: 1234-1983
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst6/8
Autorzy: Marek Seweryn, Jerzy Hołowiecki, Ewa Lech-Marańda, Joanna Węgrzyn, Jarosław Sokołowski, Krzysztof Gawroński, Maria Cioch, Ilona Seferyńska, Witold Prejzner.
Tytuł: Standardy postępowania w leczeniu chorób infekcyjnych w stanach neutropenii i nowotworowych zaburzeniach odporności.
Czasopismo: Acta Haematol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 34, nr 2, s. 151-167, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst7/8
Autorzy: Jerzy Hołowiecki, Sebastian Giebel, Sławomira Krzemień, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Krystyna Jagoda, Małgorzata Kopera, Beata Hołowiecka, Sebastian Grosicki, Andrzej Hellmann, Anna Dmoszyńska, Monika Paluszewska, Tadeusz Robak, Lech Konopka, Stanisław Maj, Jerzy Wojnar, Maria Wojciechowska, Aleksander Skotnicki, Wojciech Baran, Maria Cioch.
Tytuł: G-CSF administered in time-sequenced setting during remission induction and consolidation therapy of adult acute lymphoblastic leukemia has beneficial influence on early recovery and possibly improves long-term outcome: a randomized multicenter study.
Czasopismo: Leuk Lymphoma
Szczegóły: 2002 : Vol. 43, nr 2, s. 315-325
ISSN: 1042-8194
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.257
Punktacja Min. Nauki: 9.000

Pełny tekst8/8
Autorzy: J[anusz] Kocki, M. Constantinou, M[aria] Cioch, M[irosław] Łańcut, B[ogdan] Kałużewski, A[nna] Dmoszyńska, J[acek] Wojcierowski.
Tytuł: Metoda porównawczej hybrydyzacji genomowej (CGH) w monitorowaniu przebiegu ostrej białaczki promielocytowej.
Tytuł całości: W: Genetyka w medycynie III Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka Poznań 16-18 września 2002 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2000
Strony: s. 121
Uwagi: Ośrodek Wydaw. Nauk.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi