Zapytanie: ŻELAZOWSKI MACIEJ JAKUB
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/24

Autorzy: Elżbieta Płuciennik, Katarzyna Kośla, Magdalena Nowakowska, Katarzyna Wójcik-Krowiranda, Andrzej Bieńkiewicz, Piotr Potemski, Radzisław Kordek, Anna Sitkiewicz, Anna Sitkiewicz, Maciej Żelazowski, Grażyna Pasz-Walczak, Wioletta Wujcicka, Bernarda Kazanowska, Elżbieta Zielińska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Rola genu supresorowego WWOX w procesie nowotworzenia
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2013
Uwagi: Nagroda I stopnia
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, PL

2/24
Autorzy: Andrzej K. Bednarek, Radzisław Kordek, Maciej Żelazowski, Elżbieta Płuciennik.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Badanie profili ekspresji genów kontroli cyklu komórkowego, szlaku sygnałowych i funkcjonalnych w raku jelita grubego NN401233934
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2013
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, PL

3/24
Autorzy: Maciej Jakub Żelazowski, Elżbieta Płuciennik, Grażyna Pasz-Walczak, Piotr Potemski, Radzisław Kordek, Andrzej K. Bednarek.
Tytuł: WWOX expression in colorectal cancer-a real-time quantitative RT-PCR study
Czasopismo: Tumor Biol
Szczegóły: 2011 : Vol. 32, s. 551-560, tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.143
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/24
Autorzy: Konrad Wroński, Elżbieta Płuciennik, Maciej J[akub] Żelazowski, Karolina Seta, Magdalena Byczewska, Andrzej K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: Czy oznaczanie telomerazy na poziomie mRNA może być dobrym markerem detekcji komórek nowotworowych we krwi obwodowej pacjentek z rakiem piersi?
Czasopismo: Ginekol Prakt
Szczegóły: 2010 : Vol. 18, nr 1, s. 27-33, Sum.
ISSN: 1231-6407
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst5/24
Autorzy: Maciej J[akub] Żelazowski, Andrzej K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: Molekularne modele nowotworzenia w raku jelita i odbytnicy.
Czasopismo: Współcz Onkol
Szczegóły: 2010 : Vol. 14, nr 3, s. 181-188, Sum.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.062
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst6/24
Autorzy: M[aciej] Żelazowski, Elżbieta Płuciennik, M[agdalena] Nowakowska, K[arolina] Seta, K[atarzyna] Kośla, G[rażyna] Pasz-Walczak, P[iotr] Potemski, R[adzisław] Kordek, A[ndrzej] K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: The expression of WWOX tumour suppressor gene in colorectal cancer.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2010, nr 5 Suppl. 8, s. 186
Uwagi: 21st Meeting of the European Association for Cancer Research, , 26-29 June 2010, Oslo, Norway
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

7/24
Autorzy: Magdalena Nowakowska, Karolina Seta, Urszula Lewandowska, Elżbieta Płuciennik, Maciej Żelazowski, Katarzyna Kośla, Andrzej K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: The role of WWOX tumor suppressor gene in colorectal cancerogenesis; a microarray-based study on HT29 colon cancer cell line.
Tytuł całości: W: XIVth Gliwice Scientific Meetings, 26-27 November 2010, Gliwice
Adres wydawniczy: Gliwice, 2010
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

8/24
Autorzy: M[agdalena] Nowakowska, K[arolina] Seta, U[rszula] Lewandowska, Elżbieta Płuciennik, M[aciej] Żelazowski, K[atarzyna] Kośla, A[ndrzej] K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: The role of WWOX tumour suppressor gene in colorectal cancerogenesis - a microarray study on HT29 colon cancer cell line.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2010, nr 5 Suppl. 8, s. 186
Uwagi: 21st Meeting of the European Association for Cancer Research, , 26-29 June 2010, Oslo, Norway
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

9/24
Autorzy: Karolina Seta, Magdalena Nowakowska, Urszula Lewandowska, Elżbieta Płuciennik, Maciej Żelazowski, Andrzej K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: The role of WWOX, a tumour suppressor gene, in breast cancer; a microarray-based study oN MDA-MB-231 cell line.
Tytuł całości: W: XIVth Gliwice Scientific Meetings, 26-27 November 2010, Gliwice
Adres wydawniczy: Gliwice, 2010
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

10/24
Autorzy: K[atarzyna] Kośla, E[lżbieta] Płuciennik, K[arolina] Seta, M[agdalena] Nowakowska, M[aciej] Żelazowski, A[gata] Kurzyk, D[orota] Jesionek-Kupnicka, R[adzisław] Kordek, P[aweł] Liberski, A[ndrzej] K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: WWOX tumour suppressor gene is affected in gliblastoma multiforme.
Tytuł całości: W: XIVth Gliwice Scientific Meetings, 26-27 November 2010, Gliwice
Adres wydawniczy: Gliwice, 2010
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

11/24
Autorzy: K[atarzyna] Kośla, E[lżbieta] Płuciennik, K[arolina] Seta, M[agdalena] Nowakowska, M[aciej] Żelazowski, A[gata] Kurzyk, D[orota] Jesionek-Kupnicka, R[adzisław] Kordek, P[aweł] Liberski, A[ndrzej] K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: WWOX tumour suppressor gene is affected in glioblastoma multiforme.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2010, nr 5 Suppl. 8, s. 186-187
Uwagi: 21st Meeting of the European Association for Cancer Research, , 26-29 June 2010, Oslo, Norway
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

12/24
Autorzy: Karolina Seta, Magdalena Nowakowska, Urszula Lewandowska, Elżbieta Płuciennik, Maciej Żelazowski, Andrzej Bednarek.
Tytuł: Profilowanie zmian ekspresji genów indukowanych przez gen supresorowy nowotworów WWOX w linii komórkowej raka piersi MDA-MB-231
Tytuł całości: W: Konferencja Komisji Patologii Molekularnej Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk Mikromacierze w badaniu ekspresji genów: narzędzie w naukach podstawowych i klinicznych Gliwice, 19 listopada 2009 : : materiały konferencyjne.
Adres wydawniczy: Gliwice, 2009
Strony: s.19
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/24
Autorzy: U[rszula] Lewandowska, M[aciej] Żelazowski, K[arolina] Seta, M[agdalena] Byczewska, E[lżbieta] Płuciennik, A[ndrzej] Bednarek.
Tytuł: WWOX, the tumour suppressor gene affected in multiple cancers.
Czasopismo: J Physiol Pharmacol
Szczegóły: 2009 : Vol. 60, suppl. 1, s. 47-56
ISSN: 0867-5910
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.631
Punktacja Min. Nauki: 32.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst14/24
Autorzy: Maciej Żelazowski.
Tytuł: Wykorzystanie metody amplikacji DNA w czasie rzeczywistym do oznaczania poziomu ekspresji wybranych markerów diagnostyczno-prognostycznych w raku jelita.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2009
Strony: -
Uwagi: Promotor- dr hab. prof.UM -Andrzej K Bednarek- Zakład Kancerogenezy Molekularnej - Praca na tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny - 4 XI 2009
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

15/24
Autorzy: Konrad Wroński, Elżbieta Płuciennik, Maciej J[akub] Żelazowski, Karolina Seta, Magdalena Byczewska, Andrzej K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: Czy cytokeratyna 19 jest dobrym markerem detekcji komórek nowotworowych we krwi obwodowej pacjentek z rakiem piersi?
Czasopismo: Ginekol Prakt
Szczegóły: 2008 : Vol. 16, nr 2, s. 24-33, Sum.
ISSN: 1231-6407
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst16/24
Autorzy: Konrad Wroński, Elżbieta Płuciennik, Maciej J[akub] Żelazowski, Karolina Seta, Magdalena Byczewska, Andrzej K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: Czy ludzkie mRNA mammaglobiny 1 jest dobrym markerem detekcji komórek nowotworowych we krwi obwodowej chorych na raka piersi?
Czasopismo: Współcz Onkol
Szczegóły: 2008 : Vol. 12, nr 4, s. 153-161, Sum.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst17/24
Autorzy: M[aciej] Żelazowski, E[lżbieta] Płuciennik, G[rażyna] Pasz-Walczak, P[iotr] Potemski, R[adzisław] Kordek, A[ndrzej] K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: The role of WWOX tumour suppressor gene in carcinogenesis of colorectal cancer.
Czasopismo: J Physiol Pharmacol
Szczegóły: 2008 : Vol. 59, suppl. 1, s. 169
Uwagi: 24th Congress of the Polish Physiological Society September 11-13, 2008 Lublin, Poland
ISSN: 0867-5910
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst18/24
Autorzy: A[ndrzej] K[azimierz] Bednarek, E[lżbieta] Płuciennik, M[aciej] Żelazowski, R[enata] Kusińska, P[iotr] Potemski, R[adzisław] Kordek.
Tytuł: Biological diversity of breast cancer.
Czasopismo: Pol J Pathol
Szczegóły: 2007 : Vol. 58, nr 2, s. 110
ISSN: 1233-9687
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst19/24
Autorzy: E[lżbieta] Płuciennik, M[agdalena] Byczewska, K[arolina] Seta, M[aciej] Żelazowski, R[adzisław] Kordek, R[enata] Kusińska, P[iotr] Potemski, A[ndrzej] K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: Determination of gene expression in breast cancer.
Czasopismo: Pol J Pathol
Szczegóły: 2007 : Vol. 58, nr 2, s. 133
ISSN: 1233-9687
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst20/24
Autorzy: K[arolina] Seta, M[aciej] Żelazowski, E[lżbieta] Płuciennik, M[agdalena] Byczewska, R[adzisław] Kordek, G[rażyna] Pasz-Walczak, P[iotr] Potemski, A[ndrzej] K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: Differences in WWOX expression in colorectal cancer.
Czasopismo: Pol J Pathol
Szczegóły: 2007 : Vol. 58, nr 2, s. 139
ISSN: 1233-9687
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst21/24
Autorzy: M[aciej] J[akub] Żelazowski, M[agdalena] Byczewska, E[lżbieta] Płuciennik, K[arolina] Seta, G[rażyna] Pasz-Walczak, P[iotr] Potemski, R[adzisław] Kordek, A[ndrzej] K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: Molecular analysis of apoptosis and proliferation in colorectal cancer.
Czasopismo: Pol J Pathol
Szczegóły: 2007 : Vol. 58, nr 2, s. 157-158
ISSN: 1233-9687
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst22/24
Autorzy: M[agdalena] Byczewska, K[arolina] Seta, M[aciej] Żelazowski, E[lżbieta] Płuciennik, R[adzisław] Kordek, G[rażyna] Pasz-Walczak, P[iotr] Potemski, A[ndrzej] K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: The incidence of incorrect transcript of WWOX supressor gene, WWOX del 6-8 in colonorectal cancer.
Czasopismo: Pol J Pathol
Szczegóły: 2007 : Vol. 58, nr 2, s. 111
ISSN: 1233-9687
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst23/24
Autorzy: Ewa Góra, Maciej Żelazowski, Leszek Gottwald, Andrzej Bieńkiewicz, Andrzej Bednarek.
Tytuł: Detection of circulating carcinoma cells in peripheral blood collected from patients with ovarian cancer by using different molecular markers - a preliminary report.
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2006 : Vol. 2, nr 2, s. 101-107, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst24/24
Autorzy: A[ndrzej] Bieńkiewicz, E[wa] Góra, L[eszek] Gottwald, M[aciej] Żelazowski, J. Korczyński, A[ndrzej] Bednarek.
Tytuł: Detection of circulating carcinoma cells in peripheral blood collected from patients with ovarian cancer by using different molecular markers - a preliminary report.
Czasopismo: Int J Gynecol Cancer
Szczegóły: 2006 : Vol. 16, suppl. 3, s. 631
Uwagi: 11th Biennial International Gynecologic Cancer Society Meeting. Santa Monica, 2006
ISSN: 1048-891X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi